Arendal Vest

Andeveien 13

Kommunale avgifter
19 580 kr / år
Byggeår
1986
P-rom
129 ㎡
Bruksareal
139 ㎡
Tomteareal
341 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Solrik, stilig og skjermet tomannsbolig på Gåsåsen - Nærhet til alt - Stor terrasse - Garasje

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over to plan og inneholder:
1. etg: Stue med utgang til balkong, kjøkken, vaskerom, gang, bad, soverom
Underetasje: Stue med utgang til terrasse, gang, soverom, bad, garderobe og bod.
Garasje og to utvendige boder.

Standard

I hovedetasjen er det en romslig stue og spisestue med store vindusflater som slipper inn rikelig med naturlig lys. Fra stuen har du utgang til balkongen og terrassen med sol fra ca. kl. 10 - kl. 22.30 på sommertid. I stuen er det parkett på gulver og malte flater i tidsriktige farger på vegger. Hyggelig vedovn i stuen og varmepumpe i trappegangen. Kjøkken i delvis åpen løsning mot spisestuen, her er det rikelig med skap og benkeplass. Kjøkkenet er godt utstyrt med to stk. komfyrer, platetopp, opvaskmaskin, dobbelt kjøleskap og dobbelt fryseskap. Ikea kjøkkeninnredning fra 2011. Flislagt dusjbad fra 2021 med varmekabler i gulv, servant med innredning, dushjørne og toalett. Vaskerom med belleg på gulv og våtromstapet på vegger, her et det opplegg til vaskemaskin og utslagskum. Soverom med parkett på gulver og malte flater på vegger. Gang med garderobeskap og laminat på gulv.

I underetasjen er det en hyggelig stue med utgang til terrassen. Her er det en stilig barløsning med vask og tappekran. Dusjbad med belegg på gulv med varmekabler,malt panel/ våtromsplater på vegger. Her er det toalett, servant med innredning og dusj i badekar. Fra badet har du en praktisk adkomt til ett walk -in closet.  Romslig soverom med skyvedørsgarderobe. Bod med belegg på gulv, her står vv-tanken.

Praktisk redskapsbu på terrassen samt sportsbod ved inngangsparti.
Garasje til en bil like utenfor hovedinngangen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 129 kvm, Bruksareal: 139 kvm Sekundærrom: 10 kvm.
Bra. pr. etasje.: U. etg. 58 m²  - 1. etg. 81 m².
P-rom inkl: Underetasje: Stue, Gang, Soverom, Bad. 1. etg: Stue, Kjøkken, Vaskerom, Gang, Bad, Soverom
S-rom inkl.: Underetasje: Bod, Garderobe.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner.
Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.

Boder med egen utvendig inngang er ikke tatt med i totalarealet for å skille enhetene.

Utvendig bod meg egen inngang utfra underetasje.
BRA sekundær rom: 9 m2

Utvendig bod med egen inngang utfra 1. etasje
BRA sekundær rom: 6 m2

Garasje:
Bra: 16 m² - S-rom: 16 m²
S-rom inkl.: Garasje

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1986 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk, ved og varmepumpe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Velavgift ca. kr.300,- pr. år

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 10.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Tomannsbolig oppført i 1986. Liggende bordkledning, Ikke åpen lufting i bunn av kledning alle plasser. Ikke tilgang til takkonstruksjonen pga. tildekket himling. Synlig borret hull i kledning under beslag for lufting, vurderes noe mangelfullt der forbedret lufting og videre undersøkelser anbefales.
Vinduer eldre der råteskader, tregheter i åpne og lukkemekanisme ble registrert. Dører med noe heng, manglende terskel beslag. Påregnelig bruksslitasje og noen enkelt skader på parkett der utbedring må vurderes individuelt og etter den enkelte referanse. Rom under terreng der hullborring ble utført og målt relativ luftfuktighet som relateres til fuktig konstruksjon innvendig i utforet vegger. Utvendig besiktelse viser ikke fuktsikring av grunnmur og tiltak anbefales med isolering, fuktsikring og drenering. Bad underetasje, vaskerom 1. etasje vurderes å trenge
renovering i sin helhet utfra mangler, skader og alder. Eldre røranlegg med over halvparten av forventet levetid, ikke skader på befaringsdagen men gjøres oppmerksom på skader kan oppstå på eldre anlegg. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Manglende rekkverk på ene siden.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Motfall mot sluk ble registrert. Eldre teknisk anlegg fra byggeår.
Mekanisk ventilasjon, fungerende på på befaringsdagen.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Ikke tilstrekkelig våtsoner med hensyn til dagens krav rundt vask, badekar. Ufagmessig utførelse i bunn av plater synlig i overgang belegg/plater.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i
konstruksjonen i våtsone. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Borret hull for lufting synlig under beslag der lufting vurderes utfra åpninger å være for lite. Utfra lengde
på på bygningen vil normalt 50 mm luftespalte være tilstrekkelig.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Manglende terskelbeslag på dør i underetasje. Heng i dør der man ser ut i topp mellom karm/dørblad.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Oppkanten med papptekking er ikke av tett utførelse ved dør inn til garasje. Terrassebord har forskjøvet seg stedvis, forbedret innfesting anbefales.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Påregnelig bruksslitasje og opphengsskader. Videre fuktskade ved terrassedør, vindu i stue, svimerke ved ildsted.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Ved måling av relativ luftfuktighet ble det registrert målinger som tilsier fuktig konstruksjon.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Fallforhold mot sluk men ikke 1:100 eller 1:50 lokalt i dusjnisje 80 cm fra sluk.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Lokale fallforhold rundt sluk, manglende fallforhold utenfor bruksvann sone.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Det er registrert symptom på fuktskader Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
Anlagt opplegg med rør til vaskemaskin på bad underetasje, dette er ikke tilkoblet anlegget og må ikke brukes.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering
Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Byttet terrassedør, arbeid utført av tømrer.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, ta opp Vesterveien og kjør rett gjennom rundkjøringen. Ta så til venstre i neste rundkjøring, opp til Gåsåsen. Ta til høyre på toppen av bakken, inn Ærfuglveien. Ta så første vei til venstre. Andeveien, kjør til endes.
Velkommen til Andeveien 13!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i populært boligområde i enden av blindvei. Veletablert og trivelig bomiljø med vid og flott utsikt mot vest. Sol fra tidlig morgen til sen kveld. Meget barnevennlig. Lekeplasser og ballbaner i nærområdet, ca. 10-15 min. gange til Stinta barne-, ungdomsskole, sfo samt idretts- og svømmehall. Ellers er det 15-20 min. gange til sentrum. Kort vei til Strømsbu torg med  til flere dagligvare i nærmiljøet.

Tomt

Vestvendt beliggende. Lettstelt, praktisk uteområde. Stor terrasse med delvis overbygg. (Betongbord på terrasse medfølger). Koselig veranda med dør ut fra stue. Praktisk utv.bod i forbindelse med terrassen.
I tillegg kommer fellesareal, gnr. 502, Bnr. 1213.
Areal: 341 kvm, Eierform: Eiet tomt Matrikkelenheten har andel (1 / 4) i realsameie: 502 / 1214 på ca. 48,1 m2.

Parkering

Parkering til en bil i garasje, ellers biloppstillingsplass på fellesareal.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 03.06.88. Ferdigattesten gjelder nybygg, boligbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, gangvei, tilhører reguleringsplan gåsåsen, datert 20.10.1983. Planident: 1913r3. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Varslet planarbeid for
Biejordene boligområde - Arendal kommune: Formål- Legge til rette for utbygging av ca. 90 boenheter i blokk- og småhusbebyggelse, rett sør for Bjønnes og øst for Biejordene.
Strømsbo Gård og Biejordene - Arendal kommune: Formål- Hensikten er å tilrettelegge for utbygging med varierte boligtyper, anslagsvis 80-100 boenheter.
Myrene-Høgedal-Solberg - Arendal kommune: Formål- Planområdet omfatter areal fra Myrene området til Høgedal og Solberg for i hovedsak å få på plass en vegforbindelse fra E18 til Myrene (Sorteport).  Det vil også bli sett på mulighet for transformasjon i deler av området.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1988/5684-2/36  Rettigheter iflg. skjøte  
17.06.1988 
Pliktig medlemskap i Gåsåsen Grendelag m.v.
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Gestemmelse om felles antenneanlegg m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 85 750,- (Dokumentavgift) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 102 220,- (Omkostninger totalt) 3 302 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 19 579,74 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.734,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 648 451,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 334 423,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Andeveien 13, Gnr. 502 Bnr. 1211 og Gnr. 502 Bnr. 1214 i Arendal kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Dobbelt kjøleskap, dobbelt fryseboks, oppvaskmaskin, to stekeovner, microovn, platetopp og tappekran.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0129

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0129. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse (Kr.9 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.80 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3070473