Kristiansand-Hamresanden

Balchens vei 5

P-rom
160 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Hamresanden - Nytt butikklokale med meget god eksponering

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Nybygg, tilpasning etter avtale

Oppdragsnummer

9-22-0148

Utleieobjekt

Balchens vei 5, Gnr. 98 Bnr. 72 i Kristiansand kommune.

Utleier

Balchensvei 5 Eiendom AS
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt plassert på Hamresanden. Vegg-i-vegg med nyoppført Kiwi-butikk vil dette bli en flott lokasjon for tjenesteytelse eller butikkvirksomhet som ønsker god eksponering. Butikken har åpent hele året, også på fri og helligdager.

Med kort vei til Hamresanden, Kjevik og Sørlandsparken gir lokalene den riktig aktøren godt med muligheter.

Næringstype

Lokalene passer for flere butikkreleaterte eller tjenesteytende virksomheter. Eksempler kan være apotek/Bakeri/Kafé/Frisør/hudpleie, helse eller liknende.

Byggeår

Bygget er under oppføring. Kiwi-butikken og tilstøtende næringslokale ventes ferdigstilt juni.23.
Boligene ventes ferdigstilt november 23.

Bygninger og byggemåte

Etasjetallet er 3. Hvor det er næring i 1 etasje og boligere i 2 og 3 etasje.

Areal

Areal til esklusiv bruk er på ca. 160 kvm BTA. Liten andel fellesarealer.

Innhold

Innhold

Stort åpent lokale som kan tilpasses etter leietakers bruk, men enkelte rammer vil nå snart bli satt ettersom byggingen er påbegynt.

Standard

Nyoppført bygg etter dagens standard og krav

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på eiendommen

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Kombinert (Tjenesteyting/bolig/forretning/kontor), tilhører reguleringsplan Hamresanden Senterområde, datert 24.09.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Leietid

Etter avtale med utleier - lengre leieavtaler foretrekkes

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

En forholdsmessig del av byggets fellesutgifter kommer i tillegg til leien.  Fellesutgiftene fordeles etter areal.  Årlige fellesutgiftene for dette lokalet er foreløpig ikke estimert.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Utleier opplyser at energiattest vil bli fremskaffet

Økonomi

Antydet leiepris

Kontakt megler for tilbud.

Offentlige avgifter

Inkludert i felleskostnader

Eiendomsskatt

inkludert i felleskostnader

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at tager gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Avtalebetingelser etter oppdatert meglerstandard.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Eller Snorre Myhre tlf 975 86 102

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Kontakt megler for plantegninger, reguleringsbestemmelser eller liknende.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065526