Kristiansand

Balchens vei 5

Prisantydning
4 840 000 kr - 5 480 000 kr
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
208 2 2. 84 ㎡ 84 ㎡ 4 996 040 kr
209 2 2. 84 ㎡ 4 860 075 kr
302 2 3. 93 ㎡ 93 ㎡ 5 497 620 kr

Oversikt

Hamresanden Atrium - 20 moderne leiligheter sentralt på idylliske Hamresanden.3 leiligheter igjen. Visning etter avtale!

Om eiendommen

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i vindfang/entré, gang, bod/forrom, stue/kjøkken og WC/vaskerom. Elektrisk gulvvarme/varmekabler på bad

Beliggenhet

Beliggenhet

Fra Hamresanden Atrium er det ikke mer enn noen få skritt fra et forfriskende bad i sjøen eller nydelig gåtur langs strandpromenaden i solnedgangen. Gode turmuligheter og kort vei til kollektivtransport hører også med. Sørlandsenteret ligger kun en ca. 8 minutters biltur unna.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 27.10.2023. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Plan 1089. Detaljregulering for Hamresanden senterområde, sist revidert 13.03.2014

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/98/72:
22.10.1957 - Dokumentnr: 500723 - Erklæring/avtale
Diverse rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere


13.10.1959 - Dokumentnr: 501255 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.


24.10.1959 - Dokumentnr: 501354 - Erklæring/avtale
Diverse rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:92


07.11.1961 - Dokumentnr: 501675 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.


07.06.1966 - Dokumentnr: 3594 - Best. om vann/kloakkledn.


05.02.1975 - Dokumentnr: 990129 - Elektriske kraftlinjer


19.01.2001 - Dokumentnr: 1062 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:157


20.02.2023 - Dokumentnr: 186916 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


25.06.1957 - Dokumentnr: 501566 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:48


16.10.1961 - Dokumentnr: 501558 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:157


01.01.2020 - Dokumentnr: 1313863 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:98 Bnr:72


14.09.2021 - Dokumentnr: 1131942 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:92
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:157
Elektronisk innsendt


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr.8.000,- på den minste og ca. kr. 20.000,- på den største leiligheten.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 500,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 500,-
I tillegg kommer kr. 50,- pr. kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet. (Engangsbeløp)

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/98/72:
22.10.1957 - Dokumentnr: 500723 - Erklæring/avtale
Diverse rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere


13.10.1959 - Dokumentnr: 501255 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.


24.10.1959 - Dokumentnr: 501354 - Erklæring/avtale
Diverse rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:92


07.11.1961 - Dokumentnr: 501675 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.


07.06.1966 - Dokumentnr: 3594 - Best. om vann/kloakkledn.


05.02.1975 - Dokumentnr: 990129 - Elektriske kraftlinjer


19.01.2001 - Dokumentnr: 1062 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:157


20.02.2023 - Dokumentnr: 186916 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


25.06.1957 - Dokumentnr: 501566 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:48


16.10.1961 - Dokumentnr: 501558 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:157


01.01.2020 - Dokumentnr: 1313863 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:98 Bnr:72


14.09.2021 - Dokumentnr: 1131942 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:92
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:157
Elektronisk innsendt


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Forsikringsselskap

IF
Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnummer: 5E8C8DC3-7ED8-4E9C-A40B-DE2A7991561B Kategori: