Andøya

Andøyveien 137

Prisantydning
2 900 000 kr
Omkostninger
73 500 kr
Totalpris
2 973 500 kr
Formuesverdi sekundær
298 734 kr
Byggeår
2003
Internt bruksareal (BRA‑i)
47 ㎡
Bruksareal
47 ㎡
Tomteareal
188 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Romslig båthus med solrik uteplass. Flott bryggeanlegg med dypvannsbrygge.

Om eiendommen

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Felles parkeringsplass for båthusene. Ingen faste plasser.

Beliggenhet

Båthuset har en attraktiv beliggenhet ytterst på Andøya i Vågsbygd like før Bredalsholmen. Denne beliggenheten gir enkel tilgang til den naturskjønne skjærgården rundt Kristiansand. Båthuset er plassert i et fellesanlegg hvor det er flere båthus.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger verken ferdigattest eller brukstillatelse for eiendommen. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Det foreligger godkjent endring av tillatelse, datert 11.11.2002. Omfatter endret oppdeling og plassering av båthusene og båtplassene på eiendommen Andøyveien 111-155 gnr. 9 bnr. 407, 440-462.
Det foreligger godkjent endring av tillatelse, datert 23.04.2003. Omfatter plassering av båthusene og båtplassene på eiendommen Andøyveien 111-155 gnr. 9bnr. 407, 440-462.
Det foreligger tillatelse til endring av tillatelse, datert 12.10.2000. Omfatter endret oppdeling av båthusene, redusert antall og justering av størrelsen. Båthusene skal bygges i grupper på to eller tre og med gjennomgående størrelse 11 x 4,5 meter. Antallet blir redusert fra ca. 40 til 30. Det er foreløpig sendt inn detaljtegning av bod nr. 1, 2 og 3.
Det foreligger godkjenning for plassering av boder, datert 27.04.1995. Omfatter plassering boder med WC/dusj. Det foreligger godkjenning for omsøkte justeringer av utformingen for båthus, datert 23.11.1994.
Det foreligger byggetillatelse for båthus, datert 07.09.1992. Det foreligger vedtak på klage som tas til følge, datert 06.12.2010. Omfatter utvidelse av brygge mot nord og øst samt større vindu i gavl mot sjøen i eksisterende båthus. I vedtak av 04.10.2004 ble brygge i 1,5 meter bredde langs båthus godkjent. Resten av søknaden ble avslått. Vedtaket ble påklaget. Det gis her dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene vedrørende antall vinduer i langvegg på båthuset.
Det er avvik mellom godkjenning og reguleringsbestemmelser. Loftsetasje, samt kjøkken og bad er innredet og bruksendret etter at godkjenning er gitt. Loftet er opprinnelig godkjent som bod. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk.
Det fremkommer i reguleringsbestemmelsene at det ikke er tillatt å innrede eller bruke båthusene til varig opphold, samt at i hovedetasjen skal det være båtplass med tilhørende innvendig brygge og at andre etasje kun skal brukes som bodareal. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. 
Privat vei.
Vei til eiendommen etablert over naboeiendommen(er). Veiretten er tinglyst.
Rekken med båthus har kjøreveirett over gnr. 9, bnr. 407 fra Andøyveien ved broen til Bredalsholmen og ned til tomten. Velforeningen har forpliktet seg til å overta drift og vedlikehold av privat vei når eier av 9/407 ønsker det.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til annet byggeområde, tilhører reguleringsplan for Andøyveien 111-155, datert 16.11.2007. I reguleringsplanen fremkommer blant annet: «Det er ikke tillatt å innrede eller bruke båthusene til varig opphold.» «Andre etasje skal kun brukes som bodareal.»
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Deler av eiendommen er regulert til turvei og privat småbåtanlegg. Eiendommen ligger i område med flomfare (stormflo nå (2017), intervall 1000 år).

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Utleie og fremleie i form av «hytte», «sjøbod» eller annen ulovlig utleie av båthuset, herunder fremsetting av tilbud om dette enten privat eller offentlig, f.eks. gjennom Finn.no eller airbnb eller tilsvarende, er ikke tillatt.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/9/453:
12.01.1994 - Dokumentnr: 650 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver
Ytre Andøya Vel.
Overført fra: Knr:4204 Gnr:9 Bnr:407
Gjelder denne registerenheten med flere


14.05.2024 - Dokumentnr: 1439422 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


01.07.2002 - Dokumentnr: 11747 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:9 Bnr:407


01.01.2020 - Dokumentnr: 1086596 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:9 Bnr:453


15.08.2002 - Dokumentnr: 14574 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:9 Bnr:407
Med flere bestemmelser
Pliktig medlemskap i velforening m.v.


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 72 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 73 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Naustet er bygd i 2003 og er stort sett i bra stand, følgende hovedtrekk kan nevnes:
Utvendig har dobbelkrummet betongtakstein, takrenner og beslag normal slitasje. Liggende kledning med skrå er i bra stand. Vinduer og dører har normal slitasje. Innvendig er dusjkabinett på bad en god løsning mht. fukt. Det er ingen gulvsluk i rommet, og avløpsrør fra kabinett er koblet direkte på avløpsrør. Det ble utført hulltaking i vegg inn mot bad, ingen synlig eller målbar fukt ble oppdaget.
STRAI kjøkkeninnredning er fra byggetid og er i bra stand, keramisk platetopp ved komfyr. Kjøleskap-/fryseskap er ca. 3 år gammel, integrert oppvaskmaskin er 2 år gammel. Gulvhøyder ble kontrollert i ett par rom og avvik ble registrert. Sikringsskap med automatsikringer. Røropplegget er fra byggetid, vanlig vedlikehold bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert på bad. Elektrisk til oppvarming.
Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Arild Grundetjern AS den 06.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
  
Følgende avvik har fått TG3: 
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Gulvhøyder ble kontrollert med laser i kjøkken, avvik i rommet var 50 mm. Gulvhøyder ble kontrollert med laser i stue, avvik i rommet var 15 mm. Noe svikt i gulv i begge etasjer. Gulvhøyder ble kontrollert med Elma-linjelaser 5 steder i rommet. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konsekvens/tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Ingen gulvsluk eller påsmørt membran i rommet. Vurdering av avvik: • Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet. Konsekvens/tiltak • Det må etableres tilfredsstillende tettesjikt/membran på våtrommet. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Våtrom > 1. etasje > Bad > Ventilasjon: Rommet har ingen spesiell ventilasjon, bør utbedres. Vurdering av avvik: • Rommet har ingen ventilasjon. Konsekvens/tiltak • Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja. Kostnadsestimat: Under 10 000.

 
Følgende avvik har fått TG2: 
Innvendig > Radon
Våtrom > 1. etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning.
Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Avtrekk
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Grunneier, som er medlem av Ytre Andøy Vel, har fortrinnsrett til kjøp av båthusseksjonene. Ved ethvert salg skal Ytre Andøya Vel gis skriftlige varsel med 15 dagers frist til å benytte forkjøpsretten.

Løvigen Bådhusforening V/A-Drift AS. Vedtekter vedlagt. Medlemskontingent: 3000,- i året.

Almenheten har ferdselsrett over eiendommen. Det gjelder også på alle brygger.

Dagens innredning avviker fra tegninger godkjent av Kristiansand kommune, og gjeldende reguleringsplan.
Kjøkken, bad og rom i andre etasje er innredet, dette er i strid med godkjente tegninger/reguleringsbestemmelser. De nevnte rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. I reguleringsbestemmelsene fremkommer blant annet at det ikke er tillatt å innrede eller bruke båthusene til varig opphold, hovedetasjen skal det være båtplass med tilhørende innvendig brygge og at andre etasje kun skal brukes som bodareal. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuelle pålegg, krav om tilbakeføring eller søknadsprosess/godkjenning påhviler kjøper.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Velforening

Pliktig medlemskap i Velforening.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/9/453:
12.01.1994 - Dokumentnr: 650 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver
Ytre Andøya Vel.
Overført fra: Knr:4204 Gnr:9 Bnr:407
Gjelder denne registerenheten med flere


14.05.2024 - Dokumentnr: 1439422 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


01.07.2002 - Dokumentnr: 11747 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:9 Bnr:407


01.01.2020 - Dokumentnr: 1086596 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:9 Bnr:453


15.08.2002 - Dokumentnr: 14574 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:9 Bnr:407
Med flere bestemmelser
Pliktig medlemskap i velforening m.v.


Info kommunale avgifter

Totalt kr. 9 541,-. Beløpet inkluderer eiendomsskatt og gebyr for vann- og avløp. Det er avlesning av vannmålere hver desember.

Selger har ingen renovasjon. Ny eier bør henvende seg til Avfall Sør for tilgang til hytterenovasjon i området.

Polisenummer

968544

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, Installert toalett, dusj og vask. 2017.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja, Installert oppvaskmaskin, toalett og dusj til off. avløp. 2017.

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Produktnummer: 4A278E51-10C9-4763-8D70-E9C550CF2C8D