Lindesnes - Mandal Sentrum, Vestnes

Ballastgata 3

Prisantydning
2 990 000 kr - 8 200 000 kr
P-rom
51 - 119 m2
Antall soverom
1 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
FH102 2 1. 71 ㎡ 71 ㎡ 3 718 870 kr
FH103 1 1. 51 ㎡ 51 ㎡ 3 003 870 kr
FH201 2 2. 68 ㎡ 68 ㎡ 3 918 240 kr
FH202 2 2. 67 ㎡ 71 ㎡ 4 018 970 kr
FH203 2 2. 71 ㎡ 71 ㎡ 4 018 940 kr
FH204 1 2. 51 ㎡ 51 ㎡ 3 313 870 kr
FH301 2 3. 68 ㎡ 68 ㎡ 4 218 240 kr
FH302 2 3. 67 ㎡ 71 ㎡ 4 318 790 kr
FH303 3 3. 119 ㎡ 123 ㎡ 8 231 970 kr
HH101 2 1. 86 ㎡ 86 ㎡ 6 122 640 kr
HH102 3 1. 87 ㎡ 87 ㎡ 6 222 890 kr
HH201 3 2. 87 ㎡ 87 ㎡ 6 222 890 kr
GH102 3 1. 87 ㎡ 87 ㎡ 6 822 870 kr
GH201 3 2. 87 ㎡ 87 ㎡ 6 822 870 kr
GH301 3 3. 87 ㎡ 87 ㎡ 6 922 870 kr

Oversikt

Om eiendommen

Slippen II - 25 nye selveierleiligheter ved elvebredden | Sentralt på solsiden | 10 solgt

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

49 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 5. etasje, og i underetasjen blir boder tilknyttet leilighetene, samt parkeringsplasser.

Første del av byggetrinn II består av 25 leiligheter fordelt på 3 bygg. Bygg G, H og F. Leilighetenes størrelser er fra ca 42 kvm til ca 123 kvm og
byggene blir organisert som et eierseksjonssameie.

Her får du sentral beliggenhet ved elvekanten. Nydelig elveutsikt fra de fleste leilighetene og ikke minst ypperlige solforhold.

Finn din favoritt her i annonsen eller på prosjektets egne hjemmeside: https://slippen-mandal.no/

Innhold

Hver enkelt leilighet er presentert med sin egen tegning på denne annonsen, prosjektets nettside og i prospektet.

Standard

Leilighetene holder en god nybyggstandard, med bl.a enstavs lys eikeparkett, slette malte gipsvegger, fliselagte bad, kjøkkeninnredning fra Sigdal Kjøkken, vannbåren gulvvarme m.m. Se romskjema og leveransebeskrivelse i prospektet for mer detaljer.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 16 måneder fra den datoen selger melder om oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering ar avklart innen fristen ovenfor. Siste frist for overtagelse er 2. kvartal (2025) forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest 4 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i Buofl. 18 til anvendelse.

Oppvarming

Vannbåren varme i stue/kjøkken, bad og gang. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Matrikkelnummer:
Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: 170/6, 170/227, 170/229 i Lindesnes kommune. Før overtakelse vi selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner
(eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Annet:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Beliggenhet

Adkomst

Fra E39 østenfra: Ta av mot sentrum øst, passèr Skinsnes og ta til venstre inn på Gismerøyveien. Følg denne til rundkjøring, ta til høyre inn på Grønviksveien, mot bl.a Mandal Hotel.   Passèr byggene i første trinn av Slippen. Eiendommen/byggetomten ligger nå på venstre side som siste tomt før krysset  Ballastgata/Nordre Banegate.

Beliggenhet

Leilighetesbyggene på Slippen befinner seg i et av de raskest voksende områdene i Mandal sentrum og bydelen er i stadig endring. Nedre Malmø kombinerer innslag av byens rike industrihistorie med moderne leilighetsbygg. Det er her du finner både Buen kulturhus og Mandal Hotel, i tillegg til bl.a bibliotek, kino, restauranter, bar og Mandals kanskje aller beste lekepark.
Leilighetene vil få tildelt adresse når byggene er ferdig oppført.

Tomt

Areal: 4 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Arealet er imidlertid ikke eksakt og noe avvik vil forekomme ved endelig oppmåling.

Beskaffenhet:
Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Utomhusplan er under utarbeidelse. Elvepromenaden blir etablert av kommunen.

Parkering

Det medfølger en biloppstillingsplass og en bod i parkeringskjeller til hver leilighet.

Tilrettelagt for Elbil-lader. Kostnader til lader og montering bæres av kjøper.

Dersom det blir noen ekstra P-plasser i kjelleren, vil disse selges etter "førstemann til mølla"-prinsippet for kr. 270 000 - pr. plass etter nærmere avtale med utbygger.

P-kjeller vil bli organisert som fellesområde, alle parkeringsplassene vil bli organisert som individuelle seksjoner. Utvendige gjesteparkeringer/ gateparkering vil bli organisert som fellesarealer. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet til leilighetsseksjonene. Alle leilighetene vil få tildelt 1 parkeringsplass og 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene
på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig. Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse. Det vil være 10% handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret. Dersom eiendommen skal seksjoneres/re-seksjoneres vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid ut over overtagelse.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbegyggelse/blokkbegyggelse, gangvei iht. reguleringsplan Solsida Nedre Malmø og
områdereguleringsplan nedre malmø-138-felt B/F/ K2 vedtatt av bystyret 20.03.2014. Mindre reguleringsendring utført 13.12.2022.
Planen forutsetter helårsbolig . Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det tas forbehold om endelig plassering av nedkjøring til p-kjeller.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Det er tinglyst diverse avtaler/bestemmelser på eiendommen. Flere av disse er historiske og ingen av dem anses å ha direkte betydning for leilighetene som skal oppføres.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyste servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt  leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av  16. jun. 2017. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer enn to boligseksjoner i et boligsameie jf. Eierseksjonsloven § 23.

Vedtekter for sameiet er under utarbeidelse. Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 10.520,- på den minste og ca. kr. 30850,- på den største leiligheten. Dvs. kr.250 pr. kvm BRA.

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-

Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjonerutgjør p.t. kr. 585,-

I tilleggkommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte
offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Det skal ikke innbetales forskudd el. før selger har bekreftet byggestart, se punktet Forbehold om realisering.

Kr. 150.000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital,
dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende
kontrakt. NB - det gjøres oppmerksom på at  det ikke kreves innbetalt forskudd før etter at utbygger harbekreftet byggestart. Restbeløp
innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtakelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før
kontraktsinngåelse. Dersom Selger ønsker det,  kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetaltebeløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Lindesnes kommune for nærmere info.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene er stipulert til ca. kr. 30,- 40,- pr. kvm. BRA pr. mnd. Endelige felleskostnader vil bli vedtatt av sameiet når det blir opprettet. Budsjett over felleskostnader er under utarbeidelse av forretningsfører. Felleskostnader kan bl.a. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bugningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til LIndesnes kommune for nærmere info.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetenekommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd eller telefoni.

Det legges opp til at sameiet (event. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internettjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtagelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtagelse. Kjøper forsikrer eget innbo. Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet for overtagelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 50.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Ballastgata 3, Gnr. 170 Bnr. 6 og Gnr. 170 Bnr. 227 og Gnr. 170 Bnr. 229 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk:

Boligene vil bli oppført på adressen Ballastgata, 4515 Mandal. Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved  bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering  av prosjektet: Minimum 60% av leilighetsprosjektets (bygg F, G og H) totale verdi må forhåndsselges, byggelån innvilges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om
at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart. Det tas forbehold om endelig plassering på nedkjøring til p-kjeller.
Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 31.12.2023. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Finn.no: Visningstekst

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 16 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende. Siste frist for overtagelse er 2. kvartal (2025) forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest
4 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr.
Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg  inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på
grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som Kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før
bindende avtale om kjøp av bolig inngås

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Salgsprospektet er ikke fullstendig uten:

• Prisliste
• Etasjetegninger
• Snitt og fasadetegninger
• Romskjema
• Byggeteknisk beskrivelse
• Reguleringsplan/bestemmelser

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061391