Arendal

Åsbieveien 16

Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Arendal - Utleie Næringslokaler på Stoa- Kontor - lager - verksted

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere representative kontor og lagerlokaler i populært industriområde på STOA  - Arendal. Nettpartner holder til i dette bygget og har for fremleie godt tilpassede lokaler for potensielle leietagere både på kontordel og lagerplass/verksted. Frittstående lager bygg står også på tomten for utleie. Uteareal og parkeringsplasser kan også inngå i leieavtalen. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0155

Utleieobjekt

Åsbieveien 16, Gnr. 433 Bnr. 138 i Arendal kommune.

Utleier

Nettpartner
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet i populært industriområde i Arendal ca. 10 min. kjøring til sentrum. Kort vei ut til motorvei E18.

Utleietype

Kontor og lager/verksted.

Byggeår

2009

Bygninger og byggemåte

Stålbygg

Areal

Hovedbygg med to etasjer kontorer på ca 700 kvm og var 500 kvm. oppvarmet lager/verksted.
Lagerbygg med to uisolerte haller på ca. 630 kvm, samt ca. 4 600 kvm. tomt.
Det søkes etter en leietaker som tar hele eller deler av arealene. Inndeling kan diskuteres..

Innhold

Innhold

Se tegninger for innhold. Utleier er meget fleksibel over for hvilke lokaler i bygget leietager ønsker både med hensyn til antall kontorer og lagerplass.

Standard

Flotte lokaler med høy standard.

Diverse

Heis i bygget.

Parkering

Godt med parkeringsplasser på tomt samt uteareal som kan medfølge i leieavtalen etter nærmere avtale.

Oppvarming

Elektrisk/Vent. anlegg,

Vilkår og betingelser

Tomt

Stor tomt med parkeringsplasser og mulighet for å leie uteareal.

Leiekontrakt

Standard megler fremleiekontrakt vil bli brukt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Næringsvirksomhet, tilhører kommuneplan 2019 - 2029. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Pristilbud gis så snart ønskede lokaler er definert.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Lovverk og avtalebetingelser

Ved utleie til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055745