Kristiansand-Voie/Vågsbygd

Amalienborg Brygge, byggetrinn 2

Prisantydning
3 950 000 kr - 9 975 000 kr
P-rom
55 - 117 m2
Antall soverom
1 - 3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
E204 2 2. 87 ㎡ 92 ㎡ 5 756 340 kr
E104 2 1. 87 ㎡ 89 ㎡ 5 756 140 kr
E105 2 1. 78 ㎡ 80 ㎡ 4 955 640 kr
E202 3 2. 101 ㎡ 107 ㎡ 8 807 190 kr
E203 2 2. 83 ㎡ 86 ㎡ 5 605 970 kr
E206 2 2. 81 ㎡ 84 ㎡ 5 355 790 kr
E207 2 2. 74 ㎡ 75 ㎡ 4 575 390 kr
E303 2 3. 83 ㎡ 86 ㎡ 5 805 970 kr
E304 2 3. 87 ㎡ 92 ㎡ 5 956 340 kr
E305 3 3. 105 ㎡ 108 ㎡ 7 357 240 kr
E306 2 3. 81 ㎡ 84 ㎡ 5 555 790 kr
E307 2 3. 74 ㎡ 76 ㎡ 4 775 390 kr
E404 2 4. 87 ㎡ 92 ㎡ 6 156 340 kr
E406 2 4. 81 ㎡ 84 ㎡ 5 755 790 kr
E407 2 4. 74 ㎡ 76 ㎡ 4 975 390 kr
E503 2 5. 83 ㎡ 86 ㎡ 6 205 970 kr
E504 2 5. 87 ㎡ 92 ㎡ 6 356 340 kr
E506 2 5. 81 ㎡ 84 ㎡ 5 955 790 kr
E507 2 5. 74 ㎡ 76 ㎡ 5 175 390 kr
E602 3 6. 117 ㎡ 126 ㎡ 9 808 240 kr
E603 3 6. 110 ㎡ 117 ㎡ 9 207 740 kr
E604 2 6. 82 ㎡ 84 ㎡ 5 955 790 kr
E605 2 6. 74 ㎡ 76 ㎡ 5 375 390 kr
E702 2 7. 98 ㎡ 104 ㎡ 8 507 020 kr
E703 2 7. 103 ㎡ 111 ㎡ 9 507 420 kr
D102 2 1. 61 ㎡ 65 ㎡ 4 304 790 kr
D104 2 1. 100 ㎡ 107 ㎡ 6 807 170 kr
D105 1 1. 55 ㎡ 56 ㎡ 3 954 320 kr
D106 2 1. 61 ㎡ 63 ㎡ 4 504 740 kr
D107 2 1. 67 ㎡ 67 ㎡ 4 504 970 kr
D108 2 1. 77 ㎡ 77 ㎡ 5 105 520 kr
D202 2 2. 61 ㎡ 65 ㎡ 4 404 790 kr
D205 2 2. 66 ㎡ 67 ㎡ 4 954 920 kr
D206 2 2. 62 ㎡ 64 ㎡ 4 654 740 kr
D207 2 2. 76 ㎡ 78 ㎡ 5 205 540 kr
D208 2 2. 76 ㎡ 78 ㎡ 5 185 520 kr
D303 2 3. 61 ㎡ 65 ㎡ 4 454 790 kr
D307 2 3. 62 ㎡ 64 ㎡ 4 654 740 kr
D308 2 3. 76 ㎡ 78 ㎡ 5 405 540 kr
D309 2 3. 76 ㎡ 78 ㎡ 5 385 520 kr
D403 2 4. 61 ㎡ 65 ㎡ 4 654 790 kr
D407 2 4. 62 ㎡ 64 ㎡ 4 754 740 kr
D408 2 4. 76 ㎡ 78 ㎡ 5 605 540 kr
D409 2 4. 76 ㎡ 78 ㎡ 5 585 520 kr
D503 2 5. 61 ㎡ 65 ㎡ 4 854 790 kr
D507 2 5. 62 ㎡ 64 ㎡ 4 854 740 kr
D508 2 5. 76 ㎡ 78 ㎡ 5 805 540 kr
D509 2 5. 76 ㎡ 78 ㎡ 5 785 520 kr
D606 2 6. 66 ㎡ 67 ㎡ 5 304 890 kr
D607 2 6. 62 ㎡ 64 ㎡ 4 954 740 kr
D608 2 6. 76 ㎡ 78 ㎡ 6 005 540 kr
D609 2 6. 76 ㎡ 78 ㎡ 5 985 520 kr
D702 3 7. 88 ㎡ 89 ㎡ 7 256 170 kr
D706 3 7. 109 ㎡ 113 ㎡ 9 982 520 kr

