Lyngdal

Bærøy 4

Prisantydning
4 190 000 kr
Omkostninger
120 620 kr
Totalpris
4 310 620 kr
Formuesverdi sekundær
223 539 kr
P-rom
80 ㎡
Bruksareal
85 ㎡
Tomteareal
239 000 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Småbruk med utviklingsmuligheter på Bærøy. Reguleringsplan for 9 hyttetomter (ink. eksisterende våningshus) foreligger.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 80 kvm, Bruksareal: 85 kvm, Bruttoareal: 91 kvm Sekundærrom: 5 kvm.

Bra. pr. etasje.: - 1. etg. 68 m² - Loft. 17 m².

P-rom inkl:

1. etg.: Gang, bad, kjøkken, stue 1, gang med trapp, stue 2, soverom.

Loft: gang, soverom

S-rom inkl.:

1. etg.: Bislag.


Kommentar areal:

Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet. Bygningen har noe skjevheter, hvorpå oppgitt areal kan avvike noe fra faktisk areal.

Deler av loftetasjen har ikke måleverdig areal, pga. takhøyde under 190 cm, bl.a. et soverom som ikke er definert som eget rom.

Kjeller har ikke måleverdig areal pga. takhøyde under 190 cm.


Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja

Montert ny varmtvannstank i 2021.

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Lav takhøyde, spesielt på loft.


Det foreligger ikke tegninger


Naust

Bta: 32 m2 - Bra 29 m2

S-rom inkl:

1. etg.: bodArealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Det er vedovn i begge stuene. Pipene er gamle og det må påregnes at piper og ildsteder ikke tilfredstiller brannforskriftene. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal kjører man mot Korshamn ca. 10 km, og tar inn til høyre mot Bordvik. Følg veien ned til sjøen. Det er da ca. 500m med båt over til Bærøy.

Parkering

Båtplass/parkering på fastandet:

Det kan leies båtplasser og parkeringsplasser på fastlandet ved Belland, og det er da kun få minutter med båt over til Bærøy.

Beliggenhet

Flott beliggende ferieeiendom/småbruk beliggende på Bærøy som er en øy midt i Rosfjorden, sør for Lyngdal. På eiendommen står det et eldre hus som ligger solrikt og lunt til ca. 80 m fra sjøen. Det er oppført et mindre båthus og anlagt brygge.

Gode bademuligheter flere steder på egen eiendom.

Fra eiendommen er det en kort båttur ut til det åpne havet, hvor storfisken kan fiskes.

Tar man båten kan følgende turer anbefales:

Sutnøy - en lun bukt med bryggeanlegg og flott sandstrand. Øya ligger nordvest for Korshamn og er et stort friområde.

Kjøpsøybukta - et intimt område med gode turmuligheter rundt om på øya.

Sælør - et historierikt område med flere fornminner. En flott tur om man ønsker å beskue havet.

Epledalen - Her er det et eldorado for barnefamilier med store gressområder, sandvollveyballbane, sklie, badeplass og grillplass.

Spangreidkanalen - kanalen som binder Lenesfjorden til havet. Kanalen er en populær ferdselseåre for folk som ikke ønsker å ta båten rundt Lindesnes fyr.

Eiendommen ligger i Lyngdal kommune som er en by i vekst. Lyngdal kommune strekker seg fra hav til hei. Her har man fasiliteter som Sørlandsbadet med egen badeøy, kino, kjøpesentere, handelspark, handelssentrum med nisjebutikker, strender, bowling, restauranter og mye annet. Mulighetene er mange, og om sommeren yrer livet i denne byen.

Offentlige opplysninger

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 545 - tinglyst 05.05.1965: Bestemmelse vedr. båt, bryggeplass, ved m.m.

- Eldre rettighet til bnr. 5.

12.12.1997: Avtale om adkomstrett, båt/bryggeplass m.m.

- Bruksrett til bnr. 5 og 10.

31.01.2001: Bestemmelser iflg. skjøte.

- Bruksrett til bnr, 11

08.01.2009: Jordskifte

- Eiendommene på Bærøy har rett til landingsplass i Bellandstrand.

21.08.2018: Bestemmelse om adkomstrett, brønnrett og båtplass/bryggeplass.

- Bruksrett til bnr. 11

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Det kan opplyses at nåværende eier har fått innvilget permanent fritak for boplikt.

Økonomi

Omkostninger kjøper

4 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
104 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 190 000,-))

120 620,- (Omkostninger totalt)

4 310 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Lyngdal pr. dd.

Nøkkelinformasjon

Standard

Flott ferieeiendom/småbruk beliggende på Bærøy som er en øy midt i Rosfjorden, sør for Lyngdal.

