Spangereid

Bålyveien 52 - Spangereid

Prisantydning
2 050 000 kr
Omkostninger
63 950 kr
Andel fellesgjeld
28 952 kr
Totalpris
2 142 902 kr
Felleskostnader
3 499 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2010
Internt bruksareal (BRA‑i)
76 ㎡
Bruksareal
78 ㎡
Tomteareal
11 285 ㎡
Etasje
4
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Pent beliggende toppleilighet!

Om eiendommen

Oppvarming

Elektrisk. Varmekabler på badene.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene

Beliggenhet

Adkomst

Fra Stavanger er det ca. 182 km til Båly. Følg E-39 til Lyngdal. Ta av på RV 464 og ta deretter til høyre på RV 43. Følg denne til skilt mot Agnefest/Spangereid. Følg skilting mot Spangereid og videre til Båly.

Fra Kristiansand er det ca.70 km til Båly. Følg E39 til Vigeland og til høyre i rundkjøringen inn på RV 460. Kjør over Vigleandsbroa og ta til venstre i neste rundkjøring. Følg RV 460 videre til Spangereid, og ta av mot Båly

Leiligheten er merket med til salgs plakat fra Sørmegleren.

Parkering

Parkering i fellesanlegg, de fleste parkeringsplassene er under tak.

Beliggenhet

Ferieleiligheten ligger på Båly, ca 10 km. fra Norges sydligste punkt, Lindesnes fyr. Havhotellet har flott beliggenhet ved utløpet av spangereidkanalen. Området består av ferieleiligheter, hytter og helårsboliger. Her har man umiddelbar nærhet til sjømatutsalg, restauranter/pub mm i Båly havn som ligger som nabo til havhotellet. Den kjente restauranten Under ligger i kort avstand fra leiligheten. Videre er det gangavstand til butikk, bensinstasjon, og idrettsanlegg. Kjøreavstand til Mandal er ca en halvtime. Avstanden til Kristiansand og Stavanger er hhv. 1 t 15 min og gode 2 timer

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.10.2010. Ferdigattesten gjelder leiligheter og hotell ifm Spangereid Spa og resort. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til annet kombinert formål, lekeplass, off.friområde, havneområde, gang-/sykkelvei mm, og tilhører reguleringsplan for Bålymoen og Bålyhove, ikraftsettelsesdato 20.11.2007, og Kommuneplanens arealdel 2023-2035. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Leilighetens tilhørende hotellrom har utleieplikt 40 uker i året.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/451/433/69:
13.03.2008 - Dokumentnr: 216068 - Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2008 - Dokumentnr: 900784 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2008 - Dokumentnr: 900817 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


27.10.2009 - Dokumentnr: 811496 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


28.10.2009 - Dokumentnr: 814531 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2010 - Dokumentnr: 482823 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 69
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 75/6994
Snr. 2 - 78 har pliktig utleie av hotellrom fra 15. september til 15. juni hvert år.
Rettighetshaver: Lindesnes kommune, org.nr. 964966664


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 51.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 63.950,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det betales eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Området består av ferieleiligheter, hytter og helårsboliger. Her har man umiddelbar nærhet til fiskeutsalg, restauranter/pub mm i Båly havn som ligger som nabo til havhotellet

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 26.02.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Flott ferieleilighet beliggende på Lindesnes havhotell på Båly. Leiligheten er beliggende i 4 etg. i blokk 8. Det medfølger utvendig bod til leiligheten, denne er ikke vurdert. De utvendige overflater blir ikke videre vurdert da disse ligger under sameiet. Se sameiets papirer for mer. Leilighetens overflater fremstår hovedsakelig i bra stand og er fra byggeår med dets naturlige elde og slitasje man må forvente ut ifra alder og bruk. Det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3, da dette blant annet er forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak utføres.

TG3:
Vinduer/dører med noen avvik som må utbedres.

TG2:
- Balkong med mindre avvik.
- Badene og ventilering har noen mindre avvik.
- Fordelerskap er kledd igjen samt bereder mangler aut. vannstopper.
- Elektro med mindre avvik.
- Mindre sprekker registreres samt etasjeskillet har avvik etter dagen krav.

Øvrig: Diverse Oppsummering
De fleste innvendige overflater har normal bruksslitasje men det registreres at det er en del sprekker i overgang tak/vegg, Gulvene har og en del slitasje samt det er sparklet over noe i entre som ikke er malt i ettertid.
Anbefalte tiltak:
Fuging og maling for å lukke avviket bør vurderes påregnet. Ved behov skift ut gulv. Til informasjon har utvendig kledning en del slitasje samt det er sprekk i en av steni platene ved ing. partiet og det nærmer seg maling/vedlikehold, forhør deg med sameiet om plan videre med felles kostnader/vedlikehold.

Øvrige viktige elementer for deg som kjøper kan være:
- Kjekk uteplass.
- Utleie muligheter.
- Nærhet til butikk, turløyper, strand og Lindesnes fyr.
- Bra utnyttet romfordeling.
- Sameie.

Lovlighet
Vær oppmerksom på!
Det mangler brannslukkingsapparat i hotell del ut ifra befaring. Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

De hvitevarer som er i leiligheten medfølger.

Diverse

Seksjonen er delt med en leilighetsdel og et hotellrom. Hotelldelen er bygget som et eget separat hotellrom bestående av et soverom/oppholdsrom og bad. Enheten har separat inngang samtidig som den er tilknyttet hoveddelen med dør som kan åpnes når begge enheter benyttes av eier.

Leiligheten og hotellrommet selges komplett innredet og klar til bruk, internett og kabel-tv begge steder.

I perioden fra 15.september til 15. juni plikter man å stille hotellrommet til disposisjon for utleie til hotellet. Det blir kun betalt leie for de døgn hotellrommet er i bruk.

Leilighetsdelen står fritt til eiers disposisjon, men også denne kan leies ut gjennom driftsselskapet. Se for øvrig vedlagte avtale mellom hotelldriften og leilighetseierne samt vedtektene.

Sameiet Lindesnes Resort består av 9 bygninger, 77 leiligheter og 1 næringsdel

Mulighet for leie av båtplass.

Eierskiftegebyret, kr 6385,- dekkes av selger.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/451/433/69:
13.03.2008 - Dokumentnr: 216068 - Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2008 - Dokumentnr: 900784 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.2008 - Dokumentnr: 900817 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


27.10.2009 - Dokumentnr: 811496 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


28.10.2009 - Dokumentnr: 814531 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:433
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2010 - Dokumentnr: 482823 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 69
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 75/6994
Snr. 2 - 78 har pliktig utleie av hotellrom fra 15. september til 15. juni hvert år.
Rettighetshaver: Lindesnes kommune, org.nr. 964966664


Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer vann (1869,-) og avløp 2778,- og standard hytterenovasojn/MAREN, kr 2.090,-. Forbruk av vann og avløp inngår i felleskostnadene.

Polisenummer

35565922

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er fiber i leiligheten og hotellrommet. Internett og standard kanalpakke inngår i felleskostnadene.

Sammendrag selgers egenerklæring

Tak, yttervegg og fasade:
3. Har det lekket vann utenfra og inn. eller er det sett andre tegn til fukt eller utettheter? Ja.
3.1: Viser til pkt. 6.2 i takstrapport. Ytterdør og vindu front har fuktskjolder og det er målt forhøyet fukt. Slitasje dør hotellrom. Utvendige karmer og belistning trenger vedlikehold.

Planer og godkjenninger:
28: Kjenner du til planer eller vedtak som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?
28.1 Kommentar fra selger: Vi har drevet med utleie av leiligheten og har ikke inngående kjennskap til alle detaljer. Viser til takstrapport og øvrige dokumentasjon fra sameiet.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: E1D38279-ABE3-4E29-B8D0-662CA7ECF95A