Arendal Tromøy

Bjellandveien 87

Prisantydning
3 750 000 kr
Omkostninger
110 220 kr
Totalpris
3 860 220 kr
Formuesverdi
876 453 kr
Formuesverdi sekundær
3 330 520 kr
Kommunale avgifter
16 295 kr / år
Byggeår
1955
P-rom
154 ㎡
Bruksareal
194 ㎡
Tomteareal
800 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig i vakre sjønære- og landlige omgivelser - Bjelland - Tromøy

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over 3 plan og inneholder: Vindfang, entre, soverom, rom/hobbyrom. Delvis åpen løsning med kjøkken/spisestue/stue med utgang til veranda som også har nedgang til hagen. Dusjbad m/wc. Loftsetasjen inneholder, gang med skyvedørsgarderobe( kott,  3 soverom og dusjbad m/wc.
U. etg har trappeadkomst ned fra stuen til peisestuen, bortsettingsrom,  vaskekjeller og gang med direkte utgang og innredet rom/hobbyrom  like innenfor.

Standard

Boligen er malt og overflatebehandlet nylig og fremstår i tidsriktige farger.
Det er hovedsakelig belegg, laminat og parkett på gulvene. Fliser på baderomsgulv i 1 etg og belegg på bad i loftsetasjen.
Malte og lakkerte tregulv på soverommene i loftsetasjen. Murgulv på lagerrom og vaskekjeller i U. etg.
Det er hovedsakelig malt panel, tapet og malte flater på vegger. Baderomsplater på vegger i våtrom.
El- tavlen er plassert i gangen i 1. etg. og har skrusikringer med automatisk avlesning
JKE design-kjøkken innredning i heltre utførelse med laminat benkeplater. Integrert Beha komfyr, Point kjøleskap, Asko ventilator, Whirpool micro-ovn og Bosch oppvaskmaskin. Hvit baderomsinnredning med skap på bad i hovedetasjen.
Hvit baderomsinnrening med to skuffer på badet i loftsetasje, nytt dusjkabinett og malte fliser på veggene.
Luke til bortsettingsloft  med nedfellbar stige fra gangen i 2. etg.
Rikelig med kott og innebygde skap i boligen.
Hovedstoppekran og vannmåler er plassert på vaskerommet i U. etg.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 154 kvm, Bruksareal: 194 kvm Sekundærrom: 40 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje/Kjeller.  65m²  - 1. etg.81 m²  - Loftsetasje. 48 m².
P-rom Underetasje/kjeller inkl: Stue , Gang , Vaskerom.
P-rom 1. etasje inkl: 1 soverom , Vindfang , Kjøkken , Stue ,Bad.
P-rom Loftsetasje inkl: 3 soverom , Bad , Gang.
S-rom Underetasje/kjeller inkl.: Boder.

Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger
Det foreligger ikke bygningstegninger, byggesøknader eller
ferdigattest på bygningen.

Kommentar:
Underetasje/kjeller er bygd om fra råkjeller til delvis stue ifølge eier etter byggeår, ikke omsøkt/bruksendringsmelding.
Ikke lysforhold i stue med lysåpninger i vinduer.
Det er ikke anlagt rømningsvinduer fra loftsetasje eller rømnings stige.
Matbod 1. etasje ifølge eier omgjort til soverom.
Tilbyggdsel ikke fremlagt tegninger eller bruksendringsmeldinger på tiltak i boligen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1955 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Det er kamin for vedfyring i stuen, Varmepumpe som er plassert i trappegangen ned til peisestuen. Peis med innsats i Kjellerstuen, ellers elektrisk oppvarming

Diverse

Denne eiendommen er nylig fradelt fra hovedbruket og nye grensemerker er satt opp.

Innbo og løsøre kan inngå i denne handelen etter nærmere avtale med selger

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 27.01.23 12:54, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre bolig fra 1955
Utvendig taktekking fra byggeår der omlegging vurderes
påregnelig, lufting må etableres i konstruksjonen.
Manglende snøfangere og tilgang for feier.
Stedvis råte i kledning ble registrert, manglende lufting i
bunn av kledning.
Takkonstruksjon uten lufting, synlig fuktskjolder, manglende
diffusjonssperre og aktivitet etter mus.
Sprekker i grunnmur ble registrert og skjevheter i
konstruksjonen som relateres til setninger.
Vinduer eldre med behov for utbytting pga. råteskader,
nedsatt funksjon. Vinduer fra 2018 der forbedret ventilasjon
av rommene anbefales pga. synlig kondensskader ble
registrert, selve vinduene fungerende.
Eldre dører der utbytting pga. nedsatt funksjon, råte,
tregheter vurderes påregnelig.
Veranda, terrasser der reparasjoner vurderes påregnelig pga.
skjevheter, sprekker i fuger i skifer.
Innvendig med rom under terreng og manglende fuktsikring,
synlig fukt og målt høyere høyere fuktverdier i underetasjen.
Anbefales anlagt fuktsikring/isolering og drenering rundt
hele grunnmur.
Boligen vurderes generelt å trenge renovering av varierende
grad der den enkeltes behov og referanser må vurderes
individuelt.
Våtrom har mangler med hensyn til våtsoner, skader,
fallforhold og vurderes å trenge renovering i sin helhet.
Avløp privat der tilstand ikke er undersøkt da dette
innebærer bruk av kamera, anbefales videre undersøkelser
av septiktank.
Ifølge eier nedgravd oljetank der krav om sanering av
anlegget må påregnes. Eier opplyser om oljetank ligger på
naboeiendom som ikke er å beregne som denne
eiendommens ansvar å sanere.

Sammendrag er ikke utfyllende for rapporten og må leses i
sin helhet.


Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak.
Det er ingen lufting i konstruksjonen.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
Det er store deformasjoner i renner og nedløp.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
Det er ikke lufting i konstruksjonen og delvis isolert
direkte mot undertak som innebærer kondens risiko.
Fuktmerker rundt pipe der eier opplyser om tidligere
lekkasje.
Underdimensjonert takkonstruksjon med hensyn til
dagens krav og utførelse.
Synlig museavføring i konstruksjonen.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Eldre vinduer med 1 lags glass og koblingsramme.
Tregheter stedvis i åpne og lukkemekanisme.
Utbytting av enkle vinduer anbefales med hensyn til
isolerings evne og kondens risiko.

Utvendig > Dører:
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde
på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt 12 mm skjevheter i hovedbygning stedvis.
Tilbyggdsel soverom 1. etasje 25 mm skjevheter på
2 meter.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist skader i oppforet tregulv i
underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt
hulltaking.
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i
trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke
foretatt hulltaking
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Skader på fliser på vegger der fuger/fliser har
løsnet, eier utbedret med fuging og overmaling på
befaring nr 2
Ikke anlagt mekanisk ventilasjon, manglende
tilluftsåpning på dør.
Eldre røranlegg med kobberrør.
Utettheter rundt avløpsrør under vask, utbedret på
befaring nr 2.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Sluk ikke anlagt i dusjnisje og vann vil renne ut av
dusj til midt på gulv.
Ikke synlig slukmembran klemt til klemring.
Røranlegg kommer opp av gulv i dusjnisje, fare for
lekkasjeskader ved bruk.
Ikke mekanisk ventilasjon eller tilluftsåpning på dør.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Fukt i rommet er registrert som relateres til kapillært
oppsug fra grunn, manglende fuktsikring utvendig.
Sluk i rommet.
Ikke anlagt mekanisk ventilasjon.
Renovering i sin helhet etter utvendig drenering etc
må påregnes.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >
Vaskerom:
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det
påvist indikasjoner på fuktskader.
Drenering og rom under terreng avsnitt må sees i
sammenheng der tiltak anbefales for å oppnå tørr
underetasje.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen.
Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Skrusikringer med sikringsskap i gang.
Eldre anlegg uten dokumentasjon og gjennomgang
med utskiftninger vurderes påregnelig.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Brannslukningsapparat anlagt, manglende
røykvarslere.

