Heistad

"Åsen" utviklingstomt gnr. 69 bnr. 146

Prisantydning
3 000 000 kr
Omkostninger
91 470 kr
Totalpris
3 091 470 kr
Tomteareal
1 284 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Romslig og spennende tomt beliggende i hjertet av Heistad sentrum regulert til bolig/forretning.

Beliggenhet

Adkomst

Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Det er ikke etablert egen parkering på eiendommen. Nye eiere må selv etablere parkering for tomten.
Til informasjon er den store parkeringsplassen eid av Fjordgløttvegen 5 A/C - Hansen Begravelsesbyrå AS.

Barnehage, skole og fritid

Lundelia barnehage (ca. 6 min å gå)
Rypevegen barnehage (ca. 12 min å gå)
Melkeveien barnehage (ca. 21 min å gå)

Skolekrets

Heistad barne- og ungdomsskole

Offentlig kommunikasjon

Bussholdeplass rett på oppsiden ved veien.

Beliggenhet

Velkommen til "Åsen" på Heistad.

Eiendommen ligger i et svært attraktivt og sentrumsnært område på Heistad med gåavstand til absolutt alt området har å tilby. Her har man mulighet til å sikre seg en svært spennende tomt som ligger et steinkast unna vannet. I området finner du blant annet 2 dagligvarehandler, apotek, frisør, flere treningssentre, hyggelig cafe m.m.

Fra eiendommen er det ca. 1 minutt til bussholdeplasser med hyppige avganger i begge retninger. For barnefamilier er det trygge gangveier til Heistad barne- og ungdomsskole, samt barnehager som Lundelia barnehage beliggende noen minutter unna. Ved skolen er det gode tilbud av fritidsaktiviteter som fotball, håndball, frisbee samt oppkjørte løyper på vinterstid.

For de turglade har man et bredt utvalg av trivelige turområder som kyststien langs fjorden eller Frierstien og Gravaskogen med et uendelig nettverk av turløyper.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Eiendommen har per i dag ingen operativ tilkobling til vann- og avløp. Neste eier må derfor koble seg på vann- og avløpsnett.

Det er ikke etablert noen adkomstrett for kjørevei opp til tomten. Det anbefales å undersøke dette med kommune, eller kontakte nærliggende naboer for muligheten til veirett på baksiden av tomten.

Reguleringsplan

Eiendommen har en egen reguleringsplan kalt "Åsen" gnr. 69/bnr 146 og er inndelt i følgende:

Bolig/forretning: 588,57 kvm.
Felles grøntareal: 60.15 kvm.
Felles lekeplass: 461.68 kvm.
Gang-/sykkelvei: 70 kvm.
Parkeringsplass: 74.33 kvm.
I henhold til reguleringsplan ligger utnyttelsesgrad på U=0,54.

Reguleringsplanen ligger som vedlegg i salgsoppgaven. Det fremkommer ingen reguleringsbestemmelser tilknyttet planen. Det anbefales å sjekke med kommunen hva som gjelder for eiendommen dersom man har planer om utbygging på tomta.

Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen. Plannavn er Heistad Marked med PlanID 3806 788. Planen kan leses i sin helhet på Porsgrunn kommune sine sider.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1961/501751-3/101 Bestemmelse om gjerde 07.08.1961
I heftelsen står det følger: Kjøperen skal sørge for skikkelig gjerde på den del av parsellen som grenser til gnr. 69, bnr. 15 og gnr. 69 bnr 123 uten omkostninger for selgeren.

1987/16648-2/101 Forkjøpsrett 21.09.1987
RETTIGHETSHAVER: MOE AAGOT HOLDT
I heftelsen står det at ved videre overdragelse til andre enn mottagers livsarvinger har overdrageren forkjøpsrett for levetid. Denne forfaller da dagens selgere overtok tomten i arv.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter er funnet tinglyst på eiendommen.

Kommentar konsesjon

Det er ikke konsesjon på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-))

91 470,- (Omkostninger totalt)

3 091 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Eiendommen ble opprinnelig skilt ut fra gnr. 69 bnr. 15 på 60-tallet og har i senere tid gått i generasjon. I 2007 ble eiendommen regulert med egen plantegning kalt "Åsen".

Det foreligger ingen rammetillatelse eller igangsettelse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81230017. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

1961/501751-3/101 Bestemmelse om gjerde 07.08.1961
I heftelsen står det følger: Kjøperen skal sørge for skikkelig gjerde på den del av parsellen som grenser til gnr. 69, bnr. 15 og gnr. 69 bnr 123 uten omkostninger for selgeren.

1987/16648-2/101 Forkjøpsrett 21.09.1987
RETTIGHETSHAVER: MOE AAGOT HOLDT
I heftelsen står det at ved videre overdragelse til andre enn mottagers livsarvinger har overdrageren forkjøpsrett for levetid. Denne forfaller da dagens selgere overtok tomten i arv.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter er funnet tinglyst på eiendommen.

Info kommunale avgifter

Det betales pr. idag ingen kommunale avgifter for tomten.

Påkobling til kommunalt vann- og avløp skjer gjennom kommune og tilkoblingsavgift vil tilkomme.

Vilkår og betingelser

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: 0FB21C34-26A7-4A78-9F0E-AE0DA1CC7F1F Kategori: