Skien

Bakkane 55

Prisantydning
2 550 000 kr
Omkostninger
80 050 kr
Totalpris
2 630 050 kr
Formuesverdi
67 215 kr
Tomteareal
1 371 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Stor boligtomt på attraktive Bakkane med utsikt. 1371m2. Nær sykehuset i Skien.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Skien følger man Ulefossvegen og tar rett frem i rundkjøringen etter sykehuset. Ta så første til venstre inn på Bakkane, og følg veien. Ta så til venstre ca. midt i bakken. Tomten ligger på høyre hånd.
Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren, og kan fritt befares

Beliggenhet

Tomten har en meget attraktiv, barnevennlig og populær beliggenhet i et godt etablert boligområde, på Bakkane i Skien. Boligen ligger i blindgate, så her får du et barnevennlig og rolig bomiljø, med lite gjennomgangstrafikk. Eiendommen har flotte sol- og utsiktsforhold mot elven og Skien by. Eiendommen ligger fint til i rolige omgivelser med nærhet til flotte turområder på Geiteryggen og Vindalsåsen. Forøvrig kort vei til turstien rundt Hjellevannet som tar deg til Skien sentrum med alle byens fasiliteter. Det er gåavstand til Herkules kjøpesenter, Skien fritidspark og Sykehuset Telemark. I område finner man også flere barnehager og skoler. Gode bussforbindelser fra hovedveien.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp.

Det gjøres oppmerksom på at det går en vannledning over eiendommen. Kontakt megler for mer informasjon.

Tilknyttet offentlig vei, utkjøring til Bakkane mot øst/sydøst - ikke på oversiden

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse-nåværende, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 16.06.2016.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Kartutsnitt for planen kan fås ved henvendelse til megler

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/215/111:
30.12.1983 - Dokumentnr: 21312 - Rettigheter iflg. skjøte
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.


16.01.2006 - Dokumentnr: 936 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Meglers forklaring: Skien kommune har rett til å legge vannledning, diamenter 400mm over eiendommen. Ledningen skal legges to meter fra nabogrense i nord. Skien kommune gis adkomt til eiendommen ved framtidig tilsyn, vedlikehold og fornyelse av ledninger og kummer.


21.12.1983 - Dokumentnr: 20810 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:215 Bnr:110
Meglers forklaring: Det ligger en privat stikkledning på gnb. 215, bnr. 111 frem til gnr. 215, bnr. 111. Eieren av nevnte eiendom har rett til framtidig ettersyn, reparasjon og fornyelse av ledningen.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
63 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 550 000,-))

80 050,- (Omkostninger totalt)

2 630 050,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Se kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer for juridisk bindende arealplaner og tiltak. Dokumentet ligger i vedleggsmappen.

Vedr. servitutt om vannledning. Nabo opplyser oss om at den er blitt lagt mot syd, IKKE nord som erklæringen sier. Ta kontakt med megler for mer informasjon

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82230025. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3807/215/111:
30.12.1983 - Dokumentnr: 21312 - Rettigheter iflg. skjøte
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.


16.01.2006 - Dokumentnr: 936 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Meglers forklaring: Skien kommune har rett til å legge vannledning, diamenter 400mm over eiendommen. Ledningen skal legges to meter fra nabogrense i nord. Skien kommune gis adkomt til eiendommen ved framtidig tilsyn, vedlikehold og fornyelse av ledninger og kummer.


21.12.1983 - Dokumentnr: 20810 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:3807 Gnr:215 Bnr:110
Meglers forklaring: Det ligger en privat stikkledning på gnb. 215, bnr. 111 frem til gnr. 215, bnr. 111. Eieren av nevnte eiendom har rett til framtidig ettersyn, reparasjon og fornyelse av ledningen.

Produktnummer: 224AEC7F-1F43-472B-999F-102930BE561E Kategori: