Lillesand

Bergstø 76A

Kommunale avgifter
8 892 kr / år
Byggeår
2003
P-rom
91 ㎡
Bruksareal
98 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Visning avlyst! Innbydende tomannsbolig med sjønær og sentral beliggenhet. Garasje.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik del av en tomannsbolig som går over to plan. Boligen inneholder blant annet:
1.etg. Entré, bad, stue, bod og kjøkken.
2.etg: Tre soverom og bad.
Del av dobbegarasje.

Standard

Utvendig: Del av tomannsbolig oppført omkring 2003-04. Bygningen står på ringmur av betong og støpt plate mot grunn. Yttervegger med isolert
bindingsverk kledd med liggende kledning. Saltak tekket med betongtakstein. Undertak av sutak, sløyfer og lekter. Takrenner, nedløpsrør og beslag
er av stål. Vinduer med malte karmer og rammer, samt gjennomgående sprosser av tre og 2-lags isolerglass. Malt hovedytterdør, balkongdør og
boddør i tre. Balkongdør har 2-lags isolerglass. Det er montert Yale Doorman elektronisk lås på hovedytterdøren. Terrasse fra byggeår med nyere terrassebord av tre.

Innvendig: Laminat og parkett på gulv, malte strie og ellers slette veggoverflater. Antar type Huntonit veggplater. Hovedsakelig malt gips og panel i tak.
Profilerte malte og lakkede tredører som innvendige dører. Boligen har tretrapp fra byggeår, tilsynelatende malt i ettertid. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Støpt plate mot grunn.

Våtrom:
- Bad/vaskerom i 1. etasje med fliser på gulv og vegger. Malt takhimling. Rommet er innredet med vask toalett, opplegg for dusj og opplegg for
vaskemaskin. Innredning med vask, toalett og dusjområde med forheng. Rommet har opplegg for vaskemaskin. Badet har mekanisk avtrekksvifte og tilluft ved dør.
- Bad/vaskerom i 2. etasje med fliser på gulv og vegger. Malt panel i takhimling. Rommet er innredet med innredning med nedfelt servant, toalett, og badekar med dusjløsning. Badet har mekanisk avtrekksvifte og tilluft ved dør.

Kjøkken: Kjøkkeninnredning med profilerte fronter, delvis med laminert benkeplate. Benkeplate av tre på kjøkkenøy. Fastmonterte hvitevarer er oppvaskmaskin. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Tekniske installasjoner:  Vann- og avløpsrør i boligen er av plast fra byggeår. Generell luftutskifting i boligen skjer ved naturlig ventilasjon fra vindusventiler og ved at vinduer åpnes. Boligen har pipe, men ikke montert ildsted. Ca. 200 liters varmtvannstank fra byggeår.

Arealer med beskrivelse

Bra: 98kvm. P-rom: 91kvm. S-rom: 7kvm.
Bra. pr. etasje: 1.etg: 58kvm. 2.etg: 40kvm.
P-rom inkluderer: 1.etg: Entré/gang, stue, kjøkken og bad/vaskerom.
2.etg: Gang, tre soverom og bad.
S-rom inkluderer: Kott under trapp og utvendig bod.

Garasje: Bra: 23kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2003 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Elektrisitet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er et område utenfor eiendommens grenser som er regulert til friområdet og tenkt som gangsti ned til lekeplassen på baksiden av eiendommen. Hagen er opparbeidet utover grensene og over dette området som er avsatt til gangsti. Dette kan kreves endret og kommunen kan opparbeide gangsti slik som det er avsatt til i reguleringsplanen. Se vedlagt reguleringsplankart.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 07.12.22 14:01, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 vises på side 6 i rapporten. Det er ingen forhold som vurderes som TG3. Hele rapporten må leses.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Ingen TG3 registrert.

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik:
- Det mangler snøfangere på taket.
- Vann fra tak blir ledet direkte til fritt terreng i nærhet av boligen.

TG2: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
- Loftet mangler noen isolasjonsmatter.
- Det ble stedvis registret noe misfargede sutaksplater.

TG2: Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
- Dør til bad vaskerom har avflasset maling grunnet høy luftfuktighet i rommet. Også nevnt i punkt for ventilasjon bad 1. etg.

TG2: Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er avvik:
- Det er avvik i fallforhold mot sluk da oppkantlist til dusjnisje vil kunne hindre eventuelt lekkasjevann å finne veien til sluk.
- Det ble også registrer noe dårlig fall i dusjområde.

Tg2: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er påvist andre avvik:
- Sluken var ikke tilgjengelig for inspeksjon på grunn av vaskemaskin og tørketrommel.
- Ukjent om det er membran på gulvet. Det foreligger ikke dokumentasjon på membran.

TG2: Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er avvik:
- Det gjøres oppmerksom på noe småskader og løs sokkel mot gulv og noe løs dekklist under overskap.
- Det ble registrert stedvis noe svelling under kjøkkenplate i nærhet av vask og oppvaskmaskin.
- Det drypper fra rør sikkerhetssluk i vask.
- Kjøkkenet har ikke komfyrvakt eller lekkasjevarsler.

TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
- Område med herregårdsstein heller mot garasje og forårsaker fuktvandring i betonggrunnmur til garasjen.
- Det gjøres oppmerksom på at terrassens bjelkelag er fra omkring byggeår. Terrassen står også noe nært vegetasjon/gress og er disponert for
fuktopptrekk i treverk. Det terrassen var dekket med snø, må det påregnes noe risiko for skjulte avvik.

TG2: Innvendig > Overflater
Det er avvik:
- Det ble stedvis registrert noe store åpninger i skjøter i nylagt laminat.
- Dørsvill mellom gang og stue var løs, samt at det mangler list mellom svill og laminat i gang.

TG2: Innvendig > Radon
Det er avvik:
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er foretatt radonmålinger, eller at bygget er utført med radonsperre.

TG2: Innvendig > Innvendige trapper
Det er avvik:
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

TG2: Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er påvist andre avvik:
- Det er åpninger mellom lysbryter og flis. Bryteren er også plassert i våtsone/vask.

TG2: Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik:
- Det ble registrert hull i vegg etter tidligere oppheng.
- Det gjøres oppmerksom på at dørlister av tre står direkte ned mot våtromsgulv.

TG2: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er påvist andre avvik:
- Det foreligger ingen dokumentasjon på at membran/tettesjikt løsninger ved dørlist, foring er tilstrekkelig og vil være vanntette ved en eventuell
lekkasje eller tett sluk.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. Montert ladeboks på utsiden av garasjen av elektriker i jan 2021.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byttet noen terrassebord, og montert plater til lagerplass garasje av familie.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? Ja. Har opplyst til megler at det er regulert en gangsti ned til lekeplassen på baksiden av huset, som aldri har vært i bruk. Den er en del av plenen, og er sperret av med busker fordi det har vært brukt 2 andre tilganger til lekeplassen som ble benyttet. Avsperiing ble gjort av forrige eier.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Attraktivt beliggenhet i et veletablert og rolig nabolag. Det er en kort gåtur til sjøen og fine badeplasser.
Boligen ligger kun få minutters gange fra Lillesand sentrum. Fra boligen er det gangvei til blant annet idrettsanlegget i Holta, treningssenter, Lillesand senter, barnehage og skoler.
Velkommen til et fint sted å bo.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Parkering

Del av dobbelgarasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 03.05.04. Ferdigattesten gjelder "Nedre Tingsaker - tomannsbolig leilighet A". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjente byggetegninger for garasje datert. 2810.02.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Frittliggende småhusbebyggelse", tilhører reguleringsplan "Nedre Tingsaker", datert 06.09.2000. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
Id: 2015002780
Navn: Kirkekleiva 2
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknummer: 2004/2459-2/37. Tinglyst: 19.04.2004. Bestemmelse om veg.
Gjelder tinglyst rett til å gå over naboeiendom for å komme til egen eiendom. Vedlikehold og brøyting av felles adkomstvei fordeles likt.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 93 750,- (Dokumentavgift) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 220,- (Omkostninger totalt) 3 700 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 892 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.106,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1.434,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 616 454,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 219 234,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bergstø 76A, Gnr. 42 Bnr. 786 i Lillesand kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0151

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0151. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.67 500) Tilrettelegging (Kr.18 000) Eierskifteforsikring (Kr.20 775) Totalt kr. (Kr.116 760)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3066979