Heistad

"Åsen" utviklingstomt gnr. 69 bnr. 146

Prisantydning
3 000 000 kr
Omkostninger
91 470 kr
Totalpris
3 091 470 kr
Tomteareal
1 284 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Romslig og spennende tomt beliggende i hjertet av Heistad sentrum regulert til bolig/forretning.

Beliggenhet

Adkomst

Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Det er ikke etablert egen parkering på eiendommen. Nye eiere må selv etablere parkering for tomten.
Til informasjon er den store parkeringsplassen eid av Fjordgløttvegen 5 A/C - Hansen Begravelsesbyrå AS.

Barnehage, skole og fritid

Lundelia barnehage (ca. 6 min å gå)
Rypevegen barnehage (ca. 12 min å gå)
Melkeveien barnehage (ca. 21 min å gå)

Skolekrets

Heistad barne- og ungdomsskole

Offentlig kommunikasjon

Bussholdeplass rett på oppsiden ved veien.

Beliggenhet

Velkommen til "Åsen" på Heistad.

Eiendommen ligger i et svært attraktivt og sentrumsnært område på Heistad med gåavstand til absolutt alt området har å tilby. Her har man mulighet til å sikre seg en svært spennende tomt som ligger et steinkast unna vannet. I området finner du blant annet 2 dagligvarehandler, apotek, frisør, flere treningssentre, hyggelig cafe m.m.

Fra eiendommen er det ca. 1 minutt til bussholdeplasser med hyppige avganger i begge retninger. For barnefamilier er det trygge gangveier til Heistad barne- og ungdomsskole, samt barnehager som Lundelia barnehage beliggende noen minutter unna. Ved skolen er det gode tilbud av fritidsaktiviteter som fotball, håndball, frisbee samt oppkjørte løyper på vinterstid.

For de turglade har man et bredt utvalg av trivelige turområder som kyststien langs fjorden eller Frierstien og Gravaskogen med et uendelig nettverk av turløyper.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Eiendommen har per i dag ingen operativ tilkobling til vann- og avløp. Neste eier må derfor koble seg på vann- og avløpsnett.

Det er ikke etablert noen adkomstrett for kjørevei opp til tomten. Det anbefales å undersøke dette med kommune, eller kontakte nærliggende naboer for muligheten til veirett på baksiden av tomten.

Reguleringsplan

Eiendommen har en egen reguleringsplan kalt "Åsen" gnr. 69/bnr 146 og er inndelt i følgende:

Bolig/forretning: 588,57 kvm.
Felles grøntareal: 60.15 kvm.
Felles lekeplass: 461.68 kvm.
Gang-/sykkelvei: 70 kvm.
Parkeringsplass: 74.33 kvm.
I henhold til reguleringsplan ligger utnyttelsesgrad på U=0,54.

Reguleringsplanen ligger som vedlegg i salgsoppgaven. Det fremkommer ingen reguleringsbestemmelser tilknyttet planen. Det anbefales å sjekke med kommunen hva som gjelder for eiendommen dersom man har planer om utbygging på tomta.

Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen. Plannavn er Heistad Marked med PlanID 3806 788. Planen kan leses i sin helhet på Porsgrunn kommune sine sider.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1961/501751-3/101 Bestemmelse om gjerde 07.08.1961
I heftelsen står det følger: Kjøperen skal sørge for skikkelig gjerde på den del av parsellen som grenser til gnr. 69, bnr. 15 og gnr. 69 bnr 123 uten omkostninger for selgeren.

1987/16648-2/101 Forkjøpsrett 21.09.1987
RETTIGHETSHAVER: MOE AAGOT HOLDT
I heftelsen står det at ved videre overdragelse til andre enn mottagers livsarvinger har overdrageren forkjøpsrett for levetid. Denne forfaller da dagens selgere overtok tomten i arv.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter er funnet tinglyst på eiendommen.

Kommentar konsesjon

Det er ikke konsesjon på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-))

91 470,- (Omkostninger totalt)

3 091 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Eiendommen ble opprinnelig skilt ut fra gnr. 69 bnr. 15 på 60-tallet og har i senere tid gått i generasjon. I 2007 ble eiendommen regulert med egen plantegning kalt "Åsen".

Det foreligger ingen rammetillatelse eller igangsettelse.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81230017. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

1961/501751-3/101 Bestemmelse om gjerde 07.08.1961
I heftelsen står det følger: Kjøperen skal sørge for skikkelig gjerde på den del av parsellen som grenser til gnr. 69, bnr. 15 og gnr. 69 bnr 123 uten omkostninger for selgeren.

1987/16648-2/101 Forkjøpsrett 21.09.1987
RETTIGHETSHAVER: MOE AAGOT HOLDT
I heftelsen står det at ved videre overdragelse til andre enn mottagers livsarvinger har overdrageren forkjøpsrett for levetid. Denne forfaller da dagens selgere overtok tomten i arv.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter er funnet tinglyst på eiendommen.

Info kommunale avgifter

Det betales pr. idag ingen kommunale avgifter for tomten.

Påkobling til kommunalt vann- og avløp skjer gjennom kommune og tilkoblingsavgift vil tilkomme.
Produktnummer: 0FB21C34-26A7-4A78-9F0E-AE0DA1CC7F1F Kategori: