Arendal Barbu / Nesheia

Barbu 4

Kommunale avgifter
46 151 kr / år
Byggeår
1812
P-rom
166 ㎡
Bruksareal
178 ㎡
Tomteareal
296 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Leilighetsbygg i Barbu - like bak Barbu park og bakeriet

Om eiendommen

Innhold

Bygget inneholder 2 hybler og to leiligheter.
1.etg: Inneholder en hybel og en leilighet. felles inngangsparti og trappeoppgang. Leiligheten består av gang, kjøkken med spiseplass, stue, 2 soverom,  dusjbad m/wc og opplegg for vaskemaskin.
Hybelen består av gang, dusjbad m/wc og opplegg for vaskemaskin, stue med hybel- kjøkkenløsning,samt alkove/bod/garderobe.

2.etg: inneholder en hybel og en leilighet. Felles trappeoppgang opp fra 1.etg med dør inn til leilighet og hybel.
Hybelen består av gang, dusjbad m/wc og opplegg for vaskemaskin, stue med hybel-kjøkkenløsning, samt alkove/bod/garderobe.
Leiligheten består av  gang, soverom,  åpen stue/kjøkkenløsning, stort dusjbad m/wc og opplegg for vaskemaskin. Enkelt å dele av stuen med en lettvegg for å få ytterligere ett soverom til.

Standard

Leilighetsbygget er nylig malt opp innvendig og fremstår i tidsriktige farger.
Det er fliser på gulv i gangen i inngangspartiet og en eldre ærverdig trapp opp til 2. etg.
2 vv beredere er plassert i trappekott under trappen og de andre er plassert i de to store leilighetene
Det er eget strømskap til hver av leilighetene som er plassert på toppen av trappen i 2. etg.
Det er fliser på gulv i hybelen i 1. etg - malt mdf plater og panel på vegger. Belegg i dusjbad og baderomstapet på vegg i bad i 2.etasje.
Enkel baderomsinnredning og dusjvegger i begge bad. Hybelen i 2. etg har laminatgulv og malte mdf plater/panel på vegger.
De to store leilighetene har hovedsakelig malte tregulv og malt panel på vegger. Belegg i begge bad, eldre baderomsinnredninger og dusjkabinett.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 166 kvm, Bruksareal: 178 kvm Sekundærrom: 12 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg.89m²  - 2. etg.89 m².
P-rom 1.etasje inkl: 2 Soverom , 2 stuer , Kjøkken leilighet 1,
Kjøkken leilighet 2, Bad/vaskerom
leilighet 1, Bad/vaskerom leilighet 2,
Trapperom (felles)
P-rom 2.etasje inkl.: 2 stuer, Kjøkken leilighet 3, Kjøkken
leilighet 4, Bad/vaskerom leilighet 3,
Bad/vaskerom leilighet 4, Trapperom
(felles), Soverom.
S-rom inkl.: 1.etasje: Bod (hybel). 2.etasje: Bod (hybel).

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Boligen fremstår som stemplet plantegninger i 2003. Bod/soverom i hybel 1. etasje og 2. etasje er definert i rapport som sekundær rom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Byggeår ukjent: antatt byggeår 1812 i følge opplysninger fra Arendal kommune.

Påkostning og modernisering

Boligens antatte byggeår er 1812, men det har blitt utført ombygging av boligen i følge kommunale tegninger. Disse endringene er gjort i 1939, 1946 og 2003.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Kun elektrisk oppvarming

Diverse

VERGE
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges av oppnevnt verge. Vergen har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

