Kristiansand

Baneheia Park leil. H0305 Fjellgata 12

Prisantydning
263 928 kr
Totalpris
4 588 840 kr
Byggeår
2024
Internt bruksareal (BRA‑i)
60 ㎡
Bruksareal
76 ㎡
Tomteareal
3 293 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -

Oversikt

Salg av kontrakt for endeleilighet 3-roms eierleilighet i 3. etg. Baneheia Park - p-plass i kjeller medfølger.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i 3. etasje i enden av bygget. Innhold: Entre, 2 soverom, bad/vaskerom, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong med bod.

Oppvarming

Leiligheten tilknyttes fjernvarmenettet til Agder Energi. Gulv i entre, stue, kjøkken og bad vil få gulvvarme. Luftbehandlingsanlegget leveres som balansert ventilasjonsanlegg med tilførsel og avtrekk av luft. Anlegget har varmegjenvinning - filtrering og forvarming av luften.

Beliggenhet

Parkering

Det medfølger en parkeringsplass i parkeringskjeller.
Det blir installert automatisk bilparkering . Det vil være kostnader forbundet med drift og vedlikehold av p-anlegget som vil bli fordelt på eierne. Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i byggets 2.etasje eller i kjeller. Størrelsen på sportsbodene varierer noe iht. krav i TEK-17.
Sportsboder vil bli tilknyttet til leilighets seksjonene som tilleggsdel. Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.
Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Det vil være handicapplass tilgjengelig i boligsameiet. Vil bli tildelt beboer som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.
Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse

Beliggenhet

Baneheia Park er midt mellom Baneheia og Markens. Man finner Baneheia Park like ved siden av Slottet, helt i enden av gågada. Selv om du befinner deg midt i sentrum, er det ikke mangel på grønne områder rundt dette bygget. Leiligheten vil få store vindusflater og innglasset balkong vendt mot Baneheia, som gjør at man kan sitte i stuen og se den flotte skogen endre seg i takt med årstidene.

Baneheia som er kun femti meter unna, har flere mil med turstier og joggeløyper, samt lysløype. Bademuligheter er det også, det finner du særlig i tredje stampe. Her er det strender, flytebrygge og flotte plasser å sole seg.

Byens gågade - Markens, har en herlig miks av det meste av restauranter, kaféer, shopping og opplevelser. I sidegatene finner du hyggelige nisjebutikker
mens butikker som Zara og H&M finnes i handlesentre som Torvkvartalet og Sandens.

Like i nærheten har du også Ravndalen, en park som er omkranset av enorme, gamle trær. Her kan du nyte en av byens beste burger på Cafe Generalen og oppleve konserter i flotte omgivelser gjennom sommeren. 28 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2. til 8. etasje. (I første etasje blir det inngangsparti og næringsarealer), og i underetasjen blir det boder og sykkelparkering tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser og sykkelparkering tilhørende Fylkeskommunen og boligkjøperne. (-automatisk bilparkering). Nærmere opplysninger om denne kan fås ved henvendelse megler.
Bygget blir organisert som et kombinasjonssameie (med både næring og Boligseksjoner). I dag er hele boligdelen seksjonert ut som snr.
6. Vil bli reseksjonert i 28 boligseksjoner før overtakelse.
Prosjektet er en del av et større utbyggingsprosjekt for kvartalet, med 28 boliger og 3 næringsbygg. Boligdelen (28 selveierleiligheter, Gnr. 150, bnr. 284, snr. 6). Boligdelen har hovedadkomst fra Fjellgata. Kontorbygg 1 (gnr. 150, bnr. 914) er ferdig bygget og innflyttet.
Kontorbygg 2 og 3: (Gnr. 150, bnr. 284, snr. 3-5 og 7). Fylkeskommunen skal inn i største delen av kontorbyggningen mot Tordenskjoldsgt./ Kirkegt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk

Reguleringsplan

Plan 1181, reguleringsbestemmelser for Kvartal 72, Nybyen, del A.
Kommunedelplan for sykkelekspressvei i Kristiansand, Planid.: 1402

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/284:
18.04.1896 - Dokumentnr: 900017 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


24.06.1981 - Dokumentnr: 7356 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Konverteringsfeil. Korrekt dok.nr. er 7357.
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 326892 - Opphevelse av seksjonering
Oppheving av:
Seksjon:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Seksjon:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6


03.04.2019 - Dokumentnr: 393063 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:286
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:288
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:290
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:310
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:312
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:661
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:662
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:664
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:665
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:667
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1394
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1396
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1398
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1400


01.01.2020 - Dokumentnr: 916210 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:284


01.11.2021 - Dokumentnr: 1367026 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Elektronisk innsendt


15.03.2022 - Dokumentnr: 288688 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 7524/13702
Snr: 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 899/13702
Snr: 5
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1735/13702
Snr: 6
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3374/13702
Snr: 7
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 170/13702
Gjelder denne registerenheten med flere


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Adkomstrett med motorisert kjøretøy
Bestemmelse om port
Bestemmelse om vedlikehold


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Bestemmelse om bruk av eksisterende rømningsareal i alle etasjer
Bestemmelse om vedlikehold
Med flere bestemmelser


Økonomi

Omkostninger kjøper

Når man kjøper en kontraktsposisjon går man inn i opprinnelig kjøpers avtale med utbygger og påtar seg forpliktelsene og mottar rettigheter ihht opprinnelig avtale. I tillegg betales en merverdi etter følgende oppsett:
Prisantydning kr. 4 550 000,-
Opprinnelig kjøpesum: kr. 4 200 000,-
Tilvalg/endringer for til sammen 86 072,- Detaljert oversikt over alle tilvalgene/endringer kan fås ved henvendelse megler.
Merverdi: Kr. 263 928,-
Det er ikke kjøpsomkostninger til kontraktsposisjonen, men følgende omkostninger kommer i tillegg til kjøpesum for leiligheten iht kontrakt:
Dokumentavgift: kr. 18 420,- (Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi.)
Tinglysingsgebyr for skjøte: kr. 500,-
Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: kr. 500,-

SUM TOTALE OMKOSTNINGER kr. 19 420,-

SUM TOTALE KOSTNADER: Kr. 4 569 420,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Boligene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det blir utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/284:
18.04.1896 - Dokumentnr: 900017 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


24.06.1981 - Dokumentnr: 7356 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Konverteringsfeil. Korrekt dok.nr. er 7357.
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 326892 - Opphevelse av seksjonering
Oppheving av:
Seksjon:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6
Seksjon:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3/6


03.04.2019 - Dokumentnr: 393063 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:286
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:288
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:290
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:310
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:312
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:661
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:662
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:664
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:665
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:667
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1394
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1396
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1398
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1400


01.01.2020 - Dokumentnr: 916210 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:284


01.11.2021 - Dokumentnr: 1367026 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Elektronisk innsendt


15.03.2022 - Dokumentnr: 288688 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 7524/13702
Snr: 4
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 899/13702
Snr: 5
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1735/13702
Snr: 6
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 3374/13702
Snr: 7
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 170/13702
Gjelder denne registerenheten med flere


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Adkomstrett med motorisert kjøretøy
Bestemmelse om port
Bestemmelse om vedlikehold


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m


25.02.2022 - Dokumentnr: 221003 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1914
Bestemmelse om bruk av eksisterende rømningsareal i alle etasjer
Bestemmelse om vedlikehold
Med flere bestemmelser


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Leiligheten blir klargjort for tilkobling til bredbåndsleverandør.
Produktnummer: FD8007C8-FA7B-4C8B-9BDD-6B7C41BCF89F