Kristiansand-Lund

Bispegra 24, B8 - 2 etg (H0201)

Prisantydning
6 290 000 kr
Omkostninger
36 120 kr
Totalpris
6 326 120 kr
Felleskostnader
3 653 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
95 ㎡
Bruksareal
127 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Flott 4 roms leilighet i 2. etg.i Portalbygget - Visning etter avtale!

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten har følgende planløsning:
Entre, bod, gang, 2 bad, stue/kjøkken i åpen løsning, 2 soverom (mulighet for å laget et 3.dje), garderobe samt 2 balkonger, innglasset.

Standard

Fra egen leilighet kan man styre hovedinngangsdørene etter å ha sjekket via videokamera hvem som ringer på.
Inngangsdørene til leilighetene er i solid utførelse med gode lydegenskaper, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige dører i leiligheten leveres med plane hvitmalte overflater.

 I stue, kjøkken og soverom, entre/hall er det lagt 15 mm mattlakkert eikeparkett og eikelister mot parkett.

Kjøkken-, bad- og garderobeinnredning er levert av Strai kjøkken og bad. Garderobeskap i slett hvit utførelse med hyller og stang.

Bad og wc: På gulvet er det lagt keramiske fliser i god kvalitet. Veggmonterte klosetter.

Se romskjema i prospektet for mer utfyllende informasjon.

Byggeår og byggemåte

2020 .

Oppvarming

Oppvarming og ventilasjon: Det er vannbåren varme på bad/vaskerom, gang og stue/kjøkken. Leiligheten har eget balansert ventilasjonsanlegg.

Diverse

Bygging av fellesanlegget med drivhus, selskapslokale, hobbyrom og plass for bilvask vil påbegynnes senest 1 mnd. etter at 40 av totalt 90 leiligheter i Kongsgård Park er overtatt og/eller betalt av sluttkjøperene ("Overtakelse") og de kommunale tillatelser er gitt. Dette fellesanlegget skal videre være ferdigstilt og overlevert sameiet i Kongsgård Park senest 18 mnd. etter at det er påbegynt. Det tas forbehold vedrørende endelig godkjenning og byggetillatelse.

Forsikring

Bygget er forsikret gjennom en felles polise. kjøper må selv sørge for innbo forsikring.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Kongsgård Park ligger ved Prestebekken og omkranses av Kongsgård allé, Østre Ringvei og Bispegra som går fra Østre Ringvei til Kongsgård Sykehus.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Totalt ca 5 mål. Utomhusarbeider: Gangstier og felles områder med fast belegg i kombinasjoner av betong og stein. Utomhusområdene vil få en hensiktsmessig belysning.

Parkering

Parkeringskjeller under bygget. Parkering koster kr. 300 000,- (mai 22)  og må kjøpes mot tillegg i pris. Konferer megler.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under ny reguleringsplan: Marviksletta Områdeplan. Detaljreguleringsplan er godkjent.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Tillatt. Regler for sameiet må følges.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 24 250,- (Dokumentavgift) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 36 120,- (Omkostninger totalt) 6 326 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Medlemsskap i Sørlandet Boligbyggerlag kr. 700,- faktureres direkte fra Sørlandet Boligbyggerlag (kr. 500,- i andelskapital og kr. 200 i årskontigent). Priser fra 01.01.2018.

Felleskostnader

Serviceavtaler / vedlikehold bygg, Lys og varme i fellesareal, Leie vaktmester, Styrehonorar, Forretningsfører og revisjon,
Forsikringspremie,  Kommunale avgifter, Øvrige kostnader.

Basert på 1.551 kvm vil felleskostnadene utgjøre ca. kr 300, - pr kvm pr år kr 25 pr. mnd.
I tillegg kommer kr 100 pr måned pr parkeringsplass.

Det er målerbaserte leveranser av varmt vann, kaldt vann og vannbåren varmeanlegg. Det vi bli en månedlig akontoinnbetaling basert på kr 7 pr kvm pr boenhet. Forbruket vil bli avlest og avregnet en gang pr år. Eiendomsskatt til Kristiansand kommune er ikke tatt med i budsjettet for sameiet fordi
eiendomsskatten vil bli fakturert direkte til den enkelte eier. Det kan legges opp til at den enkelte seksjonseier blir direktekunde av Avfall Sør.
Dersom en velger å gjøre det kan felleskostnadene reduseres noe.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bispegra 24, B8 - 2 etg (H0201), Gnr. 42 Bnr. 532 Snr. 25 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 99 09 91 08

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-0111

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rita Ommundsen

Vederlag

Provisjon (Kr.45 000) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.5 995) Totalt kr. (Kr.50 995)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3048484