Mosvold

Bjørkelia 6

Prisantydning
1 850 000 kr
Omkostninger
62 120 kr
Totalpris
1 912 120 kr
Formuesverdi
539 177 kr
Formuesverdi sekundær
1 941 036 kr
Kommunale avgifter
15 112 kr / år
Byggeår
1972
P-rom
165 ㎡
Bruksareal
191 ㎡
Tomteareal
595 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

BUD FORELIGGER! Enebolig med garasje på utsiktstomt

Om eiendommen

Standard

Enebolig med gjennomgående eldre standard med gulv hovedsakelig belagt med belegg, laminat og parkett. Veggene er bekledd med tapet, malte flater og panel.

Stor stue med gode vindusflater mot en stor terrasse og utsikten. Vindusflatene gir godt med lys inn og fra flere hold kan man nyte utsikten mot Kjørrefjord. I sentrum av stuen står en nyere peisovn. I hjørnet er det en oljeovn som ikke lenger er i bruk. Stuen er utformet med 2 soner, en for spisestue og en for dagligstue.

Kjøkkenet ligger vegg-i-vegg med stuen og har lys innredning fra Biga. Fliser i sprutsonen over komfyr. Avsatt plass til hvitevarer som medfølger handelen. Kjøkkenet har godt med skap og benkeplass.

Boligen har 2 bad, fordelt med ett i hver etasje, samt et toalettrom i 1. etasje. Badet i 1. etasje er et privat bad i tilknytning til hovedsoverommet. Badet i 1. etasje har fliser på gulv og tapet på vegg. Badet er innredet med baderomsinnredning, toalett og badekar med hånddusj.
Badet i underetasjen har belegg på gulv og plater på vegg. Rommet er utstyrt med baderomsinnredning, dusjkabinett og toalett.
Eget vaskerom med tørkeplass i 1. etasje.

Boligen er utstyrt med 4 soverom i forskjellig størrelse. Hovedsoverommet har inngang til eget bad og utgang til terrassen. Det er 2 soverom i 1. etasje og 2 i underetasjen.

Boligen har i tillegg en praktisk kjellerstue med installert vedovn, samt mye lagringsplass i boder.

Boligen har stort renoveringsbehov.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 165 kvm, Bruksareal: 191 kvm Sekundærrom: 26 kvm.
Bra. pr. etasje.: U.etg.:  92 m²  - 1. etg.: 99 m² 
P-rom inkl:
U.etg: gang,stue, 2 soverom og bad.
1-etg:  Entrè, wc, gang, kjøkken, stue, trapperom, gang 2, 2 soverom, vaskerom og bad.
S-rom inkl.:
U.etg.: bod, annet rom med sluk og kjølerom.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.

Garasje:
Bra: 33 m² - S-rom: 33 m²
S-rom inkl.: garasje.

Kommentar fra takstmann:
Arealet på garasjen er basert påtegninger, da den ikke er besiktet innvendig.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Ut i fra tegninger, så skal garasjen ha en pulttakkonstruksjon, mens konstruksjonen i realiteten har saltak.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1972 i følge Farsund kommune.

Påkostning og modernisering

Boligen har renoveringsbehov.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Vedovn i stue og kjellerstue. Varmepumpe i gang i 1. etasje og i kjellerstue.
Oljeovn i stuen er ikke lenger i bruk.

Tidligere oljetank er fjernet.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 24.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)
Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Dører
Det er avvik: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
 
Innvendig > Overflater kjeller 
Overflater har sterk slitasjegrad.
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Fuktskade på gulv ved kjellerdør. Her er det påvist fritt vann ( Vekt % over 27.)
Skader på innvendig vegg i et soverom, tapet løsner.
Løse bord i himling i kjeller ved kjellerdør.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Overflater har sterk slitasjegrad.
Synlig spor etter eldre fuktskade i hjørne på soverom mot Nord Vest. Her er det påvist påvist fukt
i vegg på 24,6 vekt %

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for
å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for
å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etterstandardens krav.

Våtrom > Generell > Annet rom med sluk.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. byggeforskrifter fra før 1997 og ingen
dokumentasjon. Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en
normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for
å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Boligen har brannslukkingsapparat fra 2017 og røykvarsler i 1 etasje.
Det er ikke montert røykvarsler i kjeller.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er avvik: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.
Steiner ligger løse og kan falle ut.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Det er fall fra terreng mot boligen i bakkant av bygget.

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Bak kledning er det store gliper mellom musebånd.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er avvik: Terrassen har grønske på overflater.

Utvendig > Utvendige trapper murtrapp mot gate
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er avvik: Råteskader og skjevheter i konstruksjon.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Pipe over tak har skader i overflate.
Skader på plater inne i ovnen i kjeller.  Avstand bak ildsted i 1. etasje mot pipe er for liten.
Kamin har lekkasje.
Røykrør er for nærme sotluke.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Det er avvik: Fuktskader på dører og skrog.
Svikt i plate under kjøleskap.
Fuktmerker på skrog.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Kjølerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på kjøleaggregat.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom
Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Det er irr på rør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Usikker på alder.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
Grunnmur har flere områder med sprekker, noe som kan være en indikasjon på svikt i grunn.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Det er påvist andre avvik: Det er ved den ene siden registrert grunnmursplast.
Basert på observasjoner innvendig, har denne liten eller ingen effekt

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist andre avvik: Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer - 2
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Andre tomteforhold
Det er påvist andre avvik: Stakitt gjerde har løse bord og enkelte mangler.
Gjerdet er for øvrig skjevt.

TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak)

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner
Det er avvik: Vær oppmerksom på at fra 2020 er fyring med mineralolje forbudt.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Fullmektig har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum kjør Nordre vei mot Vanse. Kjør til venstre ved Europris. Fortsett rett opp og ta til venstre inn i Bjørkelia og videre til venstre. Boligen ligger på høyre side mot slutten av veien og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren

Beliggenhet

Boligen ligger i en blindgate i et rolig og veletablert boligområde, ca. 3 km fra Farsund sentrum. Fra området er det gang- og sykkelvei til barne- og ungdomsskolen. Boligen ligger solrikt til med sol fra tidlig morgen til sent på kvelden midtsommers. Boligen ligger høyt, og har flott utsikt ned mot Kjørrefjord og utover Lyngdalsfjorden. Området er meget barnevennlig med flere lekeplasser i feltet, og kort vei til fotballbanen, skogen og lysløypen rundt Mosvoldtjernet. Sti rett ved eiendommen ned mot Europris og videre til Kjørrefjord båthavn.

Tomt

Areal: 595 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen ligger i skrånet terreng med flatere område ved inngangspartiet.
Tomten er opparbeidet med plen, forstøtningsmurer og mye beplanting.
Gresslagt områder innrammet med mange forskjellige stauder, vintergrønne busker, trær og bærbusker.

Parkering

I garasje og innkjørsel. Garasjen ligger på andre siden av veien.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 28.06.1972. Ferdigattesten gjelder våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Soverom i underetasjen er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis kjøkken og soverom. De ombygde rommene er godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er ikke ferdigattest på garasjen. Garasjen er bygd med saltak, men er opprinnelig søkt med pulttak.
Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan I-J-K-L område (Mosvoll), datert 08.10.1969. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 62 120,- (Omkostninger totalt) 1 912 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 112 pr. år Avgiften vil variere avhening av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2454,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Det betales i tillegg eiendomsskatt på garasjen. Garasjen er i en rekke bestående av 3 enheter. Naboen administrerer betaling, og praksisen har vært at hver andel betaler ett år av gangen. I år har eier av denne eiendommen betalt kr. 793,- som gjelder for alle enhetene.

Formuesverdi

Primær: Kr. 539 177,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 941 036,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bjørkelia 6, Gnr. 4 Bnr. 190 og Gnr. 4 Bnr. 401 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle på kjøkkenet
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0052

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0052. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 850 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055590