Lindesnes

Bålyveien 58

Prisantydning
2 000 000 kr
Omkostninger
66 470 kr
Andel fellesformue
10 864 kr
Totalpris
2 066 470 kr
Formuesverdi
994 620 kr
Felleskostnader
3 187 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
6 407 kr / år
Byggeår
2010
P-rom
96 ㎡
Bruksareal
102 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Ekstra stor og familievennlig ferieleilighet på havhotellet. Solrik beliggenhet i enden av bygget.

Om eiendommen

Standard

Leiligheten vurderes av megler å være velholdt og i normalt god stand ut fra alder og bruk. 

I vedlagte tilstandsrapport konkluderer takstmannen med følgende: " Leilighetens overflater fremstår hovedsakelig i bra stand og er fra byggeår med dets naturlige elde og slitasje man må forvente ut ifra alder og bruk".

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 96 kvm, Bruksareal: 102 kvm Sekundærrom: 6 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 69 m²  - Hems 33 m².
1. etasje - P-rom inkl.: Leilighetsdel: Entre, 2 soverom, bad, stue/kjøkken. Hotelldel: Soverom, entre, bad.
1. etasje - S-rom inkl.: Hotelldel: Bod/teknisk.
Hems - P-rom inkl.: Loftstue, soverom, wc.
Hems - S-rom inkl.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik på krav til rømning og dagslysforhold: Lite rom på hems vurderes til å ha avvik. Krav til dagslysforhold: Vindusglass minst 10% av gulvflate. Ved endring fra tilleggsdel til hoveddel for bygg oppført før 1.juli 2011 (TEK10) kan vindu med størrelse som rømningsvindu godkjennes.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Det foreligger ikke tegninger/dokumentasjon fra kommunen på hemsen, megler har av den grunn ikke kunne kontrollere hva rommene er omsøkt som. Ny eier må ta den risikoen dette innebærer.   Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

2010 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmekabler på bege bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Seksjonen er delt med en leilighetsdel og et hotellrom. Hotelldelen er bygget som et eget separat hotellrom bestående av et soverom/oppholdsrom og bad. Enheten har separat inngang samtidig som den er tilknyttet hoveddelen med dør som kan åpnes når begge enheter benyttes av eier.

Leiligheten og hotellrommet selges komplett innredet og klar til bruk, internett og kabel-tv begge steder.

Sameiet Lindesnes Resort består av 9 bygninger, 77 leiligheter og 1 næringsdel.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den 23.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Flott ferieleilighet beliggende på Lindesnes havhotell på Båly. Leiligheten er beliggende i 1 etg. Det medfølger utvendig bod til leiligheten, denne er ikke oppmålt. De utvendige overflater blir ikke vurdert da dette ligger under sameiet. Se sameiets papirer for mer. Leilighetens overflater fremstår hovedsakelig i bra stand og er fra byggeår med dets naturlige elde og slitasje man må forvente ut ifra alder og bruk. Det ble registrert ett TG3 avvik samt noen mindre TG2 avvik som benevnt i rapportsammendraget samt enkelt beskrevet nedenfor.

TG3:
- Vindu hotell del med lekkasje (dette er en sak som vil bli ordnet av sameiet)

TG2:
- Badene og ventilering har noen mindre avvik.
- Bereder og wc rom mangler aut. vannstopper.
- Elektro og trapp ett krav.

Øvrige viktige elementer for deg som kjøper kan være:
- Hems.
- Kjekk uteplass.
- Utleie.
- Nærhet til butikk, turløyper, strand og Lindesnes fyr.
- Bra utnyttet romfordeling.
- Sameie.

Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail. Lykke til på visning!

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Vinduer og dører: TG3 er gitt vindu hotell del, her er det en pågående lekkasje, trolig grunnet utettheter rundt vinduet. Må utbedres. TG2 gis foringer som har en del sprekkdannelser/krakkeleringer samt svelling i foring på vindu mot hotelldel i stuen leilighet. Stedvis tar og noen dører imot karm samt ytterdører/vinduer må smøres.

TG2:
Toalettrom: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuelle lekkasjer fra innebygd sisterne, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning.

Trapp: Trappen er en type hems trapp som er noe bratt. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Trappen har og noen avvik vedrørende høyde rekkverk m.m. Ved bruk må man utøve forsiktighet.

Elektrisk: Det er ikke framlagt noen dokumentasjon for utførelsen på anlegget (samsvarserklæring). Det er et krav at huseier skal oppbevare dokumentasjon på alle arbeider utført på anlegget etter 01.01.1999. Kursfortegnelsen må og oppdateres.

Varmtvannsbereder: Berederen er ikke plassert i rom med sluk og mangler lekkasjesikring, tettebåndet lagt rundt vegg/gulv er og defekt.

Ventilasjon: Det registreres fukt/kondens på ventiler soverom, trolig ved mye vær/regn kommer noe inn. Må holdes under oppsyn, ingen videre avvik utover det, men på generelt basis bør filter m.m. renses/gjennomgås årlig på flexit anlegget.

Våtrom: Bad Hotel del:
Overflater: TG2 gis da lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk grunnet dusjsokkel. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. I front av dusj er der og noe lite fall.
Membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Videre foreligger det heller ingen dokumentasjon på membran arbeider gjort. Membran for øvrig synlig i sluk.

Våtrom: Bad leilighets del:
Overflater: TG2 gis da lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk grunnet dusjsokkel. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det er og hulrom/bom under ett par fliser samt dør er plassert i våtsonen.
Membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Videre foreligger det heller ingen dokumentasjon på membran arbeider gjort. Membran for øvrig synlig i sluk.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Byttet flottør i wc. Arbeid utført av Lindesnes Rør.

10. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
- Ja, Har sett skjeggkre en gang,alle leilighetene i sameiet blir brhandlet 2 ganger i året.

17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
- Ja, Hotellrom knyttet til leiligheten kan leies ut via hotellet,pr idag er det ikke uteieavtale.

17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
- Ja, Alle hotellrom leies ut via hotellet,og er defor godkjent for dette.

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
- Ja, Ble oppdaget skjeggkre i leilighet tilhørende hotellet,derfor blir alle leiligheter behandlet.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Stavanger er det ca. 182 km til Båly. Følg E-39 til Lyngdal. Ta av på RV 464 og ta deretter til høyre på RV 43. Følg denne til skilt mot Agnefest/Spangereid. Følg skilting mot Spangereid og videre til Båly.
Fra Kristiansand er det ca.70 km til Båly. Følg E39 til Vigeland og til høyre i rundkjøringen inn på RV 460. Kjør over Vigleandsbroa og ta til venstre i neste rundkjøring. Følg RV 460 videre til Spangereid, og ta av mot Båly.
Leiligheten ligger i første etasje helt mot sør, og er merket med til salgs plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Ferieleiligheten ligger på Båly, ca 10 km. fra Norges sydligste punkt, Lindesnes fyr. Havhotellet har flott beliggenhet ved utløpet av spangereidkanalen, like ved undervannsrestaurante Under. Området består av ferieleiligheter, hytter og helårsboliger. Her har man umiddelbar nærhet ti lfiskeutsalg, restauranter/pub mm i Båly havn, som ligger som nabo til havhotellet. Videre er det gangavstand til butikk, bensinstasjon, og idrettsanelegg. kjøreavstand til Mandal er ca en halvtime. Avstanden til Kristiansand og Stavanger er hhv.  ca 1 time og gode 2 timer.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på bakkeplan, det fleste av plassene er under tak.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.10.2010. Ferdigattesten gjelder hotell og 76 leiligheter Båly Panorama. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til annet kombinert formål, tilhører reguleringsplan for Bålymoen og Bålyhove, datert 20.11.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Deler av eiendommen er også regulert til kai, gang-/sykkelvei, offentlig friområde, parkeringsplass, felles lekeareal og havneområde i sjø.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Eiendommen har installert vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2008/216068-2/200  Bestemmelse om bebyggelse 13.03.2008 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 4205-451/433
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/900784-1/200  Bestemmelse om bebyggelse 06.11.2008 
Rettighetshaver:GLITRE NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-451/433
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/900817-1/200  Elektriske kraftlinjer 06.11.2008 
Rettighetshaver:GLITRE NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-451/433
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/811496-1/200  Elektriske kraftlinjer 27.10.2009 
Rettighetshaver:GLITRE NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-451/433
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/814531-1/200  Elektriske kraftlinjer 28.10.2009 
Rettighetshaver:GLITRE NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-451/433
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 482823 - Seksjonering. Tinglyst: 30.06.2010.
opprettet seksjoner: snr: 72. formål: Bolig. tillegsdel: Bygning. sameiebrøk: 68/6994. Snr. 2 - 78 har pliktig utleie av hotellrom fra 15. september til 15. juni hvert år. Rettighetshaver: Lindesnes kommune, org.nr. 964966664. For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Eierne av boligseksjonene kan bare leie ut hotellrommet av seksjonen etter de retningslinjer som er nedfelt i seksjonseierens avtale om utleie med Lindesnes HAvhotell AS (næringsseksjonen). I perioden fra 15.september til 15. juni plikter man å stille hotellrommet til disposisjon for utleie til hotellet. Det blir kun betalt leie for de døgn hotellrommet er i bruk. Leilighetsdelen står fritt til eiers disposisjon, men også denne kan leies ut gjennom driftsselskapet. Se for øvrig vedlagte avtale mellom hotelldriften og leilighetseierne samt vedtektene.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Bate boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) 66 470,- (Omkostninger totalt) 2 066 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 407 pr. år
Beløpet inkluderer målerleie (kr. 250,-), eiendomsskatt (2 199,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-).

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 199,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 3 187,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader kr. 3 037,- som inkluderer forretningsfører, tilleggstjenester forretningsfører, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, drift og vedlikehold av fellesareal og felles byggforsikring.
Tilleggsytelser: TV-pakke kr. 150,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld.
Andel fellesformue kr. 10 864

Formuesverdi

Kr.  994 620,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bålyveien 58, Gnr. 451 Bnr. 433 Snr. 72 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 68/6994

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Boligen selges fullt innredet. Personlige gjenstander og mindre innbo vil  ikke følge boligen.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0103

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0103. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 215) Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 000 000,-) (Kr.55 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.92 800)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3071354