Surtebogen

Asdalstrand 33

Prisantydning
1 100 000 kr
Omkostninger
43 970 kr
Totalpris
1 143 970 kr
Formuesverdi
560 668 kr
Formuesverdi sekundær
2 018 406 kr
Kommunale avgifter
1 404 kr / mnd
P-rom
111 ㎡
Bruksareal
288 ㎡
Tomteareal
1 693 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med tidligere butikklokale på Asdalstrand - Enkel standard og behov for renovering

Om eiendommen

Standard

Boligen holder enkel standard, og det må påregnes renovering. I boligen har det tidligere vært butikk i førsteetasje, og dette lokalet er i stor grad uendret. Butikklokalet har i dag egen inngang fra forsiden, og det er store vindusflater mot gaten. Her kommer man inn i et stort, åpent rom langs lengden av huset, og det er tilgang til et stort lagerrom med dør ut til tidligere lasterampe. Butikklokalet har direkteadkomst til resten av boligen via lagerrommet og trapperom ned til kjelleren med store kjellerrom.

På siden av boligen er det inngang til boligdelen. Her kommer man inn i vindfang/trappegang, med adkomst til butikklokalet, samt et tidligere toalettrom som har vært benyttet til vaskerom.

Opp trappen til 2. etasje er det gang med adkomst til stuen, bad og soverommene. I stuen er det god plass til sofagruppe og spisestue, og det er utgang til balkong med sjøutsikt. Kjøkkenet er stort, og det er god plass til spisegruppe også her. Eldre kjøkkeninnredning.

Det er til sammen tre soverom i etasjen.

Baderommet har eldre standard, og det er montert toalett og servantseksjon. Dusjkabinett er fjernet.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 111 kvm, Bruksareal: 288 kvm Sekundærrom: 177 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 89 m²  - 1. etg. 100 m²  - 2. etg. 99 m².
P-rom inkl:
1. etasje: Vindfang, trapperom, vaskerom
2. etasje: Gang, bad, stue, kjøkken, 3 soverom
S-rom inkl.:
1. etasje: Bod, lagerrom, lagerrom (butikklokale)
Kjeller: Diverse kjellerrom

Garasje:
Bra: 30 m² - S-rom: 30 m²

Takstmann kommenterer følgende om areal:
Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig. Areal er skjønnsmessig vurdert da garasjen var låst på befaringen.Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

i følge Bamble kommune.

Oppvarming

Peisovn i stuen. Ellers elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Tor Andrè Strøm den 23.02.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Dører
Innvendig > Overflater
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Innvendig > Rom Under Terreng
Våtrom > Generell > Vaskerom
Tomteforhold > Terrengforhold
TG IU (Ikke undersøkt):
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Utvendig > Nedløp og beslag
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Utvendig > Utvendige trapper
Innvendig > Radon
Innvendig > Pipe og ildsted
Innvendig > Innvendige trapper
Innvendig > Innvendige dører
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Tomteforhold > Drenering
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Tomteforhold > Septiktank

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Asdalstrand i Surtebogen i et rolig område med spredt bebyggelse. Her er det kort vei til sjøen ved Frierfjorden, som du også har utsikt til fra blant annet balkongen i 2. etasje. I området er det stor båthavn i skjermet farvann her like ved Frierfjordens utløp i Eidangerfjorden. Med bil er det cirka 9 minutter til Stathelle, og 22 minutter til Porsgrunn sentrum.

Tomt

Areal: 1 693 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen består av to bruksnumre, som har et samlet areal på 1.693 kvm. Boligen er plassert mot tomtegrensen mot Asdalveien, og på boligens fremside er det stor gressplen ned mot bekken som renner til sjøen.

Parkering

Parkeringsmuligheter foran boligen og garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Dette er ikke uvanlig for eldre bygninger. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at eventuelt ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område. I kommuneplanens arealdel er eiendommen vist med formål LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift), og deler av eiendommen er også vist med formålet "Forretninger - nåværende". Dette gjelder del av tomten ved garasje. Deler av tomten er vist med ekstra formål bevaring naturmiljø, og en liten del av tomten ned mot bekken er vist med ras- og skredfare. I NVE sitt kart for faresoner er det vist til Statens Vegvesen sin kvikkleirekartlegging, der deler av eiendommen er vist med forekomst/mulighet for kvikkleire. I NVE sitt offisielle kart er det ikke vist med slik sone. Statens Vegvesen forklarer sin kvikkleirekartlegging slik:
"Statens vegvesens historiske data tegnes opp som «Kvikkleireområder» i NVE Atlas/Skrednett. Dette er ikke fullverdige «kvikkleiresoner» utredet etter NVEs veileder, men en skravering av områder der Statens vegvesen har påtruffet kvikkleire i tidligere geotekniske undersøkelser."

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Avløp til septiktank med årlig tømming av Bamble kommune. Gebyr til dette inngår i kommunale avgifter.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1943/500694-1/101  Bestemmelse om gjerde, tinglyst 19.07.1943 
 
1959/501644-1/101  Erklæring/avtale tinglyst 28.08.1959 
Vegvesenets betingelser vedtatt vedr. vannledning gjennom bygdeveg.
Gjelder denne registerenheten med flere

1967/502945-2/101  Bestemmelse om vannledn. 23.10.1967 
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Konsesjon

Bamble kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)) 43 970,- (Omkostninger totalt) 1 143 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 1 403,60 pr. mnd

Formuesverdi

Primær: Kr. 560 668,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 018 406,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Asdalstrand 33, Gnr. 9 Bnr. 26 og Gnr. 13 Bnr. 8 i Bamble kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 07 36 47.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-23-0022

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-23-0022. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Fredrik Risanger Busk, tlf. 45 07 36 47

Vederlag

Provisjon: kr 45.000,-
Tilretteleggingshonorar kr 12.000,-
Markedspakke kr 16.000,-

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3068778