Spangereid/Båly

Bålyveien 70

Prisantydning
1 900 000 kr
Omkostninger
60 200 kr
Andel fellesgjeld
24 698 kr
Totalpris
1 984 898 kr
Felleskostnader
3 187 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2010
Internt bruksareal (BRA‑i)
69 ㎡
Bruksareal
70 ㎡
Tomteareal
11 285 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Pen leilighet med vakker utsikt. Møbler og hvitevarer inkludert, klar til utleie!

Om eiendommen

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmekabler i gulvet på begge badene.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene

Beliggenhet

Adkomst

Fra Stavanger er det ca. 182 km til Båly. Følg E-39 til Lyngdal. Ta av på RV 464 og ta deretter til høyre på RV 43. Følg denne til skilt mot Agnefest/Spangereid. Følg skilting mot Spangereid og videre til Båly.

Fra Kristiansand er det ca.70 km til Båly. Følg E39 til Vigeland og til høyre i rundkjøringen inn på RV 460. Kjør over Vigleandsbroa og ta til venstre i neste rundkjøring. Følg RV 460 videre til Spangereid, og ta av mot Båly.

Parkering

Parkering i fellesanlegg, de fleste parkeringsplassene er under tak.

Beliggenhet

Ferieleiligheten ligger på Båly, ca 10 km. fra Norges sydligste punkt, Lindesnes fyr. Havhotellet har flott beliggenhet ved utløpet av spangereidkanalen. Området består av ferieleiligheter, hytter og helårsboliger. Her har man umiddelbar nærhet til sjømatutsalg, restauranter/pub mm i Båly havn som ligger som nabo til havhotellet. Den kjente restauranten Under ligger i kort avstand fra leiligheten. Videre er det gangavstand til butikk, bensinstasjon, og idrettsanlegg. Kjøreavstand til Mandal er ca en halvtime. Avstanden til Kristiansand og Stavanger er hhv. 1 t 15 min og gode 2 timer

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.10.2010. Ferdigattesten gjelder leiligheter og hotell ifm Spangereid Spa og resort. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til annet kombinert formål, lekeplass, off.friområde, havneområde, gang-/sykkelvei mm, og tilhører reguleringsplan for Bålymoen og Bålyhove, ikraftsettelsesdato 20.11.2007, og Kommuneplanens arealdel 2023-2035. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Leilighetens tilhørende hotellrom har utleieplikt 40 uker i året.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/451/433/62:
13.03.2008 - Dokumentnr: 216068 - Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2008 - Dokumentnr: 900784 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2008 - Dokumentnr: 900817 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.2009 - Dokumentnr: 811496 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


28.10.2009 - Dokumentnr: 814531 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2010 - Dokumentnr: 482823 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 62
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 68/6994
Snr. 2 - 78 har pliktig utleie av hotellrom fra 15. september til 15. juni hvert år.
Rettighetshaver: Lindesnes kommune, org.nr. 964966664

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 47500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-

HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)

Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 60200,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer.

Info eiendomsskatt

Det betales eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Området består av ferieleiligheter, hytter og helårsboliger. Her har man umiddelbar nærhet til fiskeutsalg, restauranter/pub mm i Båly havn som ligger som nabo til havhotellet

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Kristian Torland den 24.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Flott ferieleilighet beliggende på Lindesnes havhotell på Båly. Leiligheten er beliggende i 2 etg. i blokk 4. Det medfølger utvendig bod til leiligheten, denne er ikke vurdert. De utvendige overflater blir ikke videre vurdert da disse ligger under sameiet. Se sameiets papirer for mer. Leilighetens overflater fremstår hovedsakelig i bra stand og er fra byggeår med dets naturlige elde og slitasje man må forvente ut ifra alder og bruk. Det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3, da dette blant annet er forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak utføres.

Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift. Det mangler brannslukkingsapparat i hotell del ut ifra befaring

Øvrige viktige elementer for deg som kjøper kan være:
- Kjekk uteplass.
- Utleie muligheter.
- Nærhet til butikk, turløyper, strand og Lindesnes fyr.
- Bra utnyttet romfordeling.
- Sameie.

Følgende avvik har fått TG2: 
- Badene har noen øvrige mindre avvik.
- Fordelerskap er kledd igjen samt bereder mangler aut. vannstopper.
- Elektro og ventilering med mindre avvik.
- Etasjeskillet har avvik etter dagens krav, hovedsakelig ved balkongdør.

Følgende avvik har fått TG3: 
- Vinduer/dører med noen avvik som må utbedres.
TG3 gis balkongdøren som har synlig svikt i gulvet og målt fukt på sin høyre side. Det må påregnes en utbedring. Det er og noe synlige svellinger på foringene samt noe krakelering mot front på vinduer uten at det blir målt fuktverdier her på befaring. En mindre pågående lekkasje grunnet utettheter kan måtte påregnes som ved stort vindu hotelldel hvor det er større glipe på utv. belistning mot karm. Av mindre avvik registreres det stedvis noe rust/korrosjon på hengsler. Utvendige karmer og belistning vil trenge vedlikehold grunnet flass/sprekker. Par innerdører tar imot karm samt har normal slitasje som ytterdørene.
Utbedring av vindu/er, dør med fuktskade må påregnes og en full gjennomgang av alle vinduer/dører anbefales grunnet slitasje og avvik registrert. Overflatebehandlinger, justering/smøring må og påregnes.
Utbedringskostnader 10 000 - 50 000.

- Badene har avvik mot krav da det er montert sokkelist på dusjdører uten dreneringsmulighet.
Bad leilighets-del:
TG3 gis etter krav da sokkel anlagt i dusjen vil hindre ett evnt. lekkasjevann fra å renne til sluk før tilstøtende rom. Sokkelen har hull men disse er fuget igjen. Det faller for øvrig rundt 25mm fra topp flis til dør til sluk, ut ifra fallet er der noe lite ut fra sluk hvor dusjdører er plassert. Mindre vann vil kunne renne ut ved utett silikonfuge i bunn av sokkel ved bruk. Døren er og plassert i våtsonen men dusjens dører hindrer for evnt. vannsprut. Døren har og en mindre sprekk i terskel. Ingen utbedringer nødvendig dør, kun ved behov bytt terskel.
Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør man fjerne silikonfuger anlagt hvor drens hull er plassert på sokkel. Grunnet manglende fall ved ut fra sluk vil og installering av dusjkabinett kunne fjerne problemet. Kostnad er gitt fjerning silikonfuge.
Utbedringskostnader overflater Under 10 000.

Bad hotell-del:
TG3 gis etter krav da sokkel anlagt i dusjen vil hindre ett evnt. lekkasjevann fra å renne til sluk før tilstøtende rom. Sokkelen har ikke etablert hull. Det faller for øvrig rundt 20mm fra topp flis til dør til sluk, ut ifra fallet er der noe lite ut fra sluk hvor dusjdører er plassert. Mindre vann vil kunne renne ut ved utett silikonfuge i bunn av sokkel ved bruk. Fugene i dusjen har og noen mindre sprekker som bør gås over.
Etablering av hull i sokkel bør utføres. Videre bør man gå over fuger. Kostnad er gitt etablering av hull, disse må anlegges under terskel høyden på dør hvor membran er smurt. Installering av dusjkabinett vil og bidra til å utbedre forholdet.
Utbedringskostnader overflater Under 10 000

- Gulvet i stue/kjøkken del har skader ved balkongdøren
TG3 settes parkett gulvet ved balkongdøren som har svellinger og skader etter fukt. Det registreres normal slitasje ellers som må forventes ut ifra bruk/alder.
Om det ikke etablereres en terskel ved balkongdøren som vil skjule skaden etter reparasjon vil man påregne å skifte gulvet. Kostnad er gitt nytt gulv, vurder selv behovet da sliping av gulvet ikke vil kunne utbedres skaden slik jeg ser det.
Utbedringskostnader 10 000 - 50 000.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

2023

Hvitevarer

De hvitevarer som er i leiligheten vil medfølger.

Diverse

Seksjonen er delt med en leilighetsdel og et hotellrom. Hotelldelen er bygget som et eget separat hotellrom bestående av et soverom/oppholdsrom og bad. Enheten har separat inngang samtidig som den er tilknyttet hoveddelen med dør som kan åpnes når begge enheter benyttes av eier.

Leiligheten og hotellrommet selges komplett innredet og klar til bruk, internett og kabel-tv begge steder.

I perioden fra 15.september til 15. juni plikter man å stille hotellrommet til disposisjon for utleie til hotellet. Det blir kun betalt leie for de døgn hotellrommet er i bruk.

Leilighetsdelen står fritt til eiers disposisjon, men også denne kan leies ut gjennom driftsselskapet. Se for øvrig vedlagte avtale mellom hotelldriften og leilighetseierne samt vedtektene.

Sameiet Lindesnes Resort består av 9 bygninger, 77 leiligheter og 1 næringsdel

Mulighet for leie av båtplass.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/451/433/62:
13.03.2008 - Dokumentnr: 216068 - Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2008 - Dokumentnr: 900784 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2008 - Dokumentnr: 900817 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.2009 - Dokumentnr: 811496 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


28.10.2009 - Dokumentnr: 814531 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2010 - Dokumentnr: 482823 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 62
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 68/6994
Snr. 2 - 78 har pliktig utleie av hotellrom fra 15. september til 15. juni hvert år.
Rettighetshaver: Lindesnes kommune, org.nr. 964966664

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer vann (1869,-) og avløp 2778,- og standard hytterenovasojn/MAREN, kr 2.090,-. Forbruk av vann og avløp inngår i felleskostnadene.

Byggemåte

Bygget er oppført i betong elementer med for det meste kledning av tre samt steni plater utvendig. Vinduer og dører utført i trekonstruksjon. Utvendige overflater blir ikke videre kommentert i rapport. Innvendige overflater består av parkett og malte overflater. Takhøyden varierer men er fra ca. 2.,27m. Isolering etter datidens std.

Polisenummer

35565922

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er fiber i leiligheten og hotellrommet. Internett og standard kanalpakke inngår i felleskostnadene.

Sammendrag selgers egenerklæring

Planer og godkjenninger
25. Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende? Ja.
26 Er utleiedelen godkjent til beboelse av kommunen? Ja.
27 Er det utført radonmåling? Nei, ikke som jeg kjenner til.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 22BD4792-AB9F-4280-A3D9-62FC14BEA283