Tomteforhold > Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.

Tomteforhold > Oljetank:
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Vinduer - 2:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger:
Konstruksjonene har skjevheter.
Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for
skjulte skader i konstruksjonene.
Sprekker i fuger på skifer.

Utvendig > Utvendige trapper:
Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Det er påvist fuktskader på overflater.
Boligen fremstår med bruksslitasje i sin helhet på
både vegger gulver og himling. Fuktskader rundt pipe
loftsetasje der eier opplyser om utbedret med nye
takess plater.
Fuktskader i takess plater i underetasje bod. Høyere
fuktverdier i utforet vegger pga. mangler på
fuktsikring og kapillært oppsug er beskrevet i rom
under terreng avsnitt.
Boligen generelt fremstår med behov for renovering
der grad må vurderes etter den enkeltes behov og
referanser.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Boligens område ligger ifølge radon aktsomhets kartet
i en moderat til lav aktsomhet grad.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi
radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av
bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke.
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe.
Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke/feieluke.
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.

Innvendig > Innvendige trapper:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn
dagens forskriftskrav.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm
e.l.
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning
utover normal slitasjegrad.
Det er påvist fuktskjolder i overflater.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er avvik:
Ventilator må anlegges ut av bygning.
Utførelse med ventilasjon inn i luftepipe innebærer
risiko for skader på pipe med fett og pipebrann.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Eldre varmtvannstank, synlig rust og preget av elde.
Vurderes påregnelig å utbytte varmtvannstank.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i
form av sprekker i grunnmur.
Eier har i ettertid av første befaring lagt husfix i sprekk
for å se om det er videre bevegelser.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert skråriss som er symptom på
setninger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på septiktank.
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Tømming og spyling av kloakk og synkegrøft.
Arbeid utført av: Nova 24 Sørmiljø

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Fukt i kjeller grunnet datidens byggemetode. Ref. takstrapport.

8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Har vært sprekk i grunnmur. Tilbygg har satt seg. Ref takstrapport.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Malt huset. Byttet terrassegulv.

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Beskrivelse: Tilbygg utført rundt 1976.

23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Svar: Ja
Beskrivelse: takstrapport

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal kjør Kystveien langs sjøen til Krøgenes, videre over Tromøybroa og hold til venstre i første rundkjøring etter broa og følg skilt til Kongshavn. Følg Østre Tromøyvei utover til skilt  Tromøy Kirke - følg denne veien til skilt Bjellandstrand  og ta til venstre. Kjør helt til du ser Bjellandstrand gård på din høyre hånd. Ta inn til venstre før gjerdet ved parkeringsplassen, kjør langs gjerdet som du nå har på din venstre hånd. Denne eiendommen ligger rett frem litt til venstre etter der røde eldre huset. Parker foran det hvite huset. Velkommen til Bjellandstrand 87. Velkommen.

Beliggenhet

Nydelig beliggende i landlige idylliske omgivelser på Bjelland- Tromøy. Langstrakt utsikt over jorder og fine grøntområder. Kort vei til sjøen med badeplasser og rullestein/sandstrand. Busstopp like i nærheten. Kort vei også til Spornes Gårdsbarnehage og  Studio Spornes som har en fin kafe og holder  intimkonserter gjennom hele året - og musikkfestival om sommeren. Videre ligger Bjellandstrand gård som en av de nærmeste gode naboene. Her er det arrangementer som  politikk/Kultur og samfunns debatter - selskapslokaler og egen urtehage, grønnsaker og bærhage for selvplukk og salg. I tillegg en nydelig rosehage som er verdt et besøk.

Det er spredt hytte- og boligbebyggelse i området. Anlegg med dyrehold og hester i nærheten. og kun 3 minutters gange ned til badeplass og sosial møteplass for nærmiljøet.

