Birkenes

Birkelandsveien 1279

Felleskostnader
3 527 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2004
P-rom
72 ㎡
Bruksareal
72 ㎡
Totalt bruksareal
72 ㎡
Tomteareal
7 095 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Seniorbolig i ende av 3. etasje - Solrik terrasse med koselig utsikt- Fast parkeringsplass - Fellesrom - Vannbåren varme

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i ende av 3. etasje i et bygg med totalt 4 etasjer. Enheten ligger i samme etasje som inngangspartiet og har enkelt adkomst i nærmeste korridor. Overbygd parkeringplass like utenfor inngangspariet følger kjøpet.

Leiligheten har følgende innhold: Entré, Vaskerom, Bad, Soverom, Walkin-closet, Stue/kjøkken
I tillegg er det egen bodareal i 1. etasje. Her er det også fellesrom som beboerne kan benytte.

Arealer med beskrivelse
Primærrom: 72 kvm, bruksareal: 72 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 3. etg. 72m².
P-rom inkl: Entré, Vaskerom, Bad, Soverom, Walk-in-closet, Stue/kjøkken

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

KONTROLL AV TEGNINGER:
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler. Bruken av rom på befaringsdagen stemmer overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.

Annet:
- Vaskerom ble også benyttet som bod. undertegnede har vurdert dette rommet som P-ROM.
- Klesrom (walk-in) er på grunn av størrelsen vurdert som P-ROM.

Oppvarming

Leiligheten har vannbåren varme.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på fast oppstillingsplass i carport.

Beliggenhet

Meget sentral og fin beliggenhet i Birkeland sentrum. Leiligheten ligger sørvestvendt til med meget gode solforhold.
Det er kort vei til alle Birkelands fasiliteter som skoler, butikker, idrettsplass og badeplasser i Berse og Tovdalselva.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06.03.04. Ferdigattesten gjelder "Nybygg - leilighetsbygg". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Boligen har vannmåler

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse-blokkbebyggelse", tilhører reguleringsplan "Birkeland sør 1", datert 06.02.2020. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Delareal 4 419 m
Formål Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
Feltnavn BBB1

Delareal 2 409 m
Formål Friluftsformål
Feltnavn LF1

Delareal 3 424 m
RPHensynsonenavn H560_1
Sone med angitte særlige hensyn Bevaring naturmiljø

Delareal 985 m
RPHensynsonenavnH320_2
Faresone Flomfare

Delareal 267 m
Formål Friluftsområde i sjø og vassdrag
Feltnavn VFV1

Delareal 3 440 m
RPHensynsonenavnH320_1
Faresone Flomfare

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne med mindre dette er begrenset i vedtekter eller husordensregler.
Ved utleie av seksjonen skal leietaker godkjennes av sameiestyret.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/88/169/11:
01.11.1948 - Dokumentnr: 1163 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1951 - Dokumentnr: 1018 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1951 - Dokumentnr: 1019 - Skjønn
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


16.12.1952 - Dokumentnr: 1786 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK/LEDNING
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1958 - Dokumentnr: 1898 - Bestemmelse om bebyggelse
Bebyggelse må ikke være høyere enn den bebyggelse som nå er
oppført - i høyde med bakkekammen.
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


11.05.1959 - Dokumentnr: 700 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:20
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


08.01.1965 - Dokumentnr: 61 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.2000 - Dokumentnr: 358 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:20
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.2004 - Dokumentnr: 6655 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.2005 - Dokumentnr: 182159 - Bestemmelse iflg. skjøte
Snr 11 har eksklusiv bruksrett til carport nr. 3 på sameiets felles grunn.
Bruksretten kan ikke overdras til andre enn medlemmer i Sameiet Møllebakken Terrasse.


02.06.2020 - Dokumentnr: 2526636 - Jordskifte
Grensefastsetting
18/128295RFA-JARD Birkeland Sør 2 - Eiendomsgrenser langs Møllebekken
Gjelder denne registerenheten med flere


28.06.2022 - Dokumentnr: 702711 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.2004 - Dokumentnr: 6655 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 11
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 72/1843
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 2 - 20


11.05.1959 - Dokumentnr: 700 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:20
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.2000 - Dokumentnr: 358 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:20
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

8 400,- (boligkjøperforsikring help (valgfritt))
2 800,- (boligkjøperforsikring pluss (valgfritt tillegg))
585,- (tingl.gebyr pantedokument)
585,- (tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))

69 620,- (omkostninger totalt)

2 359 620,- (totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

UTVENDIG
Leilighet beliggende i 3 etasje i terrasseblokk fra 2003/2004. Selv om leiligheten ligger i 3 etasje er inngangsparti likevel ved gateplan. Isolert veggkonstruksjon kledd med liggende bordkledning. Blokken er i hovedsak oppført i betong, men har mulig også noe konstruksjon av tre. Bjelkelag mellom etasjer er antageligvis av betong. Vinduer med malte karmer og rammer av tre og 2-lags isolerglass. Malt inngangsdør med brann og lyd-hemmende kvaliteter fra byggeår. Balkongskyvedør med isolerglass. Ytterdør ved gateplan er tilknyttet callinganlegg/dørtelefon. Balkong/takterrasse bygd over underliggende leilighet. Terrassen er belagt med belegningsstein. Rekkverk er av malt treverk, delvis av Plexiglass e.l.

INNVENDIG
Parkett på gulv, malte veggoverflater og hovedsakelig malt gips i himling med unntak av i garderobe som har systemhimling. Glatte 1-speilsdører som innvendige dører.

