Kristiansand-Randesund/Søm

Benestadheia 50-64

Prisantydning
6 140 000 kr
P-rom
126 m2
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
54 3 3. 126 ㎡ 166 ㎡ 6 189 920 kr
56 3 3. 126 ㎡ 166 ㎡ 6 189 920 kr
58 3 3. 126 ㎡ 166 ㎡ 6 189 920 kr
60 3 3. 126 ㎡ 166 ㎡ 6 189 920 kr
62 3 3. 126 ㎡ 166 ㎡ 6 189 920 kr

Oversikt

Om eiendommen

Drangsvann- prosjekterte, vertikaldelte boliger på solrike utsiktstomter- garasje-blindvei- 3 SOLGT!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

3 stykk er nå solgt, kontakt oss for å sikre deg din bolig!

8 vertikaldelte og innholdsrike familieboliger på Drangsvann. Disse flotte tomtene ligger øverst i nyere byggefelt - vestvendt og meget solrikt - barnevennlig i blindvei - utsikt- naturskjønne omgivelser og nydelig turterreng i umiddelbar nærhet - leveres nøkkelferdig og med garasje.

Standard

Boligene leveres med en gjennomgående god standard:

Vegg/himling: Gips leveres skjøt- og flekksparklet og malt i klasse 2, hvit. Se romskjema.
Gulv: Gulv leveres som 1-stav gulv, lys eik. Fliser i enkelte rom iht. romskjema.
Listverk: Klassisk hvite trelister rundt dører og langs gulv.
Listefri overgang mot tak og vinduer. Synlige stiftehull etter montasje.
Innerdører: Hvite, slette innerdører leveres med standard dørhåndtak i stål.
Trapp: Trapp leveres hvitmalt i farge klassisk hvit med åpne trinn. Rekke med rundspiler i tre.
Kjøkken: Kjøkken fra Strai Kjøkken til kr. 100.000,- veiledende pris, eks. hvitevarer inkl. frakt, montasje og mva er inkludert. Uttrekkspris er kr. 70.000,-.
Oppvarming: Elektrisk oppvarming med varmekabler iflg. romskjema. Bolig er klargjort med pipegjennomføring igjennom tak, for fremtidig montering av ildsted. Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen.
Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Se for øvrig byggebeskrivelse vedlagt i prospekt.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 200 dager fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt tilsvarende. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse. Det tas forbehold om kommunal godkjenning av prosjektet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med varmekabler iflg. romskjema. Bolig er klargjort med pipegjennomføring igjennom tak, for fremtidig montering av ildsted. Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen.

Diverse

Det skal dannes velforening i regi av Drangsvann AS i området og boligeierne er forpliktet til å være medlem/betale kontingent til velforening.

Velforening/beboerne må bekoste vedlikehold av kabler, master og armaturer på lysmaster langs veiene i området. Dette gjelder f_SGT1, f_SKV9 og f_SKV10 iht. gjeldende reguleringsplan for området.

Se områdets hjemmeside for boligvelger, solillustrasjon m.v.: www.drangsvann.no

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget god beliggenhet, høyt og fritt på utsiktstomter. Boligene vil ligge i barnevennlig blindvei, med naturen og nydelig turterreng som nærmeste nabo. Like ovenfor vil det bli bygget en trampoline/lekeplass, og Drangsvann med badeplasser ligger like nedenfor.

På Drangsvann skal etter hvert 2000 boliger bygges og 6000 mennesker få et nytt hjem. Det skal bygges både skole, barnehage, butikk og mye mer. Drangsvann blir en videreutvikling av bydelen Randesund og ligger tett på skog, turløyper, vann, skjærgård og urørt natur. Turområdet man har like utenfor dørstokken vil by bla. på felles bryggeanlegg med kajakkhotell mm. Ikke minst ligger området sentralt i forhold til de fleste av Kristiansands arbeidsplasser, midt mellom Kvadraturen og Sørlandssenteret.

Hjemmebanene og treningsanlegget til idrettsklubben RIL ligger bare noen hundre meter unna de nye boligene, og det er en kort spasertur til butikkene i Rona og skolen på Strømme.

Området vil få et tilbud til barn i alle aldre - med terrengsklie, svevebane, huske og hengekøyer. Nord i området er det etablert en ballbane.

Tomt

Prosjektet ligger på gnr. 67, bnr. 146-153 i Kristiansand kommune. Eiendommene har andel av realsameie gnr. 67, bnr. 239 (privat adkomstvei).

Benestadheia 50: 296 kvm. SOLGT!
Benestadheia 58: 269 kvm.
Benestadheia 52: 337 kvm. SOLGT!
Benestadheia 60: 243 kvm.
Benestadheia 54: 338 kvm.
Benestadheia 62: 240 kvm.
Benestadheia 56: 293 kvm.
Benestadheia 64: 249 kvm. SOLGT!

Arealene er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Arealer som vist over er iht. Seeiendom.no. Eiertomter.

Oppkjørsel leveres med kjøresterke betongheller i kjørebredde. Øvrig tomt leveres grovplanert slik tomten foreligger i dag. Skråfylling mellom tomtene må påregnes. Uteområde kan leveres ferdig opparbeidet med f.eks. beplantning, steinheller og ferdigplen som tilvalg/ekstra i prosjektet mot tillegg.

Parkering

Eiendommene får garasje samt utvendig biloppstillingsplass. Carport/garasje leveres klargjort med koblingsboks for fremtidig el-billading.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplan med planid 1482 -Detaljregulering for Benestad felt Bb1 og Bb5 med plankart datert 20.2.2020 og bestemmelser sist datert 26.2.2020.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Eiendommene er tilknyttet privat adkomstvei.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets
pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Ikke aktuelt her.

Konsesjon

Ikke aktuelt her.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift for den enkelte eiendom fremkommer av prislisten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. I tillegg til ovennevnte må kjøper betale alle tilkoplingsavgifter etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending fra kommunen. Kjøper må også påregne tilkoblingskostnad bredbånd.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis
før kontraktsinngåelse. Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Benestadheia 50-64, Gnr. 67 Bnr. 146 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Tilvalg / Endringer

Selger vil i etterkant av signert kjøpekontrakt innkalle kjøper til et oppstartsmøte hvor leveranse og tilvalg gjennomgås. Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres med delvis serieproduksjon i form av systematisering av materialvalg og tekniske løsninger. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidspunkt dette kan bestilles. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg og endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, jf. Bustadoppføringslova § 9, og alle tilvalg vil kunne medføre kostnader for kjøper/påslag fra Selger. Selger har også rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, tidsbruk m.v, jf. Bustadoppføringslova §44. Alle tilvalg avtales skriftlig, direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale, og faktureres direkte. Alle meldinger skal være Selger i hende seneste ved de frister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan

Visning

Ved avtale eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen som gjerne viser frem prosjektet - husk påmelding.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-9006

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-9006. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Visning

mandag 25. september
kl. 15:00-17:00

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Produktnr: 3048076