Søgne

Ausviga 50

Prisantydning
10 900 000 kr
Omkostninger
288 970 kr
Totalpris
11 188 970 kr
Formuesverdi
1 229 645 kr
Formuesverdi sekundær
4 426 720 kr
Byggeår
1998
P-rom
203 ㎡
Bruksareal
213 ㎡
Tomteareal
1 272 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Unik havutsikt og all sol - Spektakulær villa m sjøutsikt fra alle oppholdsrom, sjøbod og 3m båtplass - ikke boplikt

Om eiendommen

Innhold

Usedvanlig fin sjøutsikt fra alle tre terrasser.

Innglasset terrasse over garasje.

Usedvanlig pent opparbeidet hage, hovedsaklig bestående av riktblomstrende planter og eviggrønne trær og busker som demper for vind og vær. Naturtomt på nordsiden av eiendommen, med egen liten skogssti.

Usjenert beliggenhet, mange private soner med benker og utemøbler.

Skifer i oppgangsparti, og på en av terrassene.

Mange lune steder som skjermer meget godt for vær og vind.

Sjøutsikt fra alle oppholdsrom.

Eikeparkett i hele hovedetasje, samt trappeoppgang.

Flislagt hovedbad.

Parkett på hovedsoverom, tepper og fliser i øvrige rom.

Egen utvendig vedbod til husets fire peiser/ovner.

Usedvanlig godt vedlikeholdt eiendom.

Paviljong på terrasse utenfor kjøkken gir fin mulighet for utemåltider.

Sjøbod i fellesanlegg, ferdig panelt og innredet.

Båtplass, 3 meter, i gangavstand.

Medlemsskap i velforening, sjøbodlag og småbåthavnforening.

Ekstra parkeringsplass på grunneiendommen, gjesteplass, reserveplass til bil/båt/henger.

Meget kort vei til idrettsanlegg, badestrender og fantastisk flott turterreng i Kjellandsheia.

Underetasje: Stue, Soverom, Gang, Soverom 2, Hall m/trapp, Bad, Entré, Vaskerom , Soverom 3.

1.etasje- Toalettrom, Stue, Kjøkken

2 boder i huset samt utvendig vedbod.

Garasje

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 203 kvm, Bruksareal: 213 kvm Sekundærrom: 10 kvm.

Bra. pr. etasje.: Underetasje: 85 m² - 1. etg. 128 m².

P-rom inkl: Underetasje- Stue, Soverom, Gang, Soverom 2, Hall m/trapp, Bad, Entré, Vaskerom , Soverom 3. 1.etasje- Toalettrom, Stue, Kjøkken

S-rom inkl.: 2 boder

Garasje:

Bra: 47 m² - S-rom: 47 m²

Utvendig vedbod mot øst er ikke medtatt i arealer

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er små avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. I u.etasje er stue og rom innredet. På godkjente tegingene er rommene byggemeldt som hhv. arbeidsrom og bod.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart.

Beliggenhet

Beliggende i meget barnevennlig boområde rett ved sjøen og Søgnes flotte skjærgård. Nabolaget er rolig og her bor det flere barnefamilier med barn i alle aldre. Fra huset er det få minutter å gå ned til sandstrand og brygge hvor en har båtplass og sjøbod.

Fra boligen er det ca 3 km til Lunde sentrum med skole, barnehage, butikk, bensinstasjon, slakter, m.m.
Fra Ausvigheia og inn til Lunde/Tangvall er det tilrettelagt med gang og sykkelsti. Litt videre derfra ligger Søgne sentrum Tangvall med alle fasiliteter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.04.1999. Ferdigattesten gjelder Nybygg- bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Tillatelse til påbygg og ombygging av eksisterende hytte til bolighus datert 25.09.1997

Tillatelse til garasje, datert 24.06.1998

Det foreligger ferdigattest datert 03.08.2016 på Smaåbåhavn og ferdigattest datert 22.01.2018 på sjøbodbygg med 10 boder samt fellesbod med 2 boder. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Bruken av sjøboden ikke tillatt til boligformål eller overnatting.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei.
Tilknyttet offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Del av gnr.30, bnr.26, Ausviga, datert 26.11.1984. Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Sjøbodene:

Eiendommen er regulert til Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg , tilhører reguleringsplan Detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn , datert 24.09.2015.

Kommunedalplan Sykkel Søgne

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/430/20:
09.08.2023 - Dokumentnr: 846237 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


30.10.1965 - Dokumentnr: 7794 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1


17.08.2000 - Dokumentnr: 13590 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.2001 - Dokumentnr: 13836 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.2001 - Dokumentnr: 13836 - Målebrev


29.08.2011 - Dokumentnr: 679510 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:430 Bnr:176


01.01.2020 - Dokumentnr: 758859 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:30 Bnr:20


01.09.1967 - Dokumentnr: 5397 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass


30.11.1977 - Dokumentnr: 13084 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1
Bestemmelse om båt/bryggeplass


10.05.2000 - Dokumentnr: 7600 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:18


Kommentar konsesjon

Eiendommen gnr 430, bnr 170 som tilhører båtplass og sjøbod er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Økonomi

Omkostninger kjøper

10 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
272 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 900 000,-))

288 970,- (Omkostninger totalt)

11 188 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.706,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.
Eiendomsskatt for sjøbod er inkludert i årskontigenten.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sven Bentsen den 16.08.23 15:53, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse: Boligen er bygd i 1998. Opprinnelig var det en mindre hytte plassert på tomten. Deler av boligen er dermed en del av

denne hytten. Gjenstående konstruksjon fra detter er i hovedsak kun deler av fundamenter, bjelkelag ned mot krypkjeller og reisverk. Ellers er bygningsmasse fra 1998. Boligen fremstår med god stand ut fra alder og bærer preg av å være jevnlig godt vedlikeholdt. Likevel har flere bygningsdeler alder og stedvis slitasje som tilsier at det må påregnes løpende vedlikehold og utskiftinger i tiden fremover. Det er påpekt enkelte forhold/avvik som

fremkommer i rapporten. Det er også en tilhørende sjøbod i anlegget nede ved båthavnen. Denne er kun oppmålt og ikke videre vurdert teknisk. Størrelse 9 kvm. BRA. Garasje med støpt gulv, vegger og dekke. Taket er tekket med derbigum. På tilbakefylte deler er det montert grunnmursplast.

Leddet garasjeport med el-åpner, funksjon ok ved befaringen. På ene langvegg mot nabo er betongvegg forblendet med utvendig trepanel.

Garasje fremstår som solid og har i hovedsak normal slitasje. Garasje er kun enkelt kontrollert og beskrevet med samlebeskrivelse her. Se også bilder bakerst i rapporten.

Følgende avvik har fått TG2:

Utvendig > Taktekking. Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid anses som oppnådd.

Utvendig > Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Vinduer. Det er påvist andre avvik: TG 2 settes grunnet alder. Isolerglass kan være utsatt for punktering jo eldre vinduene blir

Utvendig > Dører. Det er påvist andre avvik: TG 2 settes grunnet alder. Isolerglass kan være utsatt for punktering jo eldre vinduene blir

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert noe knirk i parkettgulver i øverste etasje. I område ved trapp og overgang mellom stue/kjøkken.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted.Det er påvist andre avvik: TG 2 på teglpipe av eldre dato grunnet alder og derav mulighet for svakhet i tetthet.

Innvendig > Krypkjeller. Det er påvist andre avvik: Et noe fuktig miljø må kunne forventes i denne type krypkjeller. Kun normale forhold registrert. Det bør unngås å lagre organisk materiale i krypkjeller (planker ol)

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Det er påvist andre avvik: Ingen synlig membranløsninger i noen av slukene. Enten er det benyttet underliggende membran med påstøp oppå eller så er det ikke lagt membran i overgang sluk/gulv. TG 2 settes grunnet alder og ukjent eller manglende membranløsning i selve slukene.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad. Det er påvist andre avvik:

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet

brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Sluk er plassert under bereder og har dermed vanskelig/ikke tilstrekkelig tilgang. Liten glipe i belegg hvor vannledning er ført opp

gjennom gulvet.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom. Det er påvist andre avvik: TG 2 settes grunnet alder.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom. Rommet har kun naturlig avtrekk.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom. Det er påvist andre avvik: TG 2 settes grunnet alder

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet

brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid oppnådd. Normal levetid for bereder er 15-25 år.

Tomteforhold > Drenering. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen:

Oppvaskmaskin, kjølehjørne på kjøkken, komfyr/ stekeovn/ koketopp medfølger i handelen.

Diverse

Det er en forutsetning med medlemsskap i Ausvigheia velforening for at man kan benytte seg av båtplass og sjøbod, samt øvrige fasiliteter i og rundt marinaen, eksempelvis den store og øverst beliggende fellessjøboden.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/430/20:
09.08.2023 - Dokumentnr: 846237 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


30.10.1965 - Dokumentnr: 7794 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1


17.08.2000 - Dokumentnr: 13590 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.2001 - Dokumentnr: 13836 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.2001 - Dokumentnr: 13836 - Målebrev


29.08.2011 - Dokumentnr: 679510 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:430 Bnr:176


01.01.2020 - Dokumentnr: 758859 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:30 Bnr:20


01.09.1967 - Dokumentnr: 5397 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass


30.11.1977 - Dokumentnr: 13084 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1
Bestemmelse om båt/bryggeplass


10.05.2000 - Dokumentnr: 7600 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:18


Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp og vannmålergebyr.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr beregnet for 2023 kr. 2.990 ,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Våtrom

2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja. Ny isolasjon lagt på kjølerør i kjøkkengulvet av Elektroverkstedet AS . Reparert via baderomstaket - tak reparert av byggmester Leif A. Karlsen. Utført i 2001.

Tak, yttervegg og fasade

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. Vågsbygd Glasservice måtte bytte sju vinduer som et renholdsselskap hadde ødelagt glans/vindushinne på. Forsikringssak. Utført i 2005.

Kjeller

8. Er det utført arbeid med drenering? Ja. Tomte-entreprenør Repstad Anlegg AS utførte nødvendig dreneringsarbeid da tomta ble planert. Siden da har alt fungert tørt og fint. Utført i 1998

Sopp og skadedyr

19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja. Ikke hatt mus inne i selve boligen, men det har forekommet at mus har tatt seg inn i krypkjellerrom.

Andre opplysninger

32. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja. Det foreligger avtaler om asfaltering av fellesvei til eiendommene i området. Entreprenør Frustøl AS er tiltenkt entreprenørrollen.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850)
Oppgjør (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 10 900 000,-) (Kr.163 500)
Tilrettelegging (Kr.16 900)
Totalt kr. (Kr.199 735)
Produktnr: 1D629B5C-97CC-4045-AFC5-6B485FB32979