Søgne

Ausviga 50

Prisantydning
10 490 000 kr
Omkostninger
279 250 kr
Totalpris
10 769 250 kr
Formuesverdi
1 229 645 kr
Formuesverdi sekundær
4 426 720 kr
Byggeår
1998
P-rom
203 ㎡
Bruksareal
213 ㎡
Tomteareal
1 272 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Unik havutsikt og all sol - Spektakulær villa m sjøutsikt fra alle oppholdsrom, sjøbod og 3m båtplass - ikke boplikt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Usedvanlig fin sjøutsikt fra alle tre terrasser.

Innglasset terrasse over garasje.

Usedvanlig pent opparbeidet hage, hovedsaklig bestående av riktblomstrende planter og eviggrønne trær og busker som demper for vind og vær. Naturtomt på nordsiden av eiendommen, med egen liten skogssti.

Usjenert beliggenhet, mange private soner med benker og utemøbler.

Skifer i oppgangsparti, og på en av terrassene.

Mange lune steder som skjermer meget godt for vær og vind.

Sjøutsikt fra alle oppholdsrom.

Eikeparkett i hele hovedetasje, samt trappeoppgang.

Flislagt hovedbad.

Parkett på hovedsoverom, tepper og fliser i øvrige rom.

Egen utvendig vedbod til husets fire peiser/ovner.

Usedvanlig godt vedlikeholdt eiendom.

Paviljong på terrasse utenfor kjøkken gir fin mulighet for utemåltider.

Sjøbod i fellesanlegg, ferdig panelt og innredet.

Båtplass, 3 meter, i gangavstand.

Medlemsskap i velforening, sjøbodlag og småbåthavnforening.

Ekstra parkeringsplass på grunneiendommen, gjesteplass, reserveplass til bil/båt/henger.

Meget kort vei til idrettsanlegg, badestrender og fantastisk flott turterreng i Kjellandsheia.

Underetasje: Stue, Soverom, Gang, Soverom 2, Hall m/trapp, Bad, Entré, Vaskerom , Soverom 3.

1.etasje- Toalettrom, Stue, Kjøkken

2 boder i huset samt utvendig vedbod.

Garasje

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 203 kvm, Bruksareal: 213 kvm Sekundærrom: 10 kvm.

Bra. pr. etasje.: Underetasje: 85 m² - 1. etg. 128 m².

P-rom inkl: Underetasje- Stue, Soverom, Gang, Soverom 2, Hall m/trapp, Bad, Entré, Vaskerom , Soverom 3. 1.etasje- Toalettrom, Stue, Kjøkken

S-rom inkl.: 2 boder

Garasje:

Bra: 47 m² - S-rom: 47 m²

Utvendig vedbod mot øst er ikke medtatt i arealer

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er små avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. I u.etasje er stue og rom innredet. På godkjente tegingene er rommene byggemeldt som hhv. arbeidsrom og bod.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart.

Beliggenhet

Beliggende i meget barnevennlig boområde rett ved sjøen og Søgnes flotte skjærgård. Nabolaget er rolig og her bor det flere barnefamilier med barn i alle aldre. Fra huset er det få minutter å gå ned til sandstrand og brygge hvor en har båtplass og sjøbod.

Fra boligen er det ca 3 km til Lunde sentrum med skole, barnehage, butikk, bensinstasjon, slakter, m.m.
Fra Ausvigheia og inn til Lunde/Tangvall er det tilrettelagt med gang og sykkelsti. Litt videre derfra ligger Søgne sentrum Tangvall med alle fasiliteter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.04.1999. Ferdigattesten gjelder Nybygg- bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Tillatelse til påbygg og ombygging av eksisterende hytte til bolighus datert 25.09.1997

Tillatelse til garasje, datert 24.06.1998

Det foreligger ferdigattest datert 03.08.2016 på Smaåbåhavn og ferdigattest datert 22.01.2018 på sjøbodbygg med 10 boder samt fellesbod med 2 boder. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Bruken av sjøboden ikke tillatt til boligformål eller overnatting.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei. Kostnader forbundet med evt vedlikehold, brøyting av denne påhviler kjøper.
Tilknyttet offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Del av gnr.30, bnr.26, Ausviga, datert 26.11.1984. Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Sjøbodene:

Eiendommen er regulert til Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg , tilhører reguleringsplan Detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn , datert 24.09.2015.

Kommunedalplan Sykkel Søgne

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/430/20:
Grunndata
30.10.1965 - Dokumentnr: 7794 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1

17.08.2000 - Dokumentnr: 13590 - Grensejustering. Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.2001 - Dokumentnr: 13836 - Grensejustering. Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.2001 - Dokumentnr: 13836 - Målebrev

29.08.2011 - Dokumentnr: 679510 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:176

01.01.2020 - Dokumentnr: 758859 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:30 Bnr:20

Eiendommens rettigheter
01.09.1967 - Dokumentnr: 5397 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass

30.11.1977 - Dokumentnr: 13084 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1
Bestemmelse om båt/bryggeplass

10.05.2000 - Dokumentnr: 7600 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:18

4204/430/170:
Heftelser
2014/101207-1/200 05.02.2014 BESTEMMELSE OM BÅTPLASS
Rettighetshaver: SAMEIET AUSVIGHEIA SMÅBÅTHAVN ORG.NR: 912 837 688
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder rett til landfeste for flytebrygge

Grunndata
2010/473656-1/200 28.06.2010 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4204 GNR: 430 BNR: 8
2020/1075555-1/200 01.01.2020

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere: KNR: 1018 GNR: 30 BNR: 170

Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Eiendommen gnr 430, bnr 170 som tilhører båtplass og sjøbod er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Økonomi

Omkostninger kjøper

10 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
262 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 900 000,-))

279 250,- (Omkostninger totalt)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.706,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.
Eiendomsskatt for sjøbod er inkludert i årskontigenten.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sven Bentsen den 16.08.23 15:53, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse: Boligen er bygd i 1998. Opprinnelig var det en mindre hytte plassert på tomten. Deler av boligen er dermed en del av

denne hytten. Gjenstående konstruksjon fra detter er i hovedsak kun deler av fundamenter, bjelkelag ned mot krypkjeller og reisverk. Ellers er bygningsmasse fra 1998. Boligen fremstår med god stand ut fra alder og bærer preg av å være jevnlig godt vedlikeholdt. Likevel har flere bygningsdeler alder og stedvis slitasje som tilsier at det må påregnes løpende vedlikehold og utskiftinger i tiden fremover. Det er påpekt enkelte forhold/avvik som

fremkommer i rapporten. Det er også en tilhørende sjøbod i anlegget nede ved båthavnen. Denne er kun oppmålt og ikke videre vurdert teknisk. Størrelse 9 kvm. BRA. Garasje med støpt gulv, vegger og dekke. Taket er tekket med derbigum. På tilbakefylte deler er det montert grunnmursplast.

Leddet garasjeport med el-åpner, funksjon ok ved befaringen. På ene langvegg mot nabo er betongvegg forblendet med utvendig trepanel.

Garasje fremstår som solid og har i hovedsak normal slitasje. Garasje er kun enkelt kontrollert og beskrevet med samlebeskrivelse her. Se også bilder bakerst i rapporten.

Følgende avvik har fått TG2:

Utvendig > Taktekking. Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid anses som oppnådd.

Utvendig > Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Vinduer. Det er påvist andre avvik: TG 2 settes grunnet alder. Isolerglass kan være utsatt for punktering jo eldre vinduene blir

Utvendig > Dører. Det er påvist andre avvik: TG 2 settes grunnet alder. Isolerglass kan være utsatt for punktering jo eldre vinduene blir

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert noe knirk i parkettgulver i øverste etasje. I område ved trapp og overgang mellom stue/kjøkken.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted.Det er påvist andre avvik: TG 2 på teglpipe av eldre dato grunnet alder og derav mulighet for svakhet i tetthet.

Innvendig > Krypkjeller. Det er påvist andre avvik: Et noe fuktig miljø må kunne forventes i denne type krypkjeller. Kun normale forhold registrert. Det bør unngås å lagre organisk materiale i krypkjeller (planker ol)

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Det er påvist andre avvik: Ingen synlig membranløsninger i noen av slukene. Enten er det benyttet underliggende membran med påstøp oppå eller så er det ikke lagt membran i overgang sluk/gulv. TG 2 settes grunnet alder og ukjent eller manglende membranløsning i selve slukene.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad. Det er påvist andre avvik:

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet

brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Sluk er plassert under bereder og har dermed vanskelig/ikke tilstrekkelig tilgang. Liten glipe i belegg hvor vannledning er ført opp

gjennom gulvet.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom. Det er påvist andre avvik: TG 2 settes grunnet alder.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom. Rommet har kun naturlig avtrekk.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom. Det er påvist andre avvik: TG 2 settes grunnet alder

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet

brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid oppnådd. Normal levetid for bereder er 15-25 år.

Tomteforhold > Drenering. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Oppvaskmaskin, kjølehjørne på kjøkken, komfyr/ stekeovn/ koketopp medfølger i handelen.

Diverse

Det er en forutsetning med medlemsskap i Ausvigheia velforening for at man kan benytte seg av båtplass og sjøbod, samt øvrige fasiliteter i og rundt marinaen, eksempelvis den store og øverst beliggende fellessjøboden.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/430/20:
Grunndata
30.10.1965 - Dokumentnr: 7794 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1

17.08.2000 - Dokumentnr: 13590 - Grensejustering. Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.2001 - Dokumentnr: 13836 - Grensejustering. Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.2001 - Dokumentnr: 13836 - Målebrev

29.08.2011 - Dokumentnr: 679510 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:176

01.01.2020 - Dokumentnr: 758859 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:30 Bnr:20

Eiendommens rettigheter
01.09.1967 - Dokumentnr: 5397 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass

30.11.1977 - Dokumentnr: 13084 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:1
Bestemmelse om båt/bryggeplass

10.05.2000 - Dokumentnr: 7600 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:430 Bnr:18

4204/430/170:
Heftelser
2014/101207-1/200 05.02.2014 BESTEMMELSE OM BÅTPLASS
Rettighetshaver: SAMEIET AUSVIGHEIA SMÅBÅTHAVN ORG.NR: 912 837 688
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder rett til landfeste for flytebrygge

Grunndata
2010/473656-1/200 28.06.2010 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4204 GNR: 430 BNR: 8
2020/1075555-1/200 01.01.2020

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere: KNR: 1018 GNR: 30 BNR: 170

Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp og vannmålergebyr. Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr beregnet for 2023 kr. 2.990 ,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Selger har brukt eiendommen som hytte fra 1991 fram til 1998. Selger har bodd i boligen fra ombyggingen/påbyggingen i 1998 fram til d.d.

Våtrom
2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja. Ny isolasjon lagt på kjølerør i kjøkkengulvet av Elektroverkstedet AS . Reparert via baderomstaket - tak reparert av byggmester Leif A. Karlsen. Utført i 2001.

Tak, yttervegg og fasade
4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. Vågsbygd Glasservice måtte bytte sju vinduer som et renholdsselskap hadde ødelagt glans/vindushinne på. Forsikringssak. Utført i 2005.

Kjeller
8. Er det utført arbeid med drenering? Ja. Tomte-entreprenør Repstad Anlegg AS utførte nødvendig dreneringsarbeid da tomta ble planert. Siden da har alt fungert tørt og fint. Utført i 1998

Sopp og skadedyr
19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja. Ikke hatt mus inne i selve boligen, men det har forekommet at mus har tatt seg inn i krypkjellerrom.

Andre opplysninger
32. Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja. Det foreligger avtaler om asfaltering av fellesvei til eiendommene i området. Entreprenør Frustøl AS er tiltenkt entreprenørrollen.
Produktnummer: 1D629B5C-97CC-4045-AFC5-6B485FB32979 Kategori: