Bjørkeskaret

Bjørkeskaret 5

Prisantydning
1 850 000 kr
Omkostninger
58 120 kr
Totalpris
1 908 120 kr
Formuesverdi
360 031 kr
Formuesverdi sekundær
1 296 110 kr
Kommunale avgifter
12 348 kr / år
Byggeår
1972
P-rom
120 ㎡
Bruksareal
134 ㎡
Tomteareal
227 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Delikat innredet del av tomannsbolig med garasje i barnevennlig og solrikt felt.

Om eiendommen

Standard

Vertikaldelt bolig med gjennomgående normal standard. Gulvene er hovedsakelig belagt med parkett, laminat, belegg og teppe. Veggene er bekledd med tapet og malte flater.

Lys og trivelig vinkelstue, som får godt med lys igjennom de store vindusflatene. Stuens utforming gir rom for flere innredningsmuligheter. I stuen er det installert en ny vedovn, som gir godt med varme og stemning på kalde dager. Fra stuen er det utgang til solrik terrasse. Her kan man nyte morgen og ettermiddagssolen.

Kjøkkenet ligger i tilknytning til stuen, og har profilert innredning i treutførelse med avsatt plass til hvitevarer. Oppvaskmaskin medfølger. På kjøkkenet er det plass til spisemøblement.

Boligen har et nylig oppgradert bad med fliser med varmekabler på gulv og baderomsplater på vegg. Badet er tidsriktig innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjvegger. Praktisk toalettrom i 1. etasje.

Boligen har 3 soverom, fordelt med ett i 1. etg. og to i u.etg. Hovedsoverommet ligger i u.etg.

Flere rom til lagring i underetasjen og eget vaskerom.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 120 kvm, Bruksareal: 134 kvm Sekundærrom: 14 kvm.
Bra. pr. etasje.: U.etg.: 65  m²  - 1. etg. 69 m² 
P-rom inkl:
U-etg: Entré, gang, 2 soverom, bad og vaskerom.
1.etg.: Stue, kjøkken, gang, wc og soverom.
S-rom inkl.:
U-etg: Boder.

Garasje i felles garasjeanlegg - Bra: 20 kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Lovlighet:

Byggetegninger
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Ja
Kommentar:
Brannceller - Skillevegg i brannskillet har ikke etablert gips i takflate. Avstand til nabobygg er under 8 meter, Det er ukjent om det er brannsikring på nabobygg.

Byggeår og byggemåte

1972 i følge Farsund kommune.

Påkostning og modernisering

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Utbedring etter vannskade. Overflater i stue er skiftet. Utført 2021.
Tekking er skiftet - 2019
Bad i underetasje er renovert - 2020
Store deler av vannrør er skiftet - 2020

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Varmepumpe i gang.
Vedovn (ny) i stue.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er en nedgravd oljetank på baksiden av boligen.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 23.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er registrert skader i undertak. Et mindre område rundt pipe er det registrert en eldre råteskade på undertak av bord.
Tekking av papp er synlig mellom sprekker på skadd bord.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom.
Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

Følgende avvik har fått TG2:

Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
Det er avvik:
Et vindu i stue er punktert. Vindubelistning med råteskade på vindu mot terrasse.

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Det er utett mellom karm og dørblad å ytterdør. Balkongdør er noe værslitt.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Sporadisk råteskade på topprekke.
Det er ingen umiddelbar fare vedrørende sikkerhet.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Drenering
Det er avvik:
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen
symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Påvist saltutslag i bod.
Utvendig fuktsikring har ikke klemlist.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Tomteforhold > Oljetank
Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger.
Selger har opplyst at tanken er tom, noe som er gjort med hensikt for fremtidig bruk for biobrensel.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det er avvik:
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Noe knirk i trapp.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Fallet er noe under forskriftskravet, men funksjonskravet for å lede vann til sluk er ivaretatt.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Tatt alder i betraktning, fremstår sluken i god stand.
Sluken er en to-delt sluk med en indre kopp som er skrudd fast.
Fotodokumentasjon viser smøremembran.