Tomt

Areal: 800 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten er opparbeidet med plenareal, blomsterbed, hekk og beplantninger. Denne tomten grenser til langstrakte jorder, låven og hovedhuset på gården-  og til den lille gårdsveien som ligger langs tomten. Forholdsvis flat tomt med skrånet terreng ned mot jordene. Det er også inngang til boligens u. etg. under verandaen. Solrikt og fint beliggende eiendom i fredlige omgivelser. Fin tre-terrasse ved inngangspartiet hvor man kan nyte morgensolen og en deilig kopp kaffe. skiferbelagt trapp ved hovedinngangen.
Herlig usjenert veranda like ut fra stuen, her er det også nedgang til hagen.

Parkering

Parkering på egen eiendom på nylig anlagt parkeringsplass

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Landbruksområde
En liten del av eiendommen inngår i plan for Brekka/Lia/Bjelland. Formål: bevaringsområde. Tilhører reguleringsplan Bjelland, privat vei
datert 25.08.2005 og Brekka/Lia/Bjelland, datert: 15.01.1985. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei/avløp. Septiktank. Offentlig vann via privat pumpekum.
Kostnader til brøyting og vedlikehold må påregnes

Kommentar fra kommunen: Her er pr i dag registrert at denne eiendommen har et privat slamanlegg.
Så langt vi kan se så deles ikke dette anlegget med andre eiendommer.
Her er innlagt vann - og det er montert vannmåler her.

Heftelser / Rettigheter

Ved fradeling av eiendommen følger tinglyste servitutter fra hovedbruk.
Heftelser som følger eiendommen:

1842/900035-1/36  Utskifting    09.05.1842  Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1923/900309-1/36  Erklæring/avtale  03.09.1923  Bestemmelse om regulering av myrområde Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1927/900154-1/36  Erklæring/avtale   20.09.1927  Overenskomst angående uttapping av "Langemyr" Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1930/900222-1/36  Bestemmelse om veg  01.11.1930 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:20  Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1957/122-1/36  Erklæring/avtale    09.01.1957  Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1964/2196-1/36  Erklæring/avtale   13.06.1964  Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere 1964/2197-1/36  Erklæring/avtale 13.06.1964  Bestemmelse om vedlikehold av et vanningsverk
Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1966/2173-1/36  Elektriske kraftlinjer  12.07.1966  Rettighetshaver: Aust-Agder Kraftverk Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1970/3291-1/36  Bestemmelse om bebyggelse 09.07.1970  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:28  Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1981/5216-2/36  Rettigheter iflg. skjøte  29.06.1981  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:115   rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:116  
Bestemmelse om septiktank m.m. Overført fra: 4203-218/4 Gjelder denne registerenheten med flere
 
