Kristiansand - Søgne

Bårågerveien 31

Prisantydning
2 290 000 kr
Omkostninger
73 720 kr
Totalpris
2 363 720 kr
Tomteareal
738 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

AUSVIGA - ATTRAKTIV ENEBOLIGTOMT MED SJØNÆR BELIGGENHET I ET VAKKERT OMRÅDE

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart og beskrivelse i Finn-annonse

Beliggenhet

Beliggende i naturskjønne Ausviga med nærhet til sjø og friluftsliv. Dette er i et helt nytt delområde som er under full utbygging. Familievennlig område med lekeplass like utenfor døren og kort vei til barnehage. Lunde- og Tangvall sentrum er bare en kort kjøretur unna og her har man alt man trenger å handle i hverdagen, i tillegg til offentlige kontorer og tjenester.

Tomt

Areal: 738 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten leveres grovplanert slik den fremstår på visning med teknisk anlegg fremført til tomtegrense.

Parkering

Det skal tilrettelegges 2 p-plasser pr bolig, hvorav en skal vises i garasje. For utleiedel/ sekundærleilighet er det krav til 1 p-plass u/ garasje

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Områderegulering for Ausvigheia  datert 17.12.2015 med tilhørende bestemmelser. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Reguleringsbestemmelser § 4.3 Boligbebyggelse - Ny bebyggelse (B100- 101)
Tomt nr 53 Felt B101 - Enebolig  BYA 40 %
For frittliggende eneboliger kan det tillates en utleiedel/ sekundærleilighet på inntil 60 m2 BRA pr tomt. Det totale antallet utleie/ sekundærleiligheter innefor hvert delfelt B100 og B101 skal ikke overstige 20 enheter.
Det skal tilrettelegges 2 p-plasser pr bolig, hvorav en skal vises i garasje. For utleiedel/ sekundærleilighet er det krav til 1 p-plass u/ garasje.
Henviser forøvrig til at kjøper må sette seg inn i reguleringsplan og reguleringsbestemmelser.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei.
Eiendommen har ikke vann og avløp. Tilkoblingsavgift vann og avløp betales av ny eier.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Eiendommen er fradelt etter elektronisk tinglysning trådde i kraft, og da følger alle servitutter med fra hovedbruket. Servituttene har fulgt med fra gnr. 430 og bnr. 222 når eiendommen ble fra delt. Grunnboken følger som vedlegg salgsoppgaven. Servituttene er hentet inn fra Kartverket og kan leses ved behov.

19.10.1886 - Dagbok: 906008 - Utskifting Overført fra: Gnr:30 Bnr:222. Servitutten fremstår uklar og megler har således ikke kontrollert innholdet.
19.04.1988 - Dagbok: 5825 - Overført fra: Gnr:430 Bnr:222. Bestemmelse om veg/ fellesanlegg/vedlikehold og kloakkrenseanlegg.
25.11.1994 - Dagbok: 20346 - Best om garasje/ parkering. Rettighetshaver: Gnr. 430 bnr 47. Overført fra: Gnr:430 Bnr:222.
23.09.1996 - Dagbok: 14605 - Bestemmelse om bebyggelse, parkering, vei. Rettighetshaver: Gnr.430 bnr 88 og 39. Overført fra:Gnr: 430 Bnr:222
16.07.1998 - Dagbok: 10427 - Bestemmelse om veg/ parkering. Rettighetshaver: gnr. 430 bnr 47. Overført fra: Gnr:430 Bnr:222.
17.12.2001 - Dagbok: 22687 - Bestemmelse om veg/ parkering/båtplass/vann/ kloakk. Rettighetshaver gnr. 430 bnr. 39. Overført fra: Gnr:430 Bnr:222.
19.07.2002 - Dagbok: 13044 - Best om garasje/ parkering/veirett. Rettighetshaver gnr. 430 bnr. 148. Overført fra: Gnr:430 Bnr:222.
07.07.2006 - Dagbok: 14984 - Bestemmelse om vann- og kloakkledning. Rettighetshaver gnr. 430 bnr. 39. Overført fra: Gnr:430 Bnr:222.
04.12.2018- Dagbok: 1636393 - Bestemmelse om bebyggelse, elektriske ledninger/ kabler, medlemsskap i velfroening, gjerder, fiber/ data telekabel. Rettighetshaver Kristiansand Kommune.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Radonmåling

Alle nye boliger skal sikres mot radon hvis det ikke er dokumentert at radon nivående er under tiltaksgrensene.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-)) 73 720,- (Omkostninger totalt) 2 363 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kommunale avgiftene er ikke fastsatt. Vil bli fastsatt etter oppføring av bolig.

Kommunalt vann og avløp er lagt til tomten. Tilkoblingsavgift vann og avløp betales av ny eier.

I tillegg til de kommunale avgiftene kommer faktura fra Avfall Sør (renovasjon). Beløpet er avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Pt. er det eiendomsskatt på kr. 2.864,- pr. år for denne eiendommen.

Faste løpende kostnader

Pliktig medlemsskap i velforening. Årlig beløp til velavgift ikke fastsatt, men må påberegnes.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bårågerveien 31, Gnr. 430 Bnr. 220 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-22-0156

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-22-0156. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850)
Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.15 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 500 000,-) (Kr.45 000)
Totalt kr. (Kr.78 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067462