HÆGBOSTAD

Audnedalsveien 1359

Prisantydning
2 950 000 kr
Omkostninger
89 620 kr
Totalpris
3 039 620 kr
Formuesverdi
800 316 kr
Formuesverdi sekundær
2 881 136 kr
Kommunale avgifter
5 092 kr / år
Byggeår
1956
P-rom
259 ㎡
Bruksareal
392 ㎡
Tomteareal
12 000 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Påmeldingsvisning 11/4. Småbruk | Våningshus med stor hybel | Uthus | Ca 12 måls tomt | Usjenert og solrikt

Om eiendommen

Standard

Landlig beliggende småbruk på Hægbostad like sør for Vigmostad. Bygningsmassen ligger sørvestvendt på en liten høyde med fin usikt mot Audnaelva. Pent opparbeidet tomt. Ca 2,5 km  til Vigmostad hvor man blant annet har privatskole og ca 15 km til Vigeland med kommunal barne- og ungdomsskole og de fleste sentrumsfasiliteter.

Ca 12 mål tomt som består av pent opparbeidet gårdstun og hage, samt ca 2 mål dyrket mark og ca 5 mål skog. Resten er bebygd og annet markslag.

Boligen er meget innholdsrik og opprinnelig oppført ca 1956, senere påbygd i 1973 og og 1982. Godkjent som tomannsbolig, men innredet som en enebolig med med stor hybel. Boligen er oppført med pussede betongblokker og støpt dekke. Videre i reisverk av trekonstruksjon med stenderverk. Det er hovedsakelig liggende kledning på boligen med mindre deler stående. Taket er utført som valmet tak med stålplater som tekking. Isoleringen er fra de forskjellige oppføringsår. Innvendig er det hovedsakelig tepper og belegg på gulver, tapetserte og panelte vegger, takess, panel og malte tak/strie tak.

Stort uthus på ca 127 kvm i grunnflate som i senere år har vært benyttet til lagring av utstyr og garasje for biler og båt i 1 etasje. I tillegg er det loft.

Se ellers tilstandsrapport. for mer informasjon om bolig og uthus.

Det er lagt inn fiberkabel i huset. Leverandør er Altifiber og kjøper må tegne eget abonnement.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 259 kvm, Bruksareal: 392 kvm, Sekundærrom: 133 kvm.

Bra. pr. etasje.: U.etasje: 54 m²  - 1. etg. 205 m².
U.etasje - P-rom inkl.: Gang, 2 soverom, garderobe.
U.etasje - S-rom inkl.: Innredet gang, innredet soverom, innredet bad, 3 boder, grov vaskerom, trappegang, vedbod, entre.
1. etasje - P-rom inkl.: Entre, hall, wc, kjøkken, stue, gang, 2 soverom, bad, kjøkken. bislag med trappegang kjeller, stue, entre.
1. etasje - S-rom inkl.: Innredet wc rom.

Uthus/Løe:
S-rom: 127 m²
S-rom inkl.: Uthus/løe

Det er avdekket forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift. Boligen er definert som tomannsbolig men det er flere mangler vedrørende brann/lyd.

Det er avvik på krav til takhøyde. Deler av underetasjens nyere del har lavere takhøyde i forhold innredning av rom. Gjelder soverom og bad samt deler av gang. Videre er wc rommet i eldre del og utført med lav takhøyde og disse rom er vurdert som S-rom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger av tilbygg og dagens planløsning. Gang og wc er opprinnelig godkjent som soverom. De ombygde rommene er godkjent for varig opphold.

Lindesnes kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger fra byggeår i arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de opprinnelig var godkjent som.  Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. Det foreligger kun byggetegninger av tilbygg fra 1973 og 1982

Byggeår og byggemåte

1956 ifølge Lindesnes kommune. Boligen er påbygd i 1973 og 1982.

Påkostning og modernisering

2012 Skiftet ett par vinduer i stuen samt i underetasjen mot vest eldre del.

2021 Skyvedør skiftet i stuen mot øst. Varmepumpe installert. Ny terrasse. Nytt vindu i kjeller i eldre del (vaskerom) og på 2 soverom i eldre del.

2005 Nye metallplater tak på bolig.

2010/2021 2010: Nye metallplater på taket til uthuset.

2021: Metallplater anlagt på gavl mot vei på uthuset.
 

Oppvarming

Peisovn og varmepumpe i stue i hoveddel. Vedovn i stue i leiligheten.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 22.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Tomannsbolig vertikaldelt beliggende i landlige og usjenerte omgivelser på vei mot Vigmostad. Tomten er romslig og er i matrikkel 14280m². Rundt boligen er tomten flott opparbeidet med asfaltert innkjørsel, plen, prydbusker, trer, støpte partier, heller, terrasse samt det medfølger romslig uthus/løe.

Boligen er opprinnelig oppført rundt 1956/58 men er blitt bygget på i henholdsvis 1973 og 1983. Jeg vil i utgangspunktet karakterisere boligen som en enebolig med leilighet/hybel, evnt. generasjonsbolig som tiltenkt ved påbygg i 1983, dette grunnet manglende brann/lyd skille. De fleste overflater har normal slitasje ut ifra dets varierende alder, og slik jeg ser det vil man måtte påregne en modernisering/ renovering av mye av boligens overflater om man vil heve standarden til dagens. Til informasjon er nyere del fra 83 funnet i bedre forfatning men det er her og påvist forskjellige avvik. På befaring ble det registrert TG2 og TG3 avvik som må påregnes utbedret/følges opp, disse er nevnt i rapportsammendraget samt er enkelt satt opp nedenfor:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
- Drenering er svekket dette inkluderer og punkt rom under terreng.
- Forstøtningsmur med manglende rekkverk b.l.a.
- Yttervegger med avvik som råte i kledning.
- Taktekking samt øverste loftet må utbedres stedvis.
- Etasjeskillet med normale skjevheter over 3cm samt knirk.
- Begge badene må påregnes total renovert grunnet stand/alder.
- Grov vaskerom uten membran b.l.a.

TG2:
- Grunnmur har stedvis sprekker, det mangler og radonsperre7måling i bolig som normalt i forhold byggeår.
- Balkong, trapper utv./innv. m.m. mangler håndløper, rekkverk/lave rekkverk.
- Vinduer/dører hovedsakelig grunnet oppnådd alder samt diverse normale avvik.
- Nedløp/renner samt takkonstruksjon med avvik.
- Ildsted med avvik.
- Overflater innvendig inkl. 2 toalettrom/wc samt kjøkken eldre del er gitt TG2. Overflater hovedsakelig eldre del.
- Avløpsrør, elektrisk og vannledning grunnet alder bl.a. Ved modernisering må det påregnes utskiftninger.
- VVS bereder er over 20 år, mangler og lekkasjestopper. Videre er der og en oljefyr i bolig som ikke er i bruk.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja. Bad i kjeller må renoveres.

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Lagt fliser oppå belegg i kjellerbad.

Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Nei.

Pkt. 2.2: Er arbeidet byggemeldt? - Nei.

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. fuktmerker i kjeller mot tilbakefylt terreng kommer frem i tilstandsrapport . Pågår også en forsikringssak med vann som kom inn i kjeller gjennom vindu på grunn av tett nedløpsrør fra takrenne I november 2022. Nye veggplater belegg og teppe i deler av kjeller vil bli utført. Selger opplyser pr januar 2023 at dette arbeidet nå er utført og ferdigstilt.

Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja. Noe sprekker i vaskeromsgulv i kjeller samt løs puss i fasaden på fremside av huset.

Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja. Mus på loft og gammel kjeller.

Pkt. 15: Er det nedgravd oljetank på eiendommen? - Ja.

Pkt. 15.1: Eksisterer det et pålegg fra kommune om å fjerne tanken? - Nei.

