Lindesnes - Øst for Ime, Tregde

Bergeåsen 2

Prisantydning
1 690 000 kr
Omkostninger
58 120 kr
Totalpris
1 748 120 kr
Formuesverdi
398 761 kr
Formuesverdi sekundær
1 435 540 kr
Kommunale avgifter
5 628 kr / år
Byggeår
1959
P-rom
79 ㎡
Bruksareal
126 ㎡
Tomteareal
670 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig i landlige omgivelser like øst for Mandal

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 79 m², Bruksareal: 126 m², Sekundærrom: 47 m².

Bra. pr. etasje.: Kjeller 44 m²  - 1. etg. 54 m²  - Loftsetasje 28 m².

Garasje:
Bta: 17 m² - Bra: 15 m² - S-rom: 15 m².

Utvendig bod:
Bta: 7 m² - Bra: 5 m² - S-rom: 5 m².

P-rom inkl: Entré, gang, kjøkken, stue, bad og soverom (1. etg.), samt 2 soverom (loftsetasje).
S-rom inkl.: 3 boder (kjeller), vedbod (1. etg.) kott/bod (loftsetasje), samt garasje og utvendig bod.

Det gjøres oppmerksom på vinduene på loft er for små i forhold godkjent rømning etter dagens krav. Det bemerkes også at det ikke er oppdaterte og godkjente byggtegninger som samsvarer med boligen. Innvendige rekkverk og håndrekker er ikke i henhold til dagens forskrifter.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1959. Boligen er bygget på eldre ringmur av stein og stedvis antatte betongblokker som er pusset. Videre er det reisverk i trekonstruksjon med liggende kledning på fasader, og saltak med takstein på tak. Isoleringen i vegger opplyses skiftet ved skiftning av kledning. Ellers utført etter
datidens krav for det meste.

Oppvarming

Oppvarming via vedodvn, og forøvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

- Piper og ildsteder -
Vedodvn av typen Jøtul plassert i stue på stålplate. Pipen er utført i tegl, og for det meste pusset. Det er registrert noen sprekker på pipe, samt fundamenter i kjeller kan se ut til å være svekket. Det mangler stigetrinn til feier på taket. Kontroll av pipen og dets fyring må påregnes. Stålrør vil kunne måtte påregnes installert. Brannvarslere og pulverapparat er registrert.

- Rengjøring og rengjøring -
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Det ser ut til at det er en nedgravd parafin/brenselstank på eiendommen. Arvingene opplyser at deres bror aldri fyrte med parafin/fyringsolje og de har ikke kjennskap til om det er nedgravd tank eller ikke. Synlig lufterør og påfyllingsrør tyder på at det er en nedgravd tank.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 31.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: "Enebolig oppført rundt 1959 beliggende ved enden av Ime sletta i Mandal med nærhet til kollektivtransport, turområder og Mandal sentrum. Tomten er opparbeidet med gruslagt parkeringsplass, veranda og plen med prydbusker/hekk. Boligens utvendige overflater er blitt noe modernisert opp igjennom tiden med stedvis ny kledning, ny taktekking samt de fleste vinduer er og blitt skiftet. Stedvis hvor overflatene er av eldre dato bærer de preg av normale slitasje som må forvente ut ifra alder. Innvendig er det og blitt utført mindre moderniseringer på gulvene, ellers er de fleste overflater av eldre dato. Jeg vil anbefale å ha med fagkyndig på denne visningen for å få en bedre oversikt over kostnader og avvik som er funnet."

Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Bolig med potensiale.
- En del av vinduene er blitt skiftet i boligen samt stedvis kledning.
- Taktekking av nyere dato.
- Varmepumpe montert.

Av nevneverdige avvik nevnes det:
- Dreneringen er svekket samt ringmuren har noen sprekker/setninger.
- Avløpet går til terreng/bekk.
- Spor av mår/borrebille og maur stedvis. Det vil kunne måtte påregnes noen utskiftninger av reisverk ved utbedring kledning/drenering.
- De eldre vinduer/dører vil måtte påregnes skiftet stedvis samt på sikt.
- Terrassen og dets rekkverk er av eldre dato og det registreres skjevheter m.m. Det mangler og rekkverk ned til kjellerens utvendige ing.parti. Her mangler det og rist foran sluk samt øverste trinnet er lite brukervennlig.
- Taktekkingen mangler snøfangere og stigetrinn.
- Innvendig er de fleste overflater av eldre dato og det vil måtte påregnes malingstrøk samt utbedringer/moderniseringer stedvis slik jeg ser det. Dette inkluderer og kjøkken samt badet som ikke er utført forskriftsmessig. VVS opplegget vil og da måtte påregnes.
- El anlegget er blitt en del modernisert opp igjennom, men en kontroll av fagkyndig er å anbefale.
- Radonmåling og radonsperre ikke anlagt/utført som normalt i forhold alder.
- Trappen mangler rekkverk og har avvik ut ifra dagens krav.
- Etasjeskillet har større planhets avvik og knirk som normalt etter alder.
- Teglpipen er stedvis kledd imot.
- Se side 4 og 6 hvor det er gitt merknad/prisvurdering på overflater innvendig samt trapper, ildsted m.m.
- Garasjen oog utv. bod vil måtte påregnes utbedret stedvis.

Vesentlige endringer etter byggeår: "Det er blitt anlagt fliser på bad og entre, samt diverse gulv stedvis i nyere tid. Videre er de fleste vinduer blitt skiftet, taktekking tatt, kledningen er og blitt skiftet stedvis. Elektro har og blitt noe utbedret."

Anbefalte ytterligere undersøkelser: "Boligens kloakk vil måtte påregnes utbedret til kommunalt, tank, spredegrøft avh. av hva som kan tilbys. Ved behov bør man oppdatere boligen slik at det foreligger tegninger på den."

Garasje og utvendig bod: "Begge byggene er trolig ført opp rundt 1960/70 tallet. Enkelt utført og det vil måtte påregnes utbedringer som kledning, tak m.m. Dette da registrert råte i kledning, defekt skvettsink, eldre takstein, sprekk i støpt gulv m.m."

Følgende avvik har fått TG3:

Punkt 1.1 > Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering m.v: Ny drenering må påregnes rundt boligen slik jeg ser det for å få en tørrere kjeller. Murer må pusses samt fundamenteringen må undersøkes ved ing. partiet. Mindre støpe arbeider vil måtte påregnes her. Til informasjon vil det kunne være ett problem å få kjeller helt tørr da det kan se ut til at grunnvannet vil kunne kom opp fra bakken grunnet pumpe installert.

Punkt 1.3 > Terrengforhold: TG settes sammenheng med drenering. Må utbedres ved dreneringen. Prisvurdering gitt under punkt 1.1.

Punkt 2.1 > Yttervegger: Stedvis utbedringer vil måtte påregnes. Det anbefales og å fjerne de nederste bordene rundt boligen for å anlegge lufting, museband samt tette overgangen fra mur til vindtetting. Lufting i gesims med 5cm spalte vil og måtte påregnes.

Punkt 3.1 > Vinduer og ytterdør: Kjellervindu mot øst må påregnes skiftet. Baderomsvinduet er og tatt med i prisvurdering da det så fuktig ut. Vinduer/ytterdører gitt TG1/TG2 må påregnes med vedlikehold og justeringer. Samt stedvis utbedringer på sikt.

Punkt 4.1 > Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak: TG 3 gis da boligen ikke har fått anlagt snøfangere som er krav ved omlegging i nyere tid. Det er heller ikke anlagt stigetrinn for feier. Anlegge. Nedbøyning av takkonstruksjon må og holdes under oppsyn ved anlegning snøfangere.

Punk 6.1 > Balkonger, verandaer og lignende: TG3 gis manglende rekkverk og første trinn kjeller parti. Utbedre. Prisvurdering gitt dette. Vedrørende veranda/terrassen anbefaler jeg og se på denne i sammenheng med utbedring dreneringen.

Punkt 7.1.1 > Bad, overflate vegger og himling: En total renovering av badet slik jeg ser det vil måtte påregnes, en fullverdig kontroll av badet var derav ikke nødvendig.

Punkt 8.1 > Kjøkken: Kjøkkenet er av eldre dato og det er større merker og slitasje i benkeplaten og skrog. Hvitvarene inkl. viften m.m. er av eldre dato og slik jeg ser det vil det være naturlig å modernisere kjøkkenet inkl. rør opplegget.

Punkt 9.1.1 > Kjeller, overflater vegg og himling: I sin helhet vil kjelleren trenge nye overflater på vegger samt angrep av borrebille og maur vil kunne forekomme ved fjerning av overflater og må utbedres. Det vil og måtte påregnes ventilering av rommene anlagt.

Punkt 10.1 > WC og innvendig vann- og avløpsrør: Hele opplegget må påregnes fornyet slik jeg ser det og vurderingen er gitt herav inkl. anlegning av godkjent avløpssystem.

Punkt 11.1 > Elektrisk anlegg og samsvarserklæring: TG gis kontroll av anlegget må anbefales ved kjøp/salg da det er opplegg av varierende alder og kvalitet. Dekselet på innvendig varmepumpe var meget gult og sprøyting av dette er medregnet prisvurderingen. Øvrige kostnader elektro vil måtte påregnes som utbedringer og moderniseringer.

Følgende avvik har fått TG2:

Punkt 4.2 > Undertak, lekter og yttertekking (taktekking): Denne bygningsdelen er stort sett i orden. TG2 gis da undertaket ikke ble besiktiget og grunnet manglende dokumentasjon da tekkingen er av nyere dato.

Punkt 5.1 > Loft (konstruksjonsoppbygging): Det var stedvis spor av mår/borrebille på kott samt mus. Om aktivt angrep av mår må dette forekjempes. Anlegge museband kledning.

Punkt 10.2 > Varmtvannsbereder: TG2 gis alder. Det er vondt å si noe om hvor lenge bereder vil vare. Jeg anbefaler å skifte den ved utbedring av
øvrig opplegg.

Punkt 10.5 > Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilering. TG gis derav.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Rapport må leses nøye igjennom og i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede (takstmann) på mobil 99 27 60 76.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger landlig, men sentralt til ved enden av Imesletta i Mandal. Det er nærhet til kollektivtransport, tur- og rekreasjonsområder, samt Mandal sentrum med de fleste service- og tjenestetilbud.

Tomt

Areal: Ca 670 kvm (ikke nøyaktig oppmålt)  Eierform: Eiet tomt

Tomten er opparbeidet med plenaraler, prydbusker/hekk, veranda og gruslagt parkeringsplass.

Parkering

Godt med  parkeringsmuligheter på egen gårdsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Boligen er oppført før bygningslovens virkning av 1965, derfor foreligger det ingen bygningsdokumenter i kommunenes arkiv. Det foreligger imidlertid dokumentasjon for fasadeendring (godkjenning fasadeendring), datert 22.08.1989. Det gjøres det oppmerksom på at eiendommen er atablert ved skylddeling, og det foreligger ikke målebrev.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til LNRF-areal for nødvendige tiltak landbruk, tilhørende Kommuneplanens arealdel 2048-2030. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

- Offentlig vann -
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. Det er installert måler.

- Avløp -
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig avløp.
NB! Lindesnes kommune opplyser: Det foreligger pålegg på eiendommen vedrørende avløp. Dagens avløpsordning er ikke godkjent og ny eier må påregne nytt avløpsanlegg. Se vedlagte skriv/pålegg fra kommunen.

- Vei -
Avkjørsel fra Riksvei/Kristiansandsveien til privat vei (Bergeåsen).

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser funnet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Radonmåling og radonsperre ikke anlagt/utført. Dette er normalt i forhold til alder.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 120,- (Omkostninger totalt) 1 748 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 628 pr. år.

Avgiften dekker fast gebyr vann (1.348,-), vannmålerleie (250,-), feiegebyr (460,-) og MAREN/standardrenovasjon (3.570,-). I tillegg kommer forbruk vann med 12,38 m3. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen i dag ikke er tilknyttet off. avløp.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3349,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 398 761,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 435 540,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bergeåsen 2, Gnr. 41 Bnr. 33 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Geir Hille's bo v/fullmektig Svein Arild Hille.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Det gjøres oppmerksom på at utfylt løsøre- og tilbehørsliste ikke foreligger, da boligen selges som den er.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0071

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0071. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 690 000,-) (Kr.54 080) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.82 700)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060338