Kristiansand-Randesund/Søm

Benestadsløyfen 18-30

Tomteareal
396 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Eneboligtomter med nydelig utsikt - helt på toppen av Drangsvann - leveres grovplanert - ingen byggeklausul - se film

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

  • Benestadsløyfen 18: Solgt
  • Benestadsløyfen 20: Solgt
  • Benestadsløyfen 22: Solgt
  • Benestadsløyfen 24: Solgt
  • Benestadsløyfen 26: Ca. 390 kvm. 3.800.000,- + omk.
  • Benestadsløyfen 28: Ca. 361 kvm. 3.500.000,- + omk.
  • Benestadsløyfen 30: Ca. 396 kvm. 3.400.000,- + omk.

Arealer er iht. Seeiendom.no. Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Diverse

BESKAFFENHET:
Tomtene leveres grovplanert med teknisk anlegg for vann og avløp til tomtegrense (tilkoblingsavgift tilkommer, pt. kr. 25.000,-). Det er ingen byggeklausul men designveileder for Drangsvann skal følges. Denne er vedlagt i eget vedleggs hefte, som fås ved megler.

Iht. reguleringsplan for Benestad BB1/BB5, detaljregulering pkt. 1.6 tillates det for felt BFS5 en utnyttelse på 160 kvm. BYA. 1 boenhet pr. tomt. Bebyggelse skal ha saltak. Reguleringsplan er vedlagt i vedleggsheftet.

BETALINGSBETINGELSER:
Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

ANNET:
Det skal dannes velforening i regi av Drangsvann AS i området og boligeierne er forpliktet til å være medlem/betale kontingent til velforening.

KJØPEKONTRAKTER:
Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av vedlagte budskjema i salgsoppgave og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, designveileder for Drangsvann og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Beliggenhet

Beliggenhet

Disse utsiktstomtene ligger på toppen av Drangsvann, i første linje på felt BFS5 i klynge 8. Tomtene grenser til friområde. Klynge 8 består av 22 tomter av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 2000 boliger og næringsarealer.

Tomtene anses for å være de flotteste i området, høyt og fritt med meget gode solforhold samt en nydelig utsikt som bare må oppleves.

For øvrig meget barnevennlig i svært naturskjønne omgivelser. Drangsvann kan bla. by på et rikt utvalg av turområder, tursti samt bademuligheter i Drangsvann, like ved. En kort rusletur fra tomtene kommer det også en nydelig nærmiljøpark med mange nye tilbud.

Tomt

Tomtene ligger på gnr/bnr: 67/210 til 216 i Kristiansand kommune. Bnr. 210, 211 og 212 har realsameie i gnr. 67, bnr. 248 (friområde).

TOMTEAREAL:
Benestadsløyfen 18: Ca. 327 kvm.
Benestadsløyfen 20: Ca. 361 kvm.
Benestadsløyfen 22: Ca. 419 kvm.
Benestadsløyfen 24: Solgt
Benestadsløyfen 26: Ca. 390 kvm.
Benestadsløyfen 28: Ca. 361 kvm.
Benestadsløyfen 30: Ca. 396 kvm.

Arealer er iht. Seeiendom.no. Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Parkering

Det tillates 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet, jfr. reguleringsplan. Iht. reguleringsplan er frittstående garasjer tillatt inntil 36 kvm. bra. Det gjøres oppmerksom på at alle garasjeanlegg skal tilrettelegges for el.lading og bakplate leveres av Cirkle K kostnadsfritt. Avtale vedr. dette kan fås ved megler.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommene ligger under reguleringsplan med planid 1520 - detaljregulering for Benestad felt Bb1 og Bb5 med plankart datert 20.02.2020 og bestemmelser sist datert 26.09.2021. Reguleringsformål; boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei. Offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

2020/3384370-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON
Tgl.24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3384409-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON
Tgl. 24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3384428-1/200 BESTEMMELSE OM JORDKABEL/
JORDKABELANLEGG
Tgl. 24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

P.t. ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Det vil samtidig med tinglysning av skjøtet bli tinglyst en erklæring på tomtene vedr. kommunale rettigheter m.v. samt at designveileder for Drangsvann skal følges. Kopi av erklæringen fås ved megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Odel

Ikke aktuelt.

Konsesjon

Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til boligformål. Dette er å anse som en ren formalitet. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysning. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Pris på tomt fra 3.400.000,- til 4.000.000,-

2,5% dokumentavgift av kjøpesum som utgjør følgende for tomtene:

Benestadsløyfen 18: 95.000,-
Benestadsløyfen 20: 95.000,-
Benestadsløyfen 22: 100.000,-
Benestadsløyfen 24: Solgt
Benestadsløyfen 26: 95.000,-
Benestadsløyfen 28: 87.500,-
Benestadsløyfen 30: 87.500,-

ØVRIGE OMKOSTNINGER UTGJØR:
• Tilkobling til tomtegrense for vann og avløp p.t. kr. 25.000,- (faktureres direkte fra kommune)
• Tinglysning skjøte kr. 585,- og tinglysning pantedokument kr. 585,-

Regnestykket forutsetter at eiendommen selges til prisantydning.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Fiber til tomtene leveres av Telenor, og kjøper må påregne en tilkoblingskostnad for dette.

Offentlige avgifter

Er p.t. ikke fastsatt. Avhenger av bebyggelsen på tomtene.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Benestadsløyfen 18-30, Gnr. 67 Bnr. 216 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Ved avtale meglere, som er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

KREDITTVURDERING:
Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-9030

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-9030. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Salgsprospektet er ikke fullstendig uten:

• Reguleringsplan/bestemmelser
• Designhåndbok og formingsveileder for Drangsvann
• Illustrasjonsplan
• Matrikkelrapporter/eiendomskart
• Erklæring om realsameie
• Utkast kjøpekontrakt
• Prisliste

Ansvarlig megler

Advokat / Eiendomsmegler Fredrik O. Haanes, tlf. 95 08 47 48

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 43.750,- inkl. mva. pr. tomt.
Oppdragsgebyr 12.500,- inkl. mva (engangsbeløp).

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054125