Kristiansand - Søgne

Birkedalsveien 64 A-C, Gnr.423, Bnr.799 i Kristiansand Kommune

Prisantydning
1 400 000 kr
Omkostninger
36 170 kr
Totalpris
1 436 170 kr
Byggeår
2005
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
96 ㎡
Tomteareal
2 500 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Romslige seksjoner med mye lys og flott utsikt - selges hver for seg eller flere samlet Pris MNOK 1.4 - 3.75

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Med god eksponering mot vei og korte avstander til Tangvall, passer seksjonene godt for små og mellomstore bedrifter eller privatpersoner. Bygget består av 4 seksjoner fra 96 til 299 kvm seksjonene (totalt 587 kvm). Man kan nå velge mellom seksjon 13, 17, 18 og 19. Seksjon 13 er  299 kvm og seksjon 17, 18 og 19 er 96 kvm store. Ta kontakt med megler for ett godt tilbud.

Oppdragsnummer

9-22-0055

Adresse med betegnelse

Birkedalsveien 64 A-C, Gnr.423, Bnr.799 i Kristiansand Kommune, Gnr. 423 Bnr. 799 Snr. 13/17/18/19.

Selger

Birkedalsveien AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Høllen Vest,  raskt adkomst fra vei.

Næringstype

Lager, eiendommen er regulert til lager, kontor og industri.

Eierform

Eiet seksjon

Byggeår

2005

Bygninger og byggemåte

2x4.6meter port. 5 meter til takstol, ca 6 meter til underkant av tak. Ca 2.8 meter under mesanin. Kjerneisolerte iso-elementer i yttervegger, Betonggulv, galvaniserte takplater, Taktekking med ett-lags takbelegg inkl. sluk.

Avløp og vann ligger inn i bygget for alle seksjoner.

Areal

96 - 299 kvm, se prospekt.

Innhold

Parkering

Parkering foran egen seksjon.

Vilkår og betingelser

Tomt

Fellestomt ca 2500

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til lager, kontor og industri, tilhører reguleringsplan Høllen Vest Industriområdet godkjent 24.05.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1988/13716-2/93 Erklæring/avtale
16.09.1988
TILBAKEKJØPSRETT PÅ VILKÅR
Overført fra: 4204-423/799/0/13
Gjelder denne registerenheten med flere
Kopi bestilt: 26.11.2021 kl. 13:56 av John Christian Webb
2006/9226-1/93 Erklæring/avtale
09.05.2006
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:423 Bnr:799
Bestemmelse om veg
Overført fra: 4204-423/799/0/13
Gjelder denne registerenheten med flere
Kopi bestilt: 26.11.2021 kl. 13:56 av John Christian Webb
2009/146474-1/200 Bestemmelse om veg
02.03.2009
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:423 Bnr:887
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4204-423/799/0/13
Gjelder denne registerenheten med flere
Kopi bestilt: 26.11.2021 kl. 13:57 av John Christian Webb
Grunndata
2021/1325592-1/200 Reseksjonering
22.10.2021 21:00
Gjelder for seksjonene 13/17.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Det er ingen leieforhold på eiendommen som overtas klar til bruk!

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

under innhenting , kontakt megler.

Prisantydning og omkostninger

Priser fra NOK 1.400.000 -  3.750.000
+ dok avgift og omkostninger.

Merverdiavgift

Det foreligger ingen justeringspilkter og eller rettigheter for inngående mva.

Felleskostnader

Ikke estimert, men anslagsvis 75-90 kr pr kvm pr år eks mva.

Felleskostnader inkluderer

Strøm i fellesarealer, brøyting, feiing, forsikring av bygningsmasse etc.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Kontrakt megler eller selger 911 64 805 (Paul) for visning.

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062283