Kristiansand

Benestadsløyfen 18-30

Prisantydning
3 400 000 kr
Omkostninger
86 170 kr
Totalpris
3 486 170 kr
Tomteareal
396 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Eneboligtomter med nydelig utsikt - helt på toppen av Drangsvann - leveres grovplanert - ingen byggeklausul

Beliggenhet

Beliggenhet

Disse utsiktstomtene ligger på toppen av Drangsvann, i første linje på felt BFS5 i klynge 8. Tomtene grenser til friområde. Klynge 8 består av 22 tomter av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 2000 boliger og næringsarealer.

Tomtene anses for å være de flotteste i området, høyt og fritt med meget gode solforhold samt en nydelig utsikt som bare må oppleves.

For øvrig meget barnevennlig i svært naturskjønne omgivelser. Drangsvann kan bla. by på et rikt utvalg av turområder, tursti samt bademuligheter i Drangsvann, like ved. En kort rusletur fra tomtene kommer det også en nydelig nærmiljøpark med mange nye tilbud.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Offentlig vei. Offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommene ligger under reguleringsplan med planid 1520 - detaljregulering for Benestad felt Bb1 og Bb5 med plankart datert 20.02.2020 og bestemmelser sist datert 26.09.2021. Reguleringsformål; boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

2020/3384370-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON
Tgl.24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3384409-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON
Tgl. 24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3384428-1/200 BESTEMMELSE OM JORDKABEL/
JORDKABELANLEGG
Tgl. 24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

P.t. ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Det vil samtidig med tinglysning av skjøtet bli tinglyst en erklæring på tomtene vedr. kommunale rettigheter m.v. samt at designveileder for Drangsvann skal følges. Kopi av erklæringen fås ved megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Pris på tomt fra 3.400.000,- til 4.000.000,-

2,5% dokumentavgift av kjøpesum som utgjør følgende for tomtene:

Benestadsløyfen 18: 95.000,-
Benestadsløyfen 20: 95.000,-
Benestadsløyfen 22: 100.000,-
Benestadsløyfen 24: Solgt
Benestadsløyfen 26: 95.000,-
Benestadsløyfen 28: 87.500,-
Benestadsløyfen 30: 87.500,-

ØVRIGE OMKOSTNINGER UTGJØR:

- Tilkobling til tomtegrense for vann og avløp p.t. kr. 25.000,- (faktureres direkte fra kommune)
- Tinglysning skjøte kr. 585,- og tinglysning pantedokument kr. 585,-

Regnestykket forutsetter at eiendommen selges til prisantydning.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Fiber til tomtene leveres av Telenor, og kjøper må påregne en tilkoblingskostnad for dette.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

2020/3384370-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON
Tgl.24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3384409-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON
Tgl. 24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3384428-1/200 BESTEMMELSE OM JORDKABEL/
JORDKABELANLEGG
Tgl. 24.11.2020
RETTIGHETSHAVER: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
OVERFØRT FRA: 4204-67/30
Gjelder denne registerenheten med flere

P.t. ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Det vil samtidig med tinglysning av skjøtet bli tinglyst en erklæring på tomtene vedr. kommunale rettigheter m.v. samt at designveileder for Drangsvann skal følges. Kopi av erklæringen fås ved megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Vilkår og betingelser

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
Produktnr: E5454E63-9F88-4B1C-9C98-5D5AC0634076