Kristiansand-Voie/Vågsbygd

Amalienborg Brygge ( Lumber Brygge 30-38)

Prisantydning
6 900 000 kr
Byggeår
2022
P-rom
97 m2
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
A204 2 2. 97 ㎡ 99 ㎡ 6 920 770 kr

Oversikt

Om eiendommen

Amalienborg Brygge - 50 leiligheter på brygga i Vågsbygd- ferdigstilte leiligheter- kun 1 leilighet igjen!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

50 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 5. etasje. I deler av 1. etasje blir det parkeringsplasser og boder tilknyttet leilighetene. I tillegg blir det et forsamlingslokale og en gjestehybel i denne etasjen som kan disponeres av sameierne. Det gjøres oppmerksom på at forsamlingslokalet og gjestehybelen også kan benyttes av beboerne i neste byggetrinn for Amalienborg Brygge.

Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie. Prosjektet er 1 byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 300 boliger.

Prosjektets hjemmeside med oppdatert boligvelger finner du her: https://www.amalienborg-brygge.no/boligvelger

Standard

Gulv:  Stue, kjøkken, entre og soverom i leilighet leveres med 3-stavs parkett type eik vanilla matt lakk, med fotlister i tilsvarende hvitpigmentert lakk.
Bygg A skal ha 1-stavs parkett type eik vanilla matt lakk, med fotlister i tilsvarende hvitpigmentert lakk, i ovenfornevnte rom.

Vegger: Vegger i leiligheter males. Gerikter rundt innvendige dører skal ha bredde ca. 50 mm og leveres ferdig behandlet, uten spikerhull. Taklister leveres ikke, overgang tak/vegg fuges. Alle dør- og vindsussmyg i yttervegg sparkles og males. Bunn av vindussmyg («blomsterbrett») leveres eventuelt i annet materiale.

Himling:  Bygg A og B leveres med sparklet og malt gipshimling. Bygg C har sparklet og malt betonghimling. Stedvis skal det leveres himling i leilighetene leveres som nedforet helsparklet og malt gipshimling. Himlingshøyden vil pga. reguleringshøyder varierer fra bygg til bygg, samt innbyrdes i det enkelte bygg. Felles korridorer skal ha systemhimling med himlingshøyde min. 2,40 m. Ved behov for skjørt i himling, så skal dette utføres med sparklet og malt gipsoverflate.

Kjøkkeninnredning: Det skal leveres kjøkkeninnredning fra HTH eller Strai med hvite, glatte fronter og grå laminat benkeplate. Håndtak i «børstet stål».

Baderom leveres som prefabrikkerte badekabiner. På vegg monteres keramisk flis med høyglansglasur, liggende format 20 x 40 cm eller 15 x30 cm, lys flisfarge. På golv gjennomfargede polerte porselanatoflis, noe melert i fargen og en mørkere nyanse av veggtonen. Gulvflis i dusjen skal ha en tilsvarende matt/ru mosaikkflis i samme farge. Underskap med heldekkende servant og hvite skapfronter med benkeplate som spenner fra vegg til vegg, dybde 600mm slik at denne dekker over eventuell vaskemaskin. Innfelt speil, veggmontert toalett. Dusjvegger skal være rektangulære 90 x 90 med dusjarmatur og slange i stål/ krom. Armatur og garnityrleveres i kvalitet Oras eller tilsvarende.

Leilighetene A104, A501, C101 OG C102leveres med plassbygde bad som vist på tegninger og med utstyr som i badekabiner.

Arealer med beskrivelse

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgave og i prisliste, er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom - dette er (litt forenklet uttrykt) boligens BRA fratrukket innvendig boder og veggene til disse.

Byggeår og byggemåte

2022 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme er medregnet i stue, kjøkken, gang/entre og baderom. Det skal leveres energimåler for varmeforbruk i hver leilighet. Data skal logges og samles inn automatisk for registrering og avregning.

Diverse

Det er planlagt et forsamlingslokale og en gjestehybel i C-bygget til bruk for beboerne i sameie. Drift og driftskostnader knyttet til lokalene påhviler sameierne i fellesskap og vil reguleres i vedtektene. Rommene er planlagt somdel av fellesareal, men selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Heisadkomst i byggene.

Beliggenhet

På Amalienborg Brygge bor du i rolige omgivelser, uten trafikkstøy og nær sjø og turstier. Samtidig ligger butikker, kaféer, barnehager, skoler og helsetilbud rett i nabolaget.

Det er gåavstand til Vågsbygd senter med over 40 butikker. På halvveien finner du Coop Extra. Et kvarter på sykkel tar deg til Torvet i Kristiansand. Med
båt bruker du 10 minutter til Fiskebrygga. Bussen går hvert 5. minutt fra Lumberkrysset.

Bor du på Amalienborg Brygge, kan du ta morgenbad hele året. Sjøkanten er kun en rusletur unna. Her finner du badebrygge og grønne områder hvor du kan finne ro til å møte dagens utfordringer. I synsranden lokker Byfjorden og skjærgården utenfor.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Arealet på tomten kan ikke opplyses om, da eiendommen ikke er sammenføyd, fradelt og oppmålt.
Tomten leveres parkmessig opparbeidet og blir liggende inntil et unikt parkanlegg mot sjøen, med blant annet gressplener, lekepark og badeplasser. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Det medfølger p-plass i prisen for gjenværende leiligheter A204 og B502.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplan «Lumber» plan nr. 1296, sist revidert 18.1.2018. Reguleringsplanene er et vedlegg til salgsoppgaven og kan fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: 1995/16169-1/93 Erklæring/Avtale om pumpestasjon.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for
denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. Utbygger har som målsetting å miljøsertifisere boligene etter internasjonale BREEAM standard.

Odel

Ikke aktuelt

Konsesjon

Ikke aktuelt

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr.
leilighet mellom ca. kr. 11 000,- på den minste og ca. kr. 32 500,- på den største leiligheten. Dvs. kr. 200,- pr. kvm BRA.

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til felles fjernvarme), som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer. Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Faste løpende kostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør ca. kr. 310,- pr. kvm pr. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter. Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.

Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt og renovasjon blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Amalienborg Brygge ( Lumber Brygge 30-38), Gnr. 13 Bnr. 1580 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Ta kontakt med meglere så viser vi deg gjerne dette flotte prosjektet på Amalienborg Brygge.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-20-9033

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-20-9033. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3036279