VÅTROM
Vaskerom med vinylbelegg på gulv, malt strie på vegger og malt takhimling. Rommet er innredet utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.
Bad med fliser på gulv og vegger. Malt gips i takhimling. Baderommet er innredet med toalett, dusjkabinett og innredning med nedfelt servant.


KJØKKEN
Strai kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenet har fastmonterte hvitevarer ifm. av oppvaskmaskin.


TEKNISKE INSTALLASJONER
Vann- og avløpsrør i boligen er av plast fra byggeår. Vannrøropplegget er av typen rør-i-rør og ble besiktiget i rørfordelerskap plassert i vaskerom. Fordelerskap har dreneringsutløp til rom med sluk. Generell luftutskifting i boligen skjer ved naturlig ventilasjon fra vindusventiler og ved at vinduer åpnes. Ca. 200 liters varmtvannstank fra byggeår plassert i rom med sluk. Leiligheten har pipe, men ikke montert ildsted. Oppvarming skjer via vannbåren varme i gulv.


KONKLUSJON TILSTAND
Leiligheten er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand.
Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Merk: Enkelte bygningsdeler kan være i god stand og helhetlig være vurdert/merket som TG1 i beskrivelsestekst, mens samme bygningsdel kan ha lokale avvik merket TG2. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 vises fra side 6 i rapporten. Det er skade på et vindu som vurderes som TG3.
Hele rapporten må leses.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lossius Takst AS den 22.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
- Et av vinduene har skade i karm/ramme og er noe vanskelig å lukke.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
- Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.
- Det gjøres oppmerksom på at belegningsstein ligger noe ujevnt og føles noe løse/bevegelige ved tråkk. Disse ligger også nært rekkverk av tre.
- Rekkverk er noe for lavt ihht. dagens regelverk.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
- Det ble registrert noe lokal skade eller merker på overflater.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er avvik:
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at vegger og tak og andre overflater er malt med våtromsmaling.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er avvik:
- Fall mot sluk/lekkasjesikring av rommet er ikke tilstrekkelig. Se beskrivelsestekst.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er avvik:
- Det er ikke tilstrekkelig fall og høydeforskjell for lekkasjesikring mellom dør og sluk. (under 25 mm.).
Merk: Dagens løsning med dusjkabinett fungerer. Om ny eier imidlertid ønsker annen løsning med dusjing direkte på flis, gjøres det oppmerksom på at fallforhold rundt sluk ikke tilstrekkelig.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er avvik:
- Det ble registrert noe irr på rørfordelerstamme i rørskap på vaskerom.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/88/169/11:
01.11.1948 - Dokumentnr: 1163 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1951 - Dokumentnr: 1018 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1951 - Dokumentnr: 1019 - Skjønn
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


16.12.1952 - Dokumentnr: 1786 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK/LEDNING
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1958 - Dokumentnr: 1898 - Bestemmelse om bebyggelse
Bebyggelse må ikke være høyere enn den bebyggelse som nå er
oppført - i høyde med bakkekammen.
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


11.05.1959 - Dokumentnr: 700 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:20
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


08.01.1965 - Dokumentnr: 61 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.2000 - Dokumentnr: 358 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:20
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.2004 - Dokumentnr: 6655 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.2005 - Dokumentnr: 182159 - Bestemmelse iflg. skjøte
Snr 11 har eksklusiv bruksrett til carport nr. 3 på sameiets felles grunn.
Bruksretten kan ikke overdras til andre enn medlemmer i Sameiet Møllebakken Terrasse.


02.06.2020 - Dokumentnr: 2526636 - Jordskifte
Grensefastsetting
18/128295RFA-JARD Birkeland Sør 2 - Eiendomsgrenser langs Møllebekken
Gjelder denne registerenheten med flere


28.06.2022 - Dokumentnr: 702711 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.2004 - Dokumentnr: 6655 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 11
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 72/1843
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 2 - 20


11.05.1959 - Dokumentnr: 700 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:20
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.2000 - Dokumentnr: 358 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169 Snr:20
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4216 Gnr:88 Bnr:169
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Fakturert beløp i 2022
Avløp: 2 160,27 kr
Eiendomsskatt: 4 093,00 kr
Vann: 2 495,20 kr
Sum: 8 748,47 kr
Det er installert vannmåler i boligen, slik at forbruksavgiften for vann og avløp varierer i forhold til det faktiske forbruk

Byggemåte

Leilighet beliggende i 3 etasje i terrasseblokk fra 2003/2004. Selv om leiligheten ligger i 3 etasje er inngangsparti likevel ved gateplan. Isolert veggkonstruksjon kledd med liggende
bordkledning. Blokken er i hovedsak oppført i betong, men har mulig også noe konstruksjon av tre. Bjelkelag mellom etasjer er antageligvis av betong.

Polisenummer

SP0003634113

TV/Internett/Bredbånd

Fibernett inngår i felleskostander.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

I 2022 ble det lagt opplegg til el-billadere utført av Østerhus Elektro.
Det ble i 2023 gjort oppgradering av gullvarmen.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

alle bud skal inngis skriftlig til megler. det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. benytt "gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av bankid. når første bud er gitt vil du motta en sms-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. budforhøyelser kan også gis ved å trykke "gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. for øvrig vises det til "forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

If Skadeforsikring NUF

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - selger (kr.6 215)
oppgjør (kr.11 900)
panterett med urådighet - statens kartverk (kr.585)
provisjon (forutsatt salgssum: 2 290 000,-) (kr.57 250)
tilrettelegging (kr.19 500)
totalt kr. (kr.95 450)
Solgt
Produktnr: 37E2CF05-4D99-4BF2-BFCA-79142236E55C Kategori: