Bakkemoen

Bakkemoen 27

Prisantydning
1 500 000 kr
Omkostninger
53 970 kr
Totalpris
1 553 970 kr
Formuesverdi
489 118 kr
Formuesverdi sekundær
1 760 826 kr
Kommunale avgifter
10 071 kr / år
Byggeår
1977
P-rom
119 ㎡
Bruksareal
130 ㎡
Tomteareal
894 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med alt på en flate - 3 soverom - Fin utsikt over området

Om eiendommen

Innhold

Enebolig med alt på ett plan som inneholder vindfang, toalettrom, gang, kjøkken, stue, bad, 3 soverom, vaskerom, entre og bod/garderobe. Det er også en frittstående garasje samt en redskapsbod på eiendommen.

Standard

Hyggelig og romslig stue med både vedovn og varmepumpe. Det er utgang fra stua. God plass for både sofagruppe og spisebord.

Eldre kjøkkeninnredning fra opprinnelig byggeår med slette/malte fronter og laminert benkeplate. Utslagsvask/kum i stål. Fastmonterte hvitevarer er oppvaskmaskin (ikke integrert). Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Kjøkkenet fremstår i normal stand alder tatt i betraktning, men er noe utidsmessig. Bruksmerker må likevel kunne forventes.

Bad med fliser på gulv, våtromsplater på vegger og takess i himling. Rommet er innredet med baderom innredning med nedfelt vask, speil, toalett og dusjkabinett.

Vaskerom med vinylbelegg på gulv, malte veggplater og takess i himling. Rommet er innredet vegghengt utslagskum og opplegg for vaskemaskin. Varmtvannstank er plassert i rommet.

Praktisk separat wc-rom. Eldre WC-rom med fliser på gulv, tapet på vegger og takess i himling. Innredet med vask og toalett.

Det er tre soverom i boligen.

Garasje på eiendommen som fremstår i forventet stand, alder tatt i betraktning, men noe vedlikeholdsbehov og utbedringer/tiltak må kunne forventes.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 119 kvm, Bruksareal: 130 kvm Sekundærrom: 11 kvm.
P-rom inkl: Vindfang, toalettrom, gang, kjøkken, stue, bad, 3 soverom, vaskerom og entre.
S-rom inkl.: Bod/garderobe.

Garasje:
Bra: 32 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 32 m²
S-rom inkl.: Garasje

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Tegning viser sportsbod, klær og garderobe. Skillevegger var fjernet og fremstod som en stor bod/garderobe. Mål og tegning for garasje stemmer ikke helt overens med faktiske mål på garasjen og grunnplan er noe annerledes enn på tegning. Tegning viser 3 vinduer i fasaden mot sør for garasje, fremstod med 2 vinduer. Tegning viser garasjeport sentrert på gavlvegg mot vest. Garasjeport var plassert nærmere vegg mot sør og ytterdør montert ved siden av. Tegning viser et stort garasjerom, fremstod med et innredet rom innvendig i garasjen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1977 i følge Evje og hornnes kommune. Boligen er oppført med isolert bindingsverks konstruksjon av tre med stående bordkledning. Bygd over grunnmurer og fundamenter av lecaelementer/blokker. Isolert bjelkelag i tre med type stubbeloftsplater over krypkjeller. Saltak tekket med asfalttakshingel og undertak bestående av sponplater på hoveddel og takbord/panel på tilbygg. Takrenner og nedløpsrør i plast fra byggeår, øvrige beslag i stål. Eldre vinduer med malte karmer og rammer av tre og 2-lags isolerglass hovedsakelig fra byggeår. Malt hovedytterdør med sidefelt i enkelt glass og balkongdører i tre også fra byggeår. Balkongdører har 2-lags isolerglass. Balkong mot sørøst med overbygg, terrassebord og rekkverk i tre.

Garasje byggeår 1985: Uisolert garasje montert på støpt betongsåle med ringmur i pusset leca. Bindingsverk av tre. Stående kledning og saltak tekket asfalttakshingel som boligen for øvrig. Takrenner og nedløp av plast. Enkel uisolert garasjeport i tre. Manuell åpne og lukkefunksjon, ikke elektrisk portåpner. Garasjen har innlagt strøm.

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad. Vedovn i stue. Diverse panelovner. Varmepumpe i stue (montert september 2022). Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i IF Skadeforsikring med polisenummer: 8387915. Årlig forsikringspremie kr. 6.144,-
Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 7.748 kwh.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Anders Westgård Hafslund den 10.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Bygningen fremstår i hovedsak i god teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standrad og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. Oppsummering av avvik og mangler som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 7 i rapporten. Full tilstandsvurdering gjelder KUN enebolig og enkel vurdering/beskrivelse av garasje finnes på side 38 i rapporten. Andre bygninger på eiendommen er ikke vurdert, inngår ikke i gitt mandat. Hele rapporten må leses.

Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig - Utvendige trapper: Trapp ned til garasje fremstår i dårlig forfatning og tilfredsstiller ikke dagens krav til utførelse, rekkverkshøyde eller åpninger i rekkverk. Åpninger i rekkverket er såpass store at det kan utgjøre fare/risiko for barn. Det mangler trapp under dør. Høyde 70 cm til hardt underlag. Fare/risiko for personskader.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Vaskerom: Det ble påvist utette rørgjennomføringer på gulv. Risiko for vann kan renne inn i tilliggende konstruksjoner ved evt. lekkasje.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Det ble påvist lekkasje i stoppekran til toalett på WC-rom.
- Tomteforhold - Forstøtningsmurer: Det er registrert flere setningsskader/store riss/sprekker i forstøtningsmur langs oppkjørsel til boligen, samt skjevheter og betydelige svekkelser.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig - Utvendige trapper: Trapp til balkong har noe korte inntrinn.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Vaskerom: Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig. Alder tilsier at utskifting sluk og membran vil være en del av det fremtidige utskiftingsbehovet da over halvparten av forventet levetid for sluk og membran er oppbrukt.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
- Tomteforhold - Forstøtningsmurer: Rekkverk har redusert vedlikehold, skjevheter og til dels noe svak innfesting. Rekkverk tilfredsstiller ikke dagens krav til rekkverkshøyde. (100 cm).
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekke. Det ble registrert synlige skader i undertak nederst i gradrenner observert fra innsiden. Ellers fukstskjolder på sponplater ved innfesting av stigetrinn og på isolasjon rundt luftelyre. Enkelte vindskier og vannbord har noe redusert vedlikehold.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Enkelte nedløpsløsninger (kjettinger) avsluttes ved hushjørner uten å bli ledet bort fra boligen.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Kledningen har noe etterslep på vedlikehold og det ble stedvis påvist avflassing av maling og en del svertesopp. Det er begrenset eller ingen lufting i underkant av kledningen.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det ble registrert noe sig på bære-/takbjelke i overgang tilbygg. Det ble stedvis påvist fuktskjolder på undersiden av takplater/takbord og isolasjon ved gjennomføringer, gradrenne og innfesting stigetrinn.
- Utvendig - Vinduer: Over halvparten av forventet levetid er utgått på vinduer og isolerglass. På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Det ble for øvrig ikke påvist punkterte vinduer på befaringsdagen. Enkelte vinduer var noe harde å åpne/lukke. Det ble påvist råte, værslitasje og redusert vedlikehold på flere vinduer og omramming.
- Utvendig - Dører: Basert på alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Det ble imidlertid ikke registret symptom av punktering på befaringsdagen. Det ble på balkongdører registrert manglende beslag under terskel og dører har justerings- og smørebehov. Låseknapp på hovedinngangsdør fungerte ikke som tiltenkt.
- Utvendig - Andre utvendige forhold: Det ble registrert en del etterslep på vedlikehold, samt enkelte sprekker i støttemurer, peis, pipe m.m.
- Innvendig - Overflater: Det ble stedvis registrert enkelte ujevnheter i innvendige hjørner, løsnet/løs tapet, uferdig vegg i stue, løsnet gulvbelegg m.m. Det ble registrert noe ufagmessig montering av laminat/parkett, sprekker i skjøter og langs vegger, samt synlige skruer i gulv.
- Innvendig - Pipe og ilsted: Det ble registrert bom/løse fliser under ildsted. Sotluke er plassert i nærhet av brennbar konstruksjon (nærmere en 30 cm) og har heller ikke ildfast plate under luken.
- Innvendig - Krypkjeller: Det ble påvist antydning til fukt på ringmur og underlag enkelte steder. Det ble registrert enkelte plasser hvor stubbeloftsplater var løsnet og synlig isolasjon. Risiko for at mus/gnagere kan komme inn i bjelkelag evt. finne veier til andre skjulte/lukkede konstruksjoner. Krypkjeller er begrenset inspisert pga. vanskelige tilkomst muligheter. Risiko for skjulte avvik.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad: Våtromsplater er av eldre type og avviker fra dagens standard på våtromsplater og tette i skjøter og løsninger ved gulv. Platene vil likevel kunne fungere da rommet har installert dusjkabinett. Vindu er plassert i våtsone. Våtrommet har imidlertid dusjkabinett og ikke dusjing direkte på vegger. Dette begrenser påkjenning betydelig.
- Våtrom - Overflater Gulv - Bad: Det er brukt uegnede materialer på gulv langs vegger på våtrommet. Fare for fuktopptrekk ved evt. lekkasje. Det er heller ikke fremvist dokumentasjon på utførelse bak lister.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Tettesjiktet rundt sluket (klemring) kan se ut til å ikke være utført fagmessig. Nærmere undersøkelser anbefales. Det er ukjente løsninger bak lister ved dør og vegger. Det finnes ikke dokumentasjon på løsninger. Lekkasjesikring betinger tette løsninger ved dørsvill oppkant og bak lister ved dør og vegger. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse. Ved udokumentert arbeid vil det alltid kunne være en viss fare for feil/avvik eller mangler med arbeidet.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Vaskerom: Løsningen med malte veggplater tilfredsstiller ikke dagens krav for tettesjikt i våtsoner. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at veggplater er beregnet for våtrom eller malt med våtromsmaling. Enkelte plater kan være risiko utsatt for svelling om de plasseres i rom med høy luftfuktighet.
- Våtrom - Overflater Gulv - Vaskerom: Eldre vinylbelegg med ukjent monteringsår. Det ble påvist ufagmessig løsning i og rundt sluk.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn, og der det ikke foreligger samsvarserklæring, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør. Elektrisk avtrekksvifte plassert i våt-/dusjsone. Ikke fremvist dokumentasjon at denne tåler direkte vannsprut.
- Tomteforhold - Drenering: Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren finnes ikke eller er muligens avsluttet under utvendig terreng. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Det ble stedvis registrert at terrenget rundt boligen er tilnærmet flatt og enkelte steder har fall mot grunnmur.
- Tomteforhold - Oljetank: Det er ikke fremvist dokumentasjon på at nedgravd oljetank er fjernet, sanert eller sikret og dermed risiko for at det ligger nedgravd oljetank på eiendommen.
- Tomteforhold - Andre tomteforhold: Noe etterslep på vedlikehold av utvendige opparbeidet arealer.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Noe etterslep på vedlikehold. Det ble registrert råte i treverk ved fundament. Det ble registrert noe svikt i gulvet. Bjelkelag virker noe underdimensjonert.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på på 2 meters lengde var stedvis over 10 mm og over 25 mm i hele rommet. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble også registrert andre lokale ujevnheter i gulvoverflater (høyder, groper).
- Innvendig - Radon: Bygget er ikke utført med radonsperre og det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er utført radonmålinger. Boligen ligger for øvrig i et område med aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "ikke skadelig" eller normale forekomster.
- Våtrom - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Det ble registrert at folien på skapdørene til baderoms innredningen var delvis løsnet flere steder.
- Våtrom - Ventilasjon - Bad: Det er montert vifte i dusjsonen/våtsone. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at denne tåler direkte vannsprut.
- Våtrom - Ventilasjon - Vaskerom: Det mangler tilluftsløsning under/ved dør.
- Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Det ble stedvis påvist åpne/løse og jevne fuger.
- Teknsike installasjoner - Avløpsrør: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Varmtvannstank er over 20 år.
- Tomteforhold - Utvendig vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
Tilleggskommentar: Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i et hyggelig og veletablert boligområde i Bakkemoen, like utenfor Evje sentrum. Eiendommen ligger innerst i blindvei i et barnevennlig område med flere fellesområder og lekeområder for barna. Det er gode solforhold på eiendommen. Boligen ligger ca. 1,4 km fra Evje sentrum med alle fasiliteter. Det er gang og sykkelsti til sentrum. Her finner man både dagligvarebutikker, cafeer, butikker, vinmonopol, apotek og bank. Nærmeste barnehage ligger like ved boligen. Det er i underkant av 2 km til barne- og ungdomsskole. Otra byr på fine bade- og fiskemuligheter. Flotte turløyper, turterreng, skiløyper og idrettsanlegg i nærheten.

Tomt

Areal: 894 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering i garasje med plass til 1 bil og ellers parkering på eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 08.11.1977. Brukstillatelsen gjelder nybygg bustad, hele bygget. Det foreligger godkjent melding om byggearbeid til oppføring av portal mot veg datert 07.04.1992. Det foreligger godkjent byggemelding for bygging av garasje datert 21.12.1983.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til åpen boligbebyggelse , tilhører reguleringsplan Bakkemoen. Kommunen opplyser følgende om reguleringsplan: "Det er en eldre reguleringsplan som gjelder for Bakkemoen. Gjeldende plan heter Bakkemoen. Den aktuelle eiendommen er regulert til åpen boligbebyggelse. Planen er tatt ut og er ikke digital fordi det var en del feil og forskyvninger i den. Kartverket jobber med å fikse opp i feilene, men dette tar dessverre litt tid.". Megler har ikke mottatt reguleringsplan fra kommunen og er derfor ikke kjent med innholdet i denne. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om reguleringsplan.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Deler av eiendommen ligger innenfor faresone Flomfare, hensynssonenavn H320. Eiendommen ligger innefor støysone Gul sone iht. T-1442, hensynssonenavn H220.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Ingen tinglyste heftelser følger eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 53 970,- (Omkostninger totalt) 1 553 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 071,25 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Abonnem.gebyr vann kr. 2.140,-, A konto vann kr. 18,38,- per m3, Abonnem.gebyr avløp kr. 3.760,-, A konto avløp kr. 29,38,- per m3, Renov. komposterer selv kr. 2.735,- og Feiing/tilsyn 2023 kr. 481,25,-.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 489 118,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 760 826,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bakkemoen 27, Gnr. 5 Bnr. 159 i Evje og hornnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Arve Olav Uhlen's bo v/fullmektig Wenche Karin Madsen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 dagen før visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-23-0027

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-23-0027. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Tilrettelegging (Kr.14 500) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 500 000,-) (Kr.49 000) Totalt kr. (Kr.81 170)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3070926