Kristiansand - Søgne

Åsafjellet 24

Prisantydning
8 500 000 kr
Omkostninger
50 920 kr
Totalpris
8 550 920 kr
P-rom
203 ㎡
Bruksareal
234 ㎡
Tomteareal
426 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

EIG - Funkisvilla med praktfull sjøutsikt og et lekkert innhold, 5 sov og 3 bad. Dobbel garasje og hybel

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Jon A Røsstad / Sørmegleren presenterer Åsafjellet 24. Dette er en særdeles flott enebolig med fantastisk beliggenhet på en solrik utsiktstomt i nytt felt på Eig. Et drømmehjem i moderne og stilren arkitektur. Stor terrasse og hage med gode solforhold og spektakulær utsikt til skjærgården.

4 soverom og 3 bad i huset samt hybel med stue, bad og soverom.

Innhold

1.etasje: Gang, vaskerom, 3 soverom, 2 bad, kjellerstue.
2.etasje: Stue og kjøkken med utgang til balkong, gang, 2 soverom, 2 bad, 2 garderober.
Dobbel garasje 

Arealberegninger iht byggetegninger:
1.etasje: 94,6 kvm BRA
2.etasje: 109,1 kvm BRA
Garasje: 30,3 kvm BRA

Totalt BRA : 234 kvm

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Standard

Fargevalg: Det leveres hvitmalt på gipsvegger og himling.

Vegger: Veggoverflater leveres sparklet og malt hvit gips. Listverk: Dør og vinduer, 15x58 glattkant hvitmalt.

Innerdører: Leveres hvit med en ramme rundt(Trend 1)

Gulv: Eikeparkett. 3-stavs til veil utsalgspris 250 kr/m2 ink mva, Listverk 15x58 glattkant hvitmalt

Himling: Sparklet og malt hvit gips, listefritt mellom tak og vegg. Hybel leveres sparklet og malt hvit gips, 21x45 glattkant listverk

Trapp: Det leveres trapp i hvit åpen utførsel

Belysning: spotter / takpunkt, nødvendig antall beregnes av el leverandør. Kontakter/stikk, osv: NEK 400. Brannalarm iht gjeldende regler og forskrifter

Kjøkken: Det leveres kjøkken til kr 150 000 ink mva og montering

Bad: Flis 30x60 på vegg. Flis til veil utsalgspris 250 kr /m2 ink mva. Flis 20x20 på gulv. Flis til veil utsalgspris 250 kr /m2 ink mva. Varmekabler i gulv. Tak : Sparklet og malt hvit gips. Bad i 1.etg: Baderomsinnredning til kr 4500, dusjhjørner til kr 3000 med blandebatteri. Bad i 2.etg: Baderomsinnredning til kr 5500, dusjhjørner til kr 3500 med blandebatteri.

Vaskerom: Flis 20x20 på gulv. Flis til veil utsalgspris 250 kr /m2 ink mva. Sparklet og malt hvit gips. Listverk dør og vinduer, 15x58 glattkant hvitmalt. Varmekabler i gulv, opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Utslagsvask med varmt og kladt vann. 200 liter vamrtvannstank ballansert ventilsajons anlegg.                      

Vedovn: Det leveres vedovn i stue til kr 20 000 utsalgspris ink mva, ink sort stålpipe

Balkong i 2.etasje: Royal grå terassebord, Royal grå spile rekkverk, 1 m høyde. 6 meter med glassrekke, Pergola, royal grå

Viser forøvrig til romskjema og beskrivelse i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/ innflytting vil være estimert: 2023

Oppvarming

Boligen blir levert med varmekabler i alle bad, vaskerom og gang i 1 etg. Vedovn til kr 20 000 utsalgspris ink mva, ink sort stålpipe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygget være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må Kjøper selv besørge forsikring samt løsøre- og innboforsikring

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart.

Beliggenhet

Åsafjellet er et nyere boligområde i Søgne. Området ble regulert i 2018. Tomtene er plassert med stor høydeforskjell. Området og tomten ligger vendt mot vest og Lundeelva og har gode solforhold og gode forhold for utsyn. Området er tilknyttet offentlig VA.

Kort vei til Torvestranden med badestrand, Høllen Brygge og Høllen Marina og Høllesanden som er en av de flotteste strendene i sør. Søgnes vakre skjærgård ligger like utenfor eiendommen og det er kort vei Ny-Hellesund og Søgneskjærgården.

Tomt

Areal: 426 kvm, Eierform: Eiet tomt
Det er medregnet 150 m2 asfaltering, 150 m2 jordkledd klar for plen. Det blir satt opp murer rundt tomten for tilbakefylling.
Tiltaket søkes oppført 3.3 meter fra nabogrense. Det foreligger underskrevet erklæring fra nabo på eiendommen g.nr: 428 b.nr:680

Parkering

Garasje -  30,3 m2 BRA iflg. arealopplysninger fra tegninger.

For øvrig parkering på egen tomt samt felles parkeringsplass i gaten, jfr. reguleringsplan.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører detaljreguleringsplan for Åsafjellet vest plan Id 201406, datert 27.09.2018  På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommunedalplan Sykkel Søgne

Vei / Vann / Avløp

Privat vei: Veien skal iht reguleringsbestemmelser være fellesareal for eiendommene i planområdet. Hjemmelshaver Helge og Jarl Andersen
Tilkobling til vann- og avløpsledning er godkjent av ingeniørvesenet, avd.abonnement i vedtaket til enebolig 23.05.2022. Tilkoblingsavgift vann og avløp betales av ny eier.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1970/8926-2/93  Bestemmelse om veg. Tinglyst: 11.11.1970 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:428 Bnr:357  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere

1970/9248-1/93  Bestemmelse om veg. Tinglyst: 21.11.1970 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:428 Bnr:358  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere

1973/10105-1/93  Bestemmelse om veg. Tinglyst: 23.10.1973 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:428 Bnr:373  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere

1974/11216-1/93  Erklæring/avtale. Tinglyst: 11.10.1974 
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere

1979/2332-1/93  Erklæring/avtale. Tinglyst: 19.02.1979 
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Overført fra: 4204-428/208
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3186997-1/200  Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening. Tinglyst: 16.10.2020

2020/3187033-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst: 16.10.2020 21:00 
Rettighetshaver:HLP PROSJEKT AS  Org.nr: 919041250

2020/3338007-2/200 Bestemmelse om medlemsskap i velforening/ huseierforening Tinglyst: 16.11.2020

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen leveres med hybel i første etasje. Konferer megler. Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Det er ikke boplikt i Kristiansand Kommune. Det gjøres oppmerksom på at den potensielle hybelen ikke vil bli byggemeldt som egen boenhet.

Radonmåling

Alle nye boliger skal sikres mot radon hvis det ikke er dokumentert at radon nivående er under tiltaksgrensene.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

8 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 49 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 990 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 920,- (Omkostninger totalt) 8 550 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kostnader til drift og vedlikehold av boligen påhviler eier. Offentlige avgifter er ikke endelig fastsatt. Det være seg eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp og vannmålergebyr. Renovasjon kommer i tillegg. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er ikke endelig fastsatt

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Øvrige mulige kostnader

Medlemsskap i Velforening

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Åsafjellet 24, Gnr. 428 Bnr. 679 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-23-0013

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-23-0013. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068745