Evje og hornnes - Evje

Bakken

Prisantydning
495 000 kr
Omkostninger
28 240 kr
Totalpris
523 240 kr
Kommunale avgifter
7 928 kr / år
Tomteareal
725 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Boligtomt i etablert boligområde på Bakken - Strøm, avløp og vann til tomtegrensen - Lagt klart rør for fiber

Om eiendommen

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Tomten ligger i et hyggelig og veletablert boligområde på Bakken, like ved Evje sentrum. Området er barnevennlig med flere fellesområder og lekeområder for barna. Det er ca. 1,5 km til Evje sentrum med alle fasiliteter. Her finner man både dagligvarebutikker, cafeer, butikker, vinmonopol, apotek og bank. Nærmeste barnehage ligger ca. 700 meter fra boligen. Det er i underkant av 2 km til barneskole - og ungdomsskole. Fine bade - og fiskemuligheter i Otra, en liten spasertur fra tomten. Flotte turløyper, fine turterreng, hoppbakke, skiløyper og idrettsanlegg i nærheten.

Tomt

Areal: 725 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Garasje på maks 50 kvm kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplan Bakken boligfelt revidert, ikrafttredelse 01.11.2001. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Eiendommen ligger innenfor støysone Gul sone iht. T-1442, hensynssonenavn H220.

Tomten har nr. 11 i reguleringskart. Eiendommen går under §1.3 i reguleringsplan. Boligområde - frittliggende bebyggelse. Tillatt utnyttelse: BYA = 15%. Bebyggelse skal oppføres i maks 2 etasjer. Maks høyde på grunnmur skal ikke være over 0,6 meter over terreng. Det skal oppføres boliger uten kjeller. Kommunen kan godkjenne boliger med kjeller dersom forholdene ligger tilrette for det.
For bolig i 1 etasje: Maks mønehøyde 6,0 meter, maks takvinkel 45 grader.
For bolig i 1,5 etasjer: Maks mønehøyde 7,0 meter, maks takvinkel 40 grader.
For bolig i 2 etasjer: Maks mønehøyde 8,0 meter, maks takvinkel 35 grader.
Garasje på maks 50 kvm kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense.

Eiendommen ligger delvis innenfor reguleringsplan Bakkemoen (Birkeland), ikrafttredelse 10.02.1977. Kommunen bekrefter at det er reguleringplan Bakken boligfelt revidert, ikrafttredelse 01.11.2001 som gjelder for denne eiendommen.

Selger opplyser om at de tidligere har vært i kontakt med kommunen vedr. å øke utnyttelsesgraden til tomten. De fikk tilbakemelding om at dette kunne vurderes ved byggesøknad. Megler har ikke undersøkt mulighetene for å øke utnyttelsesgrad av tomten nærmere. Kjøper bærer selv risiko og ansvar for eventuell søknad til kommune om dette.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei. Vann, avløp og strøm ligger klart til tomtegrensen. Det er også lagt klart rør for fiber.
For å koble seg på kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må man søke kommunen om tilknytning. Tilkoblingsgebyr for vann er per 2022 kr. 10.000,-, tilkoblingsgebyr for avløp er per 2022 kr. 10.000,-. Beløpene er ekskludert mva. Det må i tillegg påregnes tilkoblingsavgift til strøm.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1867/900032-1/93, tinglyst 27.04.1867 - Utskifting - Megler har ikke klart å innhente dokumentet grunnet alder.
Dagboknr.: 1902/900076-1/93, tinglyst 07.04.1902 - Utskifting
Dagboknr.: 1905/900098-1/93, tinglyst 20.02.1905 - Erklæring/avtale
Dagboknr.: 1926/905177-1/93, tinglyst 11.01.1926 - Bestemmelse om veg
Dagboknr.: 1930/995760-1/93, tinglyst 07.04.1930 - Utskifting - Megler har ikke klart å innhente dokumentet grunnet alder.
Dagboknr.: 1956/100360-1/93, tinglyst 04.09.1956 - Bestemmelse om kloakkledn - Megler har ikke klart å innhente dokumentet grunnet alder.
Dagboknr.: 1970/101538-1/93, tinglyst 07.09.1970 - Erklæring/avtale
Dagboknr.: 1980/103755-1/93, tinglyst 13.10.1980 - Jordskifte
Dagboknr.: 1993/13392-1/93, tinglyst 08.09.1993 - Jordskifte
Dagboknr.: 2007/728477-1/200, tinglyst 13.09.2007 - Bestemmelse om veg
Dagboknr.: 2008/442024-2/200, tinglyst 02.06.2008 - Bestemmelse om veg

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

495 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 495 000,-)) 28 240,- (Omkostninger totalt) 523 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 928 pr. år Oppgitte beløper er ekskludert mva.
Tomten er ubebygd. Det er ingen kommunale avgifter registrert på eiendommen. Dersom tomten bebygges, vil det påløpe kommunale avgifter til Evje og Hornnes kommune. Beløpet gjelder pr bolig som bygges. Gjeldene satser for kommunale avgifter er følgende:
Abonnementsgebyr vann kr. 1.568,-, Målt forbruk vann kr. 13,30,- per m3, Abonnementsgebyr avløp kr. 2.876,-, Målt forbruk avløp kr. 22,30,- per m3, Renovasjon standard kr. 3.208,- og Feiing/tilsyn kr. 276,-.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bakken, Gnr. 5 Bnr. 297 i Evje og hornnes kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0044

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0044. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Tilrettelegging (Kr.7 000) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 495 000,-) (Kr.40 000) Totalt kr. (Kr.63 335)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060262