ÅSANE | NÆR GRANHOLMEN

Åsane 6

Prisantydning
4 550 000 kr
Omkostninger
126 450 kr
Andel fellesformue
16 760 kr
Totalpris
4 676 450 kr
Formuesverdi
971 951 kr
Formuesverdi sekundær
3 693 412 kr
Felleskostnader
3 761 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2021
Internt bruksareal (BRA‑i)
75 ㎡
Bruksareal
80 ㎡
Tomteareal
712 ㎡
Etasje
4
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Ta kontakt for visning! Meget tiltalende, "ny" 3-r selveier toppleil. med 18 kvm vestvendt terrasse | Heis | Parkering

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i byggets toppetasje (4.etg.) og inneholder:
entré, stue, kjøkken, 2 soverom, bad og vaskerom. 18 kvm vestvendt terrasse.

Utover dette medfølger parkeringsplass i garasjekjeller, samt 5 kvm bod.

Oppvarming

Boligen er tilknyttet fjernvarme til forbruk varmtvann og vannbåren gulvvarme. Utover dette varmes leiligheten opp ved elektrisitet. Balansert ventilasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Skolekrets

Store Bergan barneskole og Ranvik ungdomsskole

Offentlig kommunikasjon

Nærmeste holdeplass er Granholmen (ved Meny) og ligger kun et par minutters gange fra boligen.

Parkering

Det medfølger én parkeringsplass i felles garasjekjeller med lader for elbil.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig, populært og barnevennlig boligområde på Åsane, noen få kilometer syd for Sandefjord sentrum. Området har en naturskjønn beliggenhet, men likevel nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, samt sentrums rike utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Det er kort vei til lekeplass, lysløype, skiløyper og idrettsanlegg.

Fra eiendommen er det kort vei til Granholmen badestrand med yrende liv sommerstid og hvor blant annet Sandefjord Seilforening holder til. Gangavstand er det også til Marums flotte natur med oppkjørte skiløyper og lysløype på vinteren. Her ligger også Sandefjords golfbane.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved blant annet ved Meny eller Rema 1000, som også har post i butikk. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Hvaltorvet kjøpesenter over 60 butikker. I Sandefjord vil du finne et rikt utvalg av spesialforretninger i et meget kundevennlig sentrum.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvorav nærmeste holdeplass er Granholmen (ved Meny) og ligger kun et par minutters gange fra boligen. Ved å benytte bil tar det ca. 7 min til sentrum, 16 min til Sandefjord Lufthavn, 17 min til Larvik sentrum, 27 min til Tønsberg sentrum og 1 time og 20 min til Oslo.

Eiendommen har gangavstand til Store Bergan barneskole og sykkelavstand til Ranvik ungdomsskole. Det finnes et godt utvalg av både private og kommunale barnehager i området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 26.08.2021. Ferdigattesten gjelder "Leilighetsbygg/boligblokk i 4 etasjer + parkeringskjeller, med 15 boenheter". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse, Gul sone iht. T-1442, Ras- og skredfare, Rød sone iht. T-1442. Kommuneplan datert 21.09.2023.
Eiendommen ligger i regulert område under planområde Åsane 2-8 datert 18.02.2021. Reguleringsformål er boligbebyggelse.

Øvrige opplysninger fra kommunen:
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

I gjeldende kommuneplan er det vist hensynssone «ras og skredfare, kvikkleire» over eiendommen. Det må påregnes krav om geotekniske vurderinger før iverksetting av byggetiltak i disse områdene, jf. kommuneplanbestemmelse 5.1.2. Eiendommen ligger innenfor gul og rød støysone iht. til Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442). Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av bygninger med støyfølsomme bruksformål, deriblant boliger. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål, deriblant bolig. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger. Kommunen kan i enkelttilfeller vurdere å tillate gjenoppbygging, ombygging og utviding av eksisterende bygninger i rød sone dersom det ikke blir etablert flere boenheter.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3907/132/293/11:
15.12.1905 - Dokumentnr: 900050 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

25.05.1909 - Dokumentnr: 910014 - Utskifting
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

27.02.1967 - Dokumentnr: 990116 - Elektriske kraftlinjer
Sandar Elverk
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

27.05.1970 - Dokumentnr: 2681 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:12
Bruk av fegaten m.v.
Overført fra gnr. 132, bnr. 167
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

20.11.1975 - Dokumentnr: 7570 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra gnr 133 bnr 26
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

29.05.1981 - Dokumentnr: 3833 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:133 Bnr:50
Naboerklæring
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

02.09.1986 - Dokumentnr: 6807 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:133 Bnr:71
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:133 Bnr:72
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:133 Bnr:73
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

30.06.1989 - Dokumentnr: 4943 - Erklæring/avtale
RETT FOR KOMMUNEN TIL Å KJØPE UBEBYGGET GRUNN TIL KOMMUNALT
ELLER ANNET OFFENTLIG BRUK
MED FLERE BESTEMMELSER
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

24.01.1991 - Dokumentnr: 512 - Elektriske kraftlinjer
Elektrisk kabeltrace 110 m
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

15.04.2020 - Dokumentnr: 2334641 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

09.12.2020 - Dokumentnr: 3460576 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

06.01.2022 - Dokumentnr: 22482 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:481
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:482
Rett til teknisk rom for felles jordvarme, strøm til fellesarealer, vanninntak etc.
Gjelder denne registerenheten med flere

30.07.2021 - Dokumentnr: 932926 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 11
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 750/12410


Kommentar konsesjon

Det er ingen konsesjonsplikt på eiendommen. 

Kommentar Bo/Driveplikt

Ingen boplikt.

Kommentar odelsrett

Gjelder ikke denne eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 113 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 126 450,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Lys, tiltalende leilighet hvor overflater består av parkett på gulv i alle oppholdsrom, mens bad og vaskerom er flislagt. Det er vannbåren gulvvarme i leiligheten. Vegger og himlinger er sparklet og malt i tidsriktige fargevalg.

Lekkert bad som er innredet med servantinnredning, veggmontert toalett og dusjhjørne med glassdører.

Pent, stilrent kjøkken med glatte fronter og benkeplater av laminat. Det er integrerte hvitevarer som kjøl/fryseskap ,oppvaskmaskin, komfyr og induksjonstopp. Vannstoppsystem og komfyrvakt.
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstingeniør Bjarne Henry Johansen den 05.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hel og pen leilighet i godt stand. Det er lite fall på vaskeromsgulvet, dvs. ikke 25 mm fra topp sluk til topp membran ved dør. Det mangler spalte under døren til vaskerommet for tilluft.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3 (store eller alvorlige avvik):
- Ingen

TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Våtrom > Etasje > Vaskerom > Overflater Gulv: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Våtrom > Etasje > Vaskerom > Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
- Kjøkken > Etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning: Døren på oppvaskmaskinen er løs.

TG2 (som ikke krever tiltak):
- Ingen
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Boligen er en del av et boligsameie. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3907/132/293/11:
15.12.1905 - Dokumentnr: 900050 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

25.05.1909 - Dokumentnr: 910014 - Utskifting
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

27.02.1967 - Dokumentnr: 990116 - Elektriske kraftlinjer
Sandar Elverk
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

27.05.1970 - Dokumentnr: 2681 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:12
Bruk av fegaten m.v.
Overført fra gnr. 132, bnr. 167
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

20.11.1975 - Dokumentnr: 7570 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra gnr 133 bnr 26
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

29.05.1981 - Dokumentnr: 3833 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:133 Bnr:50
Naboerklæring
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

02.09.1986 - Dokumentnr: 6807 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:133 Bnr:71
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:133 Bnr:72
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:133 Bnr:73
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

30.06.1989 - Dokumentnr: 4943 - Erklæring/avtale
RETT FOR KOMMUNEN TIL Å KJØPE UBEBYGGET GRUNN TIL KOMMUNALT
ELLER ANNET OFFENTLIG BRUK
MED FLERE BESTEMMELSER
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

24.01.1991 - Dokumentnr: 512 - Elektriske kraftlinjer
Elektrisk kabeltrace 110 m
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

15.04.2020 - Dokumentnr: 2334641 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

09.12.2020 - Dokumentnr: 3460576 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:293
Gjelder denne registerenheten med flere

06.01.2022 - Dokumentnr: 22482 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:481
Rettighetshaver: Knr:3907 Gnr:132 Bnr:482
Rett til teknisk rom for felles jordvarme, strøm til fellesarealer, vanninntak etc.
Gjelder denne registerenheten med flere

30.07.2021 - Dokumentnr: 932926 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 11
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 750/12410


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inngår i de månedlige felleskostnader

Byggemåte

Bygningen har malte trevinduer med 3-lags glass med aluminiums bekledning. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre med aluminiums bekledning. Se forøvrig tilstandsrapport vedlagt salgsoppgaven.

Info strømforbruk

Dagens eier opplyser om et strømforbruk tilsvarende kr 12 139,- for 2023.

Polisenummer

SP3761095

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Dette leveres av Sandefjord Bredbånd (Altibox)
Produktnummer: C774AA57-F09F-438A-BB41-76D0E37D81AB