Drangsvann

Benestadsvingen 11-31

Prisantydning
8 198 000 kr - 8 290 000 kr
Antall soverom
3 - 4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
11 4 203 ㎡ 8 324 920 kr
31 3 211 ㎡ 8 232 920 kr

Oversikt

Innholdsrike familieboliger med fantastisk utsikt, moderne utforming og i ett med naturen!

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/67/166:
25.08.2023 - Dokumentnr: 911299 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2020 - Dokumentnr: 3294564 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:67 Bnr:30


Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/67/166:
25.08.2023 - Dokumentnr: 911299 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2020 - Dokumentnr: 3294564 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:67 Bnr:30


Produktnummer: 2EAE0DC6-5020-441C-8B57-3D253FE3C21B