Kristiansand - Søgne

Birkedalsveien 64B

Prisantydning
1 400 000 kr
Omkostninger
36 170 kr
Totalpris
1 436 170 kr
Bruksareal
113 ㎡
Tomteareal
2 500 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Romslige seksjoner med mye lys og flott utsikt - Utsolgt

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Med god eksponering mot vei, flott utsikt og korte avstander til Tangvall, passer seksjonene godt for små og mellomstore bedrifter eller privatpersoner. Bygget består av 2-12 seksjoner fra 115- inntil 900 kvm Seksjonene er klare for oppføring, ta kontakt med megler for ett godt tilbud.

Oppdragsnummer

9-21-0001

Adresse med betegnelse

Birkedalsveien 64B, Gnr. 423 Bnr. 799 i Kristiansand kommune.

Selger

Birkedalsveien AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Høllen Vest, med flott usikt og raskt adkomst fra vei.

Næringstype

Lager, eiendommen er regulert til lager, kontor og industri.

Eierform

Eiet seksjon

Byggeår

Oppføres i 2021

Bygninger og byggemåte

Fri høyde 5,5 m i 1 etasje og ca 6m til underkant takstoler og 7m til underkant tak i 2 etasje. Kjerneisolerte iso-elementer i yttervegger, Betonggulv 120 mm, armert og isolert 150 mm EPS 80, Selvbærende, galvaniserte takplater, Taktekking med ett-lags takbelegg inkl. sluk, Leddheisport m/motor 3-knaps tablå, PVC-dør 1000 x 100, Vindusfelt, porter og beslag i RAL 716 mørk gr, med ellers lys fasade.

Avløp og vann ligger inn i bygget for tilkobling. Tilkobling se tilvalgsliste. Dobbelt stikk i el-skap og internett til skap (trekkrør), Lyspakke LED, 4 stk

Areal

115-230 kvm, kan utvides - se prospekt.

Innhold

Diverse

Byggene leveres klar med stikk til vann/avløp og mulighet til tilkobling. Forøvrig mange tilleggsmuligheter på tilvalgsliste. Kontakt megler for mer infomasjon.

Megler formidler salg av tomten, mens det skrives en entreprisekontrakt med utbygger Birkedalsveien AS.
tomteverdien utgjør kr 400.000 pr seksjon.
Det overskytende beløpet gir muligheter for mva-fradrag for merverdiavgiftspliktige virksomheter

Parkering

Parkering foran egen seksjon.

Vilkår og betingelser

Tomt

ca 2500

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til lager, kontor og industri, tilhører reguleringsplan Høllen Vest godkjent 24.5.2020. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Det er ingen leieforhold på eiendommen, dersom man ønsker å leie og ikke eie en seksjon, ta kontakt med megler

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Priser fra 1.400.000 eks mva.
Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
1 369,50 (Omkostninger totalt)

Merverdiavgift

Det vil bli mulighet for mva fradrag for oppføringskostnad for bygget, kontakt megler for mer informasjon og beløp.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Kontrakt megler eller selger 911 64 805 (Paul) eller 911 93 350 for visning.

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3046673