Søgne

Ausviga 52

Prisantydning
8 490 000 kr
Omkostninger
66 470 kr
Totalpris
8 556 470 kr
Byggeår
2023
P-rom
181 ㎡
Bruksareal
222 ㎡
Tomteareal
527 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Lekker og påkostet ny enebolig m hybel og 5m brygge - Solrikt med nydelig sjøutsikt - Ikke boplikt - Garasje

Om eiendommen

Innhold

Hoveddel:

1. etg: Stue med åpen kjøkken løsning, soverom og bad. Utgang fra stue til terrasse og hagestue
U. etg: Entré, 2 soverom, vaskerom, bad og bod

Garasje integrert i huset

Hybel:
Stue med åpen kjøkken løsning, 2 soverom, bad

Natursteinsmurer rundt eiendom og innkjøringsparti

Skifer belagt inngangsparti, samt skiferbelagte gangveier rundt det meste av huset

Smijernsgjerde

Ferdig beplantet med gressplen

Asfaltering utføres september

Ferdigpanelte vegger, og ferdigpussede murvegger i garasje

Stor ferdig panelt utestue inn mot terrasse

Hovedtrapp innvendig i heltre eik

Lydmatter i gulv hovedetasje, det samme i betongsåle mellom hoveddel og praktikantdel/hybel

Vannrør med ekstra lyddemping

Ferdigmontert kjøkken i praktikantdel

Kraftig og effektiv varmepumpe

Oppgraderte vinduer, vedlikeholdsfrie vinduer og dører

Opplegg for elbillader

Betydelig oppgradering antall spotter og stikk, i forhold til normalen

Innlagt fiber til data og tv i både hoveddel og praktikantdel

Del av privatbrygge, ca. 5 meter , med nyere båtplass/utriggere

Ekstra parkeringsplasser på grunneiendommen, gjesteplasser

Bygget av Hellvik Hus Søgne AS

Beliggende i meget barnevennlig boområde rett ved sjøen og Søgnes flotte skjærgård. Nabolaget er rolig og her bor det flere barnefamilier med barn i alle aldre.

Fra huset er det bare noen få meter ned til egen brygge, båtplass og badeplass.

Fra boligen er det ca 3 km til Lunde sentrum med skole, barnehage, butikk, bensinstasjon, slakter, m.m. Fra Ausvigheia og inn til Lunde/Tangvall er det tilrettelagt med gang og sykkelsti. Litt videre derfra ligger Søgne sentrum Tangvall med alle fasiliteter.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 181 kvm, Bruksareal: 222 kvm Sekundærrom: 41 kvm.
Bra. pr. etasje.: U.etasje 130 m² - 1. etg. 92 m²

Arealer er hentet fra arealmåling fra takstmann.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 02.06.2023. Ferdigattesten gjelder enebolig med integrert garasje, praktikantdel og mur . At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Tilbygg/utestue. Melding om tiltak mottatt hos kommunen 30.06-2023. TIltaket er oppført og meldt inn til kommunen som unntatt søknadspliktig. Kommunen har ikke vurdert tiltaket opp mot regelverket. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Veiretten er tinglyst.

Tilknyttet offentlig vann og avløp.

Tinglyst rett til båtplass på gnr 430 og bnr 26, samt rett til gangvei over hovedbruket til båtplassen etter anvisning fra hovedbrukets eier.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Del av gnr. 30, bnr. 26, Ausviga. Godkjent 26.11.1984. Formål område for boliger med tilhørende anlegg. Veien som grenser til eiendommen er regulert til felles avkjørsel. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/430/34:
16.08.2023 - Dokumentnr: 875147 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


06.09.1985 - Dokumentnr: 14022 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:430 Bnr:26


09.08.2001 - Dokumentnr: 13834 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.2001 - Dokumentnr: 13834 - Målebrev


01.01.2020 - Dokumentnr: 1286744 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:30 Bnr:34


06.04.1994 - Dokumentnr: 6073 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:26
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om adkomstrett
----------
Diverse påtegning
Skal ikke følge med videre til nye fradelte boligtomter som fradeles fra gnr. 30 bnr. 26


Info energiklasse

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter B

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Omkostninger kjøper

8 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
50 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 2 000 000,-))

66 470,- (Omkostninger totalt)

8 556 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1.858,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter. Boligen er nyoppført slik at eiendomsskatt vil bli høyere i 2024.

Nøkkelinformasjon

Standard

Selger har ikke innhentet tilstandsrapport. Boligen er helt ny og ingen har bebodd boligen. Arealmåling utført av takstmann Sven Bentsen.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen:
Oppvaskmaskin, komfyr/ stekeovn/ koketopp medfølger i handelen.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/430/34:
16.08.2023 - Dokumentnr: 875147 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


06.09.1985 - Dokumentnr: 14022 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:430 Bnr:26


09.08.2001 - Dokumentnr: 13834 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.2001 - Dokumentnr: 13834 - Målebrev


01.01.2020 - Dokumentnr: 1286744 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:30 Bnr:34


06.04.1994 - Dokumentnr: 6073 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:26
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om adkomstrett
----------
Diverse påtegning
Skal ikke følge med videre til nye fradelte boligtomter som fradeles fra gnr. 30 bnr. 26


Info kommunale avgifter

Kr. 10 239 pr. år

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp og vannmålergebyr. Boligen er nyoppført slik at kommunale avgifter er beregnet for inneværende år og må påberegnes bli høyere i 2024.

Det er ingen renovasjonsavtale på denne eiendommen pr dd. Avfall Sør.

Renovasjon kommer i tillegg. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

8. Er det utført arbeid med drenering? Ja. Ordinær drenering foretatt av entreprenør Frustøl AS

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Det er stilt entreprenørgaranti iht bustadoppføringslova § 12 fra utbygger til vår selger som gjelder i 5 år fra selger overtok boligen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 8 490 000,-) (Kr.127 350)
Tilretteleggingshonorar (Kr.16 900)
Totalt kr. (Kr.162 585)
Produktnr: C593A5B5-0293-4EA6-947C-780030D296DB