Frøysland

Asalbakken 7C

Byggeår
1975
P-rom
100 ㎡
Bruksareal
143 ㎡
Totalt bruksareal
143 ㎡
Tomteareal
227 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Fint enderekkehus med usjenert og pent opparbeidet uteområde. Tilhørende garasje like ved huset.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Rekkehuset går over to etasjer. Underetasjen inneholder entre, gang, 2 soverom, bad, to boder og trappebod. 1. etasje inneholder stue, soverom og kjøkken. Det er også to utvendige boder på eiendommen. Garasje i rekke på eget gnr/bnr.

Oppvarming

Vedovn i stua, for øvrig elektrisk oppvarming. Det er montert varmepumpe nede i gangen.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Svært familie/barnevennlig område. Her er det gangavstand til blant annet barnehage, barneskole, ballbinge og idrettsanlegg med flerbrukshall. Fin badeplass m/strand og fine turområder ligger også innenfor grei gangavstand.

Skolekrets

Frøysland

Offentlig kommunikasjon

Jevnlige avgang med Taxsus til sentrum

Parkering

Parkering i garasje.

Beliggenhet

Rekkehus beliggende i etablert småhusbebyggelse på Frøysland. Kort avstand til barneskole, Flerbrukshall, barnehager, lekeplasser, lokalbutikk og flotte turområder i Hålandsheia. Fere badetjern i nærmiljøet; Frøyslandstjødna og Stemmen. Gangavstand til sentrum er ca. 15 minutter.

Offentlige opplysninger

FerdigattestDet foreligger ferdigattest datert 04.05.1976. Det foreligger ferdigattest for rehabilitering av pipe datert 06.10.2020. Det foreligger tillatelse til oppføring av innebygd terrasse på ca. 11kvm, datert 30.06.2016. Det foreligger samtykke til melding om overbygg over inngangsparti på bolig, datert 31.07.2009. Det foreligger byggetillatelse for garasjer, datert 29.06.1982.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Ut ifra dokumentasjon mottatt av kommunen er overbygget med boder godkjent men det er kun betegnet som overbygg. Skulle vært søkt som boder med tegninger av fasade. Videre er og inngangspartiet tettet igjen i ettertid, her mangler det og godkjenning på dette. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Frittliggende småhusbebyggelse delareal 207 kvm og kjørevei delareal 20kvm, tilhører reguleringsplan Frøysland, ikrafttredelse 05.07.1972. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/51/186:
02.02.1976 - Dokumentnr: 321 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser


Dokumentnr: 902103 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:51 Bnr:237
Opprinnelig fradelt fra gnr 51 bnr 164


01.01.2020 - Dokumentnr: 1779145 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:51 Bnr:186


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 59 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 76 220,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Eiendommen ligger i et etablert boligfelt som er bebygd med rekkehus, eneboliger og rekkehus.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 30.11.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Ende rekkehus beliggende sentralt til ved Frøysland i Mandal i attraktivt boligfelt. Området tilbyr nærhet til turområder, skoler, barnehager, dagligvarebutikker og Mandal sentrum med alt av dets fasiliteter. Boligen er oppført i 1975 og er i all hovedsak funnet i bra stand men har noen avvik hovedsakelig grunnet alder på overflater. De fleste vinduer er skiftet i nyere tid ellers er de fleste øvrige overflater av eldre dato. Innvendig er det stedvis blitt gjort normale moderniseringer som maler arbeider, nyere gulv m.m. kjøkkenet er og av nyere dato. Det er registrert enkelte konstruksjoner som er gitt TG 2 og TG 3, da dette blant annet er forhold hvor utførelse avviker fra standardens krav (NS3600), og ikke nødvendigvis har skader eller feil som tilsier at umiddelbare tiltak er nødvendig. Samtidig er det enkelte av forholdene som blant annet påvirker sikkerhet i bruk og vannskadesikkerhet, og hvor det anbefales at tiltak utføres. Deler av avvikene er enkelt beskrevet nedenfor og blir ytterlige kommentert i rapport:

TG3:
- Dreneringen er svekket og rom under terreng har avvik.
- Badet må påregnes total renovert.
 - Terrasse mangler rekkverk.
- Det mangler stigetrinn for feier på taket.

TG2:
- Grunnmur, støttemur med normale avvik etter alder.
- Vinduer/dører med noen avvik.
- Tekking, øverste loft og renner/nedløp grunnet alder og avvik.
- Trappen har normale avvik etter alder.
- VVS og El-anlegg grunnet alder og krav.
- Etter kommunale papirer er det mulig en oljetank plassert på eiendommen som må saneres. Må sjekkes om er relevant.
- Innvendige overflater har noe bruksslitasje etter eldre lekkasjer m.m.
- Utvendige boder og garasjen er i hovedsak kun arealmålt. Har avvik som vil trenge vedlikehold i fremtiden.

Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Godt utnyttet rekkehus.
- Romslige verandaer/terrasser inkl. flott anlagt hage med pergola.
- Oppvarming med vedovn og varmekabler.
- 3 soverom.
- Garasje medfølger i felles anlegg.

Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail.
Lykke til på visning!

Følgende avvik har fått TG3: 
- Drenering: Dreneringen er synlig svekket fra innsiden og det er fall inn mot grunnmur på sør og vest siden som gjør at grunnmuren er utsatt for fuktpåkjenning. Innvendig ble det registrert høye fuktverdier i murer samt på badet. Murer har og synlig utslag av kalk/salt utslag. Ut ifra alder på drenering og det svekkelser bør en utbedring påregnes. TG3 settes etter krav, se og punkt rom under terreng samt våtrom for mer.
- Rom under terreng: Dreneringen er synlig svekket på murer da fuktmålinger viser fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Videre er det registrert synlig kalk/salt utslag på murer. På badet ble det og brukt hammerelektrode mot terrenget, her og større utslag av fukt. Det er og opplyst fra eier at det er beliggende asfaltpapp mot murer på badet, noe som var normalt under byggeåret men har vist seg i ettertid at gjør at fukt blir stående i konstruksjonen.
- Balkonger, terrasse og platting: Terrassen er funnet i bra stand. TG3 er kun gitt etter krav da øverste parti og trappen ut fra stuen mangler rekkverk og kan medføre til skade/fall.
- Utstyr på tak: TG3 er gitt etter krav da det ikke er etablert stige for feier på taket.
- Våtrom: Bad: Badet er oppført med fliser på gulv, baderomsplater og panelplater på vegger. Rommet inneholder vvs bereder, opplegg for vaskemaskin, vannstopper og vannmåler bak skyvedørsgarderobe. Videre med dusjkabinett, vask med innredning og vegghengt toalett. Det er mekanisk vifte i rommet og tilluft ved dør. TG3 settes flere avvik registrert og badet må påregnes total renovert etter krav og avvik funnet. Av avvik registrert nevnes følgende: Fukt mot terreng, manglende membran, alder membran, sprekk og hulrom/bom i flis, manglende fall m.m.

Følgende avvik har fått TG2:
- Grunnmur og fundamenter: I all hovedsak er muren funnet i bra stand. TG2 settes etter krav da det registreres stedvis sprekkdannelser i grunnmur. På sørsiden er for øvrig ikke grunnmur videre visuell grunnet terrasse anlagt. For å hindre fuktinntrekk/frostspreng, anbefales en gjenpussing. Løpende observasjoner anbefales og for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling.
- Støttemur: Støttemur i betong anlagt. TG2 settes da det er oppført busker som hindrer for fall, men ved vinterstid vil det være noe fare for fall.
- Vinduer og dører: Vinduer og dører er i all hovedsak funnet i bra stand. Vinduer/dør i underetasjen mot utvendige boder er og ikke utsatt for vær og funnet i bra stand ut ifra alder. TG2 er gitt de eldre vinduer og dører grunnet oppnådd alder og fare for punkteringer. Videre tar noen vinduer/dører imot karm, samt vindu entre mot vest kan ikke åpnes. Baderomsvinduet har og en del kondens merker samt flass b.l.a. Terrassedøren mangler beslag i bunn og utførelsen vil kunne være noe utsatt for vær selv om overhenget med tak er god. Innerdørene er i hovedsak funnet i bra stand, har noen normale bruksslitasjer, det samme gjelder for vinduer/dører.
- Yttervegger: Kledningen fremstår hovedsakelig i bra stand men det er registrert noen avvik som gir TG2. Det er lite form for lufting bak kledning samt det mangler museband. Stedvis er der påvist noen mindre råteskader, kledningen har og vært slipt på fasade mot vest.
- Loft (konstruksjonsoppbygging): Øverste loftet er delvis bordlagt. Ut ifra alder fremstår loftet luftet og i bra stand men det er registrert noen avvik som gir TG2 og som må undersøkes nærmere. Det ble registrert misfarging i takkonstruksjonen. Dette skyldes erfaringsmessig kondensering ved at varm luft fra underliggende rom stiger opp på loftet. Når varm luft treffer en kald overflate oppstår kondensering. Dette medfører til fuktighet over tid som gir grobunn for soppvekst. Videre er det registrert fuktskjolder rundt luftelyre samt pipen. Vegg mot nabo enhet har og fuktskjolder. Det måles og fukt rundt pipen samt rundt luftelyren. Eier opplyser for øvrig at pipebeslag og luftelyren er skiftet for en stund tilbake da det ble registrert svekkelser her.
- Renner og nedløp: TG2 er gitt da det registreres nedbøy/skjevheter i takrenner. Videre har renner/nedløp og beslag oppnådd en alder som tilsier at en utskifting nærmer seg.
- Taktekking: Det registreres buler og mose i papptekking og denne bærer preg av alder/slittasje. Det buler og opp rundt luftelyren samt pipebeslaget, her og spor av fukt fra øverste loftet. Tekkingen har for øvrig nådd en alder som gjør at tettheten i tiden som kommer er usikker. En utskiftning må påregnes, når dette vil være aktuelt er vanskelig å si noe mer om.
- Trapp: TG2 er gitt etter krav da trappens rekkverk og håndløper er plassert under 90 cm, videre er åpninger mellom spiler over 10cm. Trappen har og noe mindre knirk som normalt ut ifra alder.
- Avløpsrør: TG2 er gitt etter krav da avløpsanlegg av plast er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk ligger under bakken og er ikke vurdert. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Boligen er for øvrig tilkoblet kommunalt nett.
- Vannledninger: TG2 er gitt etter krav da vannrør av kobber er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Stoppekran og vannmåler er plassert på bad. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Boligen er for øvrig tilkoblet kommunalt nett.
- Elektrisk: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. TG2 gis etter krav da det ikke er framlagt noen dokumentasjon for utførelsen på anleggets nyere deler (samsvarserklæring) etter 1999. Det er et krav at huseier skal oppbevare dokumentasjon på alle arbeider utført på anlegget etter 01.01.1999. Elanlegget er videre hovedsakelig og fra opprinnelig byggeår uten dokumentasjon og med bakgrunn i dette og alder kan ikke feil utelukkes.
- Varmesentral: Varmepumpe fra 2021, ingen videre avvik, vil trenge normal service. TG2 er kun gitt etter krav da det i de kommunale papirer er registrert at det tidligere har vært oljefyr i boligen. En evnt. oljetank og dets beliggenhet er ukjent for undertegnede, om oljetank er beliggende på eiendommen vil denne trenge sanering.
- Varmtvannsbereder: TG2 er gitt etter krav da berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid.
- Øvrig: Øvrige overflater: Det har vært to lekkasjer i takene som er synlige. En ved soverom i underetasjen under kjøkken, herav er kjøkken skiftet. Videre rundt pipen i 1 etasjen hvorav pipebeslag er nytt. På befaring ingen fukt utslag på svellinger i takplatene.
- Øvrig: Utvendige boder og garasje: Bodene har støpt dekke og er oppført i trevirke. Garasjen har og støpt dekke med aluminiums port med automatisk åpner. Oppført i betongblokker og trekonstruksjon. Taket på bodene har store utvendige mosedannelser og det er synlige fuktskjolder på innsiden av undertaket ut mot raft/gesms og mot vest. Garasjen har hatt lekkasje i taket og eier opplyser om plast/presenning anlagt for å stoppe lekkasjen, videre vil det fare for noe fukt fra tilstøtende terreng baksiden grunnet alder drenering.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

2016

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Selger opplyser at naboen , Asalbakken 7a, har strøm til sin garasjeport fra deres (Asalbakken 7c). Hun har denne avtalen vederlagsfritt, og det gjelder kun strøm til garasjeporten. Ny eier (kjøper av Asalbakken 7c, står fritt til å avtale om strømkostnadene til garasjeporten skal dekkes av naboen (Asalbakken 7a). Nåværende eier opplyser at han ikke har kjennskap til at det er gravd ned oljetank i grunnen, de har bodd der siden 2012 og har ikke sett spor som tyder på at det skal være nrdgravd tank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230157. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/51/186:
02.02.1976 - Dokumentnr: 321 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser


Dokumentnr: 902103 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:51 Bnr:237
Opprinnelig fradelt fra gnr 51 bnr 164


01.01.2020 - Dokumentnr: 1779145 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:51 Bnr:186


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer avløp, eiendomsskatt, feiing og vann.

Byggemåte

Bygget er oppført på støpt dekke, yttervegger med pussede betongblokker i deler av underetasjen, resterende med reisverk i trekonstruksjon med stående kledning. Hovedtaket er utført som valmet tak med shingel som taktekking. Innvendige overflater består av furugulv, teppe, vinyl og fliser, vegger malte/tapetserte, takene er utført med takess. Takhøyden i underetasjen er ca. 2,26m, 1 etasjen med ca. 2,43m. Isoleringen er av datidens standard.

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn Fiberkabel for internett/TV.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja, forrige eier opplyste om at det hadde vert lekkasje fra vaskemaskin mot nabo. Skaden var utbedra da vi overtok.
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2015.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Panel og plater i vegger og tak, untatt i dusjhjørne. Dusjkabinett ble satt inn.
2.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.2.2 Årstall: 2018.
2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært og ufaglært.
2.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Det ble satt inn fiboplater i dusjhjørnet og dusjkabinettet ble stående. Rørleggerarbeid i vegg ble utført av fagfolk.
2.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Hjortlands aut. rørleggerfirma.
2.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
2.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Det ble lagt på to-lag gips mot nabo, påsmurt membran og montert fiboplater.
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? - Ja, lekasje ved luftepipe ca. 2013 , lekasje ved pipe ca. 2016. Nye pipehatter utført av Blikkenslager Ytterdal A/S.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 2012.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: skiftet to vinduer i stue.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Byggmester Harald T Lund.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
4.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.2.2 Årstall: 2017.
4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: skiftet stort vindu i stue.
4.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Byggmester Harald T Lund.
4.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
4.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.3.2 Årstall: 2019.
4.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Skiftet vindu i kjøkken.
4.3.5 Hvilket firma utførte jobben? - Thomas Vågsvoll.
4.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
4.4.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.4.2 Årstall: 2022.
4.4.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.4.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lekkasje i møne på garasje ved sterk vind. Lekkasjen er utbedra.
4.4.5 Hvilket firma utførte jobben? - Thomas Vågsvoll.
4.4.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
4.5.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.5.2 Årstall: 2020.
4.5.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært og ufaglært.
4.5.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Vann på gulv i garasje ved store nedbørsmengder etter at nabo gravde ut, drenerte og asfalterte bak felles garasjebygg. Nabo har arbeidet med å tette vanninntrenging og høsten 2023 har garasjen vært tørr.
4.5.5 Hvilket firma utførte jobben? - Landskapsentreprenørene as.
4.5.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
4.5.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Smurt mur utvendig og innvendig.
6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? - Ja.
7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? - Ja, Bolig står i skråning og bakvegg er delvis under bakkenivå. vi kan se jordslag nedest på veggen i bod.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2022.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: det elektriske på kjøkken untatt komfyr.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Caverion.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
10.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.2.2 Årstall: 2022.
10.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Vifte på bad.
10.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Elektro Sør.
10.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
10.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.3.2 Årstall: 2012.
10.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lyspunkt i tak i stue.
10.3.5 Hvilket firma utførte jobben? - Caverion.
10.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? - Ja.
16.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
16.1.2 Årstall: 2019.
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Kjeramikkrør i pipe.
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Tre, mur og betong as.
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
16.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
16.2.2 Årstall: 2018.
16.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
16.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Ny vedovn.
16.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Lyngdal fyringsentral.
16.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
16.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
16.3.2 Årstall: 2021.
16.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
16.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Ny varmepumpe.
16.3.5 Hvilket firma utførte jobben? - Varmepumpe sør AS.
16.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? - Ja, Kjeramikkrør i pipe, Ny vedovn.
31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. - Ja, utført arbeid på bad som beskrevet tidligere.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Ja, Til tider små sorte maur på badet i sommersessongen. Hagen med terrasser og beplantning er nytt i perioden 2013 - 2020.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 1,90 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.800,-, oppgjørshonorar kr 10.900,- og markedsføring kr 6.600,- I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 77 710,00,- inkl. mva.
Solgt
Produktnr: 6FFB9FC9-56BC-46BA-A156-C63E588D18B9 Kategori: