Sentrum

Bakkevei 23

Prisantydning
1 200 000 kr
Omkostninger
45 870 kr
Totalpris
1 245 870 kr
Formuesverdi
411 589 kr
Formuesverdi sekundær
1 481 719 kr
Kommunale avgifter
17 661 kr / år
Byggeår
1965
P-rom
98 ㎡
Bruksareal
108 ㎡
Tomteareal
325 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

BUD MOTTATT! Innholdsrik halvpart av en vertikaldelt tomannsbolig | Sentrumsnær | Renoveringsklar

Om eiendommen

Innhold

Første etasje inneholder vindfang, trappegang, to soverom, bad, vaskerom, og to bodrom.
Andre etasje inneholder stue, kjøkken, og et soverom.

Enkel hagebod.

Standard

Vertikaldelt tomannsbolig fra perioden rundt 1965, oppført i to etasjer. Boligen holder en enkel standard. Bygningen har vedlikeholdsetterslep, synlig slitasje og vurderes som renoveringsklar.

Entre:
- Repostrapp i tre med gulvbelegg i gangtrinnene opp til hovedetasjen.
Baderom:
- Renoveringsklart baderom i boligens underetasje. Gulvbelegg med oppkant. Veggflatene er utført med malt strie og det er benyttet slette malte plater i taket.
Vaskerom:
- Enkel vaskeroms løsning i boligens underetasje. Rommet er utført med betonggulv. Veggflatene er utført med malt murpuss. Det er benyttet trepanel i himling. Rommet er utstyrt med utslagsvask og varmtvannsbereder.
Soverom:
- Tre romslige soverom.
Kjøkken:
- Det er gulvbelegg på gulvene, veggflatene er utført med malt strie, og det er benyttet slette malte plater i himling. Nyere fabrikkframstilt innredning med over og underskaper. Fronter i lys malt utførelse og laminert benkeplate. Utslagsvask, og avsatt plass til komfyr og kjøleskap.
Stue:
- Lys, og åpen stue med god takhøyde.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 98 kvm, Bruksareal: 108 kvm Sekundærrom: 10 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 51 m²  - 2. etg.  57 m².
1.etg.: P-rom: 41 - S-rom: 10
2.etg.: P-rom: 57

P-rom inkl: Stue, soverom og kjøkken i andre etasje. Vindfang, trappegang, soverom 1, soverom 2, bad, og vaskerom i første etasje.
S-rom inkl.: Bod 1 - uinnredet, bod 2 - innredet i underetasjen.


Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Foreligger godkjenning av byggesøknad vedrørende oppføring av tomannsbolig, datert 5 november 1964.
Foreligger godkjente tegninger datert 15 august 1959.
Foreligger tegning til kjøkkenet, datert 24.04.1959.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Opprinnelig omsøkt kott og matbod er omgjort til innredet bod i første etasje. Det innredede bodrommet i underetasjen har tilsynelatende vært benyttet som soverom. Rommet er ikke formelt bruksendret fra bod/sekundærrom til primærrom og alternativ rømning er ikke ivaretatt. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1965 i følge Tvedestrand kommune.
Vedtaket fra bygningsrådet er fra 1964, kommunen antar at byggingen ble startet etter det.

Taktekking:
- Bærende undertak av trepanel. Yttertaket er tekket med asfaltbelegg.
Nedløp og beslag:
- Takrenner og nedløp i plast. Pipebeslag av plastbelagt stål.
Veggkonstruksjon:
- Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Utvendige overflater er utført med liggende malt vestlandskledning.
Takkonstruksjon/Loft:
- Taket er en plassbygget sperrekonstruksjon med horisontal isolering over kjøkken og soveroms delen. Tildekkede skråtak over stuedelen.
Vinduer:
- Nyere trevinduer i malt utførelse med 2-lags glass. Gjenværende koblede trevinduer i vaskerom og bod, underetasje.
Terrassedør:
- Nyere tredør i malt utførelse med 2-lags glass.
Hovedinngangsdør:
- Tredør i malt utførelse med sidefelt og enkle glass.
Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
- Treplatting/terrasseplatting mot terreng, på den vestlige siden.
Utvendige trapper:
- Plasstøpt betongtrapp på den vestlige siden.
Bod hagebod:
- Ukjent oppføringsår. Enkel bindingsverkskonstrauksjon og bjelkelag, oppført mot blokker av lettklinkerbetong over jordholdige masser. Utvendige overflater er utført med liggende malt dobbelfalset kledning. Taket er en enkel saltakskonstruksjon med bærende undertak. Yttertaket er tekket med asfaltpapp.
Overflater innvendig:
- Innvendige gulver er utført med belegg, parkett og laminatgulv. Veggflatene er utført med tapet, malt tapet og malte panelplater. Det er benyttet malt trepanel og overflatebehandlet trepanel i himling.
Etasjeskille/gulv mot grunn:
- Etasjeskiller/bjelkelag er sannsynligvis oppført i tre. Betonggulv mot grunnen i underetasjen.
Radon:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Pipe og ildsted:
- Mur/teglsteinspipe med pussede og malte overflater. Vedovn av støpejern i trappegang, underetasje.
Rom under terreng:
- Vurderingen omfatter kjellerrom i underetasjen. Etasjen er delvis utført med tildekkede overflater mot tilbakefylt ytterkonstruksjon og delvis utført med oppforet kjellergulv.

Påkostning og modernisering

Lagt takpapp i 2012. Dette er gjort av Isola, opplyser selger.

Oppvarming

Strøm, og vedovn ned i gangen. Selger opplyser om at denne må mulig skiftes ut.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er forsikret i KLP. Polisenummer: 14490258.
Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 12.12.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Vertikaldelt tomannsbolig fra perioden rundt 1965, oppført i to etasjer. Innholdet i tavleskapet og deler av spredningsnettet ble fornyet i 2010. Videre er kjøkkeninnredningen, varmtvannsberederen, terrassedøren og hoveddelen av vinduene i boligen av nyere dato. Kjøper må være oppmerksom på aldringssvekkelser for aktuelle bygningdeler. Påløpt slitasje i kombinasjon med datidens byggemåte og synlig fuktvandring i tilbakefylte deler av ytterkonstruksjonen medfører at boligen vurderes som renoveringsklar. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrommene og rom under terreng. Byggetekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Store eller alvorlige avvik:
Utvendig> Veggkonstruksjon
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Malingsflass/avskallinger. Synlig råteskadet kledning i den øvre delen, over hovedinngang.
Utvendig> Balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Konstruksjonen ligger i nær/umiddelbar tilknytning til terreng og utsettes for ekstra fuktbelastning.
Innvendig> Overflater
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
Innvendig> Rom under terreng
- Det er gjennom hultaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inne i kjellermur. Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist fuktgjennomtrenging/fuktvandring ved veggfoten i den vertikale ytterkonstruksjonen. Fuktoppsug i panelt delevegg i bodrom. Synlig fuktvandring i ytterkonstruksjonen og veggfoten i enkelte innvendige delevegger i underetasjen. Ved hulltaking ble det målt høy relativ luftfuktighet i innforet konstruksjon. Videre ble det målt om lag 26% vektprosent/trefuktinnhold. Fuktinnholdet gir tidvis vektgrunnlag for sopp og råtevekst. Det er utpreget mugglukt.
Våtrom> Generell> Bad
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Begrenset naturlig ventilering via skapventil i lufterør for pipe. Det ble registrert muggskader på vegg og takflater. Videre ble det registrert rustsvekkelser i sluk og emaleslitasje i badekar. Våt-soner er utført uten fuktbestandige overflater.
Våtrom> Generell> Vaskerom
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke etablert tettesjikt for håndtering av lekkasjevann. Det ble registrert rustsvekkelser i støpejernssluk. Det er kun naturlig ventilering av vaskerommet.
Kjøkken> Avtrekk> Kjøkken
- Avtrekksvifte er defekt. Avtrekk fungerer ikke.
Tekniske installasjoner> Elektrisk anlegg
- Åpent el-anlegg, tilknyttet tavleskap i kjøkken, hovedetasjen. Tavleskapet er utført med nyere automatsikringer. Det er fremlagt anleggsdokumentasjon fra ansvarlig utførende. Det foreligger ingen tilgjengelige kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet. Kursfortegnelsen er ikke oppdatert. Det ble registrert uisolerte strømledere i vaskerom, underetasje.
Tekniske installasjoner> Branntekniske forhold
- Boligen mangler funksjonelle røykvarslere. Brannslukkingsapparat er over 10 år.
Tomteforhold> Drenering
- Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Dreneringen er utilstrekkelig og har i dag begrenset effekt. Synlige deler av den vertikale fuktsikringen er utført uten klemlist i topp. Videre er deler av fuktsikringen avsluttet på samme høyde eller lavere enn terrengmassene.
Tomteforhold> Terrengforhold
- Terreng faller inn mot bygning.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Våtrom> Tilliggende konstruksjoner våtrom> Bad
- Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.
Våtrom> Tilliggende konstruksjoner våtrom> Vaskerom
- Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig> Taktekking
-  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det ble registrert ujevnheter/bølger i taktekkingen, fuktmerker, kondensmerker og overflatesopp ved pipegjennomføringen.
Utvendig> Nedløp og beslag
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Solfalming og alders slitasje i tilknytning til takrenner og nedløp. Det ble registrert påbegynt rust i tilknytning til pipebeslaget.
Utvendig> Takkonstruksjon/Loft
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen. Det er ikke etablert dampsperre mot oppvarmede rom. Konstruksjonen er derfor tidvis utsatt for kondensbelastning.
Utvendig> Vinduer
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. De gjenværende kjellervinduene fremstår med vesentlig utvendig slitasje. Det ble registrert kondensflass i soveromsvindu, hovedetasje. Vinduene har behov for utvendig overflatevedlikehold.
Utvendig> Terrassedør
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Innvendig del av dørvrider er defekt. Døra fremstår med synlig utvendig slitasje. Det mangler utvendig terskelbeslag og det ble registrert hull i utvendig del av dørblad.
Utvendig> Hovedinngangsdør
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Døren fremstår med synlig slitasje og moden for utskiftning.
Utvendig> Utvendige trapper
- Konstruksjonene har skjevheter. Det ble registrert setninger/skjevheter i trappeløpet.
Utvendig> Bod hagebod
- Det er avvik: Bygningen fremstår med synlig slitasje og konstruksjonsmessige skjevheter. Døren er defekt.
Innvendig> Etasjeskille/gulv mot grunn
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjent måleavvik.
Innvendig> Radon
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig> Pipe og ildsted
- Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Vedovnen har synlig bruksslitasje. Det ble registrert fotlist og el-kontakt under 30 cm fra ildstedet. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.
Innvendig> Innvendige trapper
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Innvendig> Innvendige dører
- Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Kjøkken> Overflater og innredning> Kjøkken
- Det er påvist at overflater har noe skader. Det er registrert skader på fliser eller flisfuger mellom benkeplate og kjøkkenskap. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Ufagmessig utførelse av overgangsfuger. Stedvis overflateslitasje og påbegynt svelling, hovedsakelig i tilknytning til underskap ved hjørneskap og utslagsvask. Det ble registrert behov for etterjustering av enkelte fronter. Gulv og veggflater fremstår med synlig slitasje.
Tekniske installasjoner> Vannledninger
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner> Avløpsrør
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner> Ventilasjon
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Defekt innvendig del av skapventil i den innredede boden i underetasjen.
Tomteforhold> Grunnmur og fundamenter
- Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det ble registrert løs murpuss og enkelte sprekker /
spenningsriss i grunnmuren.
Tomteforhold> Utvendig vann- og avløpsledninger
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke bebodd eiendommen, og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.
Se kart, eller kontakt megler for veibeskrivelse.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til i Tvedestrand. Det er gangavstand til de fleste fasilitetene i byen, som blant annet matbutikk, apotek, barnehage, og skoler. Tomannsboligen har en sentrumsnær beliggenhet, som samtidig gir enkel tilgang til naturområder, og skjærgården. Perfekt for den som ønsker kort vei til det meste. I umiddelbar nærhet finner du også den populære badeparken i Tjennaparken. Grisen Storsenter ligger en kort biltur unna og kan også nås til fots. Tvedestrand kommune er stadig under utvikling og det tilføres stadig nye forretninger. Fra eiendommen er det ca. 25 minutter med bil til Arendal. Det er også gode bussforbindelser til både Arendal, og Oslo.

Tomt

Areal: 325 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel, og plenområder.
Oppgitt areal er basert på matrikkelinfo

Parkering

Parkering på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på denne eiendommen. Det foreligger i dag en rekke søknadspliktige tiltak som ikke er avsluttet med ferdigattest jf. kommunens arkiv (merk unntak fra krav om ferdigattest for visse tiltak jf. saksbehandlingsforskriften SAK 10 § 8-1).
Tiltak omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd, og kommunen skal avvise slike søknader. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.
Det betyr bare at saken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Hovedbegrunnelsen for dette er at disse sakene er så gamle og utdaterte at det ikke foreligger et tilfredsstillende dokumentasjons- og kunnskapsgrunnlag som gjør det forsvarlig å tilby et eget «regime» for å kunne utstede en (troverdig) ferdigattest for slike eldre bygg. I stedet for ferdigattest kan hjemmelshavere i en salgssituasjon henvises til å fremskaffe relevant tilstandsrapport til bruk ved omsetning av eiendommen.

Foreligger godkjenning av byggesøknad vedrørende oppføring av tomannsbolig, datert 5 november 1964.
Foreligger godkjente tegninger datert 15 august 1959.
Foreligger tegning til kjøkkenet, datert 24.04.1959.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Opprinnelig omsøkt kott og matbod er omgjort til innredet bod i første etasje. Det innredede bodrommet i underetasjen har tilsynelatende vært benyttet som soverom. Rommet er ikke formelt bruksendret fra bod/sekundærrom til primærrom og alternativ rømning er ikke ivaretatt. Det ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei.
Offentlig vann. Det er ikke montert vannmåler.
Offentlig avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1990/3332-2/35 Rettigheter iflg. skjøte, bestemmelse om veg. Dagens eier og eventuelt senere eier av gnr. 29, bnr. 99 har rett til adkomstvei over eiendommen. 
Dagboknr.: 03332 Tinglyst: 04.10.1990.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-)) 45 870,- (Omkostninger totalt) 1 245 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 17 661 pr. år

De kommunale avgiftene inneholder:
Avløp: 4 750,-
Eiendomsskatt: 3 580,-
Feiing: 350,-
Vann: 4 750,-
Renovasjon: 4 231,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3 580,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 411 589,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 481 719,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bakkevei 23, Gnr. 29 Bnr. 100 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 47 65 72 50.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0095

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0095. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Terje Marcussen, tlf. 40 40 80 64

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 200 000,-) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.78 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066259