Lillesand

Bjørkeveien 3

Prisantydning
4 950 000 kr
Omkostninger
140 750 kr
Totalpris
5 090 750 kr
Formuesverdi
1 128 099 kr
Formuesverdi sekundær
4 061 155 kr
Byggeår
1971
Internt bruksareal (BRA‑i)
204 ㎡
Bruksareal
247 ㎡
Tomteareal
1 204 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig med pent opparbeidet tomt - Hybel - Dobbel garasje - Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg: Entré, vaskerom, gang, boder, entré hybel, gang, bad, stue, soverom, kjøkken og toalettrom.
2.etg: Entré, gang, bad, tre soverom, kjøkken og stue.
Loftsetasje: Gang og to rom som er innredet som soverom men ikke godkjent.

Oppvarming

Elektrisk, varmepumpe og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Dobbelgarasje samt biloppstillingsplass på tomt.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet med nærhet til det meste. Her er det kort vei til Borkedalen skole, barnehage, bussholdeplass og matbutikk.
Flott turområder rundt Borkedalsstemmen og videre inn i skogen er i umiddelbar nærhet. Det er en kort gåtur til Lillesand sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Rom på loftet er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Toalettrom og bad i 2.etg er slått sammen til et bad så det er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis WC og bad. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, kjørevei og felles avkjørsel, tilhører reguleringsplan Borkedalen/Furulunden/Furulia, datert 16.11.1982. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Delarealer: Delareal 114 m
Formål: Felles avkjørsel

Delareal: 1 077 m
Formål: Boliger

Delareal: 13 m
Formål: Kjørevei

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon
Id 2022001492
Navn Detaljregulering for Borkedalen skole
Status Planlegging igangsatt
Plantype Detaljregulering

Adgang for utleie

Boligen har hybel som pr. dags dato er utleid. Men leieforholdet vil ikke medfølge salget og overtas uten noe form for leieforhold.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/33/558:
16.07.1968 - Dokumentnr: 1756 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:40

10.11.1997 - Dokumentnr: 6662 - Målebrev
Gjelder denne registerenheten med flere

10.11.1997 - Dokumentnr: 6662 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 278759 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:33 Bnr:558

Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 123 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 140 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 19.11.2023, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig med hybel. Frittstående garasje på tomten. Boligen har hatt flere oppgraderinger i de siste årene. Men litt arbeid må påregnes i noen rom og bygningsdeler.
Større ting som er gjort: Taktekking byttet i 2015. Bad i hybelen pusset opp i 2016. Vedlikehold er gjort på boligen. Garasjen på tomten ble laget i 2012. Det som må gjøres om ikke for lenge. Bad i 2.etg. må pusses
opp. Noen rør må etter hvert byttes. Men ok på befaringsdagen. Vaskerom er av eldre dato uten fuktsikring. Det må pusses opp.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3: Våtrom > 2.etg. > Bad > Generell
TG3: Våtrom > 1.etg. > Vaskerom > Generell
TG3: Våtrom > 1.etg. > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon
TG2: Utvendig > Vinduer - 2
TG2: Utvendig > Dører - 2
TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
TG2: Utvendig > Utvendige trapper
TG2: Innvendig > Radon
TG2: Innvendig > Rom Under Terreng
TG2: Innvendig > Innvendige trapper
TG2: Spesialrom > 1.etg. > Toalettrom > Overflater og konstruksjon
TG2: Tekniske installasjoner > Vannledninger
TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
TG2: Tekniske installasjoner > Ventilasjon
TG2: Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - 2
TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
TG2: Tomteforhold > Terrengforhold
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Utvendig:
Taktekking er byttet. Det var snø på taket på befaringsdagen. Tilstandsgrad er satt ut i fra alder på taktekkingen. Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Eier opplyser om at de er ført vekk i fra
boligen. Det er ikke stigtrinn til pipen. Det er ikke montert snøfangere på taket. Liggende og stående kledning i tre. Kledningen er montert nærme bakken. Det anbefales at endeved behandles oftere. Den er utsatt for mer fukt. Kledning i tre som ikke har luftespalte bak regnes som en risikokonstruksjon. Takkonstruksjon fra byggetiden. Diffusjonsåpen papp oppå trebord og bjelker. Det er synlige luftespalter i takkonstruksjonen. Det er bare deler av takkonstruksjonen som er synlig. Det er den som er omtalt her. Den andre delen er lukket inne med trepanel i skråhimlinger. 2 vinduer i 2.etg. av pvc. De er satt inn i 2017. Da
ble det også satt inn vinduer i bod/garasje. Vinduer fra byggetiden. De har nådd forventa levetid. Takvinduer er byttet. Ytterdøren er malt. Balkongdør i stuen er byttet 2010. 2 dører inn til 1.etg. Disse er eldre. Døren inn fra hybel til vaskerom er eldre. Den er ikke en branndør. Bør byttes. Terrasser og balkonger var dekket av snø på befaringsdagen. Det opplyses om i tidligere prospekt at terrassen ved inngang 2.etg. er pusset opp i 2018. Utvendig trapp i mur. Jernrekkverk på en side. Det er for store åpninger i rekkverk iht. dagens krav. Trerekkverk har forstore åpninger i mellom spiler. Trapper var dekket av snø på befaringsdagen. Halvtak er laget på terrassen i 2.etg. Det er åpning mot resten av terrassen og dør ut mot terrassen bak. Så ok ut.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Det er pusset opp i forskjellige perioder. Hele huset er ikke pusset opp. Noen deler trenger vanlig oppussing.
Synlige deler har bare vanlig bruksslitasje. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Det er registrert noen mindre høydeforskjeller på gulv. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Det er krav til å ta radonmåling når boligen leies
ut. Det bør gjøres i fra november til februar for å få best måling. Dobbel mursteinspipe. 2 synlige feieluker på loftet. Det må monteres plate foran åpninger på loftet. Det har rent litt igjennom lukene. Sotvann.
Vedovn i hybelen er fra 2023. Vedovn i 2.etg. fra 2014. Eier opplyser om at feier ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll. På vegger av mur er det saltutslag/merker etter fukt. Trapper i tre. Rekkverk i tre. Det er ikke montert håndløper i trappen opp til loftet. Håndløper ned til 1.etg. er på den ene siden montert helt inntil veggen. Noen dører er pusset opp. Noen er eldre. Normal oppgraderinger må påregnes.

Våtrom:
Bad: Bad 2.etg. Det er eldre. Malte fliser på gulvet. Tapet på vegger. Den er noen plasser løsnet. Lufteventil i veggen. Dusjkabinett, toalett og vask med underskap. Ved inspeksjon i sluket er det ikke synlig
fuktsikring. Det er ikke synlig slukmansjett klemt i klemring. Rommet er ikke tilstrekkelig fuktsikret. Rommet må renoveres. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.
Vaskerom: Vaskerom av eldre dato. Rommet er ikke fuktsikret. Det er murt gulv. Vegger i tre. Ingen fuktsikring. Vaskerommet må renoveres for å tilfredsstille dagens krav til våtrom. Det var ikke vegger som kunne bores i mot vaskerommet. Rommet må renoveres.
Bad: Badet i hybelen er pusset opp i 2016. Fliser og våtromsplater på vegger. Så ok ut. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. 30 mm fall. Ok. Det er ikke laget oppkant ved døren.
Det er synlig slukmansjett klemt i klemring i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Elektrisk vifte trakk luften ut. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut. Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Spesialrom: Toalettrom i 1.etg. Rommet er eldre, men på befaringsdagen ble det festet ny toalett. Rommet er enkelt laget. Det er ikke tilstrekkelig avtrekk i fra rommet. Det er vask montert på veggen.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran i 1.etg. under trappen. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Vannrør av kobber og plast. De fleste avløpsrør er i plast. Noen i støpejern av eldre dato. Så ut til å virke ok på befaringsdagen.
Lufting fra ventil og vinduer. Noen rom trenger elektrisk avtrekksvifte. Vaskerom og toalettrom. Bad i 2.etg. Varmepumpe i 2.etg. Den er fra 2009. Det er også varmepumpe i hybelen. Eier har hatt service på
de. Vvbereder på 200 liter fra 2008. Vvberederen er montert under kjøkkenbenken. Vvbereder kunne ikke sjekkes. Sikringer i skap ble byttet av forrige eier i 2017. Det er papirer på det. Men det er ikke papirer på
eldre arbeid i boligen. En el-kontroll er å anbefale på boliger som har eldre utført arbeid sammen med nytt. I sikringsskap i hoveddel samsvarer ikke antall sikringer med det som er skrevet opp de er til.
Dette må sjekkes og lages tilstrekkelig liste over sikring som må merkes i skapet. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Ca 2 vegger har fått grunnmursplater (knotteplast) på nederste del av grunnmurer. Grunnmur av betong. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med
indikasjon på setninger ble registrert. Forstøtningsmurer. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Boligen er bygget i terrenget. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Eier opplyser om at utvendige rør fra boligen til offentlige rør i veien er byttet. Men usikkert når det var. Tidligere salgsprospekt opplyser om at nedgravd oljetank er fjernet.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/33/558:
16.07.1968 - Dokumentnr: 1756 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:40

10.11.1997 - Dokumentnr: 6662 - Målebrev
Gjelder denne registerenheten med flere

10.11.1997 - Dokumentnr: 6662 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 278759 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:33 Bnr:558

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.718,- pr. år.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja.
Tidligere vært fukt i gulv i garasjerom i kjeller. Ingen problemer med fukt der pr idag. Har vært saltutslag i sprekker, noe som ikke har vært vedvarende og er borte.

Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja.
Ny ovn og mur i leilighet.
Produktnummer: 7A42C92E-6791-483A-A999-CD2FCD4530D4 Kategori: