Lillesand

Bergshaven 22

Prisantydning
1 600 000 kr
Omkostninger
55 470 kr
Totalpris
1 655 470 kr
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
412 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Fire flotte boligtomter med attraktiv og sentral beliggenhet - Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Gnr. 33 Bnr. 1545 er på ca. 406 kvm. - kr. 1.600.000,-
Gnr. 33 Bnr. 1546 er på ca. 395 kvm. - kr. 1.600.000,-
Gnr. 33 Bnr. 1547 er på ca. 299 kvm. - kr. 1.500.000,-
Gnr. 33 Bnr. 1548 er på ca. 412 kvm. - kr. 1.600.000,-

Diverse

Bygninger skal plasseres med møneretning som vist på planen.
Alle boliger skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 40 grader. Boder og oppløft kan ha slakere takvinkel. Takoppbygg kan maksimalt dekke 30% av byggets totale takflater.
Boligene kan oppføres i inntil 2 etasjer inkl innredet loft. Eneboligene kan underbygges med kjeller. Kjeller under boligene skal ikke inneholde boligareal/primærrom.
Boligene kan oppføres med inntil 7 meter høyde fra ok gulv i 1. etasje
Beregnet BYA for tomtene 1, 2 og 5 er samlet 35% uavhengig av tomtestørrelsene.
Beregnet BYA for boligene 3 og 4 er samlet 38%.
Garasjer kan plasseres utenfor byggegrense. Avstand fra veikant skal være 2 meter når garasjen står parallelt med vei og minst 6,5 meter når garasjen er orientert med åpning mot vei. Garasje kan plasseres inn til 1 meter fra tomtegrense mot annet areal. Møneretning på garasjer er uavhengig av møneretning på eiendommen forøvrig.

Det gjøres oppmerksom på at det må tinglyses/aksepteres at det bygges inntil byggelinjene og at der nabogrensene ligger inne i byggeområdet at man tillater bolig inntil 0,5 m fra felles grense.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Tomtene ligger kun ca. 10 min gange fra Lillesand sentrum. Det er kort avstand til fine badeplasser ved sjøen, fine turområder og bussholdeplass med god korrespondanse til f. eks. Kristiansand, Grimstad og Arendal.

Fra tomtene er det ca. 1km til Lillesand sentrum. Det er ca 800 meter til nærmeste matbutikk og bussholdeplass. Det er ca 200 meter til sjøen og flotte badeplasser. Et attraktivt og populært nabolag med nærhet til det meste du kunne trenge.

Tomt

Areal: 412 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering etter Lillesand kommunes parkeringsnorm skal skje i på egen tomt. Gjesteparkering på felles plass mot nord.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Berghaven Park, datert 12.09.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig og privat vei. Vann og kloakk ligger klart i tomten. Tilkoblingsavgift må betales av kjøper.
Tilkoblingsavgiften er p.t. kr. 32 000,- for vann og kr. 32 000,- for avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommene:
Dagboknr.: 900072 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 27.08.1881
Dagboknr.: 581 - Elektriske kraftlinjer. Tinglyst: 01.07.1936
Dagboknr.: 1683 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 08.11.1954
Dagboknr.: 1013 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 04.05.1968
Dagboknr.: 99 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 11.01.1977
Dagboknr.: 303 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.01.1977
Dagboknr.: 304 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.01.1977
Dagboknr.: 1631 - Bestemmelse om båt/bryggeplass. Tinglyst: 12.04.1977
Dagboknr.: 2824 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 27.06.1977
Dagboknr.: 4937 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 02.11.1977
Dagboknr.: 522 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 30.01.1978
Dagboknr.: 540 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 31.01.1978
Dagboknr.: 654 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 07.02.1978
Dagboknr.: 1320 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 17.03.1978
Dagboknr.: 1357-2/37 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 20.03.1978
Dagboknr.: 1357-4/37 - Best. iflg. festekontrakt. Tinglyst: 20.03.1978
Dagboknr.: 1357-5/37 - Best. iflg. festekontrakt. Tinglyst: 20.03.1978
Dagboknr.: 3268 -  Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 10.07.1978
Dagboknr.: 175 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 12.01.1979
Dagboknr.: 2285-2/37 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 09.05.1979
Dagboknr.: 2285-4/37 - Bestemmelse om gjerde. Tinglyst: 09.05.1979
Dagboknr.: 2285-5/37 - Best. iflg. festekontrakt. Tinglyst: 09.05.1979
Dagboknr.: 5332 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 11.10.1979
Dagboknr.: 1758 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 27.03.1980
Dagboknr.: 6866 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 17.12.1980
Dagboknr.: 6187 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 25.11.1981
Dagboknr.: 533 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 01.02.1982
Dagboknr.: 5950 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 22.10.1982
Dagboknr.: 777 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 09.02.1983
Dagboknr.: 1143 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 28.02.1983
Dagboknr.: 3727 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 07.06.1985
Dagboknr.: 9053 - Best. om båt/bryggeplass. Tinglyst: 22.11.1985
Dagboknr.: 6843 - Rettsbok. Tinglyst: 27.12.1991
Dagboknr.: 984 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.02.1995
Dagboknr.: 2177 - Bruksrett. Tinglyst: 22.04.1996
Dagboknr.: 3381 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 20.06.1996
Dagboknr.: 6328 - Best. om adkomstrett. Tinglyst: 16.10.2003
Dagboknr.: 918-2/37 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 14.02.2005
Dagboknr.: 918-3/37 - Best. om vann/kloakkledning. Tinglyst: 14.02.2005

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommene:
Ingen rettigheter funnet.

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,-)) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 470,- (Omkostninger totalt) 1 655 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Når eiendommen er bebygd vil kommunale avgifter tilkomme.

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bergshaven 22, Gnr. 33 Bnr. 285 og Gnr. 33 Bnr. 1154 og Gnr. 33 Bnr. 1545 og Gnr. 33 Bnr. 1546 og Gnr. 33 Bnr. 1547 og Gnr. 33 Bnr. 1548 i Lillesand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-21-0142

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-21-0142. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (pr. tomt) (Kr.40 000) Tilrettelegging (Kr.14 150) Totalt kr. (Kr.61 835)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054424