Sentralt Vågsbygd

Amalienborg Brygge, byggetrinn 2, leil. E205 (salg av kontraktsposisjon)

Prisantydning
7 490 000 kr
Omkostninger
7 240 kr
Totalpris
7 497 240 kr
P-rom
105 ㎡
Bruksareal
108 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Amalienborg Brygge, byggetrinn II - stor, gjennomgående leilighet med p-plass og 2 balkonger - salg av kontraktsposisjon

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

99 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2 bygg (D og E). Leilighetene går fra 1. til 7. etasje. I underjordisk garasjeanlegg under byggetrinnet blir det parkeringsplasser og boder tilknyttet leilighetene. I tillegg blir det et forsamlingslokale samt hotellrom/gjestehybel i ett av byggene som kan disponeres av sameierne.

Byggene blir organisert som et eierseksjonssameie.

Prosjektet er 2. byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 300 boliger. Det gjøres oppmerksom på at det skal bygges flere leilighetsbygg nord for dette byggetrinnet langsetter sjøen.

Innhold

Leiligheten vil ligge i 2. etasje og inneholde: Gang, stue med utgang vestvendt balkong, åpen kjøkkenløsning med spiseplass og utgang balkong, 3 soverom, 2 bad hvorav det ene er tilknyttet hovedsoverommet.

1 p-plass og sportsbod i kjeller. Heisadkomst.

Standard

Kjøkkeninnredning:
Det leveres Strai kjøkkeninnredning type «Tromsø» med glatte malte fronter og med mulighet for fargevalg. Håndtak i børstet stål. Benkeplater leveres i laminat i tykkelse 20, 30 eller 40 mm og med valgfrie overflatefarger/ mønstre. Kjøkkenvifte uttrekkbar utførelse stål av fabrikat Røros, «slim line med ledlys». Det leveres integrerte LED- lys under overskap. Skap leveres for integrering av hvitevarer (kjøl, komfyr og oppvaskmaskin). Hvitevarer inngår ikke i leveransen, men Strai vil tilby gunstige pakker fra bl.a. Miele, AEG og Electrolux. Kjøkkenvask er «Francke» sort kompositt med «Tapwell» blandebatteri el lignende kvalitet som standard. Vasken kan leveres underlimt mot tillegg i pris.

Baderom:
Baderom leveres generelt som prefabrikkerte badekabiner. Flis på vegg og gulv. Gulv: 60x60 cm matt beige flis. I dusjsone legges mosaikkflis 5x5 cm. Vegg: 30x60 cm matt beige flis, liggende. Underskap med hvite skuffer og heldekkende servant som spenner fra vegg til vegg, dybde 600 mm slik at denne dekker over eventuell vaskemaskin. Innfelt speil. Veggmontert toalett. Dusjvegger rektangulære 90x90 med dusjarmatur og slange i
stål/ krom. Baderomsgarnityr som knagger og toalettrullholder leveres ferdig montert i stål/krom. Badet leveres med nødvendige stikkontakter, gulvvarme med termostatstyrt regulering og downlights med dimmer. Det er avsatt plass til vaskemaskin og kondenstørketrommel i ett bad i hver leilighet. I bad uten opplegg for VM/TT suppleres det med 2 ekstra skuffeseksjoner under servant.

Garderobeskap og bod:
I soverom er det avsatt plass til 1 m garderobeskap pr. sengeplass. Garderobeskap tilbys som tilvalg. I entre tilbys skyvedørsgarderobe eller garderobeskap med stang og hattehylle som tilvalg. Leilighetsstørrelsen varierer i prosjektet. Utforming og plassering av bod/vask, bod, bod/tekn eller tekn. varierer derfor fra leilighet til leilighet. Rommene som har benevnelse «bod/vask» utføres som våtrom med sluk, belegg med oppbrett og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel der dette er striplet inn på salgstegningene. Plassering av tekniske skap for el/ventilasjon/rør vises på salgstegning som en illustrasjon av sannsynlig plassering. Endelig plassering av teknisk utstyr og vaskemaskin/tørketrommel vil bli bestemt under detaljprosjektering.

Sportsbod:
Hver bod leveres med betonggolv, tette vegger (gitter langs tak og gulv) og gitterdør tilrettelagt for hengelås. Betongvegger og himling
i boder leveres malt hvit. Disse bodene forutsettes brukt som «sportsboder» til lagring av sykler, bildekk mm, men ikke klær o.l.

Se for øvrig byggebeskrivelse/romskjema for detaljert beskrivelse, som fås ved megler. Det gjøres oppmerksom at enkelte tidsfrister for tilvalg utløpte allerede 01.09.22. Det er dog tilvalgsfrist 01.06.2023 for øvrige oppgraderinger. Konferer megler ved spørsmål til dette.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse er planlagt til desember 2024.

Som følge av ettervirkningen av Corona epidemien samt den ustabilitet som er i Europa og verden som har medført knapphet på en rekke råvarer og produkter er det tatt høyde for en noe forlenget ferdigstillelsestid , slik at siste frist for overtagelse er satt til utløpet av 2. kvartal 2025, forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført.

Det er imidlertid umulig å forutse alle virkninger av de nevnte forhold pr i dag. Dersom det etter at kjøpekontrakten er signert oppstår konkrete hindringer knyttet til leveranser i prosjektet som ligger utenfor Selger kontroll og som pr. signeringstidspunktet ikke var påregnelig og som heller ikke med rimelighet kan unngås vil endelig avtalt overtagelsestidspunkt kunne utsettes tilsvarende av Selger. Dersom en slik situasjon oppstår vil Selger straks varsle Kjøper om dette, og samtidig angi hvilken konsekvens og forlengelse av endelig ferdigstillelsesfrist forholdet medfører.

Ca. 4 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse, likevel slik at Selger har krav på fristutsettelse også med virkning for dagbøtene dersom det oppstår hindringer som nevnt i avsnitte over etter innkallingen er sendt jf. bustadoppføringslova § 11 c).

Oppvarming

Bygget tilkobles fjernvarme. Vannbåren gulvvarme er medregnet i stue/ kjøkken, gang/entre og baderom (3 soner). Gulvvarme i andre rom/soner kan leveres som tilvalg. Det leveres energimåler for varmeforbruk i hver leilighet. Data logges og samles inn automatisk for registrering og avregning.

Diverse

Arealene som er oppgitt på tegninger i salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Beliggenhet

Adkomst

Enkel kjøreadkomst fra Lumber-krysset. Se for øvrig kartmateriell i salgsmateriell.

Beliggenhet

På Amalienborg Brygge, byggetrinn II bor du i rolige omgivelser like i sjøkanten, uten trafikkstøy og nærhet til turstier. Samtidig ligger butikker, kaféer, barnehager, skoler og helsetilbud rett i nabolaget.

Det er for øvrig gåavstand til Vågsbygd senter med over 40 butikker. På halvveien finner du Coop Extra. Et kvarter på sykkel tar deg til Torvet i Kristiansand. Og med båt bruker du 10 minutter til Fiskebrygga, og videre ut i den nydelige Kristiansands-skjærgården. Gode bussforbindelser fra Lumberkrysset.

Bor du på Amalienborg Brygge, kan du ta morgenbad hele året. Sjøkanten er som nevnt like utenfor leilighetsbyggene. Her finner du badebrygge og grønne områder hvor du kan finne ro og sosiale møteplasser.

Tomt

Arealet på tomten kan ikke opplyses om, da eiendommen p.t. ikke er sammenføyd, fradelt og oppmålt.

Tomten leveres parkmessig opparbeidet og blir liggende ytterst i planområdet mot sjøen, inntil et unikt badeanlegg. Her blir også parkanlegg med blant annet gressplener, promenade langs sjøen samt flotte badeplasser. Småbåthavn i umiddelbar nærhet. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Parkeringsplass i kjeller inngår i kjøpesummen.

Parkeringsplassene vil bli organisert som en eller flere seksjoner, hvor eier av en parkeringsplass vil få en ideell andel i en (av) parkeringsseksjon(ene). Alternativt som tilleggsdel til den enkelte seksjon. Utvendige gjesteparkeringer vil bli organisert som fellesarealer.

Det vil være handikapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK-17. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet til seksjonene på samme måte som for parkeringsplassene.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplan "Lumber" plan nr. 1296, sist revidert 18.1.2018. Reguleringsplan er et vedlegg til salgsoppgaven og kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen tilknyttes kommunal infrastruktur som vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Det er tinglyst en rekke eldre heftelser på bruksnumre som inngår i byggetomten for prosjektet. Grunnbok fås ved megler.

Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp. Utskiftning tinglyst 04.03.32/17.02.33 er forsøkt innhentet. Det finnes ikke kopier i Statsarkivet og Statens Kartverk.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Ikke aktuelt her

Konsesjon

Ikke aktuelt her

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Når man kjøper en kontraktsposisjon går man inn i opprinnelig kjøpers avtale med utbygger og påtar seg forpliktelsene og mottar rettigheter ihht opprinnelig avtale. I tillegg betales en merverdi etter følgende oppsett:

Prisantydning kr. 7 490 000,-
Opprinnelig kjøpesum: kr. 7 240 000,- inkl. parkeringsplass.
Merverdi: Kr. 250 000,- 

Det er ikke kjøpsomkostninger til kontraktsposisjonen men følgende omkostninger kommer i tillegg til kjøpesum for leiligheten iht kontrakt:
Dokumentavgift: kr. 6 070,- (Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi.)
Tinglysingsgebyr for skjøte: kr. 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: kr. 585,-
SUM TOTALE OMKOSTNINGER kr. 7 240,-
SUM TOTALE KOSTNADER: Kr. 7 497 240,- 

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt garanti iht. bustadoppføringslova § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Se pkt. faste løpende kostnader

Eiendomsskatt

Er ikke utlignet. Utlignes ved ferdigstillelse.

Faste løpende kostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene er budsjettert til ca. kr. 25,- pr. kvm BRA pr. MND. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter (ikke renovasjon), forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Forbruket vil bli avregnet mot akonto en gang pr år.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Amalienborg Brygge, byggetrinn 2, leil. E205 (salg av kontraktsposisjon), Gnr. 14 Bnr. 1359 m.flere i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Planmessige endringer er endringer som betinger bistand fra prosjektets arkitekt og/eller rådgivere. Tilvalg betegnes som valg av produkter som ikke trenger bistand fra de prosjekterende, som for eksempel parkett og fargevalg. Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Det er tidlige frister for endringer, dette følger normalt avslutningen på detaljprosjekteringen.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Ta kontakt prosjektmegler MNEF Tor Even Kristensen for presentasjon av E205.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Se eget punkt for ferdigstillelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Lovverk

Det presiseres at salgsobjektet er posisjonen som kjøpes iht. underliggende kontrakt mellom selger (Kjøper 1) og utbygger. Kjøper av kontraktsposisjonen forplikter seg til å overta de rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten. Kontrakten medfølger i- og som en del av salgsoppgaven. Alle vedlegg til opprinnelig kjøpekontrakt vil også være bindende for ny kjøper. Vedleggene, samt kopi av opprinnelig salgsmateriell, fås ved henvendelse til Sørmegleren.
 
Kontraktsposisjonen selges under lovverket til Kjøpsloven og Avhendingsloven § 1-1, fjerde ledd og ikke etter Bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-23-0054

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-23-0054. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Vederlag

Tilrettelegging (Kr.10 000) Provisjon (forutsatt salgssum: 7 490 000,-) (Kr.74 900) Digital grunnpakke (Kr.3 990) Totalt kr. (Kr.88 890)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3069742