Bjørkeskaret/Mosvold

Bjørkeskaret 12

Prisantydning
1 750 000 kr
Omkostninger
60 750 kr
Totalpris
1 810 750 kr
Formuesverdi
435 401 kr
Formuesverdi sekundær
1 654 525 kr
Byggeår
1972
Internt bruksareal (BRA‑i)
111 ㎡
Bruksareal
137 ㎡
Tomteareal
508 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Atriumhus i kjede med lun skjermet hage og garasje. Solrik og barnevennlig beliggenhet.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Praktisk romfordelt bolig med alt på en flate. Gulvene er hovedsakelig belagt med belegg og teppe. Veggene er bekledd med tapet og malte flater.

Lys stue, som får godt med lys igjennom de store vindusflatene. Stuens utforming gir rom for innredning i soner. Fra stuen er det utgang til en solrik og usjenert hage med potensiale. Her kan man nyte morgen og ettermiddagssolen.

Kjøkkenet ligger i tilknytning til stuen, og har oppmalt innredning med avsatt plass til hvitevarer. Oppvaskmaskin medfølger. På kjøkkenet er det plass til spisemøblement.

Eldre bad med belegg gulv og tapet på vegg. Badet er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett. Badet er et kombinert bad og vaskerom med en naturlig adskilt vaskeromsdel med utslagsvask og opplegg til vaskemaskin. Eget toalettrom ved inngangspartiet.

Boligen har 3 soverom, hvor hovedsoverommet har eget garderoberom og utgang til hagen.

Lagring i boder - inne og ute.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Det er registrert sprekk i pipa. Tiltak bør utføres, da det trolig vil bli gitt fyringsforbud.
Det står i dag en kombinert ved og oljeovn i stua. Det er dagtank i bod.
Det er ikke lokalisert en oljetank på eiendommen.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum kjør Listerveien mot Vanse og ta til venstre i første rundkjøring og deretter første til høyre i neste rundkjøring. Ta så andre til høyre og følg veien mot høyre 50 meter til felles parkering. Eiendommen er merket med Tilsalgs plakat fra Sørmegleren

Barnehage, skole og fritid

Bjørketun, Sunde og Espira Barnehage

Skolekrets

Farsund Skolekrets

Parkering

På egen eiendom og i garasje. Felles gjesteparkering i nærheten.

Beliggenhet

Boligen ligger barnevennlig og solrikt til i et veletablert boligfelt, ca 2 km fra Farsund sentrum. Det er kort avstand til barnehage, skoler og den populære lysløypen rundt Mosvoldtjernet.

Lekeplass i feltet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 10.08.1973. Ferdigattesten gjelder nybygg - våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreligger godkjennning fra Farsund bygningsråd som gjelder oppføring av garasje, datert 28.09.83.
Bygget ligger på grensen til naboeiendommene gnr. 4 bnr. 210.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Pålegg; Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold. 
Naboen har rett til å kjøre over deler av eiendommen for å komme inn til sin garasje.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse feltbetegnelse Atriumhus, tilhører reguleringsplan I-J-K-L-område ( Mosvoll ) , datert 08.10.1969. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:

04.10.2010 - Dokumentnr: 753490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4206 Gnr:4 Bnr:216