Tekniske installasjoner > Vannledninger kobber
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Eier opplyser at avløpsrør er kontrollert av Hansen Renovasjon og at deler av anlegg er skiftet ut.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik:
Det er registrert tilsig av vann i bakkant av tomten.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende punkt er utfylt i egeneklæring

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Oppgradert bad; Oppdatert rørsystem (rør i rør), Fibo veggpanel, nytt toalett, armatur, dusj og vask. Lagt fliser på gulv.
Arbeid utført av Tratec Teknikken
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja
Beskrivelse: Ny membran gulv, Fibo Veggpanel.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Nytt avløpssystem under gulv på boden; Kuving forårsaket restriksjon i rør fra bad i kjeller. Kuvet rør er fjernet og fornyet.
Arbeid utført av Arnfinn Johnsen, Oscar Nygaard, Hansen Renovasjon.

6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja
Beskrivelse: Lekkasje i pipe og tak. Tak fornyet i 2019, ny pipehatt.

8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja
Beskrivelse: Aldersmessige settings sprekker i grunnmur, men ingen tegn til vann-/fukt lekkasjer.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Ny shingel på tak - gjort sammen med nabo slik at det ikke er skjøt mellom nabo enhet (2019)
Arbeid utført av Arnfinn Johnsen.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum kjør Listerveien mot Vanse og ta til venstre i første rundkjøring og deretter første til høyre i neste rundkjøring. Ta så andre til høyre og følge veien innover mot høyre. Eiendommen ligger på venstre side og er merket med Tilsalgs plakat fra Sørmegleren

Beliggenhet

Boligen ligger barnevennlig og solrikt til i et veletablert boligfelt, ca 2 km fra Farsund sentrum. Det er kort avstand til barnehage, skoler og den populære lysløypen rundt Mosvoldtjernet.

Lekeplass på andre siden av eiendommen.

Tomt

Areal: 227 kvm, Eierform: Eiet tomt
Liten anlagt plen med noe beplantning i front.

Parkering

Parkering i garasje og på felles område.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.10.1973. Ferdigattesten gjelder for "Nybygg - våningshus" - Mosvold, gate M.07, matr.nr. 5. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det gjøres oppmerksom på at det også foreligger tegninger og tillatelse for garasje som tilhører Bjørkeskaret 5. Garasjen er plassert på realsameiet 4/98). Se vedlegg.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til offentlig friområde, tilhørende reguleringsplan "I-J-K-L-område (Mosvoll)" (PlanID: 00300) med tilh. reguleringsbestemmelser, datert 08.10.1969. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1974/3788-3/40  Erklæring/avtale 29.11.1974 
BESTEMMELSE OM SAMVIRKE VEDK. VERTIKALTDELT BOLIG

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 120,- (Omkostninger totalt) 1 908 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 12 348 pr. år pr. 2022.
Inkluderer renovasjon, avgift for vann og kloakk, feieavgift og eiendomsskatt.
Avgiften vil variere avhening av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.108,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 360 031,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 1 296 110,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bjørkeskaret 5, Gnr. 4 Bnr. 205 i Farsund kommune.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Fryseksboks og oppvaskmaskin.
Ref nr. 1: Eldre oppvaskemaskin, eldre fryseboks står i kjellerbod
Ref nr. 4: Telenor fiber-bredbånd er lagt inn til hus.
Ref nr. 5: Vegghyller/dekorhylle (bad kjeller) følger ikke med.
Ref nr. 6: trådkurver medfølger ikke.
Ref nr. 7: Kjøkkenbord medfølger ikke.
Ref nr. 8: Gardiner og gardinoppheng medfølger ikke.
Ref nr. 11: Prismelampe i stue medfølger ikke.
Ref nr. 13: postkasse medfølger ikke.
Ref nr. 10, 12, 16, 17, 18, - finnes ikke på eiendommen.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0133

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0133. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 850 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061870