Kristiansand-Randesund/Søm

Benestadheia 72

Prisantydning
8 850 000 kr
Omkostninger
76 170 kr
Totalpris
8 926 170 kr
P-rom
234 ㎡
Bruksareal
253 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
6
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig Benestadheia 70-72

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

2 prosjekterte og nøkkelferdige eneboliger på Drangsvann. Boligene som skal bygges ligger i 2. byggetrinn (BB1, klynge med 7 tomter i privat stikkvei) av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 2000 boliger og næringsarealer. Tomtene ligger høyt og fritt, og med meget gode solforhold samt nydelig utsikt. Meget barnevennlig i blindvei hvor det også skal komme en sandlekeplass med sklie, trampoliner mm. Denne klyngen av 7 tomter får direkte adkomst til et flott friområde med utkikkstårn/gapahuk mm. For øvrig svært naturskjønne omgivelser med et rikt utvalg av turområder, tursti samt bademuligheter i Drangsvann like ved.

Arkitekten beskriver prosjektet slik:
"Benestadheia 70,72 og 74 er 3 eneboliger over en underetasje og to fulle etasjer.  Boligene er godt utnyttet i planløsning og har hovedfokus på gode løsninger og spennende detaljer. Fasadene brytes opp av kontraster og liggende og stående kledning, dette demper høyden huset får ved 3 etasjer og boligene ligger godt plassert i terrenget.  Med vindusflater som fanger både utsikt og lys har boligene en kvalitet som kundene ser etter.
Boligene har planløsninger som er funksjonelle men samtidig spennende og innholdsrike og kan møte behov som mange ser etter."

Standard

Boligene leveres med minimalistiske løsninger etter nærmere beskrivelse:

UTVENDIG BOLIG
Fundament: Støpt, isolert såle med radonsperre
Konstruksjon: Bindingsverk i tre med bjelkelag av I-bjelker.
Tak: Sorte takplater.
Beslag og blikk: Leveres i sort stål.
Fasade: Malt, stående kledning - mørk utførelse.
Kontrastfelter utvendig leveres beiset «stølsgrå».
Vinduer: Trevinduer leveres sorte ute/inne.
Dører: Balkongdører leveres i tilsvarende utførelse som vinduer.
Ytterdører levers sort, tett. Sidefelt i glass på hoveddør.
Terrasse: Terrassebord leveres i standard imp. utførelse 28x120.
Rekkverk luftebalkong ut fra stue leveres tett, tilsvarende som kledning.
Utv. belysning: 2 stk downlights ved inngang til boligen. Vegglampe, Q-light Box Dual, ved inngang hybel, på luftebalkong og 1 stk på hver side av
garasjeporten.

INNVENDIG BOLIG
Vegg/himling: Gips leveres skjøt- og flekksparklet og malt i klasse 2, hvit. Synlig reisverk i garasje.
Gulv: Parkett 1-stav, lys eik.
Fliser i enkelte rom iht. romskjema.
Listverk: Hvite trelister rundt innerdører, ytterdør og langs gulv.
Listefri overgang mot tak og vinduer.
Innerdører: Hvite, slette innerdører leveres med standard
dørhåndtak i stål.
Trapp: Trapp leveres hvitmalt med åpne trinn. Rekke med
rundspiler i tre.
Kjøkken: Kjøkken fra Strai Kjøkken & Bad iht. tegninger.
Oppvarming: Elektrisk oppvarming med varmekabler iflg. romskjema. Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen. Bolig er klargjort med pipegjennomføring for fremtidig montering av ildsted.
Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning, 1 anlegg.

Se også prospekt med romskjema for detaljer. Leveranse kan avvike fra illustrasjoner og 3D-skisser/ tegninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med varmekabler iflg. romskjema vedlagt i prospekt. Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen. Bolig er klargjort med pipegjennomføring for fremtidig montering av ildsted. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning (1 anlegg).

Diverse

Velforening/beboerne må bekoste vedlikehold av kabler, master og armaturer på lysmaster langs veiene i området. Dette gjelder f_SGT1, f_SKV9 og f_SKV10 iht. gjeldende reguleringsplan for området.

Beliggenhet

Beliggenhet

Tomtene ligger høyt og fritt, og med meget gode solforhold samt nydelig utsikt. Meget barnevennlig i blindvei hvor det også skal komme en sandlekeplass med sklie, trampoliner mm. Denne klyngen av 7 tomter får direkte adkomst til et flott friområde med utkikkstårn/gapahuk mm. For øvrig svært naturskjønne omgivelser med et rikt utvalg av turområder, tursti samt bademuligheter i Drangsvann like ved.

Tomt

Benestadheia 70: 485,6 kvm.
Benestadheia 72: 454,2 kvm.

Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Arealer som vist over er iht. Seeiendom.no. Eiertomter.

Oppkjørsel leveres med kjøresterke betongheller i kjørebredde. Øvrig tomt leveres grovplanert slik tomten foreligger i dag. Skråfylling mellom tomtene må påregnes. Uteområde kan leveres ferdig opparbeidet med f.eks. beplantning, steinheller og ferdigplen som tilvalg/ekstra i prosjektet mot tillegg. Ved opparbeidelse av uteområde mm. må den enkelte boligeier følge designveileder for Drangsvann. Denne veilederen fås ved eiendomsmegler.

Parkering

Garasje er inkludert jfr. utomhusplan. For øvrig parkering på egen tomt samt felles parkeringsplass i gaten, jfr. reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at alle garasjeanlegg på Drangsvann skal tilrettelegges for el.lading og bakplate leveres av Cirkle K kostnadsfritt. Avtale vedr. dette kan fås ved megler.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplan med planid 1482 - Detaljregulering for Benestad felt Bb1 og Bb5 med plankart datert 20.2.2020 og bestemmelser sist datert 26.2.2020.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommene er tilknyttet privat adkomstvei.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
• 2021/261604-2/200 Bestemmelse om vann/kloakk m.v., tinglyst 03.03.2021.
• 2021/262261-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk m.v., tinglyst 03.03.2021.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen samt tinglyste erklæringer er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Boligene er klargjort for praktikantdel, og kan mot tillegg i pris leveres klare for utleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Ikke aktuelt her.

Konsesjon

Ikke aktuelt her.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. (tomteverdi utgjør 3.000.000,- pr tomt, som gir en dokumentavgift på 75.000,- pr. tomt). Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. I tillegg til ovennevnte må kjøper betale alle tilkoplingsavgifter etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer.
Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending fra kommunen. P.t. utgjør tilkoblingsavgift for vann og avløp kr. 25.000,-. Kjøper må også påregne tilkoblingskostnad bredbånd.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis
før kontraktsinngåelse. Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte
beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Benestadheia 72, Gnr. 67 Bnr. 155 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Visning

Ta kontakt med prosjektmegler MNEF Tor Even Kristensen for en presentasjon av prosjektet og visning av byggetomtene.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 200 dager fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt tilsvarende. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse. Det tas forbehold om kommunal godkjenning av prosjektet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-0196

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-0196. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 8 850 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.45 000)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3050597