Evje og hornnes - Evje

Biotittvegen 9

Prisantydning
2 850 000 kr
Omkostninger
7 408 kr
Totalpris
2 857 408 kr
P-rom
91 ㎡
Bruksareal
123 ㎡
Tomteareal
863 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Begge solgt! Prosjektert tomannsbolig med alt på ett plan - Garasje - Gangavstand til sentrum, skole og barnehage

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Lys og moderne vertikaldelt tomannsbolig sentralt beliggende på Evje. Her får du sol fra morgen til kveld, nærhet til flotte turområder samt kort vei til både skole og barnehage. Det er i tillegg gangavstand til Evje sentrum med alle fasiliteter.
Her blir det satt fokus på privatlivet. Enhetene vil bli delt med garasje imellom for å unngå lydproblemer. Hver enhet vil få en romslig terrasse og hage. Boligen vil bli på et plan med gode romløsninger. Entre/gang med plass for å henge fra seg yttertøy. Eget vaskerom, praktisk beliggende med inngang direkte fra gangen. Stue og kjøkken i åpen løsning med åpen himling og flotte panoramavinduer. Det vil bli satt inn peisovn til inntil kr. 15.000,-. Hver enhet vil ha to soverom med mulighet for et tredje soverom. Et bad og en innvendig bod. Garasjene vil bli romslige med plass til en bil i hver samt oppbevaring.

Innhold

Begge boligene inneholder: entre/gang, vaskerom, to soverom, bad, bod, stue og kjøkken i åpen løsning.
Bra: ca. 123 kvm, P-rom: ca. 91 kvm, S-rom ca. 32 kvm.

Standard

Boligene har en praktisk planløsning, og leveres med gjennomgående normal god standard som du forventer av nyere bygg. Valgfritt kjøkken inntil 100.000,- inkl. montering. Stue/kjøkken vil ha høytrykkslaminat på gulv, smartpanel på vegger og takpanel mdf. Det vil bli satt inn peisovn til inntil kr. 15.000,-. De to soverommene og eventuelt et tredje soverom vil ha høytrykkslaminat på gulv, smartpanel på vegger og takpanel mdf. Bod/walk in closet vil ha høytrykkslaminat på gulv, smartpanel på vegger og takpanel mdf. Gangen vil bli flislagt med varmekabler i gulv, smartpanel på vegger og takpanel mdf. Vaskerom med fliser med varmekabler på gulv, smartpanel på vegger og takpanel mdf. Badet får fliser med varmekabler på gulv, baderomsplater på vegger og takpanel mdf. Det vil bli satt inn dusjkabinett. Utvendig vil boligene bli grunnet, det vil bli malt ett strøk. Kjøper må ferdigstille utvendig maling. Se forøvrig vedlagt leveringsbeskrivelse og romskjema.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være januar/februar 2022 for en av enhetene. Den andre enheten vil være ferdig mai/juni 2022. Enheten som blir solgt først vil bli prioritert. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Oppvarming

Det vil blir varmekabler på gulv i bod/vaskerom, entre/gang og på badet. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av selger, jf. buofl. §13 siste ledd. Etter overtagelse må kjøper selv besørge forsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen vil bli oppført i barnevennlig boligområde i blindvei. Boligen vil ligge like ved Evje sentrum med alle fasiliteter. Gode solforhold og lekeplass i nærheten. Det er umiddelbar nærhet til både skole, barnehage, idrettshall og fine turområder. Eiendommen grenser til friområde.

Tomt

Totalt tomteareal: Areal: 863 kvm, Eierform: Eiet tomt Boligene er seksjonert, og har fått tildelt eget seksjonsnummer. Hagen vil bli opparbeidet med plen. Plenen vil bli lagt etter overtagelse grunnet årstiden. Det bør holdes tilbake et rimelig beløp til uteområdet er ferdigstillt. Innkjørsel og gjesteparkering pukkes klar for asfaltering. Tomten vil være fellestomt for seksjonene.

Parkering

Hver seksjon av tomannsboligen vil ha en parkeringsplass i garasje. Garasjene blir plassert mellom boligene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse", tilhører reguleringsplan "Oddeskogen trinn 3", ikrafttredelse 24.01.2013. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 2020/2526525-1/200, tinglyst 05.07.2021 - Jordskifte

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen vil ikke få egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Pris gjelder per enhet.
2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 237,50 (Dokumentavgift (2,5% av halve tomteverdi kr. 249.500,-)) 7 407,50 (Omkostninger totalt) 2 857 407,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetaalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktinngåelse.
Dersom selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovens § 47 for det til en hver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d.
Kommunens hjemmesider opplyser om følgende kommunale avgifter:
Abonnementsgebyr vann kr. 1.492,-. Målt forbruk vann, pris per m3 kr. 12,90,-. Abonnementsgebyr avløp kr. 2.784,-. Målt forbruk avløp, pris per m3 kr 21,90,-. Feiing/tilsyn kr. 313,-. Renovasjon standard I kr. 3.176,-. Alle priser er oppgitt ekskludert mva.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Biotittvegen 9, Gnr. 55 Bnr. 203 i Evje og hornnes kommune.
Boligene vil bli oppført på adressen Biotittvegen 9. Tomannsboligene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. Boligen skal seksjoneres.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Etter avtale med megler på 92 80 63 23.

Overtagelse

Etter avtale. Ferdigstillelse/innflytting vil være januar/februar 2022.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-21-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-21-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Vederlag per enhet.
Provisjon (Kr.50 000) Tilretteleggingshonorar (Kr.13 000) Digital grunnpakke (Kr.2 990) Oppgjørshonorar (Kr.7 100) Annonsering Synlig (Kr.2 900) Totalt kr. (Kr.75 990)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3053039