SAMTYKKE FRA STATSFORVALTEREN
Før avtale om salg inngås, skal endelig anbefalt bud forelegges vergeenheten hos Statsforvalteren for godkjenning. Budaksept vil derfor aksepteres med forbehold om Statsforvalterens samtykke.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av His Bygg AS den 21.12.22 09:43, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Eldre bygning som er ombygd i flere omganger, ifølge plantegninger stemplet i 2003 ble det anlagt 4 leiligheter
Utvendig fasade i bakkant med murstein og lettklinker blokker, manglende/skader på murpuss og fuktopptak i veggene vil være tilstede.
Stående kledning uten åpen lufting. Ved besiktelse i luke til takkonstruksjon ble det registrert større fuktskader/muggskader i undertak med osb plater
som relateres til kondenserings skader. Det var kaldt på befaringsdagen med snødekt taktekking anbefales videre undersøkelser av utførelse og eventuelle lekkasjepunkter. Ved nivellering i etasjeskille ble det registrert skjevheter opp til 90 mm som relateres til setninger i bygningen og
skjevheter må påregnes. Ved fuktsøk i kott under trapp, kott tilstøtende til soverom ble det registrert høyere fuktverdier som må sees i sammenheng med kapillært oppsug fra grunn, manglende fuktsikring utvendig og manglende fuktsikring av murfasader i bakkant. Våtrom i boligen vurderes å trenge renovering på generelt grunnlag i varierende grad. Våtrom i 2. etasje der vannet var fryst pga. manglende varme og anbefales videre undersøkelser når dette er opptint. Varmtvannsberedere der lekkasjer ble registrert og utbyttinger må påregnes.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Utvendig > Taktekking:
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent
og derfor ikke nærmere vurdert.
Ved visuell undersøkelse i takkonstruksjon er det
større skader med fukt, svertesopp og rim i
undertak.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er store sprekkdannelser i forblending/utvendig
puss.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av
takkonstruksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Synlig undertak av osb plater. Synlig svertesopp,
frossene plater og is.
Skjevheter på åstakkonstruksjon pga.
underdimensjonert i henhold til dagens krav,
insektsskader.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en
lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
90 mm skjevheter ble registrert 2. etasje som
relateres til setninger.
Ved måling i tregulv i kott soverom ble det registrert
høyere fuktverdier, synlig fukt og målt høyere
fuktverdier i trappegang (kott)

Våtrom > Overflater vegger og himling >
Bad/vaskerom leilighet 1:
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater.
Det er registrert synlige tegn på fukt-/råteskader.
Skade på belegg i overgang gulv vegg.
Munkelus/skrukketroll ble registrert i rommet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom leilighet 1:
Det er påvist synlige fuktskader på overflater.
Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >
Bad/vaskerom leilighet 1:
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom leilighet 1:
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks.
spalte/ventil ved dør.
Motorenhet på mekanisk avtrekksanlegg fungerer
ikke.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >
Bad/vaskerom leilighet 1:
Det er i hulltakingen påvist fukt/råteskader
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom leilighet 2:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom leilighet 3:
Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker.
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >
Bad/vaskerom leilighet 3:
Det er avvik:
Vannet var fryst på befaringsdagen, ukjent tilstand
når vannet tiner med hensyn til toalett, armaturer.
Tilstandsgrad 3 settes utfra fryste armaturer/rør.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom leilighet 3:
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks.
spalte/ventil ved dør.
Motorenhet på mekanisk avtrekksanlegg fungerer
ikke.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom leilighet 4:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken leilighet 3:
Rommet har ingen ventilasjon.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken leilighet 1:
Rommet har ingen ventilasjon.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
leilighet 4:
Det er påvist andre avvik:
Anlegge kjøkken.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken leilighet 4:
Det er ikke påvist noen form for ventilering av
kjøkkenrommet (lukket rom).

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør
system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende
løsning.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.
Fordelerskap mangler avløp til rom med sluk.
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er
ikke merket.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen.
Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
2 varmtvannsberedere i kott under trapp har
lekkasje.
Varmtvannsbereder under kjøkkenbenk der vann ble
hørt sildrende i overtrykksventil, manglende deksel
til elektriske komponenter.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer i
trappeoppgang.
Salg via fullmektig og spørsmål til eier er derfor ikke
fylt ut.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Brannslukningsapparat observert.
Røykvarslere mangler, anbefales anlagt seriekoblet
anlegg i bygningen.

Tomteforhold > Drenering:
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset
effekt.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det mangler rekkverk/annen sikring på
forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i
muren.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.
Synlig fjellformasjoner i bakkant av bygningen,
anbefales fjellsikring pga. stein som har løsnet.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er påvist avvik i beslagløsninger.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.
Synlig manglende snøfangere på del over
inngangsparti.
Rustne beslag i overgang tilbygg hovedbygg i bakkant.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.

Utvendig > Dører:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Manglende beslag under terskel.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Fuktskader i som relateres til kapillært oppsug fra
grunn i trappegang.
Ved måling i kott tilstøtende til soverom 1. etasje ble
det registrert høyere fuktverdier som relateres til
kapillært oppsug fra grunn.
Hulrom under fliser.
Eldre overflater med skjevheter, sprekker i gulver der
renovering må vurderes utfra den enkeltes behov og
referanser.

Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i
NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat
til lav" aktsomhetsgrad
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi
radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av
bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på pipe.
Pipevanger er ikke synlige.

Innvendig > Innvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >
Bad/vaskerom leilighet 1:
Det er påvist skader på innredning.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >
Bad/vaskerom leilighet 3:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
leilighet 2:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning
utover normal slitasjegrad.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er registrert skråriss som er symptom på
setninger.
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra jernbanestasjonen i retning Langsækrysset, ta opp Engekjærveien. Følg bakken opp til det begynner å flate ut og ta derretter til høyre. Følg veien frem til skilte Melkedammen. Hold til høyre ned bakken og videre fordi skiltet inn til Barbugårdsjordet. Der veien deler seg litt lengre nede tar du til høyre. Eiendommen ligger som første eiendom på venstre hånd.

Beliggenhet

Sentrumsnært etablert boligområde med hovedsakelig eneboliger i nærområdet. Kort vei fra Barbu til sentrum, og det er gode forbindelser med buss. Nærmeste holdeplass er Barbu kirke som ligger ca. 2 min gange fra eiendommen. Nær tilknyttning til både skoler og barnehager. Boligen ligger i nærheten av flotte turområder og badeplass.

Tomt

Areal: 296 kvm, Eierform: Eiet tomt Det er en hyggelig steinsatt uteplass med legjerde mot nabo like ved inngangspartiet.Gruset adkomstareal og et lite bed langs husveggen Tomten går opp i en skrå i fjellet men arealet er ikke lett å komme til - så hovedsakelig er består tomten av  uteplassen og område langs bygningskroppen, resten er bebygget.

Parkering

Eiendommen disponerer ikke parkeringsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kommentar fra Arendal kommune: Det er lett i byggesaksarkivet etter brukstillatelse/ ferdigattest, men finnes ikke. Det er heller ikke klart å finne ramme eller igangsettingstillatelsen som ble gitt i 2004, kun byggesøknaden fra desember 2003.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/konto, tilhører reguleringsplan Barbu, datert 22.05.1989. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er privat avløpsanlegg. Vannmåler foreligger ikke,
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1904/904911-1/36  Erklæring/avtale  
06.07.1904  Ekspropriasjonskjennelse
Gjelder denne registerenheten med flere

1994/3457-3/36  Elektriske kraftlinjer  
24.05.1994  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. D.brn kan bare overføres bebygd

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei
Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift) 96 470,- (Omkostninger totalt) 3 296 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 46 151 pr. år Vann og Avløp: 23 800,-. Renovasjon: 17 736,- Eiendomskatt: 4 615,-.
De offentlige avgiftende er for 4 abonnement.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4615,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 845 489,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 043 761,- for år 2021.
Ligningsverdi er ikke tilgengelig. Formuesverdien er derfor beregnet ut i fra manuell kalkulator på skatteetatens hjemmeside.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Barbu 4, Gnr. 507 Bnr. 228 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap. Komfyr/stekeovn/koketopp.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Eiendommen er klar for kjøpers overtakelse og vil bli overlevert som forevist

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0382

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0382. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 21.01.23 (Kr.8 900) Eierskifteforsikring (Kr.17 728) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.64 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.115 013)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3064604