Grimstad Fevik  

Barlinda 38

Prisantydning
3 000 000 kr
Omkostninger
87 370 kr
Totalpris
3 087 370 kr
Formuesverdi
556 239 kr
Formuesverdi sekundær
2 002 460 kr
Kommunale avgifter
12 867 kr / år
Byggeår
1980
P-rom
126 ㎡
Bruksareal
138 ㎡
Tomteareal
400 ㎡
Etasje
1
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrikt og pent innredet enderekkehus med fantastisk hage. Garasje i rekke.

Om eiendommen

Innhold

Følgende planløsning:
1. Etasje:
P-rom: Entrè, 3 soverom, garderoberom, stue, spisestue og kjøkken.
Underetasje:
P-rom: Kontor, gang og vaskerom.
S-rom: Boder.

Standard

Denne innholdsrike familieboligen har en fantastisk beliggenhet som grenser til friområde.

Boligen har en funksjonell og god planløsning. Hovedetasjen har alle funksjoner, i etasjen er det stue, spisestue, kjøkken, bad, og 3 soverom.
Entrè med god plass til ytterklær og sko i skyvegarderobe.
Garderoberom i tilknytning til hovedsoverommet.

Gjennomlys og luftig stue med store vindusflater og utgang til terrasse.

Kjøkken med spiseplass. Innredning med over og underskap, god benk- og skapplass.
Utgang til hyggelig terrasse med morgen sol fra kjøkken. Herfra er det trapp ned til hagen.

Lekkert nyere, helfliset bad med varmekabler. Innredet med badekar, dusj, toalett og servant med innredning.

I underetasje har man vaskerom, kontor, og boder med god plass til oppbevaring. Egen kjellerinngang.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 126 kvm, Bruksareal: 138 kvm Sekundærrom: 12 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 42 m²  - 1. etg. 96 m² 
P-rom inkl: Kjeller- Arbeidsrom, Gang/trapperom, Bad/vaskerom. 1.etasje- Stue, Kjøkken, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Vindfang , Bad , Omkledningsrom
S-rom inkl.: Kjeller- 2 boder

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Kontor i kjeller står merket som hobby og er sådan ikke søkt bruksendret til dagens bruk/varig opphold.

Grimstad kommune opplyser at bortsett fra vedlagte tegning finner de ikke noen tegning eller ferdigattest på aktuell eiendom eller naboeiendommer. Aktuell eiendom har ble fradelt fra gnr/bnr 57/47 og heller ikke på den eiendommen finnes det noe tegninger/ferdigattest for aktuel bolig Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1980 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Vedovn i stuen.
Elektrisk.
Varmekabler på badet og på vaskerommet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 17.09.23 09:57, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse:
Rekkehus bygget 1980, dagens eier har eid siden 2015. Etablert rolig område med mange gode kvaliteter. Innholdsrik godt utnyttet bolig. Boligen fremstår godt vedlikeholdt, og er modernisert med årene. Nyere balkongdører, våtrom, kjøkken, endel overflater mm. Samtidig er det eldre bygningsdeler som tilsier videre vedlikehold og utskiftninger på sikt.

Boligen er vurdert utfra byggeår og hva er normal bruks og alders-slitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det er normalt utfra alder og tidens tann.

Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både
beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt.

Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 3:
Utvendig > Utvendige trapper. Det er avvik: Ingen håndløper til kjeller, tg3. Trapp til inngang, håndløper en side. Flislagt trapp, vil kunne oppleves glatt.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Det er malt murgulv. Sådan tåler dette fukt men det er ikke fuktsikringsløsning lik dagens standard. Om rommet skal brukes som fullverdig bad så bør det etableres belegg liknende og kabinett.

TG2:
Utvendig > Taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er stedvis eldre fuktskjolder på undertak. Litt stedvis mose, kan med fordel holdes nede.

Utvendig > Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Litt rust på oppheng takrenner. Ikke oppbrett undertak rundt luftelyre på loft, om det kommer noe vann under takstein så er det risiko fro lekkasje til loft. Noe eldre fuktskjolder rundt pipe på loft.

Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er avvik: Eldre kledning, mindre lufting bak kledning kontra byggeskikk idag. Fremstår normalt utfra alder.

Utvendig > Vinduer. Det er avvik: Risiko for punktering isolerglass eldre vinduer. Eldre vinduer har ofte redusert funksjon når man fullåpner de, de sitter i nedre karm, normalt men redusert.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Byggeforskrifter ble endret i 2017 til at rekkverk/gjerde skal være 100cm. Tidligere krav var 90cm og lavere avhengig av år. Høyden er normal utfra når bygget, men bedømmes etter dagens forskrift. Normal alder og værslitasje.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng Det er avvik: Det gis en tg2 fordi det er eldre/manglende dreneringsløsning og på generelt grunnlag at vegger med påforede konstruksjoner ansees som risikokonstruksjon da det kan være skjult fukt og råte i bakenforliggende konstruksjoner. Dette fordi det kan være en fuktig murvegg/yttervegg og når man påforer innvendig så vil man ha redusert kontrollmulighet på det reisverk/treverk som er bak veggoverflater som er synlig. Man vil med andre ord ikke alltid kunne avdekke avvik uten videre kontroll bak overflater. Det ble utført hulltaking i kontor nede, ikke tegn til avvik/unormale verdier. Hulltaking er ingen garanti for at det ikke er fukt eller svikt i konstruksjoner, men en indikasjon på at det fremstår normalt i området der hulltaking er utført.

Innvendig > Krypkjeller. Det er avvik: Krypkjeller er en eldre byggeskikk som har stort skadepotensiale pga fukt/kondens, som videre fører til potensiell skadedyr/sopp/fukt/råte skader. Det anbefales generelt å holde å under godt jevnlig oppsyn. Det ble utført fuktmåling i treverk med normale verdier.Det er ikke observert åpenbare avvik fra området rudt luke.

Innvendig > Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Kun en side. Litt skjevhet i trinnflate, den ene vangen har nok sklidd ned litt.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom. Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Det er lokalt fall mot sluk men sluk er plassert endel bortenfor dusjsone, så ansees ikke som noen optimal løsning.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Det er fall mot sluk men mindre enn ønskelig. Fuget oppkant dørsvill men membranløsning er ikke brettet opp mot dørsvillen.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Det er avvik: Det er synlig belegg under påstøp i sluk i dusjsone. I den andre sluken er det noe mer utfordrende å se en slik løsning pga påstøp/fug etc. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse, derav tg2.


Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmepumpe. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tomteforhold > Drenering. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Ikke obsevrert åpenbare tegn til avvik innvendig.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Grunnmuren har sprekkdannelser. Mindre riss i pussflater som er utbedret senere.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer. Det er avvik: Mindre sprekker i forstøtningsmur mot veien. Info fra eier: Utbedring av utvendig rør og ny stoppekran 2020 forårsaket mindre sprekker i mur. Disse ble utbedret sammen med ny asfalt. forsikringssak -se

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Det er avvik: Trolig vann og avløpsrør fra byggeår mellom bolig og kommunalt nett. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Våtrom
1. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja. Utslagsvannet fra naboene i rekken kom opp i sluket i vaskerommet februar 2020. Dette skyltes trolig gravearbeid i forbindelse med bad hos nabo, med forskyvning av utvendige rør. Saken ble meldt forsikringsselskapet Trygg. Skaden ble utbedret og ny utvendig stoppekran ble montert. Ingen skader innvendig vaskerom. Noe løs murpuss på vegg ut mot terrenget i vaskerommet. Dette ble utbedret da rommet ble pusset opp i 2018.

2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja. I 2019: Oppussing av bad 1. etg. El arbeid gjennomført av el-firmaet Engene elektro. Arbeid med fliser, montering av innredning, nytt badekar og dusjvegg gjennomført av Assev bygg. Har kvittering på innkjøpt materiale fra Megaflis og regning på arbeidet fra Assevbygg. Mangler dokumentasjon/ erklæring på arbeidet fra Assevbygg. Utført av : Engene elektro, Assev bygg. Egeninnsats malt og sparklet tak og vinduskarmer. I 2018: Oppussing av vaskerom. Nye varmekabler, montering av bryter til varmtvannstank og lamper ved el-firmaet Nedig. Arbeid med støyp og pussing av gulv ved firmaet Fargeriket Kåre Christensen. Nye rør i gulv med større dimensjon og montering av innredning og vaske gjennomført av rørlegger Liene Fevik. Utført av : Rørlegger Liene, Fargeriket Kåre Christensen, el-firmaet Nedig. Egeninnsats sparklet og malt tak, vegger, vinduskarmer, lister og gulv.

Tak, yttervegg og fasade
3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja. Forsikringssak Trygg 2017. Vanninntrenging kjellergulv, skyltes avhoppet hageslange fra utvendig kran. Arbeidet med tørke og legging av nytt laminatgulv i gang og tilstøtende rom ut mot inngangsiden ble i sin helhet utbedret av Tryggforsikring og firmaet Recover.

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. I 2022: Tømrer Lyngroth montert to nye terassedører.

Det er er tterisolert loftet med glava og lagt gulv. Huset ble malt med butinox futura. Dette er gjort med egeninnsats.

