Kristiansand

Birkedalsveien 22

Byggeår
2021
Bruksareal
1 600 ㎡
Tomteareal
4 537 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Lager

Oversikt

Om eiendommen

Fleksibel lagerhall til leie - Høllen Vest

Om eiendommen

Innhold

Bygget er utformet med ca. 1.440 kvm med lager/logistikk-areal, 3 toalett med dusj, Bøttekott/teknisk, Lager/Kontor og åpent areal. 66*24meters bygg, med høyde 10 meter, 9 meter til overkant drager

Beliggenhet

Parkering

God parkeringsdekning foran eiendommen

Beliggenhet

Høllen Vest - Søgne

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Offentlig, privat vei til inn til tomten.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til lager, kontor og industri, tilhører reguleringsplan Høllen Vest Industriområdet godkjent 23.03.2021 På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/423/828:
27.04.2022 - Dokumentnr: 445987 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Dnb Bank Asa
Org.nr: 984 851 006


18.08.2005 - Dokumentnr: 14334 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:423 Bnr:606


10.10.2008 - Dokumentnr: 823531 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 841390 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:23 Bnr:828


06.04.2022 - Dokumentnr: 380324 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:423 Bnr:818


Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Bygget har en grunnflate på ca 1644 kvm. Det er 10 meters takhøyde - 9 meter til drager. Bygget er funksjonelt og konvertibelt til formål innen lager, produksjon eller verksted. Utvidelsesmuligheter på tomten med inntil 800 kvm.

Standard

Bygget er oppført i henhold til TEK 17 byggestandard. Bygget er nyoppført (2021) og inneholder i tillegg til lagerhallen, ett rom for lager/kontor, teknisk rom/bøttekott og 3 toaletter med dusj.

Renovert

2021

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/423/828:
27.04.2022 - Dokumentnr: 445987 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Dnb Bank Asa
Org.nr: 984 851 006


18.08.2005 - Dokumentnr: 14334 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:423 Bnr:606


10.10.2008 - Dokumentnr: 823531 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 841390 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:23 Bnr:828


06.04.2022 - Dokumentnr: 380324 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:423 Bnr:818


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.
Produktnr: B20E516E-4A03-4127-869F-85F077CF576D