Våningshusets alder er ikke kjent. Det er en enkel standard, og må betraktes som et renoveringsobjekt. Gulvene har hovedsakelig belegg eller tregulv, og de fleste veggene er malt. På kjøkkenet er det en meget enkel og eldre kjøkkeninnredning. Det er innlagt strøm, men el-anlegget er av eldre dato.

Det er noe kjeller under huset, men takhøyden er kun ca. 1,6 m.
__________


Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.


Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 17.06.21, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.


Bygningssakskyndigs konklusjon:


Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:


TG3 (store eller alvorlige avvik)

Utvendig > Taktekking

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Det er påvist andre avvik:

Stedvis avskallet overflate på takplater, samt stedvis tæret hull i takplater (registrert nederst på tak).

Iflg. eiers egenerklæring har det vært lekkasjer i taktekking (uvisst om det ble gjort tiltak).


Utvendig > Nedløp og beslag

Det er påvist andre avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra

taknedløp ved grunnmur.

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.

Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på

byggemeldingstidspunktet. Det mangler takrennenedløp på begge taksider.

Stedvis råteskader i vindskier.

Det mangler beslag utvendig under ytterdører.


Utvendig > Veggkonstruksjon - 2

Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr.

Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.

Det er registrert råteskader i tømmerlaft på loft.

Omfattende tegn til aktive mår (stripet borebille) i bygningens veggkonstruksjon, takkonstruksjon og bjelkelag.


Utvendig > Vinduer

Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne

Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Vannbrett er ikke fagmessig utført.

Vinduer fremstår i generelt dårlig forfatning, også vinduer fra 2008. Disse er bl.a. svært slitt utvendig, samt har misfarget karmer innvendig, løsnet

glasslister mv.

Bl.a. så er et vindu på loft i svært dårlig forfatning.

Knust- og sprukket glass i bislag. Sprukket vindusglass på soverom i 1. etg. Blendet vindusåpninger i kjellervinduer. Blendet del av vindu

på bad, samt her et åpnevindu som ikke lar seg lukke ordentlig. Stedvis løse vannbrett under vinduer. Stedvis løsnet kitt rundt vindusglass.


Utvendig > Dører

Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke

Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Dører fremstår generelt slitt, også dobbel dør i frontfasade som har en del etterslep på vedlikehold.

Ved denne døren mangler det bl.a. utv. låsebeslag.

Balkongdør på loft fremstår i svært dårlig forfatning.

Dør til bislag har dels falt av hengsle, og det er stort hull i dørblad.


Utvendig > Utvendige trapper

Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert rekkverk.

Betongtrappen har en del sprekker, tæring og skader.


Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn

Det er påvist/opplyst om aktivitet fra skadedyr i trebjelkelag.

Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Det er registrert symptom på sopp/råte.

Det er påvist fuktskader i etasjeskiller.


Innvendig > Pipe og ildsted

Det er påvist at pipe har sprekker og riss.

Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.

Det er vanskelig tilkomst til sotluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300

mm fra sotluke. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.

Sotluke på elementpipe var fastmalt, derav begrenset inspeksjon av pipe.

Sprekker i pipe på bad, med dels løsnet puss.

Ovnsrør ved teglsteinspipe kommer inn i pipeløp med for liten avstand til sotluke.

Rustet feieluker på loft. Mye sotavrenning under sotluker.


Innvendig > Krypkjeller

Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr.

Det er konstatert fukt/råteskader. Dels råteskader i bjelkelag i kjeller. Risiko for skjulte skader i bjelkelag i kjeller, hvor det er montert stubbegulv.


Våtrom > Generell > Bad

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.


Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold


Tomteforhold > Drenering

Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Fuktinnsig i krypkjeller.


Tomteforhold > Forstøtningsmurer

Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.

Det mangler rekkverk/annen sikring på

forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.

Skjevheter i mur, samt dels utglidde steinblokker.

Mur heller utover i toppen.


Tomteforhold > Terrengforhold

Terreng faller inn mot bygning.

Terrengfall mot bygning på baksiden av bolig.


TG2 (Avvik som kan kreve tiltak)


Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.

Kledning fremstår generelt slitt. Risiko for skjulte skader bak kledning.


Utvendig > Takkonstruksjon/Loft

Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.

Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr.

Fuktskadet takkonstruksjon like nedenfor pipegjennomføring.

Betydelige tegn til aktive mår på loft, spesielt i stort kott.


Innvendig > Overflater

Det er påvist andre avvik:

Overflater bærer generelt preg av elde/slitasje. Det er bl.a. registrert spor etter mår i åpent bjelkelag, i alle

etasjer. Det er også registrert museavføring under kjøkkenvask.

Det ble registrert høye fuktvariasjoner på himling i bad (himling har synlig ujevnhet).

Malingflasset innvendig tak i flere rom.

Enkelte hull etter mår i vegg under vindu i stue nærmest kjøkken.


Innvendig > Radon

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller

ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er påvist indikasjoner på noe

fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til

rekkverk i trapper.

Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Det er påvist andre avvik:

Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav

til rekkverk i trapper

Tegn til aktive mår (stripet borebille) i trapp, samt

enkelte svake- og skadde trinn.


Innvendig > Innvendige dører

Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Det er påvist andre avvik: Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.

Dører bærer preg av alder, med skjevheter og til delssvekket åpne-/lukkefunksjon. Det mangler låsekasseog håndtak på dør mellom kjøkken og stue.


Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad

Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Det ble registrert høyt fuktinnhold i konstruksjon mellom soverom og bad (bak dusj). Her var et dypt

hulrom på ca. 30 cm mellom rommene.

Uvisst om registrert fukt skyldes fuktinntrengning fra våtrommet, eller om dette kan skyldes andre forhold.


Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken

Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.

Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.

Innredningen bærer generelt preg av elde/slitasje.

Fuktskadet kjøkkengulv rundt pipe.


Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken

Det er påvist andre avvik: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Uvisst om avtrekksvifte i yttervegg fungerer (denne ble ikke testet).

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Det er irr på rør.


Tekniske installasjoner > Avløpsrør

Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Rustet sluk på bad.

Klattfuging på avløp under kjøkkenvask.


Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner

Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Noe overflaterust på vannpumpe.


Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg


Tomteforhold > Byggegrunn

Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.


Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

Grunnmuren har sprekkdannelser.

Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.

Det er påvist andre avvik: Stedvis utglidde steinblokker i grunnmur.


Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.


Tomteforhold > Septiktank

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Diverse

Det er registrert kulturminner på eiendommen:


Kulturminner:

Lokalitetsnr.: 3389 Funnsted- Uavklart vernetype - Arkeologisk lokalitet


Lokalitetsnr. : 103465 Fangstlokalitet - Automatisk fredet - Arkeologisk lokalitet


Lokalitetsnr.: 103807 Annen arkeologisk lokalitet - Uavklart vernetype - Arkeologisk lokalitet


Lokalitetsnr.: 116256 Bosetning-aktivitetsområde - Automatisk fredet - Arkeologisk lokalitet


I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.


SEFRAK:

Våningshus id: 1032 15 357 - Våningshus, Børø, "der oppe", Børøy - tidfestet 1875-1899

Naust id: 1032 15 381 - Tuft av sjøbu, Børø, "der oppe", Børøy - Ny sjøbu på tufta - tidfestet 1800-1899

Bygningene er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0064. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 545 - tinglyst 05.05.1965: Bestemmelse vedr. båt, bryggeplass, ved m.m.

- Eldre rettighet til bnr. 5.

12.12.1997: Avtale om adkomstrett, båt/bryggeplass m.m.

- Bruksrett til bnr. 5 og 10.

31.01.2001: Bestemmelser iflg. skjøte.

- Bruksrett til bnr, 11

08.01.2009: Jordskifte

- Eiendommene på Bærøy har rett til landingsplass i Bellandstrand.

21.08.2018: Bestemmelse om adkomstrett, brønnrett og båtplass/bryggeplass.

- Bruksrett til bnr. 11

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Renovasjon fritidsbolig

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Følgende punkter i erklæringen kan nevnes:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?Ja.

Generelt veldig dårlig stand.


2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja.

Firmanavn Rørleggeren Lyngdal AS.

Redegjør for hva som er gjort og når: 2021 erstattet frostskader rør til dusj, og monterte ny varmtvannstank.


5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? Ja.

Beskrivelse: Litt fukt på jordgulv.


6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja.

Beskrivelse: Gamle dårlige piper. Anbefaler ikke fyring.


7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja.

Beskrivelse: Mye er gammelt og skjevt og dårlig treverk.


8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? Ja.

Har vært/ er mår og maur. Kanskje mer.


10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja.

Har vært lekkasje fra tak. Tak bør skiftes.


11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.

Skifte av vinduer for ca. 15 år siden.
12. Kjenner du til om det er/har vart utfort arbeid pa el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon) Ja.

Gammelt anlegg bør skiftes.


15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på

drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja.

Har selv og sammen med bekjente gjort litt snekkerarbeid.


18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Ja.

Det er rekkefølgekrav i reguleringsplan.


24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private

avtaler)? Ja.

Bare at huset og båthuset er i generelt dårlig stand og bør utbedres vesentlig.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.


Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 4 190 000,-) (Kr.79 610)
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr.107 545)
Produktnr: 0B3F0B46-5105-4ACE-8655-EF81DA6353B5