Kjeller
7. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja. Ja som allerede beskrevet. Vannskade kjellergulv, pga «avhoppet» hageslange utendørs. Trygg forsikring utbedret skaden. Det ble lagt nye laminatgulv hvor der tidligere var parkett.

Elektrisitet
10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja. I 2016: Montering av lyslist under gardinbrett ved de store vinduene i stua. Utført av Centrum Elektro. I 2018: Nye varmekabler og el arbeid vaskerom, rehab sikringsskap med overspenningsvern og jordfeilautomat. Utført av: Elektrikerfirma Nedig. I 2019: Nye Varmekabler og el arbeid bad 1 etg. Utført av Engene elektro

Rør
12. Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja. Ikke feil men pga alder og lite dimensjon på rør i gulv på vaskerommet tok det lang tid å bli kvitt utslagsvann fra vaskemaskinen. Nye rør med større dimensjon ble lagt av rørlegger Liene. ( se punkt under oppussing vaskerom)

13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja. I 2020: Februar 2020 Forsikringssak Trygg -forskyvning av utvendige rør pga arbeid i forbindelse med bad hos nabo. Skaden utbedret og ny utvendig stoppekran montert. (se mer detaljer under vaskerom. ) Utført av: Trygg Forsikring-Rørlegger Liene Fevik

Skjevheter og sprekker
18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja. Ny peisovn oktober 2020

Andre opplysninger
32. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja.

Nye pergo laminatgulv ble lagt 2020 på kjøkken, gang og stue. Forsikringssak Trygg- Ny oppvaskmaskin var montert og slange til utslagsvannet løsnet. Det ble en mindre vannskade på parkett i kjøkkenet som gjorde at gulv i sin helhet ble byttet.
Uteområdet og hage er vesentlig oppgradert med beplantning, planering, natursteinsmur ved inngangen og støpt mur i bakhagen. Arbeid med
planering og støpt mur utført av Gauperå Naturstein a/s. Natursteinsmur utført av Steinli hagesenter.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Feviktoppen: Følg Sømsveien mot Haugenes, ta inn Haugenesveien og videre inn til Barlinda.

Beliggenhet

Haugenes er et ideelt bosted for familier som ønsker å ha nærheten til flotte friområder, trygge og barnevennlige omgivelser samt sentral beliggenhet både i forhold til Arendal og Grimstad. Haugenes ligger midt mellom Grimstad og Arendal med ca. 10 kilometers avstand til hver av sentrumsområdene.
På Feviktoppen, ca 15 minutters gange fra eiendommen, har man et godt utvalg av servicetilbud. Her er blant annet butikksenter med apotek, legesenter, frisør, spisested og dagligvareforretninger. I dette området ligger også Fevik skole og Fevikhallen. Fra eiendommen er det kun ett par minutters gange til populære badestrender som Randvika, Storesand og Kvennebekken med mer, det er heller ikke mer enn en liten rusletur til Trollefjell, Bøkeskogen og flotte svaberg med deilige badeplasser bak Svartedabbe.

Tomt

Areal: 400 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er er opparbeidet med plen og pent beplantet hage.
Flere hyggelige og solrike uteplasser hvor dagene kan nytes ute.

Parkering

Garasje i rekke.
Parkering på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatels. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Grimstad kommune opplyser at bortsett fra vedlagte tegning finner de ikke noen tegning eller ferdigattest på aktuell eiendom eller naboeiendommer. Aktuell eiendom har ble fradelt fra gnr/bnr 57/47 og heller ikke på den eiendommen finnes det noe tegninger/ferdigattest for aktuel bolig. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Haugenes II, datert 27,02,1975. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei.
Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. Eiendommen har ikke vannmåler
Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1980/6558-2/37  Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst 04.12.1980 
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-)) 87 370,- (Omkostninger totalt) 3 087 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 12 867 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr beregnet for 2023 kr. 2.983 ,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4,011,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 556 239,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 002 460,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Barlinda 38, Gnr. 57 Bnr. 244 i Grimstad kommune.
Andel i realsameie:
Gnr 57 og Bnr 282 ideell andel 1/5
Gnr 57 og Bnr 285 ideell andel 1/15

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
kjøleskap/ kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr/ stekeovn/ koketopp medfølger i handelen.

Vannfontene i Hagen medfølger ikke.

Lysekrone og to lampetter i stua følger ikke med.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 31.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-23-0178

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-23-0178. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Camilla Stenberg Rimestad, tlf. 40 40 80 31

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 600) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.15 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 000 000,-) (Kr.39 000) Totalt kr. (Kr.74 985)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3074729