Tjørveneset

Bakkan 5

Prisantydning
2 450 000 kr
Omkostninger
77 720 kr
Totalpris
2 527 720 kr
Formuesverdi
712 743 kr
Formuesverdi sekundær
2 565 876 kr
Kommunale avgifter
24 141 kr / år
Byggeår
2007
P-rom
145 ㎡
Bruksareal
155 ㎡
Tomteareal
609 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Solrikt beliggende enebolig med hybel

Om eiendommen

Standard

Enebolig med gjennomgående normal standard, hovedsakelig originalt innredet. Gulvene er belagt med parkett, laminat og flis. Vegger er bekledd med malt tapet og panel. Boligen bærer preg av slitasje, spesielt på gulvflater.

Boligen går over to plan, fordelt med en boligdel og en hybeldel. Boligdelen og hybeldelen har separert inngang, dog er det forbindelse mellom delene via innvendig dør.

Kjøkken fra Ikea med profilert innredning og mye skap- og benkeplass, samt integrerte hvitevarer. Kjøkkenet har en åpen, men naturlig avgrensning fra dagligstuen. Kjøkkenets utforming gir rom for en god arbeidsplass. Ved kjøkkenet er det god plass til spisemøblement.  Utgang til hagen fra kjøkkenet. Dagligstuen har god takhøyde og fremtrer som lys. I dagligstuen er det også montert en peis som gir godt med varme og stemning på kalde dager.  Vindusfaltene gir godt med lys inn.

Boligdelen er utstyrt med ett bad.  Badet er innredet med fliser med varmekabler på gulv og fliser/panel på vegg. Her er det baderomsinnredning, toalett og badekar med dusjløsning. Eget vaskerom vegg-i-vegg.

Boligdelen er utstyrt med 2 soverom i hovedetasjen og 2 på loft. Soverommene på loft er ikke godkjent til dette, ref. punkt ferdigattest.

Hybelen består av et oppholdsrom med kjøkkeninnredning, hems med stigeløsning, inngangsparti, bad og soverom.
Kjøkkenet er i lys utførelse og har avsatt plass til enkeltstående hvitevarer.
Badet har fliser med varmekabler på gulv og baderomsplater på vegg. Innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett(defekt). Badet har renoveringsbehov.
I hybeldelen er det ett soverom.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 145 kvm, Bruksareal: 155 kvm Sekundærrom: 10 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 118m²  - loft: 37m².
P-rom inkl: 1. etg: Hall m/trapp, gang, stue/kjøkken, bad, soverom, soverom 2, hybelleilighet, stue, vindfang, soverom, bad/vaskerom, vaskerom hovedleilighet. Loft: Stue, soverom, soverom 2.
S-rom inkl.: Loft: Bod, bod/uferdig rom/ tiltenkt som bad og badstue.

Garasje: Bra: 24 kvm.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. 1. etasje har endret rominndeling, badet er utvidet, wc. er vaskerom. Loftetasjen har ikke rominndeling som på tegning. Rommene er byggemeldt som uinnredet loft. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse.
Hybelleilighet har utvidet bad/vaskerom og ingen bod.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde. Det må tilrettelegges for rømning fra soverom loft.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2007 i følge Farsund kommune.

Ihht. tilstandsrapport:
Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner av plast. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.
Bygningen har malt hovedytterdører og malt balkongdør i tre. Støpte terrasse på terreng.

Påkostning og modernisering

Moderniseringer og påkostninger må påregnes.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Peis og varmepumpe i stue.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig med hybelleilighet. Bygget i en etasje med loft. Del av loft er ikke innredet, kan ikke se innredning loft i forhold til godkjent tegning.
Slitte gulv i hybelleilighet. Bad i hybel bør renoveres. Rommet må ha tilluft. Vaskerom, her må rørgjennomføringer fuktsikres. Rommet har ikke forskriftsmessig avtrekk, mangler også tilluft Badet må vurderes i forhold til renovering. Avtrekket fungerer ikke, rommet har heller ikke tilluft.
En del slitte gulv overflater. Anbefaler justering av innvendige dører da de siger.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom, hoved leilighet. Rommet har ingen ventilasjon.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det er avvik: Snøfangere må monteres, takstige bør forlenges ned til og nærmere pipa.

Utvendig > Dører. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Inngangsdør hybel. Rustne hengsler. Inngangsdør hovedinngang har skade i blad.

Innvendig > Overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Overflate slitt parkett.

Innvendig > Radon. Det er avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på om bygget er oppført med godkjent radonsperre.

Innvendig > Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Bytte til håndløpere av tre, bytte ut eksisterende håndløper av tau.

Innvendig > Innvendige dører. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dør siger, og flere subber i terskel.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad. Det er påvist andre avvik: mangler i våtsone.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad. Det er påvist skader på innredning. Fuktskadet benk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Vifta er slitt/ skadet og virker ikke.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom, hoved leilighet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom, hoved leilighet
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom, hoved leilighet
Det er påvist andre avvik: To hull i vegg plate som ikke er tettet forsvarlig.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom. Det er påvist andre avvik: Platene er ikke godkjent brukt i områder med vann belastning, slik som våtsone. Hull i plate ved vannmåler.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/ vaskerom. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Det er ikke mulig å komme til sluk inn under dusjkabinettet, står mellom klosettet og servantet, denne er ikke kontrollert.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/ vaskerom. Det mangler styrt tilluftsventilering.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Det er ikke montert endestoppere i bad, kjøkken.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja.
Beskrivelse: leilighet, 1 soverom.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum følg F43 ut mot Vanse og videre ut mot Borhaug. Et stykke etter Bausjestranden ta til venstre inn Volleveien. Ta andre vei til venstre og boligen ligger på høyre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Meget solrikt beliggende bolig på en vestvendt tomt. Boligen ligger i et godt etablert boligfelt. Området er meget barnevennlig og det ligger flere lekeplasser i nærheten. En lekeplass grenser inn til eiendommen. Naturskjønt nærområde med kort avstand til Bausjestranden. Barnehage, skole, butikk med bakeriutsalg og utallige turmuligheter ligger i nærområde. Kyststien er et flott turløype som går fra Lista Fyr til Loshavn. Turen er en flott naturopplevelse, og kan enten tas som en dagstur, eller stykkes opp i flere løyper. Kyststien går rett ved boligen.

Tomt

Areal: 609 kvm, Eierform: Eiet tomt
Flat opparbeidet tomt med gruslagt tun og plen.

Parkering

I egen innkjørsel og i garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 05.09.2011. Ferdigattesten gjelder nybygg.  At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Loft er innredet med rom for varig opphold. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhørende reguleringsplan for Tjørveneset (PlanID: 02100) , datert 30.10.1980.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Boligen er innredet med hybel. Hybelen er ikke utleid pr. dd.

Radonmåling

Boligen er ikke radonmålt.
Det foreligger ikke dokumentasjon på om boligen er ført opp med radonsperre.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 77 720,- (Omkostninger totalt) 2 527 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 24 141 pr. år Beløpet inkluderer vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt, målerleie og branntilsyn- og feiegebyr. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.
Beløpet inkluderer renovasjon, feiing, eiendomsskatt, målerleie og gebyr for vann og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.
Opplyste kommunale avgifter ansees å være høyt, da eier har et høyt vannforbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3468,- pr. 2023 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 712 743,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 2 565 876,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bakkan 5, Gnr. 33 Bnr. 445 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle integrerte hvitevarer.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-23-0055

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0055. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450) Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 450 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.79 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070925