Oversikt

Om eiendommen

Se byggene reise seg- sjelden beliggenhet på bryggekanten - 99 leiligheter fordelt på 2 bygg- nå 44 solgte!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

99 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2 bygg (D og E). Leilighetene går fra 1. til 7. etasje. I underjordisk garasjeanlegg under byggetrinnet blir det parkeringsplasser og boder tilknyttet leilighetene. I tillegg blir det et forsamlingslokale samt hotellrom/gjestehybel i ett av byggene som kan disponeres av sameierne.

Byggene blir organisert som et eierseksjonssameie.

Prosjektet er 2. byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 300 boliger. Det gjøres oppmerksom på at det skal bygges flere leilighetsbygg nord for dette byggetrinnet langsetter sjøen.

Standard

Se prospekt og byggebeskrivelse/romskjema for detaljert beskrivelse. Det gjøres oppmerksom at enkelte tidsfrister for tilvalg utløper allerede 01.09.22. Konferer megler ved spørsmål til dette.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse er planlagt til desember 2024.

Som følge av ettervirkningen av Corona epidemien samt den ustabilitet som er i Europa og verden som har medført knapphet på en rekke råvarer og produkter er det tatt høyde for en noe forlenget ferdigstillelsestid , slik at siste frist for overtagelse er satt til utløpet av 2. kvartal 2025, forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført.

Det er imidlertid umulig å forutse alle virkninger av de nevnte forhold pr i dag. Dersom det etter at kjøpekontrakten er signert oppstår konkrete hindringer knyttet til leveranser i prosjektet som ligger utenfor Selger kontroll og som pr. signeringstidspunktet ikke var påregnelig og som heller ikke med rimelighet kan unngås vil endelig avtalt overtagelsestidspunkt kunne utsettes tilsvarende av Selger. Dersom en slik situasjon oppstår vil Selger straks varsle Kjøper om dette, og samtidig angi hvilken konsekvens og forlengelse av endelig ferdigstillelsesfrist forholdet medfører.

Ca. 4 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse, likevel slik at Selger har krav på fristutsettelse også med virkning for dagbøtene dersom det oppstår hindringer som nevnt i avsnitte over etter innkallingen er sendt jf. bustadoppføringslova § 11 c).

Oppvarming

Bygget tilkobles fjernvarme. Vannbåren gulvvarme er medregnet i stue/ kjøkken, gang/entre og baderom (3 soner). Gulvvarme i andre rom/soner kan leveres som tilvalg. Det leveres energimåler for varmeforbruk i hver leilighet. Data logges og samles inn automatisk for registrering og avregning.

Diverse

Arealene som er oppgitt på tegninger i salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. Meglers vederlag utgjør kr. 40.000,- inkl. mva. pr. enhet.

Beliggenhet

Adkomst

Enkel kjøreadkomst fra Lumber-krysset. Se for øvrig kartmateriell i salgsmateriell.

Beliggenhet

På Amalienborg Brygge, byggetrinn II bor du i rolige omgivelser like i sjøkanten, uten trafikkstøy og nærhet til turstier. Samtidig ligger butikker, kaféer, barnehager, skoler og helsetilbud rett i nabolaget.

Mange leiligheter får fantastisk sjøutsikt mot Bragdøya og Steinsundet. Og, frister det med båtplass, kan dette tilbys vis a vis byggene - brygger er i produksjon og planlagt ferdig innen 01.06.22.

Det er for øvrig gåavstand til Vågsbygd senter med over 40 butikker. På halvveien finner du Coop Extra. Et kvarter på sykkel tar deg til Torvet i Kristiansand. Og med båt bruker du 10 minutter til Fiskebrygga, og videre ut i den nydelige Kristiansands-skjærgården. Gode bussforbindelser fra Lumberkrysset.

Bor du på Amalienborg Brygge, kan du ta morgenbad hele året. Sjøkanten er som nevnt like utenfor leilighetsbyggene. Her finner du badebrygge og grønne områder hvor du kan finne ro og sosiale møteplasser.

Tomt

Arealet på tomten kan ikke opplyses om, da eiendommen p.t. ikke er sammenføyd, fradelt og oppmålt.

Tomten leveres parkmessig opparbeidet og blir liggende ytterst i planområdet mot sjøen, inntil et unikt badeanlegg. Her blir også parkanlegg med blant annet gressplener, promenade langs sjøen samt flotte badeplasser. Småbåthavn i umiddelbar nærhet. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Parkeringsplass i kjeller kan kjøpes for kr. 290 000,-. Beløpet kommer i tillegg til pris for leilighet. Parkeringsplassene vil bli organisert som en eller flere seksjoner, hvor eier av en parkeringsplass vil få en ideell andel i en (av) parkeringsseksjon(ene). Alternativt som tilleggsdel til den enkelte seksjon. Utvendige gjesteparkeringer vil bli organisert som fellesarealer.

Det vil være handikapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK-17. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet til seksjonene på samme måte som for parkeringsplassene.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Dersom eiendommen skal seksjoneres/re-seksjoneres vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid ut over overtakelse.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplan "Lumber" plan nr. 1296, sist revidert 18.1.2018. Reguleringsplan er et vedlegg til salgsoppgaven og kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen tilknyttes kommunal infrastruktur som vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

1932/905380-1/93 UTSKIFTING TINGLYST 04.03.1932
OVERFØRT FRA: 4204-13/39
Gjelder denne registerenheten med flere

1933/902452-1/93 UTSKIFTING TINGLYST 17.02.1933
OVERFØRT FRA: 4204-13/39
Gjelder denne registerenheten med flere

1975/3334-1/93 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 04.04.1975
Bestemmelse om vann/kloakkledning
OVERFØRT FRA: 4204-13/39
Gjelder denne registerenheten med flere

1995/16169-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 25.10.1995
AVTALE OM PUMPESTASJON
OVERFØRT FRA: 4204-13/39, 4204-14/1354
Gjelder denne registerenheten med flere

Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp. Utskiftning tinglyst 04.03.32/17.02.33 er forsøkt innhentet. Det finnes ikke kopier i Statsarkivet og Statens Kartverk.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Ikke aktuelt her

Konsesjon

Ikke aktuelt her

Økonomi

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt garanti iht. bustadoppføringslova
§ 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Se pkt. faste løpende kostnader

Eiendomsskatt

Er ikke utlignet. Utlignes ved ferdigstillelse.

Faste løpende kostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene er budsjettert til ca. kr. 25,- pr. kvm BRA pr. MND. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter (ikke renovasjon), forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Forbruket vil bli avregnet mot akonto en gang pr år.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Amalienborg Brygge, byggetrinn 2, Gnr. 14 Bnr. 1359 og Gnr. 14 Bnr. 9 og Gnr. 14 Bnr. 109 og Gnr. 14 Bnr. 1141 og Gnr. 14 Bnr. 1359 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Planmessige endringer er endringer som betinger bistand fra prosjektets arkitekt og/eller rådgivere. Tilvalg betegnes som valg av produkter som ikke trenger bistand fra de prosjekterende, som for eksempel parkett og fargevalg. Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang
til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Det er tidlige frister for endringer, dette følger normalt avslutningen på detaljprosjekteringen.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Ta kontakt med prosjektmeglere Mariann Thomassen, Fredrik Haanes eller Tor Even Kristensen for presentasjon av prosjektet.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Se eget punkt for ferdigstillelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-9004

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-9004. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Visning

onsdag 29. mars
kl. 15:00-17:00

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3055698