1986/4927-1/36  Rettsbok  07.05.1986  Grensegangssak vedrørende verneskogen Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1999/3032-1/36  Elektriske kraftlinjer  07.05.1999  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2000/7847-1/36  Bestemmelse om veg 04.10.2000  Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2001/268-1/36  Erklæring/avtale   15.01.2001  Bestemmelse om naturreservat fra Tromlingene til Jerkholmen ved kgl.res av 15.des.2000 (Raet)
Bestemmelse om benyttelse Bestemmelse om skjærgårdspark Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2004/687-1/36  Erklæring/avtale  27.01.2004  Vedr. verneforskrift Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2004/9934-2/36  Bestemmelse iflg. skjøte  15.11.2004  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:139  Bestemmelse om båtfeste Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2006/108875-1/200  Erklæring/avtale 12.01.2006  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:23  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:64  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:75  Bestemmelse om felles vannverk/ledning. Med flere bestemmelser Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2006/564504-1/200  Elektriske kraftlinjer  17.11.2006  Rettighetshaver:GLITRE NETT AS  Org.nr: 982974011
Bestemmelse om ryddebelte. Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2017/29205-2/200  Erklæring/avtale  10.01.2017  Forskrift om vern av Raet nasjonalpark i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder fylke Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2017/935810-1/200  Bestemmelse om vannledning  30.08.2017 21:00 Rettighetshaver:ALVEBERGET AS   Org.nr: 997764951
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2017/935810-2/200  Bestemmelse om kloakkledning  30.08.2017 21:00  Rettighetshaver:ALVEBERGET AS   Org.nr: 997764951
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/207979-1/200  Bestemmelse om veg  19.02.2019 21:00  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:2  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:11  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:157  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:158  
Gjelder også senere utskilte parseller. Bestemmelser om vedlikehold Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/207979-2/200  Bestemmelse om vann/kloakk  19.02.2019 21:00  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:2. rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:11 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:157 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:158. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger.
Gjelder også senere utskilte parseller. Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/265047-1/200  Bestemmelse om veg  05.03.2019 21:00  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:2  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:11  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:157  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:158. Bestemmelse om vedlikehold. Gjelder også senere fradelte parseller. Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/265047-2/200  Bestemmelse om vann/kloakk   05.03.2019 21:00 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:2  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:11  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:157  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:158. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder også senere fradelte parseller. Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/265047-3/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  05.03.2019 21:00 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:2  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:11, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:157, rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:158  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Gjelder også senere fradelte parseller. Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/1055490-1/200   ** Delvis sletting ved arealoverføring  10.09.2019 21:00 gnr. 218 bnr 4 frafaller pant i areal som skal overføres til gnr 218 bnr 28 ved arealoverføring. Arealet er på 269,5. Arealoveføringen er en del av makeskifte der gnr 28 bnr 28 overfører 149,2 m2 til gnr 218 bnr 4. Nettoarealendring for gnr 218 bnr 4 blir 121,5 m2
 
2022/890818-1/200   ** Endring ved fusjon   15.08.2022 11:13  Fra:Arendal og Omegns Sparekasse  Org.nr: 937894082
Til:AGDER SPAREBANK   Org.nr: 937894260
Elektronisk innsendt
 
2019/1072481-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  13.09.2019 21:00. Rettighetshaver:ALVEBERGET UTVIKLING AS Org.nr: 920325947
Rettighetshaver:ARENDAL KOMMUNE  Org.nr: 940493021. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2020/2490624-1/200  Jordskifte   22.05.2020 21:00. Jordskiftesak: 19-131259RFA-JARD Bjelland. Rettsforlik. Fastsetting av parkeringsrett og rett til kjøreveg. Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere.
 
2020/3336662-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  16.11.2020 21:00 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:28. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om grøfter/kummer. Overført fra: 4203-218/4
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2023/82592-2/200  Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver  24.01.2023 10:48 
Rettighetshaver:SØRMEGLEREN AS  Org.nr: 944121331. Elektronisk innsendt
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

2022/1454282-1/200  Bestemmelse om vannledning  22.12.2022 21:00  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:200. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Rettigheter på 4203-218/4. Rettigheter i eiendomsrett

2022/1454282-2/200  Bestemmelse om kloakkledning. 22.12.2022 21:00 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:200  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Rettigheter på 4203-218/4.
Rettigheter i eiendomsrett.

2022/1454282-3/200  Bestemmelse om veg  22.12.2022 21:00  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:218 Bnr:200. Bestemmelse om vedlikehold

Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,-)) 110 220,- (Omkostninger totalt) 3 860 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 16 295 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann: 4 820,- Renovasjon: 11 475,-

Eiendomsskatt

Eiendommen ble godkjent fradelt fra hovedbruk i november 2022. Eiendomsskatten vil bli beregnet
på nytt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 876 453,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 330 520,- for år 2021.
Formuesverdien er beregnet ut i fra skatteetatens boligkalkulator.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bjellandveien 87, Gnr. 218 Bnr. 200 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, Komfyr/stekeovn/koketopp, Oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0003

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0003. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 28.01.23 (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 750 000,-) (Kr.75 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.109 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067647