Pkt. 15.2: Er tanken plombert? - Nei.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad (byggm. Glenn Gundersen). Tak på hus og uthus har hvert skiftet siden byggeår samt noe vinduer og dører.

Pkt. 17: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? - Ja. Enebolig med utleiedel.

Pkt. 17.1: Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? - Ja. Eldre bolig ble påbygd i 1983 som generasjonsbolig.

Pkt. 22: Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? - Ja. Ihht tilstandsrapport kommer det frem at det ikke er søkt ferdigattest på påbygg fra 1983.

Pkt. 23: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Ja. Tilstandsrapport blir utarbeidet i forbindelse med salget av eiendommen.

Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? - Ja. På kartet står det at eiendommen strekkes seg over på andre siden av riksveien dette er uavklart og salget omfatter det som er på oversiden av riksveien.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Avkjørsel fra E39 i rundkjøring med fyrtårn: Kjør inn på FV 460 i retning vigeland. Hold høyre side av Audnaelva nordover dalen i 14,5 km. Sving høyre inn  Audnedalsveien i grenda Hægbostad. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Tomt

Areal: Ca 12 000 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er meget pent opparbeidet med asfaltert oppkjørsel og tun. Flott plen med blant annet prydbusker, trær, støpte partier, heller og terrasse. Ellers noe dyrket mark og noe skog.

Fordelingen er iflg Nibios kartdatabase slik:

Ca 3,3 dekar fulldyrket jord (ca 1,7 dekar tilhører ikke denne eiendommen, se under)
Ca 5 dekar produktiv skog
Ca 4 dekar annet markslag
Ca 2 dekar bebygde arealer m.m.

Eier opplyser at arealet ned mot elva vist på Nibiokartet bak i salgsoppgaven ikke følger denne eiendommen. Iflg Nibios kart utgjør dette ca 1,7 dekar av totalarealet. Det betyr at totalarealet for eiendommen er ca 12 dekar.

Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling, matrikkelinfo og jordskifte fra 1989 (grense mellom bnr 25 og bnr 13). Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. Det anbefales en ny oppmåling i dene forbindelse.

Parkering

Garasje i uthus. Ellers rikelig med parkeringsmuligheter på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger tillatelse til oppføring av tilbygg, datert 04.04.1973.
Det foreligger tillatelse til oppføring av tilbygg, datert 09.12.1982.

Det gjøres oppmerksom på at boligen i matrikkelen er betegnet som en vertikaldel tomannsbolig. Boligen tilfredstiller ikke dagens krav til en tomannsbolig blant annet pga  avvik i lyd-og brannskille.  Boligen fremstår i dag som en enebolig med stor hybel. Se også tilstandsrapport.

Reguleringsplan

Eiendommen er uregulert, men avsatt til "LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, nåværende", spredt boligbebyggelse, framtidig", "ras- og skredfare" og "hensyn landbruk", tilhørende kommuneplanens arealdel 2019-2030 (PlanID: 1029201910), datert 05.09.2019.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig fylkesvei. Privat vei inn til selve eiendommen. Ikke tilknyttet offentlig vann og avløp.
Vann fra borehull på egen eiendom.
Septiktank med spredegrøfter for kloakk på egen eiendom

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1989/679-1/39  Jordskifte14.02.1989 
Grensegangssak - nr.6/82
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen er iflg matrikkelen godkjent som tomannsbolig, men fungerer i dag som en enebolig med stor hybel. Se punktet ferdigattest for mer informasjon.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt.  Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,-)) 89 620,- (Omkostninger totalt) 3 039 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 092 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt (4 172,-) og feiing (920,-).
Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er p.t kr 3820.-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Formuesverdi

Primær: Kr. 800 316,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 881 136,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Audnedalsveien 1359, Gnr. 513 Bnr. 25 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn/steketopp, kjøleskap/kombiskap og oppvaskmaskin.

Kjøkkenlampe følger IKKE med i handelen.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0173

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0173. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 950 000,-) (Kr.59 000)
Tilrettelegging (Kr.14 500)
Totalt kr. (Kr.87 035)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3065947