Bryne

Anna Staves vei 17

Prisantydning
2 150 000 kr
Omkostninger
69 620 kr
Totalpris
2 219 620 kr
Formuesverdi
559 076 kr
Formuesverdi sekundær
2 012 672 kr
Kommunale avgifter
16 935 kr / år
Byggeår
1987
P-rom
179 ㎡
Bruksareal
221 ㎡
Tomteareal
638 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sentralt beliggende enebolig på utsiktstomt med garasje og hybel.

Om eiendommen

Standard

Innholdsrik enebolig med gjennomgående normal standard. Gulvene er i hovedsak belagt med parkett, laminat og belegg. Veggene er bekledd med tapet.

Boligen er delt inn i to deler, fordelt med en boligdel og en hybeldel. Delene er adskilt fra hverandre.

Boligdelen har adkomst via trapp ved garasjen.

Vinkelstue med flere innredningsmuligheter og gode vindusflater vendt mot den flotte utsikten. Vindusflatene slipper inn godt med lys og utsikten kan nytes fra flere hold. Stuens utforming gir rom for innredning i forskjellige soner. Plass til møblering med langbord ved spesielle anledninger. Vedovn og varmepumpe i stua. Fra stua er det utgang til en sørvendt terrasse.

Kjøkkenet ligger med adkomst fra stue og gang. Eldre hvit profilert innredning med avsatt plass til enkeltstående hvitevarer, som medfølger handelen. Plass til spisemøblement. Fra kjøkkenbordet kan man nyte den flotte utsikten.

Boligdelen har ett bad som er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett. Her er det opplegg til vaskemaskin. Gulv belagt med belegg og vegger bekledd med tapet. 

Boligen er godkjent med 3 soverom, hvorav 2 er i hybelen. Hovedsoverommet ligger i 1. etasje med egen balkong. På loftet er det etablert 2 rom som benyttes som soverom/loftstue (dog ikke omsøkt). Boligen har i dag 4 rom som benyttes som soverom. Soverom i hybel blir benyttet som stue.
Hybeldelen har egen inngang fra bakkeplan og holder en grei stand med belegg og laminat på gulv. Eldre kjøkken med oppgraderingsbehov. Badet har belegg på gulv og plater på vegg. Rommet er utstyrt med toalett, dusjkabinett og servant. Eget vaskerom.

Lagringsplass i knekott på loft og i boder i hybel.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 179 kvm, Bruksareal: 221 kvm Sekundærrom: 42 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 109  m²  - 1. etg. 79 m²  - 2. etg. 33 m².
P-rom inkl:
Underetg: vindfang, hall, 2 soverom, kjøkken, vaskerom, bad, stue og bakgang.
1 etg: entrè, soverom, kjøkken, stue, bad/vaskerom og trappegang.
Loft: gang, soverom, stue.
S-rom inkl.:
Underetasje: garasje

Kommentar
Areal u-etasje er inkl. garasjetilbygg.

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja
Soverom u-etasje har liten dagslysflate.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1987 i følge Farsund kommune.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Varmepumpe og vedovn i stue.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 15.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)
Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
3 vinduer har påvist råteskade.

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
Enkelte av innvendige dører har betydelige skader
Dører i u-etasjen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/ vaskerom
Motorenhet på mekanisk avtrekksanlegg fungerer ikke.
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Rommet har ingen ventilasjon.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er registrert avvik med avtrekk.
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.
Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Motorenhet på mekanisk avtrekksanlegg fungerer ikke.
Det er påvist store avvik på ventilasjonsløsning i forhold til byggets oppføringstidspunkt.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslokkingsapparat eldre enn 10 år.
Mangel på røykvarslere.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik:
Terreng faller inn mot bygning.
Vestsiden av eiendommen skråner bratt ned mot innkjørselen.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >
Vaskerom

TG 2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur

Utvendig > Dører
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
Punktert glass i glassfelt u-etasje. Døra har fuktgjennomslag via låskassen, skade i blad nedkant
og løst beslag under terskel.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/ vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/ vaskerom
Det er påvist andre avvik:
Avløp fra servantet og vaskemaskinen inne i skapet har bakfall.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
Begge har indikasjon på rust.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen.

TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak)

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende kan nevnes:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Nytt gulvbelegg skiftet baderomsinnredning/vask.
Arbeid utført av Malerbua farsund, Skeibrok rør.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja
Beskrivelse: Nytt gulvbelegg.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Ny vask på bad.
Arbeid utført av Skeibrok rør.

6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja
Beskrivelse: Lekkasje mellom garasje og hus, utbedret av Skanska Farsund ca 12-18 år siden, ikke problem senere.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: El. opplegg på loft
Arbeid utført av Tjørves Elektriske as.

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja.

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja
Beskrivelse: Kontroll av tilsyn/Ellers ca 8 til 10 år siden.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Utbedring av terrasse.
Arbeid utført av Skanska Farsund

17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja
Beskrivelse: Hybelleilighet i underetasje.

17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja
Beskrivelse: Bygning byggegodkjent med hybelleilighet.
Megler gjør oppmerksom på at hybelen ikke er søkt byggegodkjent og at det er avvik mellom tegninger og faktisk forhold.

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja
Beskrivelse: Loft ble ikke ferdig innredet med en gang, ble utført av Hansen bygg.

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja
Beskrivelse: Er utført som godkjent på byggetegningene.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum kjør Søndre vei mot Farsund. På toppen av bakken, ta inn Anna Staves vei. Følg veien innover. Boligen ligger på høyre side og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Flott beliggende enebolig med nydelig utsikt utover Vanse, Brastadvannet, Prestvannet og mot Nesheimvannet. Eiendommen ligger i et veletablert boligfelt, hovedsakelig bestående av eneboliger. Området er attraktivt og meget barnevennlig. Kort vei til flere fine turområder.

Kort avstand til Vanse sentrum som har flere fasiliteter å tilby, bl.a. butikker, bakeri, idrettsanlegg, barnehager, skoler og restauranter. Eiendommen ligger vestvendt og meget solrikt til.

Tomt

Areal: 638 kvm, Eierform: Eiet tomt
Opparbeidet tom med asfaltert innkjørsel/tun, murer og noe beplantning.
Meget solrikt med flere uteplasser. Adkomst til hybeldelen fra bakkeplan og til boligdelen fra trapp.

Parkering

I dobbel garasje med automatisk portåpner og på eget tun.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06.04.1987. Ferdigattesten gjelder bolighus.  At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Boligen er godkjent med en boenhet.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse og planløsning. Garasjen er ført opp med flatt tak og ikke saltak.
Hybel er etablert i etterkant av ferdigattest var gitt. Hybel- og boligdel har ikke gjennomgang. Underetasje: Trapperom har blitt kjøkken.
Loft er innredet i senere tid og er i tegningene klassifisert som råloft. 
Loftet er ikke søkt godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Bryneheia, datert 14.03.1977. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet privat vei, offentlig vann og avløp.
Det betales en årlig veiavgift på kr. 1000,-.
Veien er nylig asfaltert.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

2020/2020101-1/200  Bestemmelse om veg

Utleie

Det er innredet hybel i boligen. Endringen er ikke omsøkt og det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens innredning av boligen, jfr. tekst under ferdigattest. Rommene i hybelen er godkjent som 2 soverom (hvorav ett benyttes som stue i dag), klesrom, bad, hall, vindfang, trapperom og bod. Rommene som benyttes til varig opphold er godkjent til dette bruket.
Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Hybelen har til nylig vært utleid.

Radonmåling

Radonmåling ikke foretatt.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-)) 69 620,- (Omkostninger totalt) 2 219 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 16 935 pr. år for 2022. Beløpet inkluderer vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt, målerleie og branntilsyn- og feiegebyr.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2942,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 559 076,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 2 012 672,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Anna Staves vei 17, Gnr. 21 Bnr. 237 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0118

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0118. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 150 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3056040