Ingen rettigheter funnet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 43 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 60 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.023,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 07.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen på Bjørkeskaret er et atriumhus på en etasje fra 1972 med stor tomt og egen garasje. Bygget i sin helhet bærer preg av manglende vedlikehold og er slitt. Tekking på taket er nok av nyere dato og fremstår i god teknisk stand. Kledning på bygget har sett bedre dager og har spredt råteskader og slitte overflater. Flere vinduer er slitt og enkelte har skader i karm. Dører i boligen må det påregnes å skifte. Innvendige overflater bærer preg av tidens tann og jevnt over slitt. Badet er etter forholdene i akseptabel stand, med tanke på alder. Ut over det, er det flere konstruksjoner hvor man må påregne oppgraderinger og utskiftninger. Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Utvendig
Veggkonstruksjon,TG3
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.
- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Kledning på bygget må skiftes ut.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Vinduer,TG3
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Alder på vinduer varierer, de fleste er fra byggeår og et par er av nyere dato
Vurdering av avvik:
- Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Tiltak
- Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Dører,TG3
Bygningen har teak hovedytterdør og teak balkongdører
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
- Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Tiltak
- Dører med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele døren eller kun selve glassene.
- Skadede dører må erstattes med nye.
- Døren(e) står foran utskiftning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
Terrasse i tre med rekkverk i tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
- Konstruksjonene har skjevheter.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Terrasse må rives å bygges på nytt.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Andre utvendige forhold,TG2
Levegg i tre
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Konstruksjonen har skjevheter og spredte råteskader.
Tiltak
- Tiltak:
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig
Overflater,TG2
Innvendig er det gulv av belegg og teppe. Veggene har tapet og trepanel. Innvendige tak har trepanel og slett malt overflate
Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Etasjeskiller er av betongdekke. Det er målt ca 25mm høydeforskjell på gulv i soverom i hovedetg over en lengde på ca 2 m. Det er målt ca 20mm høydeforskjell på gulv i soverom i hovedetg over en lengde på ca 2 m. Det er målt ca 15mm høydeforskjell på gulv i kjøkken i hovedetg over en lengde på ca 2 m. Bygget har skjevheter i dekket.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
Kostnadsestimat : under 10 000

Pipe og ildsted,TG3
Boligen har elementpipe, kamin og sotluke/feieluke.
Vurdering av avvik:
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
- Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet.
- Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
Tiltak
- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
- Ildsted med sprekk må skiftes.
- Det må foretas lokal utbedring.
- Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom
1.Etasje > Bad/vaskerom
Generell,TG3
Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad/ våtrom eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Spesialrom
1.Etasje > Toalettrom
Overflater og konstruksjon,TG3
Toalettrom med klosett og servant. Rommethar belegg på gulv, tapet på vegger og slett malt himling
Vurdering av avvik:
- Det er påvist riss/sprekker/skader på toalett.
- Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Det er avvik:
- Kran lekker
Tiltak
- Skadet utstyr må skiftes/utbedres.
- Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
- Tiltak:
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Innvendige vannledninger er av kobber.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Avløpsrør,TG2
Det er avløpsrør av plast.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Elektrisk anlegg,TG2
Det elektriske anlegget er fra byggeår. Sikringsskapet er lokalisert i gang. Anlegget har skrusikringer. Hovedsikring er på 63 Amp Jordfeilbryter (Automatsikring ) montert i 2006. Ny strømmåler er montert i 2017
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Oppvaskmaskin på kjøkkenet.

Diverse

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges av oppnevnt verge. Vergen har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Før avtale om salg inngås, skal endelig anbefalt bud forelegges vergeenheten hos Statsforvalteren for godkjenning. Budaksept vil derfor aksepteres med forbehold om Statsforvalterens samtykke.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:

04.10.2010 - Dokumentnr: 753490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4206 Gnr:4 Bnr:216

Ingen rettigheter funnet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Stipulert til kr. 16.000,- Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, renovasjonsgebyr, målerleie og abonnement for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.
Det har vært en defekt vannmåler på eiendommen, dermed kan det ikke opplyses om nøyaktig forbruk for 2023. Vannmåleren er skiftet.

Byggemåte

Taktekkingen er av pvc-duk. Taket er besiktiget fra taknivå. Tekking virker å være av nyere dato. Beslag i metall. Bygget har innvendig nedløp. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Flat-takkonstruksjon med prefabrikerte takstoler. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Alder på vinduer varierer, de fleste er fra byggeår og et par er av nyere dato Bygningen har teak hovedytterdør og teak balkongdører Terrasse i tre med rekkverk i tre. Levegg i tre.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det ligger fiber i området, dog er det ikke lagt inn. Kjøper må bekoste evt. tilkobling.

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Produktnummer: 978A95B8-9A15-4969-A33E-510B5C49CD1C